Heja Kamprad!

Av , , 25 kommentarer 9

Sveriges framgångsrikaste företagare genom tiderna granskas av Uppdrag Granskning. Jag har inte haft tid att se kvällens program men det blir väl repriser. Att denne entreprör även är duktig på att minska skattebördan är väl inte särskilt konstigt. Håller man sig inom lagar och regler är man väl bra dum om man inte ser till att skatten blir så låg som möjligt. Jag förutsätter att Kamprad och Ikea följer lagarna.

Beträffande bolags- och stiftelsekonstruktionen är det på liknande sätt. Om Kamprad vill behålla den personliga makten och därför hittar på legala konstruktioner för detta är väl inget konstigt i det. Kamprad har lyckats tack vare att han är Kamprad. Ingen regering, riksdag, kommunfullmäktige, politiskt parti eller fackförening har kunnat skapa IKEA. IKEA har bara kunnat skapas av en unik människa som heter Ingvar Kamprad. Finns några skönhetsfläckar får vi väl leva med det trots att jantelagen rister och sliter i "typisk svensk" något alldeles fruktansvärt. Ingvar Kamprad är ju sinnebilden för något som  inte kan tolereras i Sverige. 100 miljarder på banken, huuuuu, fyyyy!

Håller sig Ingvar Kamprad och IKEA inom de lagar vi har så är det helt OK för mig att man utnyttjar lagarna. Ingvar Kamprad är en del av IKEA:s image och alla (nästan) förstår att hans personliga snålhet är en ploj för marknadsföringen. Många kommer säkert att rusa till IKEA i morgon och sympatihandla.

25 kommentarer
Etiketter: , ,

Begrav Lenin!

Av , , 11 kommentarer 3

Den balsamerade folkmördaren och diktatorn Lenin som varit en form av turistattraktion och kultföremål bland troende kommunister tycks vara på väg mot en riktig grav. I alla fall växer kraven på vanlig gravsättning i Ryssland.

Mitt förslag är att Lenin kremeras och att askan strös ut över havet på hemlig plats något hundratal mil från närmaste land. Detta borde vara standardlösning för alla grymma despoter av vilka jag som exempel nämner Franco, Stalin,  Mao, Mussolini. Tanken är att extremiströrelser av olika slag inte ska någon kultplats att vallfärda till.

11 kommentarer
Etiketter: , , ,

Vårt statsskick väntar barn?

Av , , Bli först att kommentera 3

Eftersom det är jätteviktigt att veta vem som som så där hux flux blir vår näst-nästa statschef pågår febril verksamhet inom vår stats-TV för att upptäcka tecken på att något är på gång i någons mage. För ett par hundra år sedan pågick även tolkning av stjärnornas och planeternas förhållande till varandra för att få information om någon ny statschef i miniformat var i antågande. Jag antar att sådan informationsverksamhet fortfarande pågår i diverse veckotidningars horoskopspalter men jag har tyvärr inte haft tid att göra en specialstudie på området.

 Samma typ av verksamhet som i Sverige pågår även i Nordkoreas stats-TV med jämna mellanrum. Är någon ny liten mini-Kim Jong på gång som är predestinerad att bli den nye statschefen?

När vi nu är inne på det viktiga området odemokrati får vi väl vara tacksamma för att inte vår näste statsminister plötsligt dyker upp i paret Reinfeldts barnvagn. Fix och färdig.

WikiLeaks läckor, Bildt och Billström.

Av , , 1 kommentar 3

Frågan är om svensk politik och andra länders politik skall låta sig styras av WikiLeaks läckor i all evighet. Det vore illa om demokratiska länders politiska debatt skall domineras av att förhålla sig till de hemliga dokument som avsiktligt pytsas ut med jämna mellanrum likt följetonger i den kolorerade veckopressen. I så fall överlåter vi till andra att sätta agendan för vårt politiska liv. Räcker det inte med att SJ spårar ur lite då och då? Jag håller på att vara less!

Ofta tycks det handla om dokument som är enskilda tjänstemäns minnesanteckningar om vad som man tror ha sagts vid möten av olika slag. Inte om protokoll som underskrivits och godkänts av inblandade parter. Det hela får karaktären av "skvallret går". WikiLeaks försök att med dokument som inte skrivits för allmänt bruk dominera den politiska debatten i snart sagt alla jordens länder underlättas av politiker som ser chansen att plocka politiska poäng eller har ett trängande behov av att synas och märkas. Bara man nu inte gör självmål genom att man är den som "drabbas" nästa gång!

Skall vi få stopp på detta planerade försök att störa demokratiska länders politiska liv bör vi göra som Bildt och Billström. Ägna sig åt viktigare saker än att kommentera  WikiLeaks läckor i parti ocm minut. Det Bildt och Billström står för offentligt framgår av officiella beslut, justerade protokoll och offentliga framträdanden.

Tidigare har t ex diplomaters mustiga formuleringar i hemliga brev till sitt utrikesdepartement tolkats som USA:s officiella ställningstaganden. Det är inte bara SJ som spårar ur.

1 kommentar
Etiketter: , ,

Pedofilernas paradis.

Av , , 6 kommentarer 9

Efter Engla har tydligen inget hänt. Följaktligen är det bara en tidsdråga innan det händer igen. I kvällens Uppdrag Granskning avslöjades detaljer om pedofilskandalen i Sundsvall som jag trodde var omöjliga i ett civiliserat land. Den rättspsykiatriska klinik som har ansvaret för att hålla Sveriges farligaste pedofiler inlåsta beviljar obevakade permissioner och hjälper en dömd pedofil att skaffa lägenhet där nya övergrepp begås mot kvarterets barn. Sedan försöker chefer på kliniken förneka inblandning i skandalen.

Pedofili är en egenskap som inte går att vårda bort på samma sätt som heterosexualitet är en egenskap som inte går att vårda bort. Jag vidhåller det jag skrev i min föregående blogg att dömda pedofiler inte kan släppas ut att begå nya övergrepp utan bör få välja mellan att vara inlåst resten av livet eller gå med på "åtgärder" som tar bort den pedofila driften.

"Vända den andra kinden till" är ett gammalt bibliskt råd som blir en absurditet när brottsoffren är värnlösa barn. Hur kan vi tillåta oss att spela Rysk Roulette med våra barn som insats genom att släppa ut dömda pedofiler i frihet utan att något gjorts åt deras farlighet?

Samma resonemang kan föras om överfallsvåldtäktsmän. Många återfaller gång på gång i brottslighet med död och förstörda liv som resultat. Vi måste börja arbeta med att införa barnafrid och kvinnofrid i vårt land.

 

Pedofiler ute och springer

Av , , 4 kommentarer 4

Enligt Uppdrag Granskning har en pedofil dömd till sluten rättspsykiatrisk vård i Sundsvall fått hjälp med att skaffa lägenhet och under vistelse i bostadsområdet begått nya övergrepp mot barn. Helt enkelt fruktansvärt oacceptabelt.

Pedofili är en vad jag förstår livslång sjukdom och dagens rättssystem fullständigt otillräckligt för att åtgärda problemet. Det vill säga att gång efter gång döma pedofiler för övergrepp mot barn och efter strafftiden släppa ut dem på gator och torg vind för våg. Tala om tickande bomber bland det käraste vi har, våra barn. Och detta acepterar vi! (Dock inte jag!) Vårt rättssystem borde sätta mer fokus på brottsoffren, både antal brottsoffer och det lidande brottslingen orsakar. Utifrån detta bör strafftider och konsekvenser för brottslingen avgöras.

Dömda pedofiler bör få ett val. Endera gå med på att "åtgärdas" så att faran för omgivningen elimineras eller att dömas till sluten vård livet ut. Detta är humant både för brottslingen och alla framtida brottsoffer. I USA och andra länder måste grannarna informeras i bostadsområdet när en dömd pedofil återfår friheten men den åtgärden är otillfredsställande ur många synvinklar. Framförallt har pedofilen ändå möjligheter att fortsätta med sina fruktansvärda handlingar.

Även överfallsvåldtäktsmän bör få välja mellan att "åtgärdas" eller sitta inne resten av livet. Även överfallsvåldtäktsmän har en böjelse som sitter i livet ut. Ett större antal sexrelaterade mord och grova våldtäkter de senaste årtiondena skulle ha undvikits.

Vi behöver en kampanj i Sverige om "Kvinnofrid och Barnfrid". På det området är vi fortfarande ett u-land.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Nya flygbanor.

Av , , 5 kommentarer 9

Apropå planer på  nya jätteinvesteringar i landningsbanor. Jag funderar på att köpa Balticgruppen. Om du frågar hur jag ska klara det blir mitt svar, "köpet är ännu inte finansierat". Jag kanske lägger ett bud på hela Kittelfjäll. Men köpet är ännu inte finansierat. Det är gratis att fantisera när "någon annan" förväntas slanta upp med pengarna..

Det är lustigt med de 7 små kommunerna i södra Lappland. Alla ser sig själva som navet och medelpunkten i området och ibland i hela världen. För att slippa samverka med grannkommunerna i södra Lappland spretar man iväg åt alla väderstreck. Strömsund, Arvidsjaur m fl.

När alla i södra lappland ser sig själva som det naturliga navet och medelpunkten för allt möjligt får vi ett cykelhjul med flera nav som inte tar sig ur fläcken! Och det är precis så vi har det. Tänk om vi nöjt oss med en flygplats i södra Lappland vilket är fullt tillräckligt. Då hade en miljard i dagens penningvärde kunnat användas till annan infrastruktur, t ex vägar. Vilket vägnät vi skulle kunnat ha!!!

5 kommentarer

Den siste kommunisten?

Av , , 10 kommentarer 3

Lars Ohlys dagar som vänsterpartiets ledare anses räknade. Frågan är bara när han tvingas avgå. På ordinarie kongress 2012 eller på en extra kongress innan. Enligt många vänsterpartister är Ohlys envisa fasthållande vid kommunismen ett förhållande som skadat V i val efter val. Och inte bara det, många nya vänsterpartister som aldrig varit bekännande kommunister ogillar kommunismen djupt och grundläggande. Blir den nye partiledaren den siste kommunisten eller den senaste?

Det finns  många inom vänsterpartiet som varit bekännande och troende kommunister. Blir det en sådan som blir ny partiledare? I så fall  finns möjligheten att ingen  omorientering sker av den politik som förminskat V i val efter val.

Många vänsterpartister kan  ha gett kommunismen på båten av rent taktiska skäl men fortsätter med klockren kommunistisk retorik t ex förespråkande av planekonomiska lösningar och agitation mot vinst i privata företag, särskilt om företagen råkar leverera något till offentliga sektorn. Offentliga sektorn skulle kanske gå över till att enbart köpa Saab som tjänstebilar. Det företaget går ju med i sammanhanget klädsamt jättelika förluster.

 Och EU och vänsterpartiet kommer inte att ingå äktenskap. Här sällar sig V till ytterligheterna på höger och vänsterkanten i ett fullständigt meningslöst krigande mot en europatanke som enat ett Europa som tidigare plågats av krig och fasor som de senaste generationerna inte ens kan föreställa sig (det senare kanske är en del av problemet). Men för kommunister av gamla stammen är nog begreppet "gemensam marknad" det huvudproblem som förblir det röda skynke som förblindar tanken. Hur är det egentligen med inställningen till marknadsekonomi contra planekonomi? Vilket system är effektivast när det gäller att förse oss alla med varor och tjänster och att skapa välstånd?

10 kommentarer
Etiketter: , , ,

Nej till överklagning betyg

Av , , 2 kommentarer 4

Jan Björklund gör rätt när han underkänner utredningens förslag till rätten att överklaga betyg. Levde vi i en värld med obegränsade resurser vore det en annan sak men kommunerna orkar ju inte ens fördela resurser till problemskolor så att eleverna blir gymnasiebehöriga. I vissa problemområden når mindre än hälften av eleverna behörighet att komma in på gymnasiet. Ett förslag som gjort för populism.

Följdriktigt är det små partier med behov av att synas, c och kd,  som tillstyrker förslaget. Från Maud Olofsson kommer ett annat populistiskt förslag, att lärares löner ska grundas på elevernas betygsättning av sin lärare. Tror man att den lågavlönade svenska lärarkåren sitter och rullar tummarna i väntan på att få något att göra?

Finns nu en massa pengar som kliar i byxfickorna på c och kd kan de lämpligen användas till att öka de svenska lärarlönerna till minst europagenomsnittet. Ett jättekliv vill jag lova efter årtionden av vistelse på det sluttande planet.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Kungliga slottet en gaskammare

Av , , 6 kommentarer 2

När kung Carl XVI Gustaf  bjuder riksdagsmännen på supé på slottet bjuds cigarretter och cigarrer till riksdagsmännen/gästerna efter maten och snart får hela den rökfria surven dra halsbloss på andras halsbloss. Monarkin är ur tiden sedan slutet på 1700-talet. Den svenske kungen är helt ur tiden när det gäller den mänskliga rättigheten  att slippa dra in andras cigarrettrök i sina lungor. Någon hjälpsam person borde läsa upp den aktuella lagstiftningen för kungen, t ex vid nattningen.

6 kommentarer
Etiketter: , , ,