Kvinnorna tar plats

Av , , Bli först att kommentera 6

Det har varit tydligt ganska länge nu att tjejerna satsar på studier för att skapa sig en framtid utan att vara beroende av en man. Tjejerna tar studierna på betydligt större allvar än killarna vilket visar sig i examensbetygen. Detta som en generalisering. Vi ser kvinnor på TV och i tidningsartiklar i allehanda roller. Professorer, sjuksköterskor, jägmästare, poliser, polischefer, ekonomiska analytiker, undersköterskor, tekniska chefer, personalchefer, socialsekreterare, ingenjörer,  läkare, riksdagskvinnor, statsråd etc etc. När företagare och offentliga sektorn listar sina största problem ligger oftast rekryteringen som nummer ett. Det är svårt att hitta kompetent folk till alla lediga jobb. Här kommer jag till problemet nummer ett, männen utbildar sig inte och omskolar sig inte. Det är förvisso ett omställningsproblem i vårt samhälle när olönsamma företag läggs ner och nya uppstår med större kompetenskrav. Det började med textilindustrins  nedgång och fall på 1950-60-talen och har fortsatt i andra sektorer.Vi har en mycket högre levnadsstandard idag än vi skulle haft om vi hållit fast vid det gamla.

I glesbygdskommunerna går väldigt få manliga gymnasister till högskola-universitet. Gymnasielinjer som ger ett närmast garanterat jobb, som t ex omvårdnadslinjen lockar bara enstaka killar.

Jag avslutar med en sann historia. Jag satt en gång och fikade med kommunens arbetsförmedlingschef någonstans i Sverige. Bredvid oss satt ett antal män i 20 – 40-årsåldern som nyss hade blivit arbetslösa när ett underleverantörsföretag gått i konkurs. Arbetsförmedlingsföreståndaren, som var en mycket social och trevlig person, säger då till männen ungefär följande,”nu när företaget lagts ned kanske ni är pigga på att med Arbetsförmedlingens hjälp gå någon omskolningskurs som ger er jobb igen”. Männen skruvar sig lite på stolarna varpå en tar till orda kort och kärnfullt och säger ” allri att ja sätt mä på nann skolbänk na mer”.  Något vidare samtal i frågan blev det inte. Det var slutpratat. Arbetsförmedlingsföreståndaren kunde inte dölja sin förtvivlan efteråt!

Om 100 år är väl reproduktionen det som männen ägnar sig åt medan kvinnorna sköter näringsliv och samhälle?

Hamnarbetarnas utpressning i Göteborg

Av , , Bli först att kommentera 5

Enligt media har Sveriges företag som vanligtvis tar in sina varor och containrar  via Göteborg förlorat över 10 miljarder på Hamnarbetarförbundets krig mot LO-Transport och mot svenskt näringsliv. Hamnarbetarförbundet har strejkat till sig rena fantasilöner, det talas om 50 000 kr per månad för ca 30 timmars arbetsvecka. Mer än dubbelt upp mot gymnasielärare räknat per timme. Inte illa pinkat för att köra truck.

De hamnarbetare, majoriteten, som är organiserade i Transportarbetarförbundet LO har att följa de umgängesregler som råder på svensk arbetsmarknad t ex fredsplikt när avtal är träffat. Hamnarbetarförbundet, som enligt uppgifter i svensk press till stor del består av bokstavskommunister med revolution som mål och mening med livet, tar svenskt näringsliv som gisslan i sin ”kamp mot kapitalet”. Vilda strejker som lamslår verksamheten i hamnarna kostar ohyggliga summor pengar i försenade leveranser och flytt av importen till hamnar på kontinenten med åtföljande långa lastbilstransporter. Detta är missbruk av den strejkrätt som finns. LO har skött strejkrätten med ganska stort ansvar men så har ej heller LO som mål att omstörta samhället i en revolution.

Regering och Riksdag har det inte lätt. Klart att ett förbund som strejkar och väsnas och ordnar fantasilöner till sina medlemmar är en lockelse för hamnarbetarna. Särskilt om idolporträtt på Lenin hänger lite här och där.