Stoltenberg ny Natoboss

Av , , 4 kommentarer 4

Ett mycket bra val! Tycker jag. Synd bara att många svenskar lider av beröringsskräck när det gäller Nato efter ett drygt halvsekel av desinformation.Tur att många av oss svenskar har ganska nära till försvarat område! (Norge).

I norska Verdens Gang. www.vg.no skriver man att Sverige har NATO-fobi.En bra diagnos!

Nordkorea skjuter missiler

Av , , 1 kommentar 3

Nordkorea skjuter missiler massvis samtidigt som nordkoreanerna svälter massvis. Påminner om fjällämmelns beteende när en vandrare närmar sig. Skillnaden är att fjällämmeln har massor med mat. De verkar väldigt kongeniala. Un och Putin. Samma reptillogik och extrema nationalism. Och det ligger ett extra sparbeting på svenska försvaret på ½ miljard utöver det vanliga sparbetinget. Ingen lovar att sparbetinget dras tillbaka. Vi måste för vår egen säkerhet gå med i Nato. Annars är vi en vit fläck på kartan försvarsmässigt. Ett tomrum. Vilket betyder att Sverige måste noga akta sin tunga och underkasta sig aggressiva makter i vår närhet. Vi måste ha svar på frågan. ”Vad säger hunden i skogen?” Rätt svar är ”Vov Vov” och vifta gärna på svansen också för säkerhets skull.

Karelen till Finland, Putin!

Av , , 3 kommentarer 15

När den nye tsaren Putin den förskräcklige nu vill skapa om kartan efter sin rättvisemall bör Ryssland utrymma Karelen och lämna tillbaka det år 1940 erövrade området till Finland. Den finländska befolkning som fördrevs av Ryssland bör få tillbaka sitt land och sin egendom. Trots att Ryssland (Sovjet) i vanlig ordning gjorde Karelen till ett lika underutvecklat och fattigt område som hela Ryssland var och är torde Finland godta återlämnandet trots att det i likhet med Östtysklands uppgående i Tyskland skulle innebära betungande ekonomiska åtaganden.Den finländska gränsbefolkningen kunde ju börja med att skicka in små förarlösa plan som bombarderar Karelen med finländska flaggor. Fast egentligen tycker jag inte om en sådan form av nationalism eftersom denna mänskliga åkomma är det som driver Ryssland i sitt angrepp på fria grannstater.

När Hitler hade annekterat Tjeckoslovakien och Österrike före andra världskrigets utbrott jublade populasen i Tyskland och över 90 % av tyskarna  vevade med ena armen på det vis vi kommer ihåg från historien. Som om de hade fått sendrag i armen. Ungefär. Vi ser nu samma Hitlerbeteende i Ryssland. Antagligen samma sortens 90 % jublar och vevar med en arm i luften åt Putins bravader. Drömmen om Peter den Store?  Men mitt i tjoandet och vevandet med ena armen i luften bör ryssarna komma ihåg vad som hände vintern 1939-40 i det som kallas finska vinterkriget. Ryssland överföll ett fredligt grannland Finland. Finland försvarade sig tappert och orsakade ryssarna enorma förluster. Ca 22 000 finländare miste livet och ca 200 000 ryssar miste livet. I fredsavtalet tilltvingade sig Ryssland det finländska området som heter Karelen.  Barbariet går igen år 2014. Endast medlemskap i Nato kan säkra Finland och Sverige mot hitlertypen Putin. Anfalla ett Natoland vågar inte ens Putin för då vore han rökt!

Ryskt kärnkraftvek nästgårds

Av , , 6 kommentarer 3

Med tanke på den ryska aggressiviteten och utpressningstaktiken mot omvärlden borde Finland snarast byta leverantör av kärnkraftverket på andra sidan Bottenviken. Eller inte bygga kärnkraftverket alls eller åtminstone någon annanstans. Ryska kärnkraftverk har ju inte visat sig särskilt säkra och överhuvudtaget finns ingen ”säker” kärnkraft. Det är fråga om sannolikheter och om sannolikheter och Harrisburg höll ju Tage Danielsson en mycket lärorik monolog. När människor är inblandade i byggande och drift  finns inget 100 % säkert. Moder natur är en annan osäkerhetsfaktor. Till detta kommer att avfallet dumpas till kommande generationer i 10 000-tals år. Vilken moral ligger i det förhållandet? Det har byggts ”säkra” flygplan, fartyg,  tåg, hus, broar etc och den påstådda ”säkerheten” har visat sig vara snömos. Hjärnspöken hos engagerade ingenjörer.

Tsar Putin har medvetet under ett antal år satsat enorma belopp på att bygga upp militär styrka, inte minst satsas på marktrupper som används till att anfalla och ockupera territorier. Det är helt tydligt att upprustningen ingår i DEN STORA PLANEN att skrämma omvärlden till underkastelse och återskapa Sovjetunionen. Beläten av Lenin lär finnas i tusental runt Ryssland ännu i denna dag.Kan man inte vara duktig på demokrati och ekonomiskt framåtskridande kan man ju försöka imponera genom att vara värst i klassen.

Den demokratiska världen bör minska alla beroenden till Ryssland eftersom Ryssland med den logik vi nu sett kommer att utnyttja alla möjligheter till utpressning. Kanske, kanske kommer en ekonomisk isolering att få tsarväldet på fall. Vi som trodde att tusenårsriket öppnade sig när kommunistväldena rasade samman som korthus får nyktra till. Länder som styrts av diktatorer i 100-tals år blir inte demokratier över en natt. Det kanske tar ett par-tre generationer innan demokratistadiet infaller. Av självbevarelsedrift bör vi satsa stora summor på att bygga upp vårt försvar och för att få mest försvarsförmåga bör vi samordna oss fullt ut med Nato. Baltstaterna och Finland behöver ett starkt Sverige som grannar.

Kim Jong Un inför rätta

Av , , 6 kommentarer 5

FN vill ställa Kim Jong Un inför rätta för folkmord. Vi har sett bilden enligt länken nedan på Kim Jong Un tillsammans med sina generaler ilsket pekande med sina marskalkstavar mot inbillade fiender.Som av en händelse publiceras samma typ av bilder på Kim Jong Putin som tillsammans med en general med ilsken uppsyn penetrerar en karta (föreställande Ukraina?) med en marskalkstav. Vi är inte där ännu men Putin förtjänar nog snart sin plats bland planetens värsta figurer. Diagnoserna på Un och Putin verkar inte vara svåra att ställa. Ens för en lekman.

http://www.expressen.se/nyheter/fn-diktatorn-maste-stallas-infor-ratta/

”Folkomröstning” på Krim

Av , , 5 kommentarer 2

I dag erövrar Sovjet…  förlåt Ryssland,  nytt territorium. Krim ockuperas. Enda sättet att öka folkmängden för ett land där männen super ihjäl sig och medellivslängden är låg?  En del svenska tidningar producerar nu vederhäftiga artiklar byggda på kunskaper i rysk historia och i ryska diktatorers beteendemönster. Läs gärna!

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/folkomrostningen-om-krim-ar-avgjord_3368498.svd

http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ska-jalta-ater-symbolisera-sveket/

 

Europas blodtörstiga granne Ryssland

Av , , 22 kommentarer 3

Putins agerande kan inte mätas med vanliga måttstockar. Han visar tydliga tecken på att drivas av maktgalenskap och en åstundan att göra Ryssland lika stort och mäktigt som Sovjetunionen var, eller föreföll vara.”Prestationerna” byggde dock  till stor del på fantasifoster genom fabulerade produktionssiffror. Det är farligt att betrakta Putins regim som en regim bland andra med psykiskt sunda ledare. Han har stort behov av att framstå som stark, modig, hänsynslös vilket visas i de foton som sprids av ”den starke ledaren”. Han tävlar snart i samma division som den uppenbart galne ledaren i Nordkorea på det området. Sovjetunionen omfattade inte bara Krim och Georgien utan också Ukraina, Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen. Karelen har Sovjetunionen stulit av Finland och behålls av Ryssland. I många av dessa stater finns en minoritet ryssar. Finland har under drygt 100 år varit en del av Ryssland sedan den gamla svenska landsdelen Finland erövrades i början av 1800-talet. En tredjedel av Sverige försvann och som kompensation fick Sverige Norge men bruden var synnerligen ovillig och äktenskapet med Norge sprack omkring 1900.

Till Sovjetunionen inkorporerades även Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Östtyskland m fl genom påtvingat paktförhållande. Sovjetunionen förbehöll sig rätten att invadera och störta regimer i dessa länder som de inte gillade.

Vilka erfarenheter har grannarna av Ryssland-Sovjetunionen? Finland överfölls 1939 men där gick Sovjetunionen på pumpen i vinterkriget men Finland fick lämna ifrån sig Karelen och Petsamo. Ren imperialism.  Genom broderskap med Hitler ockuperades de baltiska staterna och halva Polen 1939. Ren imperialism.  En stor del av befolkningen i Estland, Lettland och Litauen skickades till en säker död i Gulaglägren, ja de tippades av järnvägsvagnar utan mat och redskap i den Sibiriska vildmarken. Sammalunda med polackerna. Sovjetunionen-Ryssland mördade över 20 000 av den högutbildade intelligentian med nackskott i Polen i Katynmassakern. Drygt 500 kg pistolammunition förbrukades. Betydligt fler polacker dog i Gulag. Krimtatarerna rensades också ut etniskt och förvisades till Gulag. I Ukraina och Vitryssland kallades alla bönder för kulaker (storbönder) och de bestals på all matproduktion så att miljontals svalt ihjäl, barn, föräldrar, far- och morföräldrar m fl. Det låg fullt med barnlik efter vägarna. Ungern överfölls 1956 och Tjeckoslovakien 1968.

De länder som gränsar till Ryssland har alltså erfarenheter  från 1920 – 1990 som omfattar etnisk rensning, imperialism, folkmord genom nackskott, svältdöd och Gulagdöd i dödslägren. De etniskt utrensade folkgrupperna ersattes av ryssar vilket ger dagens situation med ryssar överallt som måste ”räddas” undan förföljelse. Det tänker sig Putin göra genom invasion och annektering av nya territorier. Precis som om vi fortfarande levde på 1700-1800-talen med inavlade (betydligt värre inavel än vargstammen i Sverige!) kungar, tsarer och kejsare som statschefer.

För att försvara sig mot en dylik historisk relikt som Putin måste man ha marktrupp, det räcker inte med kryssningsmissiler och JAS. Terräng tas med marktrupp och försvaret måste alltså innefatta marktrupp. Det begriper Finland för de vet vad umgänget med Ryssland kräver! Men Finland begriper sig inte på Sverige. Inte jag heller!

Nu kommer en och annan med gammalt passionerat kärleksförhållande till det kommunistiska Sovjetunionen att påstå att jag lider av rysskräck. I slutet på 1920-talet gjorde sig Sverige av med nästan all försvarsförmåga för nu skulle det inte bli krig. Europa och Amerika dansade och log.  Och Sovjetunionen höll på med sina folkmord i hemlighet. Nästan! Det fanns dem som tog reda på och visste!  De som varnade för nedrustningen i slutet på 1920-talet hånades. Vilka fick rätt och vilka hade fel?

”Val” enligt rysk diktator (Putin). Se ledare i SVD.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/folkomrostningen-om-krim-ar-avgjord_3368498.svd

 

Några håller sig klarvakna, t ex DN:s chefredaktör!

http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-ska-jalta-ater-symbolisera-sveket/

Klampa in på vårdavdelning

Av , , 2 kommentarer 5

Studiebesök på vårdinrättningar i Umeå och annorstädes av politiska partier med sina följen av journalister och agenter borde i lag förbjudas. Det handlar till 100 % om reklamjippon. Även politiker torde vara människor med egen erfarenhet av vården och med anhöriga man besökt i vården så ingen är okunnig om hur det ser ut på en sjukhusavdelning. Hur vården fungerar i länet och landet beskrivs bäst i nyckeltal och utvärderingar och där borde de politiska partierna läsa på bättre för mycket är åt skogen när det gäller väntetider, rekryteringssvårigheter och annat. En annan sak är om politiskt sammansatta styrelser och nämnder vill se hur det är i den verklighet man är satt att styra över och det sker utan massmediauppbåd och uppståndelse. I de här sammanhangen ska inte heller bortses från smittspridningsrisker med hostande och nysande folkhopar med okänd bakterieflora.  I Västerbotten har införts fotoförbud på på NUS och vårdinrättningar så att man inte får ta bilder på sin sjuka mamma eller pappa. DÅ är det plötsligt väldigt noga med integriteten.

Jag förbjuder härmed politiska partier med massmediauppbåd, följen och säkerhetsagenter att fara omkring och glo på mina sjuka anhöriga! Usch! Fy!

Pedofiler på nätet

Av , , 2 kommentarer 6

Såg kvällens Uppdrag Granskning om pedofiler som utnyttjar, skrämmer och hotar unga tjejer som knappt ens är tonåriga. Jag blev så förb—d att jag fick hjärtflimmer. Och då ska man kanske inte sätta sig och skriva på bloggen men jag ska hålla mig i skinnet. Flera tjejer och en ung man vars facebook-identitet var kapad polisanmälde och polisanmälde utan minsta resultat, ja en tjej blev förstås själv anklagad för barnpornografibrott eftersom pedeofilernas bilder och filmer fanns på hennes telefon. Då kunde polisen visa arbetsvilja! Naturligtvis kan sådant finnas i en drabbads telefon vilket en normalintelligent person kan tänka ut. Polisutredningarna las ned, polisen följde inte upp uppenbara spår. Tjejerna mådde dåligt och hade skadat sig själva och gjort självmordsförsök men de var komplett övergivna av det samhälle som har till uppgift att skydda dem. I höstas dömdes en man för liknande brott där flickan faktiskt begick självmord. Han fick 3½ år för något som borde betecknas som mord. Karln ifråga nekade i både tingsrätt och hovrätt vilket säger en del om vad det är för person. Han är snart ute och springer igen med sin sjuka drift helt oåtgärdad.  Flickans familj är däremot dömda till livstids sorg och saknad.

Leif GW Persson har ofta åsikter om en del polisers engagemang och utredningsförmåga och ibland känns det som han har klockrent rätt i sin kritik. Varför anstränga sig när man kan bli av med en besvärlig arbetsuppgift med några penndrag. Spaningsuppslag saknas brukar det väl heta. Tar 1 minut att skriva. Om det nu inte redan finns så borde det finnas en ombudsmannamyndighet dit alla hotade och förföljda tjejer tryggt kunde vända sig och som hade resurser och vilja att utreda och åtala dessa slemmiga typer som förstör tjejernas liv. Ett pedofilbrottens FBI.

Sköter inte samhället en av sina viktigaste uppgifter finns alltid möjligheten att privata organisationer bildas som gör det som samhället borde göra.

Nils Horner mördad

Av , , 2 kommentarer 6

Har ofta lyssnat till hans reportage från olika oroshärdar och katastrofområden. Han var osviklig i att hitta ”den vanliga människan” och ge henne röst i skeendena. Han blir svår att ersätta. Motivet för mordet finns bara i mördarnas huvuden men man kan ju tillåtas spekulera. En mycket tänkbar orsak är att han tidigare intervjuat kvinnor i Kabul och kvinnor ska ju inte vara ute utan tillsyn av familjens män eller tillåtas ha någon åsikt. De ska inte heller gå i skolan eller ha befattningar i samhället som t ex polis. Många kvinnor som brutit mot dessa regler har skjutits. Allt enligt de städse skäggprydda talibaner och tillika islamister som har målet att förslava halva mänskligheten, kvinnorna. Arma värld med alla dessa ismer och extremister.