Brexit Muahaha!

Av , , 1 kommentar 7

”Ta tillbaka kontrollen” ha ha ha. Var det TV-kontrollen? Storbritannien får väl be om internationell hjälp med att ordna mat och bensin till sin befolkning. T ex från EU! Brexit-gaphalsen Nigel Farage är tyst vilket tacksamt noteras.

När jag var liten hade vi ett sommarbarn från Stockholm för ca 75 år sedan som var en aning ouppfostrad. När någon ramlade och slog sig eller slog sig på tummen med hammare häcklade han genast hånfullt med orden ”Så kan det gå, så kan det gå”. Om denne nu mogne man lever kanske han utbrister, ”så kan det gå, så kan det gå”!

Jag antar att Skottland noga studerar kaoset i GB inför eventuell folkomröstning om att utträda ur Storbritannien och begära medlemskap i EU.

Omskärelse av nyfödda pojkar

Av , , 4 kommentarer 15

Jag har skrivit om detta förr men får ju anledning att återkomma i ämnet genom att Centerpartiet tagit ett steg tillbaka och nu vill tillåta förbättring av Guds skapelse med kniv i form av omskärelse av nyfödda gossebarn. Det sägs ju att Gud skapade människan som sin avbild och då är det ju konstigt att vissa människor tar sig rätten att ”förbättra” denna skapelse. I så fall måste ju Gud själv också ”förbättras”. Jag sätter detta i samband med andra motgångar för civilisationen i dessa tider, t ex abortförbud i Texas och att flera stater i USA förbereder samma talibanliknande lagar på området. Detta torde ha samband med de högervindar som har svept över världen.

Att använda bebisar i religiösa ritualer som innehåller knivskärning betecknar jag som barbari. Rent allmänt tycker jag mig se en fixering vid området nedanför naveln i religiösa sammanhang. Nu hävdar ju många att bortskärning av förhud på nyfödda gossar egentligen handlar om hygien. I så fall finns det ju möjligheter att ta bort andra svårrengjorda kroppsdelar. I öronen samlas ju smuts, döda insekter mm. Varför inte en ritual där öronen skärs bort på nyfödda? Kanske man ska fråga Talibanerna om hur de ställer sig till det. De har ju vanan inne genom att hugga bort händerna på tjuvar!

Omskärelse av flickor tycker nog även Centerpartiet fortsättningsvis ska vara förbjudet. Än så länge kanske man ska tillägga. Det våta fingret i luften är problematiskt som moralisk-etisk styråra.

Svältmord 4,5 milj Ukraina

Av , , Bli först att kommentera 7

Stalins folkmord
Holodomor i Ukraina 1932 – 1933. En utmärkt bok om denna svältkatastrof, Röd Hungersnöd – Stalins krig mot Ukraina (Bonniers förlag), har skrivits av Ann Applebaum. Hennes uppgifter i boken är styrkta genom omfattande verifiering. Enligt seriös forskning mördades ca 4,5 miljoner Ukrainare 1932 – 1933 genom avsiktlig svält på direkt order av Stalin. Bönderna i Ukraina var inte särskilt troende kommunister och enligt den rena Marxistiska läran var det arbetarklassen som skulle genomföra proletariatets diktatur genom revolution. Hur gör man då frågade sig Lenin och efter att Lenin börjat bli förvirrad p g a sin syfilis fortsatte Stalin fundera på frågeställningen. Simsalabim vi gör om bönder till anställda arbetare i kolchoser så blir bönder = arbetarklass. Bönderna kallades kulaker vilket enligt ordböcker skulle handla om s k ”storbönder” men de flesta s k kulakerna var helt vanliga ganska fattiga jordbrukare. Arbetarklassen är ju predestinerad och villig att införa lyckoriket proletariatets diktatur så då är problemet löst. Bönderna var, som bönder ofta är, helt upptagna med att planera för sådd, skörd, kreatursskötsel, får, grisar, höns etc. Vissa tider på året var arbetsdagen minst 16 timmar för de flesta i familjerna. Bönderna visste att det gällde att ha säd för nästa års sådd om man skulle överleva.
Ukraina var också en viktig del av Sovjets ”kornbod” och grödorna såldes på export med i förväg kontrakterade kvantiteter vilket inte tog hänsyn till om det rådde missväxt. Kvantiteterna som Ukraina skulle stå för indrevs genom att pålitliga och beväpnade kommunister från Ryssland for omkring på landsbygden och hämtade i förväg bestämda kvantiteter. Följden blev att det inte blev något kvar till böndernas egen försörjning och till nästa års utsäde. De beväpnade indrivarna for fram med stor grymhet enligt Stalins påbud. Rapporterna om hur illa det var ställt nådde Stalin och Kreml och även Stalins hustru Svetlana Allilujeva. Hon tog så illa vid sig av makens grymhet att hon sköt sig med en pistol i nov 1932. Historien kunde ha fått en annan vändning om hon riktat pistolen åt ett annat håll. Kanske.
Bönderna som rånats på all mat de hade drog ut på vägarna för att tigga. Ofta jagades barnen iväg först för att kanske genom tiggeri få en chans att överleva. I andra fall inträffade kannibalism när alla i familjen såg döden i vitögat och ofta åts då barnen upp först. Ann Applebaum redovisar gräsliga vittnesmål om hur det såg ut i VERKLIGHETEN.
Varför? Ukraina är en egen stat med ett eget språk, en variant av ryskan. I de östra delarna finns rysktalande befolkning som blev en större andel genom att en stor andel av de ukrainska bönderna avlivades genom svält. De tomma gårdarna efter avlivade bönder övertogs av invandrande ryssar, alltså en form av medveten etnisk rensning. En del av dagens problematik som efterträdaren till Stalin i Kreml, Putin utnyttjar. Stalin använde uttrycket ”fascister” om all Ukrainsk opposition och detta språkbruk används nu av Putin. Spöken går igen. Sovjet hade ett ont öga till Ukraina genom att Ukraina inte ansågs vara tillräckligt kommunistiskt och dessutom ofta var orienterat västerut mot Europa. Den orienteringen ser vi även idag. Ukrainas granne Polen var och är ett hatobjekt för Kreml efter kriget omkring 1920-21. Stalins mord på över 22 000 polska intellektuella 1939 i Katynmassakern är exempel på det primitiva hatet mot Polen i Kreml.
Nu kanske någon invänder att det inte var så många som 4,5 miljoner som svalt ihjäl. Sovjet och Ryssland hade och har som alla länder en statistikmyndighet, i Sverige SCB. Det var ”ordning och reda” även i Sovjet och man försökte reda ut i senare delen på 1930-talethur många som dött av svält. Sovjets myndighet kom med beräkningar som ganska väl ansluter till dagens uppfattning 4,5 milj svältdöda. Då tog det eld i den f d bankrånaren Stalin. Hela ledningen för Rysslands och Ukrainas ”SCB” åtalades, dömdes och avrättades som ”folkets fiender”. Sedan krävdes deras ”SCB” på ”riktig” statistik, som ordnades fram illa kvickt! Stalin blev glad igen. Vid kommunismens sammanbrott 1990 uppdagades även att ALL statistik i Sovjetunionen byggde på fantasier. Exempelvis om industriproduktionen, levnadsstandard mm. Vad gör man om man riskerar ett runt hål i bakskallen om man inte kommer med ”rätt” statistik?

Maria Magdalena – vilken kvinna!

Av , , Bli först att kommentera 19

Maria Magdalena Mathsdotter föddes 21 mars 1835 på Gitsfjället i Vilhelmina i en samefamilj, Mats Påhlsson och hustrun Magdalena Andersson. Hon var näst äldst i en syskonskara på fyra flickor och blev tidigt intresserad av kristendom vilket manifesterades genom att hon i sena tonåren gick en missionsskola i södra Lappland i två år. Intresset för missionerande i norr var väldigt stor, även internationellt. En fransk pastor Henri Roerich kom att betyda en hel del för den s k lappmissionen genom bl a insamling av pengar i Stockholmsområdet till barnhem och skolor i Lappland genom bildande av en understödsförening – Femöresförening – som snart blev en succé ett antal år. Mycket tack vare Maria Magdalena. Hon lovade på sin storasyster Sigrid Reginas dödsbädd att gå till kungen i Stockholm och be om två saker. Dels att nybyggarna skulle åläggas att upprätta stängsel runt sina ägodelar (höhässjor på myrar o liknande) dels att kungen skulle förordna om pengar till barnhem i Lappland.

Maria Magdalena tövade inte och startade 29 år gammal i slutet av februari 1864 sin stockholmsresa från trakten av Örnsköldsvik där familjen uppehöll sig med sina renar. Hon åkte skidor! Efter en vecka nådde hon Gävle där snön tog slut. Därifrån fortsatte hon med den hästdragna postvagnen till Stockholm. Maria Magdalena hade med sig rekommendationsbrev från ”domare och prästerskap” när hon promenerade gatan fram iförd klänning av renskinn och en stor röd mössa. En äldre dam kom fram till henne och frågade varför hon kommit till Stockholm och Maria Magdalena berättade att hon bett mycket till Gud om att han skulle påverka människornas hjärtan så att hennes önskan om flera skolor till Lappland skulle bli uppfylld och att hon ville träffa kungen. Den gamla damen blev först alldeles tyst men sa sedan -din bön har blivit hörd redan innan du kom hit! ”Igår samlades det in en kollekt för Lappland och jag ska ta dig till pastorn som pålyste kollekten!” Pastorn var ingen mindre än den nämnde Henri Roehrich! Han beskrev henne senare på följande vis: En kvinna klädd i renhud och på huvudet en stor röd mössa. Hennes anletsdrag voro öppna och intelligenta, hennes blick, hennes ord, allt tillkännagav en överlägsen kvinna. Det som även förvånar när man hör henne tala är denna uppfattning av de mänskliga lidandena, denna följdriktighet i resonemanget, denna bestämdhet i resonemanget. Vidare samtalar hon med fullkomlig ledighet och försvarar sin mening utan att förskräckas av dem som åhöra henne o s v.

Henri Roerich ville rentav kalla Magdalena för Nordens Apostel! Femöresföreningen blev tack vare Maria Magdalena en succé och hade på drygt ett år samlat in 19.000 riksdaler. Själv hade hon med sig totalt 127 riksdaler till Vilhelmina.
Maria Magdalena gjorde en stockholmsresa till i oktober 1866 om problemet med höhässjor på myrarna och renarnas förkärlek för denna lättillgängliga föda. Sockenmännen i Vilhelmina hade beslutat att vända sig till kungen i denna fråga men ingen ville åta sig resans vedermödor men Maria Magdalena åtog sig att resa som ombud för Vilhelminas sockenmän! Hon gjorde en avstickare till landshövdingen i Umeå på hemvägen för att informera om resans resultat och sedan finns inget skrivet om Maria Magdalena fram till hennes död 31 mars 1873 i Nätra Ångermanland, endast 38år gammal Denna fantastiska kvinna borde ha fått leva minst dubbelt så länge.

Jag har hämtat denna information i tidskriften Västerbotten nr 4. År 1973.