KF:s beslut idag om flygplats

Av , , 7 kommentarer 11

Fullmäktiges beslut idag om tillskott av medel till "öppen flygplats" fram till 30 juni innebär INTE återupptagande av kommunalt bekostad flygtrafik. Om Trafikverket inte upphandlar trafik på Gunnarn i slutet på maj eller om inte något bolag trafikerar Gunnarn på egen bekostnad skall Gunnarn kallställas efter 30 juni. Klart uttryckt i fullmäktiges beslut.

Beslutet idag gäller möjligheter att få hit ett företag som tänker utföra test av maskiner för snöröjning och annan service på landningsbanor. Det ska ske en demonstration av maskiner för personal från andra flygplatser under 3 dagar i mitten på mars. Nettosumman för öppen flygplats under tiden fram till 30/6 är ca 400 000 jämfört med att kallställa omedelbart. Blir det inget av den testverksamhet man hoppas på är dock dessa 400 000 kr en synnerligen dålig affär för kommunen. För att räkna hem dessa pengar krävs 7,3 helårsanställningar i t ex besöksnäringen vilket ger 7,3 x 55 000 kr = ca 400 000 kr. De anställda måste dessutom vara skatteskrivna i vår kommun. Blir det en fortsättning på testverksamheten måste krav ställas på att testföretagen betalar huvudparten av kostnaderna som uppstår.

Kommer det nya förslag på återupptagen flygtrafik med insats av kommunala medel kommer jag att rösta nej. Det är ett löfte! Det finns inte en chans att räkna hem sådana satsningar när man betänker hur många helårsranställningar som behövs. De människor som dimper ned i Gunnarn och utnyttjar besöksnäringen har nog med största säkerhet ändå tagit sig till Storuman via de andra flygplatser som finns inom bekvämt håll  eller på andra sätt. De hade väl någon annan anledning att ta sig hit till Storuman än enbart nöjet att landa just i Gunnarn. Eller?

Vilka är dopade?

Av , , 2 kommentarer 2

Det spekuleras hej vilt om vilka skidåkare i VM som är dopade. Björgen bl a utsätts för smutskastning i sociala medier p g a hennes användning av ett astmapreparat som är godkänt och OK. Även en hel drös svenska skidåkare har använt och använder astmamedicin. Det hävdas att skidåkare drar i sig mycket kall luft och därmed ådrar sig astma. Jag har själv under tiotals år träningsåkt en sträcka som är 1½ gånger jordens omkrets i alla väder och temperaturer men inte fått astma. Vilket naturligtvis inte är något bevis för något. En fråga jag undrar över är om man inför läkare kan fejka astma om man har lite skådespelartalanger. Någon som vet?

Internationella skidförbundets ledning säger att de vet vilka som fuskar med bloddopning med ledning av de regelbindna blodtesterna som utförs. Men de kan inte få fast fuskarna i brist på handfasta bevis. Inför VM i Norge hotar man dock med att NU har man hittat en testmetod som avslöjar fuskarna. Jag tycker jag har hört denna visa förr. Fuskarna ligger alltid ett-två steg före kontrollanterna.

Skulle inte vi åskådare kunna begära att man certifierar skidåkningen. Redovisa alla resultat från blodtesterna öppet så får vi åskådare själva dra våra slutsatser när vi ser åkare som plötsligt fått turbo.  Varför hålls denna information hemlig? Vi får ju varudeklaration när vi köper produkter i butikerna!

Den galne hunden i Mellanöstern

Av , , 1 kommentar 3

Det var Ronald Reagans beteckning på Muammar Khadaffi efter bombsprängningen på ett diekotek i Västberlin 1986 då 3 st dog och 270 skadades,varav tiotals blev uinvalider. Alla förstod då att Khadaffi själv fattat beslutet om attacken på diskoteket. President Reagan beordrade då flyganfall mot Tripoli och Benghazi med över 100 döda. Om jag inte missminner mig var USA:s mål att spränga diktatorn i luften men den enda som dog i diktatorns familj var ett fosterbarn. Innan diskoteksprängningen fanns otaliga bevis för Khadaffis ekonomiska och logistiska stöd till terroristgrupper runt om i världen.

1988 beordrade Khadaffi, det vet man nu, sprängningen av passagerarplanet över Lockerbie då 259 passagerare dog bl a en svensk diplomat.

1989 sprängdes ett passagerarplan över Sahara med 170 döda. Även detta ett Khadaffisignerat verk. Senare har Libyen tvingats betala miljardbelopp till offrens anhöriga för de olika dåden. Man kan ju tänka tanken OM. Tänk om USA lyckats pricka Muammar Khadaffi 1986 när de försökte. Vilka besparingar för världen i lidande och död det troligen skulle blivit. Hela problemet verkar ju vara Den Galne Hunden som har all makt över liv och död i det arma landet.  Och Libyens olja och gas torde väl finnas kvar även om diktatorn avlägsnas.

Ett idealscenario vore väl om ett drönaranfall eller målsökande robot kunde förpassa Khadaffi till de sälla Beduinmarkerna men för min del finns problemet med att då en massa oskyldiga kan stryka med. Men frågan bör ställas. Hur många tusentals oskyldiga människor  ska en psyksjuk diktator få mörda innan "någon" makt sätter effektivt stopp med erforderliga medel? Stabilitet säger en del ledare i Europa. Kan stabiliteten bli sämre än nu?

Ronald Reagan kanske inte var så dum.

Av , , 6 kommentarer 3

Ronald reagan kallade under sin presidenttid Muammar Khadaffi, Libyens diktator, för "Mellanösterns galne hund". Khadaffi har nog gjort sig förtjänt av titeln i tiotals år och nu har det tydligen brutit ut fullständigt. Hans framträdande i TV är nog det fruktansvärdaste som någon diktator har gjort sig skyldig till sedan TV:n gjorde sitt intåg i etern. Adolf Hitler och Stalin hade ju ingen TV så det är svårt att uttala sig om vem som är/var mest galen. Men slakta sitt eget folk och andra kunde de. 

Muammar Khadaffi skulle ha passat  som "den Onde" i någon västernfilm med Ronald Reagan som "Den Gode". Åtminstone passar Libyens diktator som extremen på en skala över ondska. Och Ronald Reagan sägs ha varit underskattad som president. Även en republikan kan väl vara en bra president.

Varför klagar alla (nästan) på Carl Bildt? Det var samma visa under demonstrationerna i Egypten. En utrikesminister har inte samma möjligheter som vi andra att dra ut i härnad mot alla diktaturer. De är ju gubevars medlemmar av FN:s Generalförsamling och någon har sagt att diktaturerna är i majoritet där. Det är nog inte så lätt att vara utrikesminister men lite onödigt mycket försiktig är Bildt kanske ändå. Sedan är det faktiskt så att det är EU:s gemensamma ställningstaganden som i realiteten betyder något.

Utredning av flygplatser

Av , , 9 kommentarer 14

 

Jag har efterlyst någon form av utredning av samhällsnyttan med 4 st flygplatser för södra Lapplands befolkning på snart bara 37 000 inv.  Hur kan man då räkna på sådant? Jag gjorde ett försök till kalkyl för 2-3 år sedan men OK jag försöker en gång till. Ännu har ingen försökt visa en bättre kalkyl än min. Vad är marginalnyttan med fler än en flygplats på denna lilla befolkning? Statens definition på tillgång till flyg är att man ska kunna nå en flygplats inom 2 timmar vilket gäller för hela Sverige. Här utesluts Hemavan från möjligheterna att vara den enda flygplatsen för södra Lappland. Vilhelminabor och Lyckselebor hinner inte inom 2 timmar. Hemavanflyget är viktig för turismen och Tärnaby-Hemavan är ett snabbväxande turistcentrum så att den flygplatsen kanske har en framtid och jag utelämnar Hemavan från vidare diskussion. Inte minst för att den upphandlas och bekostas av staten.  För Storuman, Lycksele och Vilhelmina klaras 2 timmarsgränsen med stor marginal även om endast en flygplats trafikeras.
Vad är då marginalnyttan för resenären av att t ex Gunnarn trafikeras. Enligt det som gällde förra året med mellanlandning i Kramfors tjänade en Storumanbo 5 minuter till Arlanda jämfört med flyg från Vilhelmina. Jämfört med Lycksele några minuter till. Överhuvud är det så liten förtjänst i tid att jag vill kalla marginalnyttan för = 0. Om känslolivet påverkas positivt, vilket det tydligen gör, så hör det i alla fall inte hemma i en kalkyl. Vad är marginalnyttan för en Lyckselebo eller Vilhelminabo av att ha egen flygplats? Det är bara att räkna på samma sätt och jag överlåter det åt läsarna.
För besökande personer kan man räkna på samma sätt, vad är marginalnyttan med det ena och andra. Redan nu måste jag konstatera att förmodligen går det inte att räkna hem några kommunala förtjänster för Storuman  med att i rådande läge satsa kommunala driftsmedel på eget flyg i Gunnarn i trots mot staten. Men vi kan räkna OM det skulle ge kommunala intäkter via kommunalskatten. En helårsanställd betalar ca 55 000 kr i kommunalskatt. För att dra in 1 milj/år behövs 18 st helårsanställda i besöksnäringen i Storumanområdet. För att dra in 6 milj/år behövs 108 st helårsanställda. Vars anställning helt och hållet beror på befintligheten av en flygplats i just Gunnarn! Och att vederbörande besökare INTE  hade kommit till Storuman om endast flygplatserna i Lycksele och Vilhelmina stått till buds. Jag tror inte jag överdriver om antalet helårsarbeten i besöksnäringen p g a flyg i Gunnarn kan räknas på ena handens pekfinger. Observera att kommunalskatten från de anställda i flygverksamheten inte ska medräknas här då det inte är en kommuns huvuduppgift att ha anställda eller att bedriva rikstrafik. Det är en annan sak med gymnasiet eftersom kommunen är pliktig att betala för gymnasieutbildning och att skicka elever till andra kommuner innebär att avgifter ska betalas till annan kommun. Men det är en annan femma. Om staten betalar hel eller viss del av lönerna till flygplatspersonal kan man räkna in kommunalskatten för dessa anställda i vågskålen. 55 – 60 000 kr per st.
En del har hävdat sedan okt 2008 att om vi bara satsar hej vilt och håller ut så ska staten falla till föga och upphandla flyg i Gunnarn. Staten ska GE SIG och vi ska VINNA. Detta har inte inträffat och kommer inte att inträffa och pengarna minst 22 milj är felsatsade driftsmedel. Det är statens (regionens) sak att stå för tillgång till flyg för södra Lapplands invånare.  Staten har sent omsider insett att det är utmanande med 3 st flygplatser Gunnarn, Lycksele och Vilhelmina. Nu fegar man och upphandlar Lycksele och Vilhelmina . Har man gjort det enda rätta och valt en flygplats torde Gunnarn ligga bäst till. Hade samma summor som Storuman förött  på flyg utan marginalnytta satsats på att subventionera bussresor kunde kommunens medborgare åka buss gratis ToR Umeå i ett stort antal år.

Det skulle vara intressant att se en samhällsekonomisk utredning av vad en storsatsning på nya landningsbanor i Vilhelmina har för effekt på sysselsättning och kommunal ekonomi. Som jag visat måste varje miljon i driftskostnader/underskott motsvaras av 18 st anställda som har sin helårsanställning helt och hållet på grund av att turister kan landa på Sagadal. De turister som åker buss, bil, tåg eller landar i Lycksele, Hemavan eller Umeå kommer ju ändå. Ett par hundra helårsanställda torde det röra sig om. Var skulle dessa återfinnas? Om staten upphandlar och betalar underskotten är det väl bara att gratulera.

Och den sista och väsentliga frågan. Hur har Storumans kommun kunnat dra på sig sådana enorma kostnader utan tillstymmelse till kommunalekonomisk utredning? Varför utnyttjas inte expertis? Vi har ju ett universitet med ekonomisk och regional forskning i vårt eget län!
Anonym pajkastning i kommentarspalterna av folk som påstår sig vara positiva men inte har något intelligent märkbart att komma med är på den nivå som man väntar sig av individer som är bundna i ett snöre vid en liten koja. Anklaga folk för att ha sitt ursprung i Stockholm som vore det mindrevärdigt  t ex! Med sådana töntar som anonymt spyr ur sig i kommentarspalterna skulle vi behöva många fler inflyttare från Stockholm i vår kommun!  Gärna med akademisk utbildning men framför allt med bildning och folkvett. Men är det lockande att komma hit om man får nedanstående granne. Den som framförallt sett vad den skriver som döljer sig bakom signaturen ”Britta” förstår exakt vad jag menar.

Anonym politik av anonyma i Storuman

Av , , 4 kommentarer 9

I fortsättningen kommer jag nog att akta mig för kommentarer  till nyhetsartiklar i V-K som handlar om kommunal politik. Trots att jag skriver under med mitt namn kommer kommentarer till mina inlägg anonymt där jag tillvitas sådant som "mot utveckling" och liknande och att jag påstås vara mot Storuman kommuns anonyma tvärpolitiska parti, Flygpartiet (fp). Försök till skämt! Det råkar bli samma bokstavs förkortning som mitt eget parti Folkpartiet. Jag är nog inte fel ute om jag misstänker att bakom signaturerna i vissa fall döljer sig personer i "tysta" politikers nära omgivning som spammar på i anonymiteten. Organiserat? Omkring de tyngsta politikerna i Storuman råder total tystnad i sociala medier. I Storuman har den styrande makten undvikit sociala medier med några få undantag. Peter Åberg (s) är en som nu tillhör oppositionen, de flesta visste vilka åsikter Peter hade. Gunnar Åström bloggade på sin tid. Lars Levinsson har varit aktiv. Bland oppositionspolitiker  finns B-G Burman, Lars Valler och Marianne Johansson som delger oss hur de tänker i olika frågor. Har jag glömt någon?

Kommunens medborgare får genom  motståndet mot sociala medier sämre information än medborgarna i många andra kommuner vilket är allvarligt för demokratin.  Eftersom länstidningarna i stort sett abdikerat från den politiska bevakningen av inlandskommunerna är det desto viktigare att  kommunpolitikerna deltar i det offentliga samtalet i sociala medier runt de politiska frågorna. Kanske det är läge att vi träffs på den kursdag i sociala medier som kommer snart! De som nu vill tillvita mig åsikter som jag inte har eller kalla mig för det ena eller andra är välkomna till min blogg så får jag se vilka ni är och därmed vilka intressen ni företräder.  För ni är väl så modiga som ni låter? Erold Westman är en som vågar stå för sina åsikter och jag har hittills godkänt alla hans inlägg trots att vi inte alltid är överens. Hedders Erold! Men ni anonyma, ja ja, hur är det med stadgan i ryggraden? Är ni stolta över er själva?

Sova i rutten träbåt

Av , , Bli först att kommentera 4

Olyckan i Vietnam är en ofattbar tragedi för de anhöriga. Resenärerna till länder utan certifiering och kontroll av utflyktsbåtar borde varnas. Av vem? Researrangörerna? Jag skulle personligen aldrig våga lägga mig och sova i en gammal gisten träbåt. Nu sätts Vietnam under lupp och vi får säkert veta mer om hur säkerhetskontrollerna är av utflyktsbåtar. Och kanske även hur det är ställt på andra håll.

Radio Nord 50 år

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag gick militär skola i Stockholm då Radio Nord drog igång i ett "piratfartyg" utanför vår territorialvattengräns våren 1961. Under helgledigheterna sommaren 1961 solade vi med Radio Nord i transistorradion. Tidigare hade staten bestämt vad vi fick lyssna på och Sveriges Radio hade en enda monopolkanal. Rena Sovjet i etern alltså. Vilket liv det blev! Man får vara glad för att inte staten  skickade ut krigsfartyg mot hotet. Efter 1½ år lyckades regeringen (s) stoppa Radio Nord men segern var högst tillfällig. Tack och lov och ske pris!

Följden blev dock att vi snabbt fick en ny radiokanal med populärmusik och senare blev det totalt 4 kanaler. Jag kanske överdriver men Radio Nord kanske blev startskottet för nedrivningen av den socialistiska staten som pågått intill våra dagar. Kanske Radio Nord symboliserar rivningen av vår egen berlinmur, statsmonopolet i etern. Nu har vi Public Service radio-TV som vi betalar licens för och dessutom hur mycket som helst att välja på på kommersiella sidan. Den lilla nackdelen är att  man ibland blir trött på reklaminslag men nu finns också tekniska hjälpmedel att slippa reklam genom inspelning och uppspelning av program. Eller så leker man med hundvalpen under reklaminslagen.

Men det finns säkert personer och kanske politiska partier som drömmer sig tillbaka till det "idealtillstånd" som rådde före våren 1961.

Magiske Foppa slutar

Av , , 7 kommentarer 6

Sveriges genom tiderna störste ishockeyspelare slutar. Ingen svensk har kunnat dominera isen i match efter match i NHL som Foppa gjorde och i slutspel var han ofta rent grym med poängsnitt på över 2 p per match. I sin NHL-karriär snittade han långt över 1 p per match vilket ingen svensk är i närheten av. I Denver Colorado är han kult.

Synd att en trilskande fot skulle förmörka de sista aktiva åren och man kan bara spekulera i vad han kunnat uträtta med frisk fot. Örnsköldsvik är en märklig ort i dessa sammanhang. Foppa och nu aktuella tvillingarna Sedin och många fler NHL-stjärnor. På samma sätt är Tärnaby  en märklig ort som fött fram världens genom tiderna största manlige och kvinnliga utförsåkare (Ingemar Stenmark och Anja Persson) och flera toppåkare. Vad som kännetecknar orterna har det skrivits spaltkilometrar om och vad som kännetecknar idrottsmännen ifråga är också ett ämne för media. Helt  osannolikt att en ort på ca 1000 inv har skördat sådana framgångar. Det jag finner som gemensamt drag hos Foppa, Sedins, Ingemar och Anja är extrem tjurskallighet och offervilja. Vilket också retar en och annan. Jantelagen är alltid ett närvarande spöke, även i våra trakter. Man ska helst vara lagom bra-dålig.

Berlusconis sexaffärer.

Av , , Bli först att kommentera 1

Att gubbstruttar lägrar unga skönheter till höger och vänster brukar traditionellt vara förbehållet kungar och kronprinsar, samt en och annan president. Kennedy höll på lite mer i det fördolda. Berlusconi är däremot inte särskilt blyg av sig. I Italien tycks populariteten öka för landets president av att han bjuder in unga tjejer på löpande band till sina privata fester. Inte blir det sämre av hans ansiktslyftningar som medför att huden ser lika slät och blank ut som på Mao på hans tid. Man kan tro att det är reklam för något fernissmärke.

 Lite märkligt är det att den svenska kungens popularitet också ökar av skandalavslöjandena. Kan det ha att göra med att kungars och kejsares främsta plikt för tusentals år sedan var att genom offentligt samlag främja skörden? Frågan är om skörden främjas av nutidens krumsprång i sänghalmen? Eller industriproduktionen?