EU-valet

Av , , 2 kommentarer 3

Positivt är att valet mer och mer handlar om vad EU kan göra för Europas människor och allt mindre handlar om rop på utträde. Men de som ändå ropar ropar högt. I Sverige handlar det om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som tycker att ett Europa uppsplittrat i nationalstater som på den gamla ”goda” tiden 1914 – 1945 är optimalt. De, V och SD,  vill att Sverige går ur EU och det bör väl då vara upphöjt som en allmän eftersträvansvärd princip. I Sverige gjorde Miljöpartiet ett bra val och MP talade mycket om vad de VILL göra i EU. MP har definitivt lämnat utträdesträsket där de klafsade fram de första åren. Folkpartiet tar 2 mandat tack vare mycket tydliga och bra kandidater som inte räds för att kalla sig europeer.  Är vi inte europeer? Synd att inte FP:s kandidat nr 3 kommer in. I övrigt är Moderaternas dåliga resultat slående trots duktiga kandidater. Månne straffas partiet för att det är regeringsparti. FI lever på Gudrun Schyman som skyltfönster. Enligt min smak är FI:s partiprogram alldeles för spretigt och kryddat med socialistiska analogier. Feminismen ställer jag gärna upp på, inte bara för att reta Putin.

Negativt är att främlingsfientliga partier är på frammarsch i Europa. Dessa partier är dessutom nationalistiska och kan väl benämnas ”brunhöger” enligt gängse språkbruk. I Frankrike tar Le Pens rasistiska parti 25 % av rösterna trots rasistiska grodor som gör strömhopp ur partiledarens mun. Trots många mandat i EU-parlamentet kommer de nationalistiska och främlingsfientliga ledamöterna inte att nå andra resultat i verklig politik än inbördes beundran. Svenska SD får väl snart tillkännage i vilken främlings- och EU-fientlig konstellation de vill ingå i.

Folkomröstning om JAS

Av , , Bli först att kommentera 5

Schweiz har återigen folkomröstat om saker som inte lämpar sig för folkomröstningar. Ibland är det minareter, ibland är det slöjor på kvinnor, ibland är det pedofilers ev lämplighet som barnvårdare o s v. Och ibland är det inköp av försvarsmateriel. I Schweiz kan man folkomrösta om precis allting bara någon kan samla ihop det erforderliga antalet underskrifter. Som vanligt när det gäller folkomröstningar kan omröstningen användas för att visa sitt missnöje med sittande regering eller kommunfullmäktige i helt andra frågor än den som folkomröstningen gäller. S k missnöjesröstningar.  Folkomröstningar handlar om antingen eller. För eller emot.  Människor som är emot allting, en ibland högröstad minoritet, får dock sin chans att lufta sina aggressioner.

För folkomröstningar gäller också att den som röstar slipper ansvara för genomförandet av resultatet. Får Schweizarna hålla på så här kan det bli så att landet saknar fungerande stridsflyg om bara några år. Vi ska vara hjärtinnerligt tacksamma att den svenska riksdagen fullständigt sket i folkomröstningen om omläggning till högertrafik på 1960-talet. En förkrossande majoritet ville i folkomröstningen att vi skulle fortsätta med vänstertrafik ända till hum hum tog hem hela planeten. Människan har i olika grad ett inbyggt motstånd mot förändringar och i folkomröstningar gör sig den egenskapen gällande.

Folkomröstningar bidrar också till att splittra nationer, län, kommuner och byar. Inget blir sig likt efter en folkomröstning. I Vilhelmina är kommunen ännu splittrad efter folkomröstningen om Vojmåns överledning. Beslutet skulle naturligtvis ha tagits av kommunfullmäktige i vanlig ordning men politikerna fegade ur. Med detta vill jag ha sagt att folkomröstning inte är höjden av demokrati. Den representativa demokratin har visat sig vara det överlägset bästa sätter för gemensamt beslutsfattande i ett land eller i en kommun.

Enligt Schweiz regering var JAS ett bra val ur många olika aspekter. Bl a tekniska och militära överväganden av avancerat slag. Nu upphöjdes helt plötsligt ”bonden Pavo” till militärstrateg och beslutade något helt annat än vad regeringen och dess experter kommit fram till. Det var 30 % av den röstberättigade befolkningen som sa nej till JAS och 53 % av dem som röstade. När nästan hälften av de röstberättigade avstår från att rösta är det egentligen inte klokt att respektera en knapp seger för någondera sidan.

http://www.svd.se/naringsliv/generalen-svart-dag-for-schweiz_3572340.svd

Conchita Wurst

Av , , 2 kommentarer 7

Ser ej på den här festivalen men detta år blev den mycket intressant för mig i efterhand. En transvestit, en hen, vann övertygande. Hen vann inte enligt ländernas jurys men vann överlägset enligt tittarnas röster. Den homofobe Putins kungarike Ryssland gillade segrarens uppenbarelse men den homofobe Putin själv måste ha fått skrämselhicka över att Conchita Wurst blev så omtyckt av det ryska folket. Nu har homofoba politiska ledare, homofoba stater, homofoba politiska partier, homofoba religiösa samfund och homofoba människor fått sig en välbehövlig kalldusch för sin vedervärdiga och hedenhösa människosyn.

En del av publiken i Köpenhamn bar sig dumt åt genom att enligt uppgift bua åt de ryska artisterna. Om artisterna var homofoba var det OK men sannolikt var de ryska artisterna anständiga människor som inte delar Putins hemska människosyn. Kontraproduktivt beteende.

Statsrådens sjukskrivningar

Av , , 5 kommentarer 12

Dagens indignation handlar om att inga statsråd sjukskrivit sig när de inställt möten och konferenser p g a sjukdom.  Vad man kan konstatera är att ingen brutit mot de regler som råder. Statsråd är i tjänst dygnet runt och har ej semester eller rätt till kompledigt. Statsråden kan väl i likhet med forntidens döende kungar underteckna dokument, ge order, svara på frågor tills medvetslöshet inträder och livet flyr sin kos medan uppassarna slänger sig på golvet och ojar sig.  Nåja, för statsråden är det nog inte lika allvarligt, de överlever oftast sjukdomarna.

Är man sjukskriven FÅR man inte arbeta d v s skriva dokument, underteckna dokument, svara på telefonsamtal i tjänsten e t c. Du ringer försvarsministern och säger att nu anfaller Putin Haparanda och en telefonsvarare säger ,”Om Ryssland anfaller Sverige, tryck 1, om Nato vill gå iland på Gotland, tryck 2, vill du prata med försvarsministern tryck 3″  o s v. Du trycker 3 och får automatsvaret ”Försvarsministern är tyvärr sjukskriven. och du får återkomma på måndag”. D v s Putin uppmanas återkomma på måndag.

Nej jag vill ha det som tidigare. Begreppet sjukskrivning existerar inte för statsråd.

Allvarligare för vår demokrati är att en journalist i Skåne? omplacerats  eftersom den politiska ledningen i den aktuella kommunen inte gillade tidningens kritiska granskningar. Tecken på Putinism! I Sverige!

Svårt komma in på lärarutbildning i Finland

Av , , Bli först att kommentera 7

Enligt nedanstående artikel i SVD är det svårare att komma in på lärarutbildning än på läkar-och juristutbildning i Finland.  I Sverige antas ju i princip vem som helst till lärarutbildning. Det räcker med att gissa svaren på högskoleprovet i stort sett.Men så är det på en fri marknad. Man får vad man betalar för. I Finland satsar man också betydligt mer på elevstöd än i Sverige. Nog finns det en del att lära av grannlandet Finland när det gäller skolan. Vad jag sett och antagligen förstått är att det i Finland är status att vara duktig i skolan. I Sverige avskaffades för länge sedan en del utmärkelser för goda studieresultat eftersom de ansågs främja ojämlikhet. Däremot finns fortfarande utmärkelser kvar för t ex idrottsprestationer. Men vi kan ju börja med löneläget. Det räcker inte med att öka lönen med 10 000 per månad för en liten del av lärarkåren. För lärare med lång ämnesutbildning borde hela rasket ha 10 000 mer i månaden  om skolan ska kunna konkurrera om de duktigaste gymnasisterna. Karriärstegar är också bra och kan behållas.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/finland-overlagsna-sverige-i-elevstod_3516838.svd

Kärnkraftskramande partier

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter kvällens TV-debatt kan konstateras att Sveriges mest kärnkraftskramande partier är Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Dessa partier ser kärnkraften som något evigt fast den inte är evig. Över hälften av svenska folket vill avskaffa kärnkraften enligt en opinionsundersökning. Det kostar nog på att strida mot den allmänna opinionen. Det är ju snart val!  En annan fråga där åsikterna skiljer sig  är frågan om återförstatligande av skolan. Här finns också en folkopinion som går stick i stäv med vad vissa partier tycker. En stor majoritet av lärarna i Lärarnas Riksförbund tycker att skolan bör återförstatligas och vad jag hört finns även en stark folkopinion som är inne på samma spår. Vi har en situation där regeringen och staten har ansvaret för att de nationella resultaten hävdar sig internationellt men kommunerna som bedriver verksamheten. Det är nog väldigt sällsynt att den internationella konkurrenskraften diskuteras i kommunerna när pengarna skall fördelas till skolverksamhet. Det är nog väldigt sällsynt att man i kommunerna diskuterar rekryteringen till läraryrket och lärarhögskolorna när man sätter löner till lärarna. Är det någon som hört något i den vägen?  KD och Göran Hägglund är inne på samma dilemma när det gäller sjukvården och då framförallt specialsjukvården. Staten har ansvaret men Landstingen är utförare och effekten av det är de stora skillnader som finns mellan olika delar av landet när det gäller väntetider och ibland också kvalitet.

Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna vill inte återförstatliga skolan men det vill Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och om jag minns rätt Kristdemokraterna. Vad Miljöpartiet vill missade jag. Om Axel Oxenstierna levt idag hade han med säkerhet hävdat att staten bör ha driftsansvar för skola och specialsjukvård. Det är normalt sett ganska heltokigt att skilja på ansvar och beslutanderätt. Skola och sjukvård bevisar att det är precis på det viset.

http://www.vindkraftsbranschen.se/blog/pressmeddelanden/fortsatt-starkt-stod-for-vindkraft/