Storumans svindlande affärer

Av , , 2 kommentarer 29

Enligt trovärdig information från bl a ””Allabolag” och kommunens årsredovisning 2014 har kommunens hälftenägda bolag Storuman Energi återigen gjort en storförlust på nära 8 miljoner. Vi kan då beundra följande uppställning för de senaste fyra åren:

År                  Förlust

2011              -17,7 milj Enl Allabolag

2012              -6,5 milj  Enl Allabolag

2013              -4,0 milj  Enl Allabolag

2014              -8,0 milj  Enl kommunens årsredovisning

Kommunens andel är hälften av dessa förluster och förlusterna drabbar naturligtvis kommunens service till de egna invånarna inom skola, omsorg mm. Vi kan säga att kommunen säljer el till förlustpriser till Skåningar och Stockholmare. Är det en kommunal uppgift för Storumans kommuns skattebetalare? Svaret är naturligtvis NEJ! Kommunens politiska ledning spelar alltså hazard med våra pengar. Att för ett litet elhandelsföretag konkurrera på en elmarknad där de stora aktörerna har egen elproduktion och konkurrensen hårdnat är snarast mission impossible. Den lilla kommunen Storuman är dessutom en alldeles för kapitalsvag (och kompetenssvag!) ägare för dylik verksamhet. Om försäljningen måste ökas följer som ett brev på posten behov av kapitaltillskott till rörelsekapitalet. Det har jag lärt mina elever i företagsekonomi under 25 års verksamhet i gymnasieskolan.

Jag har fått igenom ett beslut i kommunfullmäktige för ett par år sedan att kommunen ska sälja sin ägarandel i Storuman Energi. Till dags dato har inte en enda aktie sålts till Helgelands Kraft som har hembudsklausul. Jag har ända sedan 1997 hävdat i mitt dåvarande parti Folkpartiet och i kommunpolitiken att kommunen ska avveckla ägarandelen i Storuman Energi. Hade kommunledningarna följt mina råd hade uppåt 20 miljoner sparats under det senaste årtiondet.

Till förlusterna kommer även det förhållandet att kommunen tecknat borgen hos Nord Pool på upp till 20 milj kr. Tippa på trav och leva rullan på denna nivå kan man göra för egna pengar men inte skattebetalarnas. Jag tycker att fullmäktige ska besluta om en opartisk utredning av det kommunala engagemanget i Storuman energi. Genomlysningen bör omfatta alla aspekter och risker inklusive ersättningar till kommunens representanter i styrelsen och eventuella fallskärmar och pensionsavtal för VD. För den som vill leta information i kommunens papper om Storuman Energi bör nämnas att kommunens andel av Storuman Energi döljer sig under ett moderbolag ”Storuman Development”. Ett kanske inte särskilt lyckat bolagsnamn i sammanhanget!!

Vad tänker den centerledda kommunledningen göra åt detta problem som är lika hemlagat och dumt som att leka flygbolag i 1½ år för den nätta summan 25 miljoner kr i förlust?? Där var det nuvarande centergarnityret synnerligen drivande för att få igenom beslutet.

Till sist ansluter jag mig till Vilhelminabloggare som beklagar att länstidningen VK lämnat bevakningen av inlandskommunernas politiska liv. Vi skulle behöva ett program ”Uppdrag granskning ” av inlandskommunerna med kvalificerade journalister som kan mer än att skriva notiser och alldagliga reportage.

 

 

 

Hagamannen ska släppas lös

Av , , 4 kommentarer 13

Enligt våra bisarra lagstiftning skall en brottsling som dömts till fängelse släppas lös efter två tredjedelar strafftiden, i stort sett automatiskt,även om det gäller en sexbrottsling med sina farliga drifter i behåll. Hagamannen har till sommaren avtjänat två tredjedelar av strafftiden och släpps då ut på gator och torg trots att han för någon månad sedan ansågs för farlig för att få obevakad permission. Har kvinnorna förtjänat detta?  En tickande bomb utom kontroll. Enligt artikeln i Expressen har han sina sadistiska anlag kvar och sina reaktionsmönster på stimuli. En målsökande robot!

Först och främst bör sexbrottslingar i normalfallet sitta sin strafftid ut. Efter strafftidens slut borde en farlighetsbedömning göras och om det behövs spärra in vederbörande i sluten psykiatrisk vård. I svårare fall på livstid. Stulna pengar kan ersättas men förstörda liv för våra kvinnor och barn kan inte ersättas. Men vilket politiskt parti törs ta i detta problem? ”Vända den andra kinden till”går ju bra att propagera för om man inte är kvinna eller barn.

Det finns åtgärder som skulle göra en sådan som Hagamannen ofarlig efter strafftidens slut. Naturligtvis med brottslingens medgivande. Ett villkor med andra ord för att få befinna sig i frihet på gator och torg!

http://www.expressen.se/nyheter/hagamannen-kan-bli-fri–portas-fran-umea/

Thomas Quick igen

Av , , 1 kommentar 6

Jag har tidigare skrivit att man bör förhålla sig skeptisk till friande och fällande domar angående Thomas Quick. Inget blir uppenbart sant förrän alternativa gärningsmän fällts och där är vi inte än. Men media fungerar ju på det viset att drevet går alltid åt endera hållet med enorm frenesi. Folk fråntas heder och ära i mediadrev som ibland liknar häxjakt och häxjakter har väl alltid lockat sin publik (och deltagare) i årtusenden. Inget nytt under solen här!  Efter alla hudflängningsartiklar om Göran Lambertz finns plötsligt ett sansat inlägg i debatten. Författaren är ingalunda Leif GW som går i spinn så fort han hör ordet Lambertz. Nej, det är advokaten Claes Borgström som läst Göran Lambertz bok om Quickfallet och benar ut de rättsliga turerna som varit. Sansat, begripligt och vederhäftigt vilket inte varit vanligt i denna rättshärva.  Väl värt att läsa artikeln i DN.

För den som vill fördjupa sig i Quicks ”meritlista” finns en snabbgenomgång i den andra DN-artikeln.Skrämmande läsning.

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/claes-borgstrom-dan-josefsson-ljuger-om-resningarna-i-fallet-thomas-quick/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/quick-domd-for-grova-brott-redan-fore-morden/

Kriget vi glömde

Av , , Bli först att kommentera 1

Glömskan är vår bästa vän när det gäller Andra Världskriget. Världskriget startade INTE med överfallet på Danmark, Norge och övriga Västeuropa som man kan få för sig  när SVT celebrerar 70-årsdagen av krigsslutet i Europa. Det Tyska och Sovjetiska överfallet på Polen i september 1939 anses som starten på kriget följt av det Sovjetiska överfallet på Finland i november samma år. Baltstaterna hade enligt den Sovjetisk-Tyska pakten tillfallit Sovjetunionen som startade övergreppen på och erövringen av Estland, Lettland och Litauen i oktober 1939. Finland kämpade ned flera Sovjetiska elitdivisioner vilket räddade Finland från att bli Sovjetisk lydstat bakom järnridån. En historisk försvarsbedrift av finnarna. Vi kan tacka finnarna för att järnridån inte kom att gå längs Torne älv!

I övrigt är de TV-program jag sett mycket intressanta och vi får ta del av enskilda människoöden som belyser de stora skeendena. Sveriges roll i kriget är svår att sätta sig till doms över men någon s k moralisk stormakt var vi nog varken då eller senare. Vår avsaknad av ett försvar (samma läge idag som då!) värt namnet betydde mycket för hur kaxig vår regering kunde vara visavi Tyskland och Sovjetunionen. Att Tyskland disponerade 40 % av vår järnvägskapacitet för tyska trupp- och materieltransporter under kriget har det talats tyst om i svenska skolböcker. Vi fullbordade krypandet i stoftet genom Baltutlämningen till Sovjetunionen 1946 och hanteringen av Raoul Wallenbergs öde i ryskt fängelse..

Tack vare de västallierade segrade parlamentarisk demokrati i Västeuropa medan Östeuropa inklusive östra delen av Tyskland förslavades av Sovjetunionen efter krigsslutet. Polen ”såldes” till Sovjetunionen av västmakterna i kohandel mellan Roosevelt, Stalin och Churchill. Roosevelt hade en ganska naiv syn på karaktären på Sovjetväldet troligtvis tack vare en hoper kommunistsympatiserande professorer på amerikanska universitet som var specialiserade på Sovjetunionen. Stalin var nog betydligt slugare i förhandlingarna än den amerikanske presidenten.

En annan effekt av kriget blev bildandet av försvarsalliansen NATO. Danmark och Norge anslöt sig genast. Sverige däremot beslöt att agera lindansare mellan öst och väst vilket gett den svenska kultureliten stöd för att likställa diktaturen Sovjetunionen med demokratin USA. Så föddes idén om den svenska moraliska stormakten med flaggskeppet den s k svenska neutraliteten. Svenska elever har i över ett halvsekel matats med det storartade med neutraliteten och resultatet kan vi se idag.

Sovjetunionen firar naturligtvis segern i andra världskriget på vanligt sätt genom enorma parader i Moskva med kärnvapenmissiler, stridsvagnar, kanoner, bombplan mm och förstås veteraner och ättlingar till veteraner. Med Putin som envåldshärskare och behov av att inge skräck i omvärlden är paraderna inte längre fråga om självförsvar utan om propaganda för nya erövringskrig. En president som har behov av att omge sig med kampsportare och mc-gäng. En president som visar upp sig ridande häst barbröstad eller jagande björn. Ja vilken tomte! Västvärldens presidenter visar gärna upp sin breda bildning vilket åtminstone på mig inger större förtroende än serietidningsfiguren i Kreml!

Författaren Michail Sjisjkin har i en artikel i DN beskrivit tillståndet i Ryssland idag. Egentligen fasaväckande läsning!

http://www.dn.se/dnbok/pappa-vi-forlorade-det-stora-kriget/

 

KGB-agenten Guillou vann 2:a världskriget?

Av , , 4 kommentarer 4

I alla fall ”vet” Guillou att det var Sovjetunionen ensamt som vann andra världskriget. Det vore ju landsförräderi av en fd KGB-agent att hävda något annat så det är inte märkligt. Hans senaste krönika i ämnet Andra Världskriget i Aftonbladet är ett förvirrat hopkok på ingredienserna USA-hat och kommunistvurm, som till sist hamnar i Vietnam. Om vi nu ägnar oss åt världskriget en stund kan följande hävdas. Hade inte USA gått in i kriget och Storbritannien inte förmått stå emot hade utvecklingen nog blivit fruktansvärd, både för Ryssland och övriga världen. Inklusive den moraliska stormakten Sverige.

Några fakta är följande:

1. USA, med god hjälp av Storbritannien, Australien m fl, förde tvåfrontskrig mot Tyskland och Japan. Sovjetunionen behövde alltså inte tänka på sin östra flank. Kriget mot Japan pågick i flera månader efter 9 maj medan freden i Europa firades.

2. Under hela kriget hjälpte USA Sovjetunionen med massiva leveranser av allehanda krigsmateriel inklusive lastbilar och flygplan. Det skedde under tyska ubåts- och flygattacker över Atlanten till främst Murmansk. Hundratusentals sjömän dog under frakterna över Atlanten under kriget och massor med fordon, flygplan och materiel hamnade på havets botten, men mycket kom också fram. Vid krigets slut stod USA för 70 % av världens totala militära produktionskapacitet. Man kan inte vinna krig bara genom att låta miljontals soldater dö.

3. USA och Storbritannien jagade ut Tyskland ur Nordafrika och invaderade Italien som på så sätt tvingades ur kriget. Här deltog förband från Polen, Nya Zeeland, Indien, Australien m fl.

4. Genom invasionen i Normandie, världshistoriens största landstigningsoperation, BEFRIADES Västeuropas länder och stora Tyska styrkor bands på västfronten.

5. Genom den Sovjetiska invasionen österifrån FÖRSLAVADES Baltstaterna och länderna i hela Östeuropa i 45 år.

6. Andra världskriget började inte med Tysklands överfall på Sovjetunionen utan långt tidigare. År 1939 ingicks en pakt mellan Tyskland och Sovjetunionen som innebar att de rovlystna länderna fick fria händer att ockupera andra länders territorier. Sovjetunionen fick enligt avtalet rätt att erövra östra halvan av Polen, Baltstaterna och Finland mm. Tyskland fick på sin lott den västra halvan av Polen och övriga Västeuropa inkl Norge och Danmark. Sovjetunionen överföll med Tysklands goda minne Finland i nov 1939 men fick på moppe ordentligt. När Sovjetunionen till slut gav sig (de hade skämt ut sig i världsopinionen) fick det utmattade Finland avträda bl a Karelen med etnisk rensning som följd. Finlands förluster i människoliv blev ca 22 000 och Sovjetunionens minst 200 000, varav en stor del Ukrainare! Sovjetunionen startade i Baltstaterna folkfördrivning av delar av befolkningen till Gulag. Den verksamheten fortsatte med förnyad styrka 1945 när Sovjetunionen återigen införlivat Baltstaterna i sitt ondskans imperium. Sovjetunionen bedrev också etnisk rensning i Polen. På direkt order av Stalin mördades 22 000 av Polens officerare och ledande intellektuella i Katynmassakern. En slags lobotomering av Polen. Ingen tvekan om att det var folkmord. Enligt reglerna i Nürnbergrättegången skulle Stalin ha dinglat i galgen för detta brott och dinglat i galgen hundratals gånger för andra brott han begick under sitt terrorvälde.

7. Räknar man antalet döda soldater står Sovjetunionen för en stor del delvis beroende på sättet att föra krig. Massanfall mot befäst fiende i våg efter våg ger till sist utdelning men till priset av massdöd hos soldaterna. Oskicklighet hos befälet en annan orsak. Stalin hade ju låtit avrätta stora delar av det högre befälet i den stora utrensningen 1937-1939. Västmakterna  däremot såg alltid till att ha materiell överlägsenhet i artilleri, flyg, stridsvagnar mm innan man gick till anfall. Enligt devisen ”det är bättre att fienden dör för sitt land än att jag själv dör för mitt land”. Exempelvis var 9 av 10 soldater som dog i Finska vinterkriget Sovjetiska.

Inget enskilt land kan ta åt sig äran av att ha vunnit kriget. Det är helt enkelt ett enfaldigt resonemang när så många länder deltog i kriget mot nazismen och fascismen inberäknat Japan. Men fira segern kan man ju göra med respekt för alla andras insatser.  Smolk i bägaren är dock att ett av de segrande länderna, Sovjetunionen, förslavade en rad länder i östra Europa under 45 långa år. Vi ser resultatet idag när dessa länder öppet föredrar EU och USA framför Ryssland som bara stått för förtryck, folkrättsbrott och elände. Av erfarenheten blir man vis.

Beträffande Vietnam så är det väldigt tyst i svenska medier efter 1967. Frånsett Guillous nostalgiutbrott med jämna mellanrum. Hur blev det? Frihet? Yttrandefrihet? Demokrati? Parlamentarism? Mänskliga rättigheter? Levnadsstandard jämfört med fria stater som t ex Sydkorea? Tystnaden är rent ut sagt öronbedövande om livet i Vietnam!