Slaktbilder på skola

Av , , 1 kommentar 1

Elever på en skola har fått se "skakande" bilder från ett slakteri. Jag trodde i min enfald att alla barn får lära sig i grundskolan hur maten kommer till innan den når diskarna i butikerna. Det är en demokratisk rättighet att få veta det och också en demokratisk rättighet att få veta hur djuren har det innan de blir festmåltid.

Uppfödd i jordbrukarfamilj fick vi barn tidigt lära oss hur mat kommer till och det var inte alltid med positiva vibrationer. Som t ex när vår far en dag sade att det var dags att slakta killingen som jag och min bror haft som lekkamrat hela sommaren. Vi hade killingen inomhus och lekte kurragömma och den hittade oss alltid med sitt suveräna luktsinne, under sängar, i garderober, ja överallt. Trappa upp och trappa ned gick ibland jakten. Förmodligen var vi ensamma hemma när sådant pågick.

Nåväl, vi visste inte vad ordet "slakta" betydde så vi ropade genast "får vi titta på"? Det beviljades och killingen togs ut ur ladugården och slogs i huvudet med en hammare så den föll sprattlande omkull. Ett raskt snitt i halsen så blodet sprutade och så var den där "slakten" vi ville titta på i full gång. På vår lekkamrat. Undra på att man blev som man blev, skulle man kunna säga (försvara sig med). Allt nog "härdades" vi barn med scener som skulle kunna kallas "skakande".  Jag minns att vi hade lite svårigheter med aptiten när lekkamraten skulle ätas upp så mor fick i fortsättningen ljuga om köttets ursprung när det vankades mat. Men vi behövde alltså inte läras i skolan hur mat kommer till.

Kvinna svårt biten av Schäfer

Av , , Bli först att kommentera 4

En kvinna på kvällspromenad blev svårt biten av en lösspringande schäfer i Laholm. Problem med stora lösspringande hundar som attackerar eller skrämmer folk finns överallt i städernas parker och strövområden. Något som skulle råda bot på detta problem vore vargflockar i städernas parker och strövområden. Här finns det uppenbarligen gott om lösspringande vargmat och vargar hoppar dessutom inte upp och biter kvinnor i ansiktet. Dubbel positiv effekt.

Döda av passiv rökning

Av , , Bli först att kommentera 5

Antalet dödsfall p g a passiv rökning har enligt en rapport minskat från 500 människor till 200 på bara 6 år. Mätningen har utförts för att mäta effekterna av rökningsförbudet på restauranger m fl ställen. Tydligare kan det inte bli att rökarna orsakat  många medmänniskors död genom att utnämna arbetsplatser, personalrum, restauranger mm till rökrum. Fortfarande dör massor av människor p g a passiv rökning och då är nog snart hemmiljön den dominerande orsaken.

Frihet som går ut över medmänniskornas frihet är inte frihet. I synnerhet om friheten att röka var och hur som helst orsakar nästans hädangång. Det som en minoritet rökare brukar kalla hetsjakt mot rökare är något så oskyldigt som en naturlig drift hos människan att överleva så länge som möjligt. En onaturlig drift är att bränna upp sitt liv genom att börja i båda ändarna. Och frihet förresten. När en ungdom rökt i en vecka tar friheten slut och vederbörande är dömd av tobakskapitalet till ett livslångt beroende av en hälsofarlig drog och till ett livslångt dagligt bidrag till tobaksbolagens aktieägares fickor.

Det har varit en lång resa från 1960-talets giftkamrar till dagens rättigheter att slippa giftig rök i offentlig miljö och arbetsmiljö. Bakslag har inträffat, som t ex Umeås ångest över tobaksbeslutet härförleden, men riktningen är klar. Kanske  det en gång i framtiden blir en rättighet för ofödda och födda barn att slippa bli gasade av sin mamma och pappa i hemmet. Egentligen barnmisshandel med livslånga konsekvenser.

Utveckla distansundervisningen, lär av Lapplandsvux

Av , , 1 kommentar 1

Ser till min glädje att det börjar hända något när det gäller distansundervisning som metod att öka urvalet för gymnasieelever på små gymnasieskolor och att behålla gymnasieundervisning där den hotas av elevminskning. Bra att även grundskolan kommer med i utvecklingsarbetet. Jag tar det som självklart att statliga förordningar som hindrat utveckling på området ändras så att försöksverksamheten och utvecklingen inte hindras.

I artikeln i V-K står det att "ingen liknande undervisningsform finns i Sverige". Det är en sanning med modifikation. När Kunskapslyftet startade 1977 valde några utvecklingsbenägna kommuner i Sverige, bl a Storuman och Vilhelmina, att bedriva komvux med distansmetoder vilket innebar att elever inte behövde flytta in till centralorten kanske 15 mil bort för att höja sin kompetens. I början hade tyvärr inte Internet den styrka och stadga det har i dag men pionjäranda och entreprenörskap löste det mesta. Man märkte tydligt att fjällfolk var vana vid att självständigt lösa problem utan större åthävor. Storuman och Vilhelmina bedriver vad jag vet fortfarande distansundervisning under samlingsnamnet Lapplandsvux. Lycksele har också varit deltagande och bidragande.

Umeå Universitet behöver inte gå över ån efter vatten och inte heller "uppfinna hjulet". Lapplandsvux har arbetat med utveckling av distansundervisning på gymnasial nivå i drygt 12 år och fortfarande finns ytterst kompetent personal kvar i verksamhet. Jag vill påstå, efter att ha haft förmånen att vara rektor i Storuman för verksamheten, att i Lapplandsvux finns personal som är i Sverigeeliten då det gäller distansundervisning och utnyttjande av det senaste inom IT.

Ta tillvara denna resurs som Lapplandsvux erfarenheter och personal utgör!

Räkneexempel flyg

Av , , 3 kommentarer 8

Går det att räkna hem den fjärde flygplatsen i södra Lappland? Vi gör följande antaganden: Kommunal skatt 22 %. Flygplatsens underskott 14 milj per år och en normal löntagare har 200 000 kr i beskattningsbar inkomst. Dessa antaganden leder till följande: En löntagare som har ett jobb som till 100% tillkommit tack vare flygplatsen i Gunnarn genererar till kommunens kassakista 0,22 x 200 000 = 44 000 kr. För att tjäna in hela underskottet på 14 milj krävs det då 14 000 000:44 000 = 318 st inkomsttagare som helt och hållet jobar inom verksamheter, framförallt turism, som utför tjänster åt tillresta personer som annars inte skulle ha kommit. Eftersom nya arbetsplatser genererar sysselsättning inom andra sektorer, t ex handel, så kan vi minska behövliga 318 till säg 200 st årsarbeten.

Var har vi de turistföretag i östra kommundelen som sysselsätter 200 årsarbetare inom turism och liknande och som helt kan hänföras till tillresande turister? Befintliga företag inom hotell-restaurang sysselsätter en del folk men gästerna torde till övervägande del röra sig om affärsmän, konsulter mm som skulle tagit sig till Storuman även om de måste åka buss eller hyrbil sista delen av sin resa eller helt enkelt kommer i egen bil eller företagsbil. Jag påstår att Storumans östra kommundel i dag inte har särskilt mycket att erbjuda som destination inom turismen. Jag påstår också att det inte finns många enkronor att räkna hem inom  destination Storumans östra kommundel till kommunens kassakista.

Ett annat argument brukar vara att åtskilliga företag lokaliserat sig till Storuman just på grund av att det finns flyg i Gunnarn. Eller att företag startat just på grund av att det finns flyg i Gunnarn. Eller att företag flyttar från kommunen om det inte finns flyg i Gunnarn. Dels är det en rejäl uppförsbacke till 200 st årsarbeten, dels är argumentet rent nys. När man hävdar att Bio Stor, vindkraft, gruvor mm lokaliserar sig till Storuman just tack vare flyg i Gunnarn då förstår man hela vidden av tomheten i argumentet. Företagen har fortarande 3 st flygplatser som nås inom  1 – 1:45 timme utan flyg i Gunnarn. Till Stockholm från Storumans centralort tjänar man 1 minut jämfört med att flyga från Vilhelmina eller Lycksele.

Finns det några belägg i empiriska data för att mina små räkneövningar skulle sakna validitet? Svar: Nej!  Storumans kommun har lika eller sämre befolkningsutveckling än jämförbara kommuner som saknar egen flygplats. Befokningsminskningen har pågått under hela den tid vi haft flyg i Gunnarn och då är att märka att hela Storumans befolkningsminskning äger rum i östra kommundelen!

Om staten pekar med hela handen och rationaliserar bort 2 st flygplatser i södra Lappland är det ju inte svårt att se på en karta var geografiska och befolkningsmässiga mittpunkten ligger. Gunnarn. Nya pengar i statens infrastruktursatsningar bör ske i upprustning av snabba och bra vägar till den gemensamma flygplatsen Gunnarn och snabba förbindelser till Bottniabanan.

Min lilla räkneövning ovan visar också på att turistföretag i t ex Borgafjäll eller Saxnäs måste visa upp en verksamhet som sysselsätter uppåt 200 personer och att turisterna kommer  just på grund av någon viss flygplats belägenhet om man nu tycker att samhället ska bygga flygplatser intill vissa turistanläggningar. Eftersom många turister kommer ändå krävs det ofantliga dimensioner på turistverksamheten för att räkna hem de underskott som våra flygplatser genererar. Så länge staten betalar sådana underskott via Rikstrafiken går det an kommunalekonomiskt men kommunerna i glesbygd har själva inte råd att betala underskotten med välfärdens pengar.

Om kommunen har t ex 400  milj i intäkter ett visst år och lägger 15 miljoner på en ny frivillig verksamhet medför det att 15 miljoner måste tas från andra och ofta lagstadgade verksamheter. Svårare är det inte. Politik är alltså att välja och prioritera inom ramen för en begränsad ekonomi. Förstår man inte det borde man nog inte vara politiker.

Rapport från verkligheten

Av , , 11 kommentarer 82

Ett rop på hjälp! Omsorgsnämndens au idag. Sammanträdet startar med att en skrivelse som stämplades in 2009-12-10 ligger på arbetsutskottets bord undertecknad av 9 st enhetschefer (motsv). Vi får även en muntlig redogörelse av ett par enhetschefer. Skrivelsen börjar med en redogörelse för nationella riktlinjer för god demensvård. Den miljö som de dementa nu vistas i på särskilda boenden och i korttidsboenden uppfyller inte ens elementära krav för demensboende.  Man konstaterar också att bara under senaste året har behovet av demensboende fördubblats i särskilda boenden och korttidsboenden. I dag är läget akut och ingen plats kan f n erbjudas i demensboende. Det råder  infarkt i kommunens system för omhändertagande av dementa. Någon på korttidsboendet har väntat sedan i maj förra året på plats.

Man hänvisar till äldreberedningen där de stora behoven av utbyggnad av demensvården klarläggs. Man har även noterat att kommunstyrelsen begravt fullmäktiges beslut i juni 2009 att bygga 8 nya demensplatser snarast möjligt. Frånsett det inhumana, vedervärdiga och okristliga i att nonchalera det akuta behovet av att bygga ut demensvården förlorar kommunen på att det är särskilt personalkrävande att vårda dementa i en olämplig och inte anpassad miljö. Dessutom kommer framöver ganska säkert böter för att kommunen inte verkställer biståndsbeslut i tid. De här behoven inom demensvårde har signalerats under lång tid. Svaret från hurtfriska personer i bl a centerpartiets ledning är att "effektivisera verksamheten". Är det sådant som kallas "spetskompetens"?

För mig som kunnat iaktta det politiska rävspelet är det enkelt att konstatera att utbyggnaden av demensvården blev ett sparobjekt för att använda kommunens skattemedel till att subventionera flygbiljetter med 1 200 kr per st. För 12 000 resenärer är vi uppe i 14-15 miljoner per år. De statliga 4 extra miljonerna till välfärdens kärna åkte raka vägen in i flygresorna som alltså därmed nu kan kallas för välfärdens kärna i Storuman. Det som behövdes för att driva 8 nya demensplatser under hösten 2010 var mindre än 2 milj. Men med troende ska man som bekant inte diskutera, det tycks även gälla flygtroende. Dessa troende har ända sedan våren 2009 dammsugit de kommunala kärnverksamheterna, välfärdens kärna, på pengar för att kunna bedriva sin flygverksamhet till ytterst marginell nytta. Tidsvinst till Stockholm 1 minut!  Inget har varit för heligt i denna jakt, inte ens de skriande behoven för kommunens dementa som har ett långt och strävsamt liv bakom sig i vår kommun. Skamligt! 

Jag får anledning att återkomma med rapporter från verkligheten när påverkan på årets verksamheter och nästa års budget börjar klarna när de minst 23 miljoner som försvunnit upp i det blå ska sparas in på kärnverksamheterna.

Snart kommer räkningen

Av , , 1 kommentar 23

Nu kommer räkningen för luftcirkusen som pågått sedan okt 2008. Jätteförlusterna för flyget ska inarbetas de kommande åren och för 2010 torde komma krav till nämnderna i innevarande års budget på mångmiljonbelopp eftersom årets budget spruckit med 9 miljoner tack vare tidigare flygbeslut. Jag skulle kunna säga "skyll inte på mig" men det hjälper ju inte verksamheterna. Vad jag förstår av efterdebatten, som kännetecknas av de sura rönnbären, finns det väldigt kompetenta personer i partierna och i näringslivets organisationer som kan trolla fram pengar så att de bortflugna 23 miljonerna inte innebär några personalminskningar inom kommunens kärnverksamheter. Dessa personer borde anlitas som konsulter. Kan t ex omsorgsnämnden med hjälp av dessa "konsulter" minska kostnaderna med 10 miljoner de närmaste 3 åren utan personalminskningar trots ökad volym på verksamheten är det dags att lägga fram en doktorsavhandling av osedvanlig kvalitet. De har nämligen kommit på något som ingen annan kommit på förut. Maken till trollerinummer har aldrig tidigare setts inom kommunal ekonomi.

Flygtrafik på icke lönsamma flygplatser är i detta land en fråga för Rikstrafiken. När staten via Rikstrafiken drar in stöd för en flygplats har man inte ens tänkt tanken att kommunen Storuman, dessutom under den svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talet, skulle äventyra skola och omsorg för att leka flygbolag.

Hur kunde det gå åt helskotta som nu skett? Det förefaller som en skara politiker haft en plan som följts. Först presentera en lättsmält kostnad på "bara 0 – 4,1 milj för 1 år" i okt 2008 för att lura med sig tillräckligt många fullmäktigeledamöter för att få starta eget flyg i trots mot Rikstrafiken (staten). Beslutet i okt 2008 skedde under annalkande finanskris och jag + 7 andra röstade emot. Sedan mörkades jätteförlusterna till 23/6 2009. För att flyga till årets slut skulle notan bli 11 milj, inte 0 – 4,1 milj som utlovats. Nu förstod man att fara var å färde så ett gäng "konsulter" inkallades och nästan hela fullmäktigedagen 23/6 upptogs av en bedövande enkelriktad propaganda, ingen tid skulle reserveras till diskussion om inverkan på den totala kommunala verksamheten. Det var hur tydligt som helst.  Det gick bara nästan hem. Fullmäktige beslutade att tillskjuta de totalt 11 miljonerna med villkor att om ekonomiska förutsättningar inte finns ej tillskjuta ytterligare medel till fortsatt flyg.

Detta beslut upprepades av fullmäktige 13/10 2009. Fullmäktige var alltså inte beredd att tillskjuta mer pengar. Fullmäktige 24/11 briserar bomben att det var fråga om 13 miljoner i förlust för 2009 och att ytterligare 22 miljoner skulle behövas för flyg till mars 2010. Nu beslutade fullmäktige att inte tillskjuta ytterligare medel än de 13 miljoner som redan gått upp i rök och flyget skulle läggas ned i mitten av januari 2010 om inte annan finansiering hittades.

Observera att ännu i nov 2009 hade ingen personal på flygplatsen varslats trots att flygbolaget redan i juni fått reda på att gränsen var nådd för kommunal finansiering. Icke desto mindre kunde vi läsa i media att kommunstyrelsen beviljat fortsatt förlustflyg till 28/2 år 2010 eftersom biljetter sålts till sista februari!!  Fullmäktige skulle helt enkelt inte få lägga ned något flyg!

Sedan kom då detta extra fullmäktige 18/1 2010 och återigen skallade argumenten "att har vi ändå satsat så och så många miljoner hittills måste vi få satsa dessa nya miljoner". Så har det låtit hela tiden sedan 23 juni 2009. Efter vad jag förstår har personalen varslats först helt nyligen. Det ger en tydlig bild att målet helgar medlen.

Hela tiden har det funnits en kärntrupp inom framför allt centerpartiet, moderaterna och kristdemokraterna, särskilt deras ledningar,  för vilka inga tiotals miljoner i världen tycks kunna få dem att ägna en tanke på vad som kommer att hända med skola, äldreomsorg mm. Sådana småsaker som skola och omsorg tycks inte ens finnas i ordförrådet annat än som sparobjekt för att främja kommunens huvudverksamhet flyg. De har varit beredda att gå hela vägen med 33 förlustmiljoner fram till mars 2011. Frågan är var de hade sin gräns. 50 miljoner? 100 miljoner? När förmyndare tar över kommunen? Min förvåning har stigit oavbrutet sedan okt 2008.

Fullmäktige herre i sitt eget hus.

Av , , 5 kommentarer 6

Fullmäktige beslutade i dag i enlighet med sina tidigare beslut vid tre tillfällen under 2009 att inte tillskjuta pengar till fortsatt flyg. Det innebär inte att kommunens kärnverksamheter kan andas ut. På grund av det i historiens ljus dåraktiga beslutet 14/10 2008 att trotsa staten och flyga på eget bevåg finns en jättesumma som ska sparas in av kommunens övriga verksamheter. Det rör sig om 23 miljoner vilket orsakar ett underskott i bokslutet för 2009 och orsakar ett budgetunderskott för år 2010. Det senare innebär att ett sparbeting för 2010 på kanske 9 milj kan drabba verksamheterna under pågående budgetår. För år 2011 – 2013 kommer sparbeting som inte är av denna världen pga minskade intäkter och återtagning av tidigare förluster enligt balanskravet. Det kanske vore en bra idé att kommunstyrelsen inbjuds till omsorgsnämnden och fridids- kultur- och utbildningsnämnden när sparbetingen behandlas i dessa nämnder för att i verkligheten se konsekvenserna av de ställningstaganden man gjort, som en synnerligen behövlig fortbildning. I dessa nämnder har vi en stor del av den kommunala verkligheten som i dag inte ägnades minsta intresse. OK, Gunilla Lundgren motiverade sitt ställningstagande med behoven i kommunens kärnverksamheter men i övrigt var det tyst. Det finns politiska företrädare som ännu inte sagt flaska om hur vi ska klara kommunens kärnverksamheter under åren 2010 – 2013. Hur de röstade i dag förstår nog läsaren. Tycker man att 25- 35 miljoner av pengar som vi inte har används till ett flyg som inte löser något flygbehovsproblem är i sin ordning, har man nog noll koll på behoven i kärnverksamheterna eller struntar i följderna för dessa verksamheter.

Vi hade vid dagens beslut det läget att kommunens räkenskaper för 2009 visar på stort underskott och budgeten för 2010 stort underskott. Det fanns alltså egentligen inte en femöring att satsa på  fortsatt flyg eller någon annan icke nödvändig verksamhet. Hur ledamöterna röstade ska jag redovisa senare när protokollet är klart.

Ett annat viktigt beslut var att bilda en samverkansnämnd med Lycksele. Det är på tiden. Vilhelmina, Åsele och Dorotea har kommit längre på samarbetsområdet än andra inlandskommuner och blickar hellre söderut mot Strömsunds kommun än norrut mot Storuman. Det torde ha att göra med det lågskaliga kriget om flygplatser och då tycks Storuman vara rena pesten. Rätta mig om jag har fel! Blir det inte en sammanslagning måste samarbetet fördjupas betydligt jämfört med i dag. Det är synnerligen olyckligt att vi inte har en samverkansnämnd mellan Lycksele, Vilhelmina och Storuman på gymnasieområdet men det kanske kommer? Gymnasiekommunerna i inlandet måste samarbeta i stället för att konkurrera. Man kan få bättre utbud för mindre pengar genom samordning och samarbete.

Stridsyxorna som flög i luften i dag måste grävas ned och jag tror att vi i Storuman nu spottar i nävarna för att utveckla kommunen på de områden vi är framstående. Gruvor, vindkraft, skog, rennäring och turism. Vi har även bra företag inom industri och handel, ehuru vi dock inte ännu lyckats göra Storuman till det handelscentrum som motiveras av att vi ligger i skärningspunkten mellan E 12 och E 45. Enorma summor kommer att satsas inom gruvnäring och vindkraft de närmaste 10 åren och kommunens företag måste hålla sig framme. När vi nu inte satsar varenda slant på flyg kanske vi kan inrikta de personella resurserna på dessa områden och kanske även har råd med en och annan slant till utveckling när vi sparat igen de bortblåsta 25 miljonerna till flyg, vilket kommer att ta minst 4 år.

Nu när jag skrivit detta torde tärnaledamöterna ha kommit hem och förhoppningsvis åtnjuter en god middag efter en sedvanligt lång och arbetsam dag. Men det finns ju tåga i fjällfolket.

Är fullmäktige herre i sitt eget hus?

Av , , 3 kommentarer 188

Lite historik kan belysa den frågan.

Fullmäktige 14/10 2008. Det stod klart att Rikstrafiken slutar betala trafik på Gunnarns flygplats. Fullmäktiges majoritet beslutar att flygplatsbolaget för 2009 får en garanti på 0 – 4,1 milj för att upphandla flyg 2009 i trots mot staten. Vad jag förstod på en del talare låg smärtgränsen just vid 4,1 milj kr. Den ekonomiska krisen i Sverige och ute i världen var i antågande. Jag och några andra förutseende och insiktsfulla röstade mot fortsatt flyg på kommunens bekostnad. Efter diverse strul upphandlades en ny flygoperatör av flygbolaget som var betydligt dyrare för kommunen än den föregående. Men om konsekvenserna av detta var det tyst!

Fullmäktige 24/2 2009. Tyst. Inga signaler om att kostnaderna för flyget gick mot en härdsmälta trots att styrelsen och dess ordförande redan nu måste ha vetat vart det barkade hän.

Fullmäktige 28/4. Bengt-Göran Burman frågar om den 14/10 2008 beslutade garantin på 4,1 milj skulle behöva slantas upp av kommunen. Lugnande besked.

Fullmäktige 23/6 2009. Det uppdagas först nu vilken ekonomisk smäll flyget skulle bli. Förutom garantin på 4,1 milj skulle ytterligare 7,2 milj behöva tillskjutas för 2009. Fullmäktiges tid större delen av den dagen upptogs av en massiv enkelriktad propaganda om nödvändigheten av flyg.  Inhyrda konsulter från när och fjärran förutspådde kommunens snara död om vi inte sköt till de 11 miljonerna och fortsatte flyga i Gunnarn. När jag påminde om påverkan på kommunens kärnverksamheter blev vissa personer irriterade. Det riggade partyt fick inte störas av snack om verkligheten. Efter hård debatt blev beslutet täcka flygbolagets underskott för 2009 med dessa 7,2 milj + garantins 4,1 milj. och  "att om inte ekonomiska förutsättningar finns inte tillskjuta ytterligare kommunala medel för 2010 och 2011". Fullmäktige beslutade även att sätta igång utbyggnaden av demensvården med 8 nya platser och med byggstart om möjligt hösten 2009.

Fullmäktige 13/10 2009. Flygstyrelsen får i uppdrag att inför fullmäktige 24/11 redovisa förutsättningarna för fortsatt flyg, nedläggning eller försäljning. Återigen upprepas i fullmäktiges beslut  "att om inte ekonomiska förutsättningar finns inte tillskjuta ytterligare kommunala medel för 2010 och 2011"

Fullmäktige 24/11 2009. Nu briserar bomben. Förlusten för 2009 skulle röra sig om totalt 13 miljoner och för att flyga till sommaren 2011 skulle ytterligare 22 miljoner behöva tillföras. Alltså totalt 33 miljoner i förlust för kommunen när 4,1 miljoner 14/10 2008 lät som en smärtgräns. Fullmäktige beslutade dock "att inte tillföra ytterligare medel för fortsatt flyg"  under kommande år. Med andra ord skulle flyget läggas ned efter avtalsperiodens utgång i januari 2010. Det kunde även konstateras att kommunstyrelsen inte efterkommit fullmäktigebeslutet 23/6 2009 om igångsättning av demensutbyggnaden.

Sammanfattning: Flygbolaget har inte redovisat för kommunstyrelse? och fullmäktige jätteförlusterna för flygbolaget och kommunen i tid. Fördröjningen har varit upp till 4 månader. Med det nya avtal flygbolaget tecknade i början på 2009 måste det stått klart att förlusterna skulle bli precis så stora som de blev. Kommunstyrelse och flygbolag har trotsat fullmäktiges  beslut 23/6, 13/10 och 24/11 att lägga ned flygtrafiken 2010 och 2011 genom att inte tillskjuta några medel till förlusttäckning. Eftersom personal inte varslats på flygplatsen drabbas kommunen av miljontals kronor i personalkostnader för år 2010. Tre st fullmäktigebeslut har ju klargjort att det inte finns finansiering.

Jag och 7 st andra klarsynta fullmäktigeledamöter hade, om vi fått bestämma 14/10 2008, besparat kommunen i storleksordningen 25 miljoner kronor. Pengar som sprätts upp i det blå utan att lösa något kommunalt problem. Tjäna 1 minut vid en Stockholmsresa var det någon som räknat ut. Fullmäktigebeslutet att bygga ut demensvården har kommunstyrelsen också struntat i. Min slutsats av ovanstående är att ett antal politiker i bl a kommunstyrelsen tycks betrakta kommunens högsta beslutande organ fullmäktige som en fårskock som inte vet sitt eget bästa. Hur ska man annars tolka det som sker gång efter gång? Jag hoppas att fullmäktige i morgon sätter klackarna i backen och talar om var skåpet ska stå, en gång för alla och slutgiltigt! 

Det är bara att ta kommunens budget för 2010 – 2012 för att se att vi inte har råd att satsa en femöring på nya flygäventyr som fullmäktige TRE GÅNGER redan sagt nej till.

Carl Philip väljer fel dam

Av , , 2 kommentarer 2

Enlig trovärdig källa är hovet missnöjt med Carl Philips val av kvinnor. Statsministern borde snarast inkalla regeringen i krismöte för att behandla denna viktiga konstitutionella fråga. Vår statsegendom får naturligtvis inte visa dålig smak i dessa hänseenden eftersom vårt statsskick då kan vara i fara. Våga värna stamtavlan.

Annars kom en kallelse till fullmäktige 18/1 för en vecka sedan. Det kom handlingar som säger att för 10 miljoner kan kommunen flyga vidare till 28/2 och sedan är det nedläggningskostnader och (ytterligare) förlusttäckning för 2009 med 3 miljoner. Nedläggningskostnaderna drar ut på tiden eftersom personalen ännu!!! inte är varslad trots fullmäktiges nedläggningsbeslut och trots att förlusterna förbrukat aktiekapitalet.  I vanlig ordning ska man nog inte titta särskilt mycket på de utskickade handlingarna eftersom de verkliga handlingarna kommer i V-K någon dag innan sammanträdet eller presenteras på fullmäktiges förmiddag. Förvirrande att-satser brukar kuppas igenom på fullmäktiges eftermiddag när de flesta förlorat tankeskärpan. Sålunda kan man nu hux flux läsa t tidningen att fullmäktige på måndag kommer att handla om fortsatt flyg till 31/12. En "struntsumma" kostar det säger man, 1,8 milj kr. När det gäller fullmäktiges beslut att bygga ut demensvården är dock en sådan summa helt oöverstiglig.

Diskussionen börjar som vanligt i fel ända.  De 25 miljoner som hittills bränts upp på flyget ökar på kommunens förluster och enligt lagen om ekonomi i balans ska de pengarna sparas in de 3 närmaste åren, ovanpå på de andra sparkraven som följer av ekonomiska krisen. En ren härdsmälta väntar skola och framförallt omsorg under åren 2010 – 2013. Jag begriper personligen inte hur vi ska klara en vettig omsorg de närmaste åren med den oansvariga penningrullning som pågår. Men om budgeten 2011-2013 är det tyst och om man tar upp frågan blir vissa politiker irriterade som om man förstör feststämningen. Tar man inte en ekonomisk diskussion med utgångspunkt i de närmaste årens ekonomiska situation för kommunen blir diskussionen meningslös. Vissa företrädare för de politiska partierna verkar ha ryckt säkringarna i fråga om ansvar för kommunens kärnverksamheter. De som nu försvarar miljonrullningen till flyg på 10-tals miljoner bör kunna svara på var personalneddragningar på minst 30 personal inom äldreomsorgen ska ske de närmaste 2-3 åren. Kliv fram och ta ansvar. Hälsa på äldreboendena och tala om vilka positiva utvecklare ni är.  Alla väntar andlöst.