Lenins syfilis

Av , , Bli först att kommentera 5

Håller just nu på att läsa boken LENINS RESA av Catherine Merridale och det är en mycket intressant bok. Den säger en del om författarinnan också. Hon studerade vid ett Sovjetiskt universitet på 1980-talet och var dessförinnan mycket intresserad av Sovjetunionen av samma skäl som många extremröda i Sverige, d v s av politiska skäl. Men det stör inte läsvärdet nämnvärt. Lenin framställs som ett finansiellt geni och det var ju också hans underhuggare Stalin i rikt mått. Lenin var av adelssläkt och av det skälet en mycket förmögen person men han hade god hjälp med finansiering från kommunistiskt håll. Stalin och hans liga fixade jättelika summor genom ett antal väpnade bankrån och en hel del av dessa pengar slussades till Lenin som bodde bra och åt gott under hela sin ”golgatavandring” i Europa.

Rika föräldrar och bankrån, jag har under mitt eget liv missat bådadera!

Lenin åkte tåg genom Sverige och hamnade vid gränsövergången i Torneå, som var Sveriges gräns mot Ryssland på den tiden. Där blev han som alla andra resenärer utsatt för mycket noggrann kroppsvisitering, helnäck m a o. En tanke slog mig. Fanns det inga tecken på Lenins syfilis? Han hade kanske en variant som gick mer på hjärnan än på själva kroppen. I alla fall blev han tydligen inte misstänkt för syfilis vid den besiktningen.

Man får också läsa om paret Lenin och deras äkta säng där de sov sött tillsammans, påstås det. Den äkta sängen är en viktig del av Leninmuseet. Inte ett ord om att Lenin höll sig med ett miniharem på två, den äkta hustrun skötte det praktiska i hemmet och den andra skötte samlivet i sängen och en del andra ansvarsområden. Sin syfilis ådrog sig Lenin genom flitigt besökande i Paris glädjekvarter trots att han hade både fru och älskarinna på plats.

Myten om Lenin som pionjär när det gäller jämställdhet odlas fortfarande, trots att fakta finns som kullkastar denna myt totalt. Dock inte i denna bok. Det blir lätt så när gudalik dyrkan av en person går överstyr i devot beundran. En annan fundering gäller begreppet ”revolution”. Det fanns i Ryssland efter tsardömets fall en ”regering” som dominerades av vad man kan kalla socialdemokrater. Dessa  överraskades en natt av en bolsjevikisk statskupp där en liten klick grep makten genom våld. Revolution låter väl bättre i röda öron än statskupp och segraren skriver som bekant historien.

Om jag får välja mellan att ha Lenin eller Stor-Erik Marklund som idolbild på min vägg väljer jag den senare alla dagar på året!

Girjasdomen

Av , , 2 kommentarer 4

HD:s utslag kommer naturligtvis att få konsekvenser i hela sverigedelen av Sapmi. Jag känner inte i skrivande stund till vilka avgränsningar som gäller. Förmodligen inskränker sig rättigheterna till statens mark och kanske också till området väster om Odlingsgränsen. Den som lever får se.

Blir detta bättre eller sämre för jagande och fiskande ortsbor och utbor? Det beror på hur samebyarna kommer att hantera de nyvunna rättigheterna. Förhoppningsvis blir det samordning så att det inte blir extrema bestämmelser inom vissa samebyar.

Jag vill hänvisa till hur fiskemöjligheterna hanterats i Norrbotten där jag bott i nästan 20 år. I södra Norrbotten köpte man inte fiskekort hos Länsstyrelsen utan hos respektive sameby. Till fiskekortet bifogades karta på vilka fiskevatten som inte var tillåtna på statens mark ovanför odlingsgränsen och principen var underbar. De vatten som samebyarna ville hålla för sig själva var begränsade till vissa markerade vatten i närheten av samevisten o dyl. Allt övrigt inom området var tillåtet! Små och stora sjöar, tjärnar, bäckar mm. En av samebyarna heter Semisjaur-Njarg enligt mitt minne.

I Västerbotten har tillämpats en annan princip. Länsstyrelsen har sålt fiskekort ovanför odlingsgränsen och här har allt varit förbjudet som inte är markerat som tillåtet. Massor av vatten har varit förbjudna utan att man kan förstå varför.

Om samebyarna i Västerbotten gör som man sedan länge gjort i södra Norrbotten blir det en stor förbättring för sportfiskarna.

Andra frågor att lösa blir ortsbornas och ursamernas nätfiskerätt och jakträtt. Om klokhet får råda kan det faktiskt upplevas som bättre för de flesta. Möjligheterna finns. Inte minst i Västerbotten!

2 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Sprängningarna

Av , , 2 kommentarer 4

Återigen har två sprängningar skett i Stockholmsområdet i Husby och nu tycker jag att polletterna börjar falla på plats i mitt huvud. Om det är fråga om ett led i kriget mellan gangstrar är sprängningarna ett väldigt trubbigt vapen som kan/kommer att drabba oskyldiga. I det senaste attentatet skedde två sprängningar bara några hundra meter från varandra vilket talar för att motivet är ett annat. Jag håller med Leif GW att det sannolikt handlar om ett politiskt motiv och att det är fråga om högerextremister. I opinionen är det ett parti som ökar för varje sprängning, men jag tror inte ett ögonblick på att det partiet ligger bakom. En annan förklaring skulle kunna vara att det är en eller flera gravt psykiskt störda som är i farten. Eller en kombination av högerextremism och psykisk sjukdom.

Övervakningskameror på strategiska platser i bostadsområden skulle medverka till att polisen kunde gripa de skyldiga mycket snabbare. Integritetsprofeterna i kamerafrågan blir allt tystare och det är förståeligt. Människorna vill överleva.

Kosovosamtal

Av , , Bli först att kommentera 0

Har de senaste dagarna fått 3 st påringningar från olika telefonnummer i Kosovo. Jag stänger alltid sådana uppringningar så jag vet inte vad de vill men det är sannolikt inte erbjudanden om att köpa karameller billigt. Snarare kanske att jag vunnit en stor summa som de vill ha hjälp med att sätta in på mitt bankkonto. Har googlat och har ännu inte hittat några varningar för de nummer som ringt upp. Det senaste var +383 49 414 696.

Jag gissar att vederbörande skrambolingar riktar in sig på pensionärer. Är det någon annan av mina läsare som blivit uppringd?

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vapenmagasiiin!

Av , , Bli först att kommentera 1

Råkade nyss lyssna på frågor och svar i Riksdagen om reglering av magasininnehav som Sten Bergheden (M) ställde frågor om till ministern Mikael Damberg. Ja ställa frågor handlade det egentligen inte om utan man fick lyssna på en lång bergspredikan från Bergheden med många omtuggningar om vilket elände som skulle drabba Sveriges jägare och sportskyttar. Regeringen påstods jaga sportskyttar och jägare vilket upprepades i alla möjliga och omöjliga varianter och omtuggningar under minst en kvart. Man fick uppfattningen att jorden rämnar under fötterna på Bergheden. Förslaget från regeringen är önskat av polisen för att komma åt gängkriminella genom att olagligt innehav skulle bl a innebära inlåsning i fängelse upp till två år..

Damberg försökte i ett par-tre omgångar förklara för Bergheden att regeringsförslaget på intet sätt inskränkte sportskyttars och jägares rätt att ha hur många magasin som helst precis som nu men utan resultat, samma predikan återupprepades så att jag blev döless på att lyssna på grammofonskivan som hakat upp sig. Stor mun och små öron är ingen egenskap jag gillar hos politiker.

Men det handlar kanske om något annat. Politik riktad mot utvalda målgrupper. Lägre bensinskatt för alla för att gynna glesbygdsbor som är mindre än 10 % av Sveriges befolkning. Våra många miljoner storstadsbor skulle nog bli väldigt glada att få denna present. Någon omfördelning av skatten mellan landsdelar handlar det ju inte om. I dessa klimattider måste man nog vara tondöv eller frimurare för att hitta på något sådant

I vapenmagasinsfrågan tycker jag mig känna igen det hysteriska tonläge som råder i vapenorganisationen NRA i USA så fort någon reglering av rätten att köpa ihop en arsenal för en hel skyttepluton diskuteras. Målgruppen som vill fritt kunna köpa hur mycket vapen som helst är viktig för de två partier det gäller i USA, framförallt Republikanerna.

Jag väntar med spänning på ett förslag att ta bort momsen på mjölk vilket skulle vara fördelaktigt för barnfamiljer. En liter mjölk kostar i Sverige omkring 8 kr inklusive moms och i Norge 20 kr per liter (Norge är ju inte med i EU). Det blir knappast M som kommer med ett sådant förslag, vapen och bensin är livets nödtorft!

Obs jag är själv jägare sedan början på 1960-talet, alltså i 60 år!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Putins missiler i Iran

Av , , Bli först att kommentera 4

Irans mullor erkände till sist det uppenbara, att passagerarplanet skjutits ned. Putin däremot, som levererat missilerna, har lite svårare att erkänna uppenbar skuld i nedskjutningen av passagerarplanet över Ukraina för 5 år sedan. I båda fallen ryska missiler som hamnat i händerna på fel slags folk.

På sätt och vis modigt ändå av mullorna att erkänna. Läromästaren Putin har stora talanger i att ljuga och trixa och skapa osäkerhet så jag befarade att mullorna skulle gå i hans fotspår och leverera alternativa förklaringar i strid ström tills folk tröttnar och bryr sig om annat. Men lille, lille fege Putin blev inte läromästare i total förnekelse av det uppenbara i detta fall. Nu väntar uppgörelse med offrens anhöriga om skadestånd och de anhöriga får en förklaring av vad som hände. Fruktansvärt för de anhöriga bortom det fattbara.

USA är ju inblandat på ett hörn men helt oskyldig till nedskjutningen. Skulle man kunna hoppas på att denna tragiska händelse får både Iran och USA och andra inblandade att tagga ned och förhandla i stället för att ständigt hota med både det ena och det andra. Men det torde förstås missilvaruhuset Ryssland försöka förhindra.