Äldreomsorg och kommuners resultat

Av , , 1 kommentar 15

Begreppet resultat i resultaträkningar bör inte användas synonymt när vi pratar om kommuner och företag eftersom det leder tankarna fel. I företag visar resultatet vad som är viktigt i företag, att gå med vinst. Annars är snart företagets saga all. I kommuner visar resultaträkningens resultat INTE hur kommunen skötts av de folkvalda. Är överskottet (vinsten) stor och köerna till äldreomsorg långa, anställningsförhållandena usla har inte de folkvalda lyckats åtgärda bristerna med de pengar som anförtrotts dem.

Exempel på dåliga anställningsförhållanden är låga löner, delade turer, oönskade deltidsanställningar och brister i ledningsstrukturen vilket orsakar den katastrofalt låga tillströmningen till gymnasiets undersköterskeutbildningar.

Delade turer.
Vilka anställda i manligt dominerade yrken skulle acceptera att få en arbetsdag med arbete kl 0700 – 1100, lunch 1100 – 1500 och arbete 1500 – 1900? Bor man t ex i en by 30 km från arbetsplatsen blir det att slå dank i centralorten 4 tim per dag och få ett söndertrasat familjeliv.

Oönskade deltidsanställningar.
Vilka män skulle godta oönskade anställningar på 92%, 87, 76 % o s v med dito avdrag på månadslönen?

Brister i ledningsstrukturen.
Inom organisationslitteraturen talar man om lämpligt kontrollspann, d v s hur många anställda varje chef har som direkt underställda. Det finns naturligtvis ingen ”regel” för detta men 15 – 25 direkt underställda talas det om. Inom omsorgen finns det exempel på kommuner med chefer som har över 60 direkt underställda som vederbörande ska leda och handleda, ha medarbetarsamtal och lönesamtal med och att lönesätta. Inom omsorgen är ofta personalomsättningen hög och introducering och personalutveckling är en viktig uppgift. Man talar om lärande organisationer vilket innebär att man frekvent, 1-4 veckor, håller personalmöten där man t ex går igenom vad som fungerat bra och dåligt sedan senaste mötet och fattar nödvändiga beslut. Sådana möten hålls lämpligen av närmaste chef.

Inom omsorg och skola genomförs enkäter bland ”brukarna” som visar på nöjdheten med verksamheten och personalens ansträngningar brukar visa på bra resultat, åtminstone vad jag sett i Storuman. Nöjdheten med politikerna visar sig vid valet till fullmäktige vart 4:e år. Den närmast totala frånvaron av medial granskning i de små kommunerna som nedlagda lokalredaktioner medfört gör att väljarna har små möjligheter att bedöma de folkvaldas insatser.

VK, VF och Lokaltidningen har förstås meddelat oss väljare att Storumans kommunala resultat är över 20 milj för 2021. Är det bra mot bakgrund av några av bristerna jag redovisat?

Det är inte mer än drygt 10 år sedan kommunen hade ett kommunalt flygbolag som flög bort över 20 miljoner på drygt ett år och som orsakade en nedgång i kommunens kassalikviditet till 0,9 vilket medförde att kommunen var nära att behöva låna till löneutbetalningarna. Det var på vippen att kommunpolitiker hade lyckats skapa en majoritet för att flyga ett år till vilket med säkerhet hade blivit en katastrof för kommunens ekonomi. Flera av dessa politiker är fortfarande verksamma i kommunen.

Slutkläm: Näringslivets resultatbegrepp bör ersättas med något annat som relaterar till vad det i verkligheten handlar om nämligen vilka nyttigheter politikerna lyckats skapa av de pengar som skattebetalarna överlämnar till de folkvalda.

Valet närmar sig

Av , , Bli först att kommentera 6

Valet närmar sig vilket man märker på sociala medier som nu flödar av löften av alla möjliga och omöjliga slag. Löftena är ofta av typen ”vi lovar allt som är bra och är emot allt som är dåligt”. Ett parti har en stark slagsida mot löften om priset på bensin och diesel men jag har inte sett ett enda parti som lovar lägre priser på mat och hyra vilket väl måste vara viktigt för alla barnfamiljer. Nu tillhör väl inte sådant prio nummer ett för politiker (grabbar) tillhörande Frimurarorden vad jag kan se. Förlorar man körkortet i 146 km per timme har man säkert våldsamt dyra bränsleräkningar som skattebetalarna absolut måste hjälpa till med.

Ett parti sticker ut med stor budget för valreklam om man tar hänsyn till antalet röster i riksdagsvalet, Centerpartiet. Sveriges rikaste parti har jag sett någonstans i skrift. I Storumans kommun ser man det i kommunens viktigaste budbärare för reklam, det lokala reklambladet. Det är knappast bra för demokratin att ett parti i kommunalvalet har en reklambudget som är överlägset störst. Åtminstone borde de olika partiernas reklamresurser deklareras offentligt.
På riksplanet verkar det som de nuvarande riksdagspartierna klarar riksdagsspärren 4 % vilket borgar för en regeringsbildning som kan bli lika långvarig som förra gången. Men OK det är det som är demokrati. Kompromisser eller diktatur.

I Ryssland, Kina och Nordkorea är det enklare för där finns inga alternativ att välja mellan. Man kan gilla läget, fängslas, bli förgiftad eller skjuten.