Masturbation förbjuds i USA?

Av , , 8 kommentarer 2

Flera kvinnliga politiker i USA  föreslår att manlig masturbation förbjuds som ett svar på gammhögerns förslag på förbud mot aborter. Klockrent!  Liv som liv. När patriarkala  delar av USA ändå är på väg tillbaka till forntiden kan man väl damma av de van-föreställningar som fanns för bara 100 år sedan. Pojkar som masturberade varnades för att de kunde få sinnessjukdomar, sämre förståndsgåvor och t o m krympande hjärna. Förmodligen tänkte man sig en direkt kanal från hjärnan ned till det som en gammal farbror i min hemby kallade för "mittistället". 

Presidentkampanjen i USA har verkligen börjat ägna sig åt samhällets väsentligheter tack vara Santorum och andra.

I boken "Lif och hälsa" 1918 som blivande sjuksköterskor läste saxar jag följande:

"Denna last som kallas själfbefläckelse… en farlig fiende till den sunda kroppsstämningen…. hvilkens följder kunna för hela lifvet bryta utöfvarnas jämnmod och sundhet och förrycka deras själslif. Det är inte bara kroppens krafter som undergräfves genom denna onaturliga tillfredsställelse av sinnligheten, utan även själsjämnvikten och de andliga förmögenheterna slappas och viljan försvagas, fantasin får för fritt spelrum och karaktären går förlorad….. huru många exempel han kan anföra på denna lasts förödelser samt hur ofta den föranlett allmän svaghet och obotliga lidanden. Kunde man kasta en blick in i dårhusen och där genomskåda orsakerna till olyckligas sorgliga tillvaro, så skulle man få anledning nog att häpna öfver, hvilken stor roll själfbefläckelsen spelar som källa till många sinnesförryckningar..

En påfallande nedstämd oro förekommer, ansiktet är omväxlande blekt och blossande rödt, ögonen förlora sin glans och hela anletet ger ett aftärdt intryck…. När lasten fortsättes tilltager magerheten i oroväckande grad, vederbörande se ut som bröstsjuka, blifva nervösa och känsliga för väderleken, andningen blir besvärande, de få hjärtklappning, känna smärta än här än där, oftast i ryggen, trötthet i hvarje ställning…… till och med hörseln och synen kan försvagas. Ofta uppträda hysteriska anfall, danssjuka o s v…… förstörd matsmältning, hämorroider.    Först förloras minnet och man märker ofta hos ynglingar, huru deras förut visade läraktighet försvinner; och därefter förslappas äfven de andra andliga gåvorna".

Santorum och hans gäng försöker rädda nationen och det gör även dessa kvinnliga politiker som vill förbjuda masturbation (självbefläckelse).  Som synes ovan i citaten från boken "Lif och hälsa"  är självbefläckelse en nationell katastrof om oskicket inte genast förbjuds. Ska politiker driva ett land tillbaka till forntiden finns stor lärdom att ta till sig i böcker mot abort och masturbation.

.

Rituell renavlivning

Av , , 14 kommentarer 8

Eureka!! Hörde på TV att ett halalslakteri ska startas i Ramsele. Enligt ledningen för slakteriet räcker det med att slaktaren ropar guds namn när halspulsådrarna skärs av på det stackars levande och friska djuret för att det ska vara tillåtet enligt svensk lag.

Simsalabim!

När en renskötare eller annan kompetent person träffar på en svårt skadad och lidande ren i skogen  och bara har en kniv till hands så är det bara att sticka renen och sekunden efteråt skära av halspulsådrarna samtidigt som vederbörande ropar guds namn, huggabugga, ET, Oden eller annat lämpligt gudomligt ord. Denna enda sekund som skiljer förfarandet från halalslakt kan rimligen inte vara avgörande.

Och jag poängterar. Det är här inte fråga om medveten, reguljär slakt utan förkortande av lidandet för ett svårt skadat djur. Förhoppningsvis möter det stackars djuret en human människa som tänker alldeles själv och avslutar lidandet på bästa möjliga sätt för djuret. De svenska lagar som reglerar djuravlivning upplöses härmed till en pöl svårdefinierbar vätska på marken.

En sekund kan verkligen vara fråga om lidande eller död. Eller anseendet för den svenska staten.

Att sticka en svårt skadad ren

Av , , 3 kommentarer 12

Under viss förbluffning läser jag om samen som polisanmälts av länsstyrelsen för att han avlivat en svårt skadad ren medelst det klassiska sticket i nacken. Renen dör i princip omedelbart. Jag delar samens ilska över det massakrerande av renar som äger rum på järnvägsspår och landsvägar utan att den mäktiga staten ingriper. Staten ser här mellan fingrarna när farterna på järnvägar och vägar kontinuerligt ökat sedan järnvägens och bilismens barndom. Och det är inte bara renar som går en plågsam död till mötes pga de ökade farterna. Älgar, björnar, lodjur, rådjur, harar, rävar, tjädrar, orrar, ekorrar, hermeliner, vesslor, igelkottar plågas ihjäl en masse. Här handlar det om hundratusentals djur men i samens fall handlar anmälan om ett stycken djur. Undrar om ens djurrättsaktivister tänker på detta när gasen trycks ned i golvet?

Andra sätt att avliva, märk väl!!, helt friska djur, är medelst avskärande av halspulsådern. Är det någon myndighet som rycker ut för att stoppa sådant barbariskt avlivande av oskadade och friska djur i industriell skala? Hur kul är det att vara djur då?

Lägger inte åklagare ned förundersökningen mot samen måste lagen ändras!!

Daniel Sedin hjärnskakning

Av , , Bli först att kommentera 2

Daniel Sedin är bara en i den långa raden av hjärnskakningsdrabbade ishockeyspelare. Många spelare hinner med 5-10 hjärnskakningar under karriären. Ishockey = hjärnskakning det är det varumärke som håller på att uppstå. I Elitserien i Sverige har det ofta varit 2 st hjärnskakningar per omgång. Många spelare är långtidssjukskrivna.

Hur länge tycker seriösa företag att ishockey är förenligt med det budskap företaget vill förmedla när de satsar sponsorpengar på hockeyn? Satsar man pengar på dagens avart av hockey kan man lika gärna satsa pengar på "hundslagsmålssporten" MMA. Det ishockeylag, vars spelare orsakar hjärnskakningar för motståndarlagens storstjärnor, tjänar barockt nog på verksamheten. Den mediokre spelaren och våldsverkaren får en avstängning på 2 – 5 matcher medan offret missar kanske 50 matcher.  Det är ingen tillfällighet att världens nu bäste ishockeyspelare Sidney Crosby tilldelats hjärnskakningar så att han sjukskrivits från hockeyn över ett år! Sådant orsakas av hockeyns dödgrävare och råskinn.

Effekterna av hjärnskakningarna är inte bara årslångt lidande för spelaren i fråga och fördel för hjärnskakningsproducerande lag och nackdel för de lag som drabbas. Varje hjärnskakning innebär ökad risk för förtida demensutveckling. Många ishockeyspelare tvingas sluta sina karriärer i unga år pga sviterna efter hjärnskakningar och  blir livslångt handikappade på arbetsmarknaden och i privatlivet.

Och tredje statsmakten som har en granskande uppgift sköter inte sitt uppdrag utan frossar i våldsromantik. Det är bara att slå upp sportsidorna i Expressen och Aftonbladet för att förstå vad jag menar.

Thomas Paine 1737-1809 om ärftlig monarki mm

Av , , Bli först att kommentera 1

 

Ibland kan man göra riktiga klipp på bokrean. Jag köpte en superbillig pocket med titeln ”Människans rättigheter” av Thomas Paine 1737 – 1809. Boken, som såldes i 1,5 milj exemplar, skrevs efter franska revolutionen 1792 och oavhängighetsförklaringen i USA 1776 är en stridsskrift för mänskliga rättigheter och demokrati. Paine vistades växelvis i Frankrike och USA eftersom han (naturligtvis) var dömd för uppvigling i sitt hemland England.  Kungar och adliga i Europa, inte minst i Sverige, var livrädda för att demokrati och mänskliga rättigheter i USA och Frankrike skulle smitta av sig i det egna landet. Boken känns väldigt aktuell i dag över 200 år sedan den skrevs. Och boken är dessutom förbaskat rolig att läsa för en modern människa som fortfarande lever i en monarki .
Några citat ur boken:
”Det fanns en tid, då kungar på dödsbädden bortskänkte sina kronor och överlät folket, som man gör med husdjur, till den efterträdare som de utsett”
”Nyckeln till skattkammaren hoplöddes sålunda med Sankte Pers nyckel, och den undrande, bedragna hopen dyrkade uppfinningen”. (Om statskyrka i monarkier mm).
”(Frankrike) har vuxit ur Grevens och Hertigens barnakoltar och iklätt sig manlighetens byxor. Barnsligheten av jollrande ord som Hertig eller Greve har upphört att förnöja henne (människan)”.
”Den adliga förstfödslorätten föreskriver, att i en familj med sex barn skola fem blottställas. Aristokratien har aldrig mer än ett barn. De övriga avlas för att uppslukas. De kastas för kannibalerna och deras naturliga föräldrar tillreda den naturvidriga måltiden”. (Om arvsrätten i adliga familjer).
”Genom att korsa kyrkan med staten alstras en slags mulåsna som endast förmår söndersparka något, men ej att fortplanta sig, vid namn Den Lagfästa Kyrkan.
”Underdånighet är helt och hållet ett vasallbegrepp motbjudande för Frihetens värdighet och ett eko av erövringens språk”.
”Det finns en sanning som borde göras allmänt bekant. Jag har haft tillfälle att iakttaga den; och den är att oavsett skenet, finnes intet slag av människor som föraktar monarkien så mycket som hovfolk. Men de veta väl att om andra finge se henne såsom de se henne, skulle taskspeleriet  ej kunna vidmakthållas”.
”Ju mer aristokratien uppträdde, desto mer blev den ringaktad. Ståndets flertal visade prov på uppenbar enfald och brist på intellekt, ett slags je ne sais quoi, så att man, allt medan man låtsades vara förmer än medborgare blev mindre som människa”.
”Styrelse är en skapelse av mänsklig klokhet. Klokhet kan omöjligt göras ärftlig; och å andra sidan kan ej heller det vara någon klok skapelse som får till följd att en nation blir styrd av klokheten hos en idiot”.
”Om jag frågar en man I Amerika om han vill ha en kung? Svarar han mig med att fråga om jag tror han är en idiot?”
”Att en konung ej kan göra orätt, skänker detta honom samma slags trygghet som idioter och rasande åtnjuta, och ansvar är uteslutet för hans del”.  (Om kungligheters straffimmunitet. Finns fortfarande iSverige!!!)
”Den romantiska och barbariska uppdelningen av människor i Kungar och Undersåtar må kanske lämpa sig för hovfolk men gör det ej för medborgare”.
”Jag tror ej att aristokrati och monarki kunna fortbestå i mer än sju år till i något av Europas upplysta länder”. (Den spådomen slog ej in, finns fortfarande kvar i bl a Sverige).
”I världens tidiga och ödsliga åldrar, då människor huvudsakligen sysslade med att valla boskapshjordar, kan det ej ha varit någon svår sak för ett rövarband att erövra ett land och belägga det med skatt och lösen. Då makten väl var upprättad lyckades bandets ledare ersätta sin titel Rövare med titeln Monark och så uppkommo Monarker och Kungar”.
”Att ärva en styrelse är att ärva ett folk som om det vore en hjord boskap”.
”Kungar efterträda varandra, ej som förnuftiga varelser, utan som djur. Det betyder intet vilka själsliga eller moraliska egenskaper de besitta. Det växlar med skaplynnet hos varje enskild individ i arvsföljden och är underkastat envars hela ombytlighet. Det är en styrelse genom lidelser och slump. Den ikläder sig alla de skiftande gestalterna av barn, åldring, barn på nytt, av dibarn, eller av en man i ledband eller på kryckor. Den kan upphöja barn över vuxna och minderårigas nycker över klokhet och erfarenhet. Kort sagt, vi kunna ej föreställa oss någon löjligare form av styrelse än vad den ärftliga tronföljden i alla sina uppenbarelser erbjuder”.
”Tronföljares själsliga egenskaper, i alla länder, ligga under medeltalet för mänskligt förnuft; att en är tyrann, en annan idiot, en tredje galen och somliga alla tre på en gång; så är det omöjligt att visa den något förtroende”.
”Tronföljdens ärftlighet gör narr av monarkien. Den ställs därigenom i den löjligaste belysning genom att framstå som ett ämbete vilket kan fyllas av ett barn eller en idiot. Det kräver viss förmåga att vara vanlig hantverkare; men att vara kung kräver ej mer än människans kroppsliga gestalt – ett slags automat som andas”.
”Genom att fortfara med denna orimlighet stå människorna ständigt i motsättning till sig själva; de godtaga som sin kung eller statsöverhuvud eller som lagstiftare; en person som de aldrig skulle välja till bykonstapel”.
”Jag antager att ingen människa vid sina sinnens fulla bruk skulle jämföra någon av Europas kungar med president George Washington till karaktären”.
Boken innehåller mycket mer intressant om styrelseskick, demokrati och mänskliga rättigheter. Man behöver inte anstränga sig särskilt för att göra narr av ärftlig monarki. Det är bara att berätta precis hur det är så blir det hur humoristiskt som helst!!
 

6-åring med brusten blindtarm skickades hem

Av , , Bli först att kommentera 8

I stockholmsområdet skickades en 6-åring hem från vårdcentralen flera gånger med magont, feber och hög sänka. När pappan uppsökte Astrid Lindgrens barnsjukhus och fick samma ordination att åka hem med den stackars pojken vägrade pappan lyda och insisterade  på ultraljudsundersökning och man upptäckte då att pojken hade brusten blindtarm. Hade pappan åkt hem hade risken varit stor att pojken dött.

Jag begriper inte hur sjukvården ibland kan nonchalera symtomen illamående, ont i magen, feber, och hög  sänka. I detta fall hade pappan dessutom sagt att smärtorna tycktes komma från högra sidan på magen. Jag ha själv två barn som opererat bort blindtarmen. I båda fallen fick jag vara påstridig och beslutsam för att få ansvariga att ta blindtarmsmisstankarna på allvar. Tillfälligheter?? När tillfälligheterna blir många råder ett strukturfel. Som tur var hade blindtarmen inte brustit för mina barn.

I Storuman dog en 13-årig flicka i brusten blindtarm för några år sedan efter bl a felbedömning via telefon. Hade pappan i det fallet varit påstridig intill otrevlighetens gräns kanske flickan levt i dag. En tragedi utan gräns.

Vad jag vill ha sagt är att sjukvården måste ta risken för blindtarmsinflammation på allvar med tanke på de ödesdigra konsekvenserna vid felbedömning. Pappor och mammor som är  för snälla inför sjukvården vid sådana tillfällen riskerar sina barns liv. Jag är mycket tveksam till att sjuksköterskor per telefon råder människor med magont, illamående och allmän sjukdomskänsla att stanna hemma och avvakta. Här är det läge att komma till läkare utan dröjsmål för undersökning. Det som är särskilt lömskt med blindtarmsinflammation är att när blindtarmen brister inträder en lättnadskänsla som ofta tolkas som att man är på bättringsvägen. I själva verket är man på väg mot döden.

Beslagta kriminellas egendom

Av , , 6 kommentarer 2

Vår EU-kommissionär Cecilia Malmström föreslår lagändringar inom EU så att det ska bli lättare att beslagta kriminellas tillgångar. Okontroversiellt trodde jag i min enfald men så icke. Det som vanligt hederligt folk uppfattar som ett bra förslag tycker ovanligt hederligt folk är ett hot mot äganderätten. Och naturligtvis är väl integriteten inblandad på ett hörn. Brottsoffren däremot har inte särskilt stor rätt till integritet eller skydd för sin egendom.

Jag tycker för min del att det är helt OK om samhället beslagtar lyxvillor vid Medelhavet och lyxbilar och lyxbåtar från yrkeskriminella som levt på socialbidrag och/eller fängelsemat hela sitt vuxna liv. Till och med en åsna begriper ju att miljonerna härstammar från begångna brott.

De här lyxlirarna till gangstrar blir föremål för idoldyrkan från ungdomar med kriminella anlag och den rekryteringsbasen för nya framtida gangstrar kan minskas med Malmströms förslag.

Anja störst

Av , , 2 kommentarer 7

Anja slutar som den största svenska kvinnliga idrottaren genom tiderna. Jag är ingen kalenderbitare men Anjas segrar i världscupen och framförallt antalet medaljer i OS och VM måste vara i särklass. Anja kommer att finnas i "Hall of Fame" över svenska idrottare. När det gäller utförsåkning borde detta "Hall of Fame" finnas i Tärnaby. Det är ju fullkomligt sanslöst att den pyttelilla orten Tärnaby med mindre än 1000 invånare fått fram sådana megastjärnor som Ingemar Stenmark och Anja Pärsson och dessutom flera andra världsstjärnor som Stig Strand, Jens Byggmark, Bengt Fjällberg m fl. Kittelfjällbon Bengt-Erik Grahn var väl också Fjällvindare. Han som åkte slalom som en "virvelvind".

Ett nytt kulturhus i Tärnaby borde inrymma ett samiskt museum, ett alpint Hall of Fame och annat som hör till ett kulturhus. Kommunen borde flytta fokus från Gunnarn ett tag till vår enastående ort Tärnaby där framtiden finns inom turism och kanske gruvdrift, dessa omaka par. Ska gruvarbetare i den eventuella stora gruvan i Rönnbäcken trivas bör kulturhuset vara en viktig del. Kanske gruvbolaget i fråga kan vara med och bidra. LKAB var ju med om att bygga upp Kiruna, t ex det fantastiska stadshuset. 

Läraryrkets popularitet sjunker

Av , , 4 kommentarer 0

Vi är nu nere i ett läge där det finns en sökande per utbildningsplats på lärarhögskolorna. Med andra ord kommer man in på minimikraven. Frågan är om samhället inte måste sänka minimikraven till bottenkrav för att få tillräckligt antal sökande framöver. Det kanske snart räcker med att kunna räkna ut hur många bananer man får för en tjuga på Konsum för att komma in på lärarhögskolan.

Läraryrkets status och läraryrkets löneläge ger en mycket tydlig signal från samhället. Skolan är inte viktig för vår välståndsutveckling. Skolan är inte viktig för vår samhällsutveckling. Skolan är inte viktig för våra barn.

Ansvaret för löneutvecklingen och arbetsvillkorsutvecklingen ligger hos kommunerna och SKL. De har bara fortsatt med den nedmontering av läraryrket som staten inledde omkring 1970  och som SKL  och kommunerna fortsatt med efter 1990 i accelererad skala. En av följderna av bristande karriärmöjligheter i yrket och en lön som många skäms för att avslöja för sin omgivning är att skolan är på väg att bli lika enkönad som vårdyrket. Det är synnerligen obra för eleverna av flera skäl som jag inte går in på här.

Från statsministern till minsta lilla obetydliga kommunalråd betygas att skolan är viktig, löneläget för lågt, resultaten för dåliga etc etc. Men vad görs i praktiken för att lösa problemet? Rätt svar: Skvatt ingenting. Noll, noll, noll, noll!  SKL fortsätter på det spår de inte kommer ur. Inlärd hjälplöshet!

Jan Björklund skulle vilja göra något åt lärarlönerna men är bakbunden till händer och fötter. Det är SKL och kommunerna som bestämmer. Och moderaterna tvår sina händer och vill inte låta staten återta ansvaret för lärarlönerna. Hos moderaterna finns inget att hämta. De blir alltmer förvaltare av det bestående inklusive att i förväg säga blankt nej till OS i Östersund innan ens ett förslag är lagt fram. Sagt som en utvikning.

Min spådom när det gäller löneutvecklingen för lärarna står fast. Det kan bara bli sämre om inget radikalt görs. Och det är staten som måste göra det.