Politisk impotens

Av , , 8 kommentarer 3

Kristdemokraterna KD föreslår att staten övertar ansvaret för sjukvården och i synnerhet specialistsjukvården. Vi är vid vägs ände när det gäller landstingens ansvar för sjukvården. Landstingen konkurrerar i stället för att samarbeta. Orättvisorna och köerna som vi läser om i tidningarna består. Gamla moderaterna var inne på samma linje som KD innan de blev de nya moderaterna och drabbades av handlingsförlamning. En rejäl majoritet av svenska folket torde föredra KD:s förslag så varför är det så svårt för alliansen att satsa på en rejäl reform? Här finns en av förklaringarna till alliansens tillbaka gång. Impotens!

Folkpartiet och även V har insett att kommunerna är impotenta att sköta den svenska skolan och i synnerhet då gymnasieskolan. En stor majoritet av svenska folket vill ha en tillbakagång till statligt ansvar för skolan men alliansens övriga partier stoppar huvudet i sanden. Impotens! Här har också alliansen missat en viktig fråga för väljarna och förvaltar i stället för att tänka nytt. Staten har ansvaret för en internationellt sett högklassig skola rättvisa för alla elever men kommunerna äger frågan och missköter skolan å det allra grövsta. De nya moderaterna har en tendens att sitta i båtens mitt och röra sig så lite som möjligt även i frågor där väljarna signalerar väldigt tydligt vad de vill. Väljarna straffar sådant! Här finns alltså ännu en viktig anledning till alliansens tillbakagång. Handlingsförlamning. Impotens!

Omskärelse fortsätter

Av , , 2 kommentarer 10

”Alla har rätt till sin egen kropp” säger Fredrik Reinfeldt angående de avslöjade övergreppen mot 60 flickor. Ordet ”alla” har inget undantag vilket blir ett problem för regering och riksdag  när vi blandar in pojkarna i diskussionen. Integrationsministern Ullenhag undviker ordet ”alla” när han fördömer omskärelsen av 60 flickor som blivit en världsnyhet. Det är smart av Ullenhag för det är bara ett år sedan han försvarade omskärelse av veckogamla pojkar.  Omskärelse, att med kniven ge sig på värnlösa barn som led i en religiös och kulturell ritual, är en barbarisk sedvänja som har sina rötter tusentals år tillbaka i tiden. Det spelar ingen roll om ritualen består av liten eller omfattande omskärning. Ett övergrepp är ett övergrepp och därför välkomnas Reinfeldts ord ”alla” vilket naturligtvis även inkluderar gossar.  Varför omskärelse av pojkar är så omhuldad av ”Stureplansfolkpartister” är en fråga som kräver ett svar.

Det är bara tusen år sedan tonårsflickor offrades till gudarna i Sydamerika och sedan har vi Abraham som förklarade sig villig att offra sin son till gud. Det senare anses väl fortfarande som bevis på äkta och hängiven tro. Vi borde i Sverige förbjuda alla ritualer som innebär kränkning av barnens (även pojkarnas)  rättigheter.

http://www.expressen.se/nyheter/reinfeldt-alla-har-ratt-till-sin-egen-kropp/

Firma Storuman Butiksfastigheter upa.

Av , , 11 kommentarer 26

Ett märkligt tystlåtet fullmäktige beslöt 17 juni att gå in i butiksbranschen genom att bygga butikslokaler för 16,8 miljoner vid Entré Storuman åt en butikskedja som redan har lokaler i Storuman!  Av någon anledning var socialdemokraterna mycket tystlåtna i denna principiellt viktiga fråga (en knappnåls fall hade orsakat hörselskador) men röstade ändå för bygget med två undantag. Stallorder? Vilken motprestation har utlovats?  Ska kommunen bygga nya lokaler åt Konsum? Får denna gåta sin upplösning i september? VK hade en kort notis som i stort sett var ett lakoniskt konstaterande att bygget röstats igenom. Som av en händelse var det 7 ledamöter inklusive undertecknad  som röstade emot vilket är samma antal ledamöter som 2008 röstade emot flyggalenskapen i Gunnarn som kostade skattebetalarna 25 miljoner på mindre än 2 år. Fullmäktige i Storuman skulle behöva fler än 7 ledamöter som kan tänka själva! Transformerat till en kommun av Umeås storlek handlar det om en butiksinvestering på ca 300 milj. Undrar om VK stillatigande skulle acceptera att Umeå kommun beslutar bygga butikslokaler för 300 milj åt en butikskedja som redan har butikslokaler i Umeå?? Är inte denna tondövhet problematisk för granskande journalistik? Skillnaden mellan Umeå och Storuman är dessutom den att en butikslokaler i Umeå stiger i värde medan lokalen för 16,8 milj i Storuman dagen efter färdigställandet torde betinga ett marknadsvärde på en tiondel av byggkostnaden. 15 milj kr upp i rök för kommunens kassakista om det blir ett annat scenario än man tänkt sig.

Ett av de återkommande argumenten bland tillskyndarna av butiksbygget är att det inte har byggts en ny butikslokal i Storuman sedan 1970-talet. Är detta ett problem? För vem? Finns behov av ett väl synligt politikermonument?  Utvecklingen är den att allt större lokalytor för handeln står tomma i Storuman. Har ett företag en bärande affärsidé och goda framtidsutsikter så bygger man själv, i synnerhet om man har en koncern bakom sig. Men hittar man blåögda politiker som vill ta över 15 miljoner av affärsrisken för företaget vore man ju dum om man tackade nej. Vem minns inte skojarna från Småland som på 1960-90-talen kom åkande i fin bil, kostymklädda och med pomadaslickat hår och med stor representation på det lokala hotellet lurade lokala politiker upp på läktaren och fick staten att betala ut stora lokaliseringsstöd till investeringar i maskiner och drift. Maskinerna var i regel nednötta vrak som fraktades upp från ägda företag söderut. Lokalerna fixade i regel kommunen i fråga. Sedan lokaliseringsskojarna  fått stålarna monterade de ned sina väl begagnade maskiner och stack tillbaka till Småland eller var de nu tog vägen. Så gick det till på den tiden. Exemplen från Norrlands inland är hur många som helst.

Hade ett butiksbeslut som nu i Storuman tagits för något årtionde sedan hade det varit helt olagligt. En paragraf som tidigare talade om ”synnerliga skäl” har sedan några år ändrats till ”särskilda skäl”. Frågan är nu om investeringsstöd till en butikskedja i aktuellt fall kan tillåtas med hänvisning till ”särskilda skäl”. För mig är det obegripligt att så skulle vara fallet. Storumanborna har inga problem att skaffa sig snickarsågar, trallvirke, spik, geringssågar etc. Sådant säljs redan av aktuellt företag och även hos andra. Jag välkomnar definitivt en överklagan så att fallet får prövas rättsligt.

Kommunala butiker

Av , , 6 kommentarer 27

En del politiker i Storuman vill bygga butikslokaler åt en butikskedja med miljardomsättning. Förslaget lanseras med samma hyperaktivitet som när kommunstyrelse och fullmäktige för några år sedan antog förslaget att subventionera flygbiljetter från Gunnarn med 25 miljoner under 1½ år. Kommunkassan höll efter 1½ år  på att förblöda så några kloka politiker tillsammans med sossarna stoppade vansinnet. Men den hårda kärnan stred våldsamt för att få flyga bort ytterligare 10-tals miljoner. Till synes nedbrutna lämnade de fullmäktigesammanträdet. En effekt av åkomman tunnelseende. Efter flygkalaset var kommunens likviditet i botten och soliditeten var allvarligt skadad. Om det vore fråga om ett privat företag var siffrorna sådana att man skulle använda benämningen ”kritiskt läge”. Kommunen håller så sakteliga på att återhämta sig efter magplasket och många har förhoppningar om att viktiga investeringar ska kunna göras. Jag har nämnt några i föregående blogg men kan lägga till behovet av att skapa demensavdelningar i befintliga särskilda boenden som kommer att kosta skjortan. När nu ”butiksbyggarna”  går igenom alla kommande stora kommunala lokalinvesteringsbehov, badhus, kulturhus i Tärnaby, Glesbygdsmedicinskt Centrum, demensavdelningar etc så kommer man på den lysande idén. Vi skiter i allihopa och bygger butikslokaler åt en stor butikskedja vid Entré Storuman i stället!

Det intressanta i denna kråksång är att de synnerligen aktiva tillskyndarna av butikslokaler åt visst företag till övervägande del är SAMMA PERSONER som förödde den kommunala ekonomin med att subventionera flygbiljetter från Gunnarn!! Vilket förtroende kan man ha för sådana politiker? I stort sett all massmedial bevakning av inlandets småkommuner har ju upphört så väljarna är nog lyckligt ovetande om vad som sker med deras inlevererade skatter.

Nu hävdas det att kommunen måste börja bygga butikslokaler eftersom bankerna inte lånar ut några större pengar till lokaler i glesbygd. Tänker man lite längre än näsan räcker inser man ju snabbt att våra surt förvärvade skatteslantar inte räcker långt om byggande av butikslokaler upphöjs till en allmän doktrin för glesbygdskommuner. Att upphäva glesbygdsproblemet med sjunkande fastighetspriser genom samhälleliga subventioner är som att försöka tömma Atlanten med en sked.

Den tänkta kommunala understödstagaren, den stora butikskedjan, påstås vara en bombsäker hyresgäst under årtionden framåt. Jaha, varför bygger de inte själva då när de tänker vara kvar i årtionden? De är kanske inte själva är så bombsäkra på det? Eller så jublar man över att ha hittat en kommun som övertar en del av deras affärsrisker? Bingo! Ett privat företag flyttar eller lägger ned när lönsamheten blir för dålig. Sådan är den krassa verkligheten.

Men när vi nu ändå är inne på avdelningen kommunal galenskap. Ska inte kommunen ta och bygga nya lokaler åt Konsum? Deras butiksläge är inte optimalt. Som gammal konsumkund önskar jag ett bättre butiksläge för Konsum! Det är väl sådant vi politiker ska syssla med? Eller?

Storumans kommun bygger butikslokaler

Av , , Bli först att kommentera 20

Det är inte 1.april utan faktiskt sant. Om Kommunfullmäktige låter sig förtjusas av detta galna förslag vill säga. Planeringen av ett handelsområde vid Östra vägkrysset E12 – E45, Entré Storuman,  är välkommen och området borde vara attraktivt för olika typer av handel och service. Men att sedan komma på idén att bygga lokaler åt ett företag som enligt uppgift ägs av en koncern med miljardomsättning är synnerligen märkligt. Jag har aldrig hört talas om något sådant i hela mitt liv. Bastubadssamarbete kommun – näringsliv?

Detta horribla förslag är långt utanför vad en kommun ska syssla med. Tänk om Umeå kommun skulle få för sig att bygga lokaler åt IKEA? Då hade nog de flesta skrikit ”Hjärnsläpp!!”

Storuman har ett allt större överskott på butikslokaler och andra lokaler. Låt näringslivet sköta det näringslivet ska sköta och låt kommunen sköta det kommunen ska sköta. Kommunen  ska inte klafsa ut i näringslivets fastighetsbyggnationer med skattebetalarnas pengar som riskkapital. Förutom det galna i idén som sådan bidrar kommunens operationer på butikslokalsmarknaden till att snedvrida konkurrensen i näringslivet. Kommunens politiker ska hålla sig utanför sådant och koncentrera sig på sina huvuduppgifter.

Kommunstyrelsen försenade utbyggnaden av demensboendet i Stensele med minst ett år efter fullmäktiges beslut genom förhalning och fick tummen ur först efter allvarliga påstötningar. Detta påfund och förslag om byggande av butikslokaler kommer kommunstyrelsen störtande med i sådan hastighet att kommunstyrelsebeslutet kom samma dag som fullmäktigebehandlingen, genom ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde. Det beslut om återremiss som följde i fullmäktige borde  ha gett tid till eftertanke inför nästa veckas fullmäktige i Tärnaby. Förhoppningsvis har vi valda fullmäktigeledamöter som förmår tänka efter!

Kommunen saknar inte investeringar som hör till kommunens huvuduppgifter. T ex kulturhus i Tärnaby, badhus i Storuman, glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman, trygghetsboende för äldre. För att ta några exempel ur högen. Äldreboendestrukturen i Storumanområdet borde också rationaliseras, inte minst p g a personalkostnaderna. Ska delade turer minska och heltidstjänstandelen öka blir det ännu dyrare med utspridda enheter.

Dagen D

Av , , 3 kommentarer 5

För 70 år sedan påbörjade de västallierade invasionen av Festung Europa.  Flera tusen unga män dog där på stranden i Normandie redan första dagen trots att invasionen var minutiöst förberedd. Innan Nazisterna var besegrade maj 1945 hade hundratusentals dött på västfronten. På östfronten dog miljontals ryska soldater under kriget, mycket beroende på den ryska taktiken som gick ut på att Sovjetunionen hade närmast obegränsade mänskliga tillgångar och därmed kunde slösa med människoliv.  Den ryska soldaten hade bara två val. Springa mot fienden och bli skjuten eller springa bakåt och bli skjuten av de politiska kommissarier som fanns i de militära enheterna. Precis som Hitler hade Stalin och hans marskalkar förbjudit försvarsstrid, fördröjningsstrid och taktiska reträtter. Det var en vanlig detalj i den kommunistiska ordergivningen att den som gjorde reträtt skulle skjutas på fläcken oavsett militär grad. De västallierade var mer civiliserade på den punkten.

Under det ryska överfallet på Finland 1939-40 tillämpades samma idiotiska taktik vilket medförde att Ryssland förlorade 10 gånger så många soldater som Finland. EFTER kriget började även Sovjetunionen tycka att försvars- och fördröjningsstrid kunde vara en bra idé för att möjliggöra framgångsrika flankanfall.

Vi kan väl under den svenska nationaldagen sända en tacksamhetens tanke till alla hundratusentals och miljontals amerikaner, ryssar, ukrainare, australiensare, britter, polacker, kanadensare etc etc som dog för vår och mänsklighetens frihet 1939-1945. Vår egen heroiska insats 1939-1945 var tämligen blygsam och kanske ska förbigås med tystnad.