Offentliga sektorn och lönerna

Av , , Bli först att kommentera 0

Det heter ju att den av utlandet konkurrensutsatta industrin skall vara löneledande. Det är svårt att kritisera detta faktum. Effekten blir emellertid att de stora grupperna inom skola och vård är dömda förlorare på lång sikt. Vi har facit. Från 60-talet har det varit en enda lång utförsbacke. En annan orsak är bristen på privata alternativ. Finns det bara en arbetsgivare får man ta den allmosa som erbjuds eller flytta utrikes eller byta yrke. Det senare har många gjort och fler borde ta till fötterna som förhandlingsmodell. Får man bättre betalt som arbetare på en massafabrik än som lärare eller sjuksköterska borde fler prova på att byta yrke. Kunskapen och kompetensen har man kvar och är ingen svår ryggsäck att bära var man än hamnar på arbetsmarknaden. På 70-talet var jag lärare på ett gymnasium och vid en löneförhandling tyckte en ’MAO-blus’ att det var osolidariskt att kräva mer när det fanns folk på arbetsmarknaden som tjänade mindre. Enligt den kommunistiska modellen blir slutresultatet att alla blir jämlikt utfattiga. MAO-blusen har nästan fått rätt. Det är en synnerligen dålig affär att ådra sig stora studieskulder och arbeta inom landsting och kommun, med vissa undantag. Utbildningspremien är för många negativ och de mest drabbade härvidlag är högutbildade kvinnor.

Frågan är vad som händer med den ankommande arbetskraftsbristen. Kanske det blir sådan konkurrens om arbetskraften att även kommuner och landsting måste locka med konkurrenskraftiga löner. Först ut i den hetluften hamnar glesbygdskommunerna där ålderspyramiden är upp-och-nervänd. Men min huvudtes för bättre löneutveckling är att vi måste få betydligt fler privata alternativ inom vård och omsorg. I synnerhet inom Västerbottens län där privata alternativ hör till undantagen.

Faktafel och monarki

Av , , Bli först att kommentera 0

I mitt inlägg om nya alliansen i Storuman finns ett faktafel jag uppmärksammats på av Erold Westman. De partilösas representant i budgetberedningen Erold Westman röstade för att omsorgen skulle få behålla de 2 miljoner som s och kd vill minska omsorgens budget med jämfört med förslaget från KS au. Jag tror Erold när han säger så. I det hastigt påkomna yrkandet i fullmäktige att Hemavanföretaget skulle nekas köpa tomt för hyreshus röstade Erold för att de skulle få köpa tomten enligt förslaget till beslut i KS. I båda dessa fall har Erold röstat efter eget huvud (klokt) i stället för att följa allianslinjen. I Hemavanfallet förekom faktiskt även ett avhopp inom s.

I radion har jag hört nyheten att ett av jordens u-länder Nepal beslutat sig för att avskaffa monarkin och införa modernt och demokratiskt styrelseskick. Inget nyfött barn i Nepal kommer längre att behöva slå upp sina vackra bruna ögon en morgon och finna sig berövat de mänskliga rättigheterna att självt få forma sin framtid utifrån de egna förutsättningarna. Nu återstår bland jordens u-länder inom styrelseskick snart bara Sverige, Norge och Danmark som håller sig med denna fossila fornlämning som monarkin utgör. Liknar i mina ögon mest den mänskliga varianten av kennelklubb.

Håller nya alliansen i Storuman tiden ut?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den sprängda allians som jag och mitt parti tillhörde fick ge upp efter 1 år och 4 månader. Orsakerna till det varierar beroende på vem man frågar eller kanske vilket parti man frågar. Den nya alliansen s+kd+partilösa innehåller sprängmedel som får mig att spå att den inte heller håller tiden ut. Om min spådom inte slår in bör någon form av utmärkelse tilldelas Gunilla Lundgren som valperiodens lagledare nr 1. För att klara sammanhållningen måste t ex de partilösa tillgodoses som inte vill samordna skolorna mellan Storuman och Stensele, samhällen som är näst intill sammanbyggda. Som inte vill göra högstadiet till en 6-9 skola, vilket hör till vanligheterna i dag i andra kommuner. Som inte vill undersöka möjligheterna att lösa Slussforsområdets problem med vikande elevunderlag genom samarbete med Vilhelmina som har skola med årskurs 1-9 i Dikanäs endast 3 mil från Slussforsområdet (här fick de partilösa kraftfullt stöd från s och kd i fullmäktige). Bristen på samarbetsvilja med grannkommunerna kan inte demonstreras tydligare. Navelskådandet i inlandskommunerna når nya höjder som man inte trodde fanns. I budgetberedningen föreslår Erik-Abel Ejderud kd en budgetram för omsorgsnämnden som innebär ett sparkrav på i reala termer minst en miljon och 3 milj mindre än begärt, vilket naturligtvis är en följd av att man inte vill röra strukturen i grundskolan för att hålla ihop alliansen. Förslaget röstas igenom av s + kd + partilösa i budgetberedningen. Det är inte oproblematiskt att strunta i strukturförändringar när grundskolan minskar elevantalet från 700 till 600 på två år. Förändringen är synnerligen dramatisk. Antalet äldre 80+ har stadigt ökat med totalt 10 % under en 8-årsperiod och vårdtyngden har ökat i ännu högre grad. Följderna av att underlåta möjliga strukturförändringar slår direkt mot kvaliteten i skolan och äldreomsorgen. Frånvaron av tydliga omstruktureringar beroende på befolkningsförändringarna är slående i den nya alliansens budgetram. Struktur och kvalitet är som två kommunicerande kärl eftersom penningpungen är densamma men debatten om detta faktum finns inte. Bortblåst! Jag rekommenderar politiker av alla kulörer att göra studiebesök på våra särskilda boenden.

Det företagarfientliga beslutet från nya alliansen s + kd + partilösa att i fullmäktige neka det lokala byggföretaget i Hemavan att köpa tomt för hyreshus måste vara påfrestande. Bengt-Göran Burman i Tärnaby gör inte livet lättare för nya alliansen med sina insikter i detta ärende. Läs hans blogg i ämnet och begrunda.

Vojakkalaföljetongen och sovjetiska minkar i skärgården

Av , , Bli först att kommentera 0

Under 20-års tid har en familj i Vojakkala kontinuerligt och utan avbrott terroriserat grannarna i en by så att många flyttat och i ett par fall har Haparanda kommun löst in fastigheter som ansetts obeboeliga. Inte pga husmask eller liknande utan för att grannnarna är livsfarliga. En präst misshandlades svårt och blev tvungen flytta på 90-talet. Senast blev en man livshotande skadad med en yxa. Ja ordet senast måste i Vojakkala vara färskvara för i går söndag anfölls en granne med stenar och hotelser. Av en av personerna som är misstänkt för mordförsöket en vecka tidigare!! Utsläppt för 100:e gången? För ett antal år sedan gjorde en minister en kraftfull utryckning till Haparanda för att få en lösning på problemet. Tillbakaryckningen blev lika kraftfull. Under 20 års tid har man gjort kraftfulla översyner av lagar och regelverk och det obefintliga resultatet av utredningarna är lika kraftfullt. Man skulle kunna vara ironisk men jag avstår. Vår brottsbalk har fått sig en rejäl överyn vartannat århundrade och nu har väl 200 år passerats med råge. En del tycks ha hänt med brottsutvecklingen de senaste 200 åren. Frågan är om det inte hänt mer de senaste 50 åren än de 500 föregående åren. Vi kostar på oss straffrabatter som gör det 6:e brottet och alla följande i ett åtal helt gratis. Vi bortser från ett notoriskt brottsaktivt beteende och 10:e gången en brottsling står inför rätta inom en 5-årsperiod för samma typ av brott blir det samma straff. Rättssystemet saknar bokstavligen minne vilket kan vara en ringa tröst för oss äldre som börjar minnas dåligt. Det finns en plats för alla här i livet. Dubbelmördaren Anders Eklund begick allvarliga sexualbrott innan och mellan morden med samma beteendemönster vid flera av brotten. Sedan ut vind för våg utan tvingande behandlingsprogram för sin problematik. Den kollektiva minnesförlusten i rättsväsendet kunde ha avhjälpts med ett brottsregister av den typ som finns i USA. Eller ett DNA-register för alla hade förhindrat många mord och hade förhindrat Hagamannens terroriserande av Umeå i 10 år. Begreppet ’sonat sitt straff’ får det att låta som betalning av sophämtningen. När man betalt kan man begå nya brott eller fylla kärlet med mer sopor utan vidare krusiduller. Att en familj får terrorisera en hel by i 20 år med livshotande angrepp mm utan att problemet löses ger intrycket av ett narrspel med rättssystemet i huvudrollen. Det borde stiftas lagar som ser till mönstren i en händelseutveckling. Man kan börja med utgångspunkten att Vojakkala skall frälsas från detta skräckregemente och stifta lagar som uppfyller det målet.

När det gäller den senaste nyheten om ryska ubåtar, att en misstänkt ubåt kan vara turbåten Amalia återstår snart ingenting av de sovjetiska ubåtarna. Ubåten på skäret i Karlskrona kanske visar sig vara en hägring pga väderomslag. Allt börjar likna följetongerna om Palmes mördare och olika fantasifulla s k spår, eller Elvis som påstås leva inkognito någonstans liksom skådespelaren James Dean som inte dog i bilolyckan utan lever som farmare på prärien. Eller Dianas död som kommer att ge många konspirationsteoretiker full sysselsättning i århundraden. Även här, liksom i rättsväsendet, saknas förmodligen förmåga att se mönster i ett stort antal händelser. En analys kan inte hängas upp på tveksamheter i varje enskild händelse, vilket inte är detsamma som att man ska underlåta att granska varje enskild händelse. Det kan väl inte vara en slump att samma konspirationsteoretiker, gränsande till rättshaverister, som varit i farten om Palmemordet sedan några år har dykt upp i övervattensläge i ubåtsfrågan. Carl Bildt vill inte ge någon kommentar. Och jag förstår honom.

Skola och begravning

Av , , Bli först att kommentera 0

Dessa ämnen har varit aktuella en tid. När det gäller skolan tänker jag närmast på glesbygdsproblematiken. I Vilhelmina föreslås en skattehöjning för att ’rädda’ nedläggningshotade byaskolor. Huvudmotivet tycks vara ett vallöfte. Frågan är om inte elevernas lärande och utveckling ska vara huvudmotivet för strukturåtgärder inom skolan i stället för vallöften. Bl a tycker jag och många andra att en elev ska ha ett antal klasskamrater eftersom personkemin inte alltid stämmer mellan alla elever. Finns det bara 1-3 klasskamrater är risken stor att klasskamraten-kamraterna inte passar ihop. Att ha skolans värsting som enda klasskamrat att välja på kan vara det dystra läget. Ett minimiantal i varje klass bör enligt min mening vara 4-5 st. En 1-6 skola bör då som minimigräns ha 30 elever med de variationer som finns i varje årskull. I många kommuner sätter man gränsen högre vilket inte är något att säga om när elevens utveckling sätts i första rummet. I extrema fall med långa avstånd är det kanske inte möjligt att tillämpa en bestämd minimigräns och då kan man tänka sig distansundervisning vissa timmar och bussning någon dag per vecka till en fullstor skola. Restider är ett problem som alla i glesbygd har, det hör till det man får på köpet när man bosätter sig i en by. En annan effekt av små byaskolor är stora lärar- och lokalkostnader. Jag anser att det är viktigare att ha bra resurser till stöd åt elever med särskilda behov än att varje by ska ha egen skola oavsett att elevantalet sjunker som en sten. Jag vet inte hur elevsituationen ser ut i Vilhelminas byar men den skattehöjning man gör torde väl ändå bara rädda skolorna ett mindre antal år. Utvecklingen är obönhörlig när det gäller minskningen av antalet elever i glesbygd sedan minst 50 år.

Det är långt från skola till begravning. Många har varit upprörda över kraschandet av kistan vid igenfyllningen av en grav i Vännäs. Ett par anhöriga har begärt att begravningen görs om i två fall och det är mycket förståeligt. Lite mindre förståelse har jag och andra för den häxjakt som bedrivs mot aktuell kyrkoherde och personal av icke drabbade. Bl a framförs hotelser både direkt och på andra sätt. VK:s politiske redaktör Nordebo tycker att utvecklingen är oroande med mobbmentalitet, hetsstämning och oförsonlighet så fort någon har gjort något misshagligt i idrott, politik eller allmänna händelser. Fel har begåtts och ansvar kommer att utkrävas i vederbörlig ordning i Vännäs. Frågan är om häxjakter liknande den i Vännäs är något typiskt för vissa mindre samhällen och byar. Så fort ett mobboffer utsetts dras häxjakten igång på alla cylindrar av ett antal anförare som längtat och trängtat efter det rätta tillfället. Kan det bero på undersysselsättning? Regeringens ’jobblinje’ har kanske inte fått effekt överallt.

Europadagen

Av , , 1 kommentar 0

Det lär ha varit EU-dag och i en debattartikel uppmanades vi hissa EU-flaggan. Ett problem i sammanhanget måste anses vara det faktum att jag inte någonstans i Sverige kunnat hitta en EU-flagga att köpa på sträckan Karlskrona – Kiruna. Vad gör EU-kontoret i Stockholm åt saken? Det har gått nästan 15 år sedan vi gick med i EU och på dessa 15 år har jag inte hittat en enda flagga till salu i Sverige. På Dollarstore kan man köpa USA-flaggor. Någon måste kanske starta en butikskedja kallad Eurostore där man förhoppningsvis kan köpa EU-flaggan. Eller ett tips till elever i Ung Företagsamhet i gymnasieskolan. Starta ett företag som säljer EU-flaggan per postorder. Ni får ju hela Sverige som marknad. Konkurrens = fullständigt obefintlig. Vilken affärsidé! Jag beställer härmed en EU-flagga och kanske också vill teckna en aktie!

Vi vill ha macken kvar

Av , , Bli först att kommentera 0

Ja så lät det i ett nyhetsinslag i TV häromdagen. Vet inte var någonstans, men det spelar ingen roll för min lilla fundering. Jag har svårt att förstå att bensinmacken mitt i byn har fått en ställning jämförbar med kyrkan mitt i byn. Blickfånget är ju med förlov sagt en smula eljest som vi norrlänningar uttrycker oss. Det är säkert något annat, kanske övernaturligt, som ger bensinmacken den här ställningen i folks medvetande. Klart som korvspad om jag får en mack utanför tomtgränsen där jag kan tanka bensin och diesel till samma pris som i storstäder skulle jag säkert tacka ja. Branschen förutspår att ett par tusen mackar i Sverige måste läggas ned för att de inte bär sina kostnader. Vari katastrofen ligger har jag svårt att förstå. Varje person som äger en bil har säkerligen ärenden till sitt kommuncentrum eller närmaste stad minst en gång per vecka och kan då passa på att fylla tanken full, vilket i sig är nyttigt vid växlande temperaturer. Jag har själv 3 mil till närmaste mack och har aldrig några problem med det. 10 mil skulle inte heller vara några problem även om jag då kanske skulle investera i en 20 liters dunk för 125 kronor. I USA och Canada som familjen besökte för många herrans år sedan varierade bensinpriset kraftigt mellan stad och glesbygd. Omvandlat till dagens skvaltkronor rörde det sig om prisskillnader på ett par-tre kronor per liter om det t ex var en liten håla i Klippiga Bergen. Det går alltså mycket väl att tänka sig mackar var som helst om kunderna är villiga att betala några kronor extra per liter men jag är helt säker på att köptroheten då skulle försvinna någonstans uppåt Klimtatjakka. Precis som det brukar gå när lanthandeln försöker överleva på priser som ligger 20 % över lågprisbutiker i tätorter. Det kanske vore bättre för allas vårt välstånd om folk ägnade sina krafter åt projekt som har överlevnadsmöjligheter i stället för att lägga ned tid och pengar på det som utvecklingen redan sprungit förbi för minst 10 år sedan. Waste of time, som de gamla grekerna sa. Och de sa mycket klokt.

Det mångkulturella samhället

Av , , Bli först att kommentera 0

Har nyligen läst en bok publicerad av Expo där Sverigedemokraternas strategi och taktik presenteras samt SD:s väg via rasistiska grupper till dagens framtoning i media. Genomgående är den nationella idén, vi är vi och dom är dom. Har vi inte fått nog av etnisk rensning på vårt stackars jordklot, senast genom massmorden i forna Jugoskavien? I Sverige tycks inte ens sametinget vara fredat för för SD:s etniska funderingar. En annan taktik, som är hur genomskinlig som helst, är att håna det mångkulturella samhället så fort några invandrare är inblandade i slagsmål eller andra brott. Hånet sker framförallt på kommentarsidor till artiklarna men även på andra sätt t ex flygblad på skolor. Det lilla problemet för SD är att ingen etnisk grupp i världen hyllar misshandel och kriminalitet. Misshandel och kriminalitet utövas av enskilda individer eller kamratgrupper helt oavsett etnisk tillhörighet eller religion och skall naturligtvis bekämpas. Vi har den värld vi har och ett annat hatobjekt för nationalister på höger- och vänsterkanten, EU, är ett viktigt forum för bekämpning av gränsöverskridande brottslighet. Här har vi mycket att lära av USA som med alla sina etniska grupper, enorma areal och parlamentariska demokrati blivit världens i särklass rikaste land. Jag kan inte se fördelen med att gå tillbaka till forna tiders stamsamhällen med misstänksamhet mot omvärlden som sammanhållande kitt. Motsatsen till mångkulturell samvaro är förfärlig och alltid katastrofal, nämligen etnisk rensning.

Att bevara allt som det är

Av , , Bli först att kommentera 0

Fullmäktige i Storuman 29/4 förbjöd utbildningsnämnden att utreda samverkan med Vilhelmina om skolsituationen i mellanbygden (Slussfors). Till Dikanäs är det för de flesta elever knappt 3 mil och till Storuman/Tärnaby 6-7 mil. Det frågan handlar om är vad man gör när skolan i Slussfors hamnar under 20 st elever i åk 1-6 vilket är nuvarande elevgräns i Storuman. En väldigt låg gräns om vi jämför oss med andra kommuner och vad som är rimligt med hänsyn till elevernas utveckling. Har svårt att tänka mig att en majoritet av föräldrarna föredrar skolbuss 6-7 mil enkel resa i stället för knappt 3 mil. Det blir intressant att se hur den nya alliansen skall kunna hålla ihop när den innehåller delar som till varje pris vill behålla allting som det är på varje plats och i varje by i kommunen. Gör man inte anpassningar i strukturen efter förändringarna i befolkningen får priset för det betalas med sämre åldringsvård och sämre stöd till elever med särskilda behov etc. Det är den bistra verkligheten, om vi nu ska hålla oss till verkligheten som ofta har den otrevliga egenheten att göra sig påmind när pengarna inte likt manna ramlar ned från himlen.
En annan fråga från senaste fullmäktige är det plötsliga stoppet för ett Hemavanföretag att köpa tomt för hyreshusbygge. Här har kommunen fattat ett beslut som verkar närmast fientligt mot ett lokalt företag. Vad ligger bakom? Jantelagen? Fel företagare i fel by? Finns i buskarna annat företag som är ute efter just denna tomt? Argumenteringen i fullmäktige var inte övertygande utan väcker en del frågor. När det gäller företagsrankingen av Storumans kommun som ligger i botten torde detta beslut inte bättra på den.