Fartglada politiker

Av , , 3 kommentarer 1

Inlandets vägar är de i särklass mest olycksdrabbade räknat per fordonskilometer. Huvudorsaken till detta är de höga farterna och inte vägens kvalitet som vissa vill hävda. Raka vägar med gles trafik inbjuder till hög fart. En helt annan sak är att dåliga vägar inverkar negativt på tunga transporter t ex timmerbilar. Erik Bergkvist med titel regionråd hör till dem som ogillar sänkta hastigheter, fartkameror etc. Är det bara fartglada grabbar i regionrådet?? Till regionrådet Bergkvist sällar sig nu kommunalrådet Maria Kristoffersson Vilhelmina i propagandan mot sänkta hastighetsgränser. Man vill helt uppenbart behålla vår topplacering för trafikolyckor och döda i vägtrafiken.

Argumenteringen är en blåkopia på Motormännens urgamla retorik. I stället för att sänka farten gör något utopistiskt för enorma pengar. Gör vad som helst men "rör inte min heliga fart".

Här påstås t ex att en sänkning av farten med 10 km innebär 25 minuters längre körtid till Umeå från kommuncentra i inlandet. (Kristoffersson i Lokaltidningen). En liten räkneövning på denna måte visar att om hastigheten höjs till 140 km kommer man fram till Umeå före man startat. I så fall kan vi lägga ned alla flygplatser ty att med bil komma fram till målet före man startat är oslagbart. En seriös tidskalkyl vore på sin plats!

Det som kostar mycket tid för en resa till Umeå efter E12:an är alla byar med 50 eller 70 km begränsning. Kanske regionalrådet och kommunalrådet vill ha bort dessa begränsningar också för det är där tiden flyger iväg. Och där har vi också regionalrådets hatobjekt fartkameror. Vill man korta restiden väsentligt för resenärerna efter E12:an är den enda verksamma åtgärden att dra E12:an på sidan om byarna mellan Lycksele och Vännäsby. De minuter man kan vinna eller spara på ändringar av hastigheten 10 km upp eller ned på 90- och 110 km sträckor är så löjligt få att jag inte förstår tonläget och resonemanget. Det är när man ska ligga på 50-70 km/tim milvis som tiden rasar iväg.

Statligt organröveri?

Av , , 1 kommentar 1

Veckans mediala top-of-the-line är förbluffande nog inte i vilken kyrka Madeleine ska gifta sig i utan "kulturartikeln" i Aftonbladet där det påstås -utan minsta bevis- att Israel ägnat sig åt organstöld från döda palestinier. Ja, de skulle till och med ha dödats för att plundra liken på organ. Det är journalistik på till och med lägre nivå än där "dokumentärfilmaren" Michael Moore brukar hålla sig och då finns verkligen inte särskilt mycket därunder. Att försöka hamna i centrum genom att tvåla till USA eller Israel börjar bli en aning tjatigt, särskilt när soppan för det mesta kokas på spik.

Journalistik av den här arten passar bäst på journalistikens skräphög och utgör därmed egentligen endast ett avfallsproblem. I ifrågavarande fall har Israel blandat in Sveriges regering vilket förvånar. Om Israel känner till våra grundlagar, vilket man säkert gör, finns bara en möjlig förklaring kvar. Israels regering  sysslar i detta fall med inrikes utrikespolitik. Man gör vad som är populärt hos den egna befolkningen och försöker visa handlingskraft. Statsminister Reinfeldts kommentar att han inte aspirerar på att bli chefredaktör för Aftonbladet utan följer Sveriges grundlag i egenskap av statsminister är klockrent i sin enkelhet. 

Hela vårt kungahus i Ratan

Av , , Bli först att kommentera 2

Många ställer sig frågande till varför hela vårt kungahus skulle bjudas in till högtidlighållandet av krigshändelserna år 1809.  Enligt media hade ingen av länets riksdagsmän bjudits in till den storslagna middagen efteråt. Allmogens representanter är förstås inte viktiga i Svensk Damtidnings värld som också är förbluffande många svenskars värld. Enligt vad många svarade på frågan om varför de var där i Ratan svarade märkligt många, särskilt kvinnor, att de var där för att titta på kungligheterna. Kanske något ändå fastnade av vad högtidligheterna faktiskt handlade om, krigshändelserna och det faktum att Ryssland snodde en tredjedel av vårt territorium. På så sätt kanske det var lyckat att dra hit vårt kungahus till stora kostnader. Det är väl enbart närvaro av riktigt äkta utomjordingar som skulle dragit fler åskådare.

Monarkin borde också vara ett 200-årigt minne. Ärftliga dynastier håller på att vara sällsynta på vår jord och är typiska för en del underutvecklade länder och klansamhällen samt av någon konstig anledning vissa länder inom en cirkel i nordeuropas nordvästra hörn. Trist att vi ska finnas i det sällskapet. Under mer än 200 år har jordens mäktigaste demokrati, USA, klarat sig utan dyrkan av kungar, drottningar, prinsar och prinsessor. Det ligger knappast något hedervärt i upphävandet de mänskliga rättigheterna för dem som har oturen att födas till en tillvaro som statlig egendom och föremål för tantsnusk. Drottning Kristina är en av de sällsynta få som orkat bryta sig ur denna förnedrande tillvaro som folkets lagfarna egendom.

Belgisk Blå och VM i fri idrott

Av , , 2 kommentarer 0

Efter långt ifrån vetenskapliga studier av deltagarnas muskulatur slog mig tanken att bifftjurarna har genomgått ungefär samma utveckling som idrottare i sprint- och kraftgrenarna, eller tvärtom. En analys av vad som är rimligt leder till tanken att det är orimligt att ett land som har mindre befolkning än Stockholm får ett globalt VM att likna ett internt mästerskap på Jamaica. Vi vet ju sedan tidigare hur åtskilliga toppsprinters åkt fast för doping runt om i världen. De som inte åker fast kan efter karriären erkänna att de fuskat med doping under lång tid utan att åka fast. Den "rena" Marion Jones åkte aldrig dit i en dopingkontroll utan sattes dit av det civila domstolsväsendet  av andra skäl. VM visar att doping satts i system som aldrig  förr.

De enorma pengar som ligger i superdueller av övernaturliga idrottsmän gör att jag tror att idrottsförbunden hellre ägnar sig åt att sätta fast andraplansfigurer. Bondeoffer för att skydda Drottningen och Kungen på schackspråk.

En del tidningar tar sig för att ordna rankinglekar om de bästa friidrottarna genom alla tider. Bland de tio man får välja mellan finns 7-8 st som endera åkt fast för doping eller omges av dopingrykten. Paavo Nurmi i samma gäng som fuskaren Lasse Viren och andra storfuskare från USA och DDR. Hemskt.

Tror jag måste prova en biff av Belgisk Blå. Kan inte vara så farligt när man inser vad idrottarna proppar i sig.

Sverige ut ur Afghanistan?

Av , , 2 kommentarer 2

Ja det tycker knätofsromantiker och diverse vänsterfolk samt naturligtvis extremerna på högerkanten och naturligtvis stenålderstalibanerna. Nu slutar jag den uppräkningen. I V-K har vänstermannen Jonas Sjöstedt skrivit om det önskade uttåget och i TV-soffan vädrade Henning Mankell samma ståndpunkter. Deras grundinställning är att USA är världens pestcentrum och att Sverige inte ska delta på något ställe på jorden där någon representant för USA är inblandad.  På så sätt blir det ganska förutsägbart vad de kommer att tycka i världspolitiska frågor. I  gårdagens V-K har Edward Riedel svarat Jonas Sjöstedt på ett utmärkt sätt.

Instämmer helt i det han skriver. Stenålderstalibanerna bränner skolor, i synnerhet skolor där flickor går. Stenålderstalibanerna försöker bomba sönder demokratiska val. Stenålderstalibanerna vill förpassa kvinnorna till en ställning i samhället som motsvarar getternas och kornas. En mannens egendom som måste fråga mannen om tillåtelse att röra sig utanför hemmets ytterväggar och vid erhållet tillstånd till det måste spöka ut sig i tältliknande och fruktansvärt opraktiska kläder. Ren terror mot civilbefolkningen är stenålderstalibanernas politiska arbetsmetod. Exemplet Pakistan visar att förhandlingslösningar är totalt utsiktslösa.

En troligtvis mycket solid majoritet av befolkningen längtar efter frihet, säkerhet och demokratiska rättigheter. Lämnar vi dem i sticket nu är det ett svek av historiska dimensioner.

Vem betalar Madeleines bröllop?

Av , , 2 kommentarer 0

När så regeringen i en blixtinkallad extra konselj fattat det svåra beslutet om vem Madeleine får gifta sig med uppstår frågan vem som ska betala mångmiljonersbröllopet. Statsminister Reinfeldt, som i denna angelägenhet har ungefär samma roll som stamledare och klanhövdingar i jordens underutvecklade områden, har meddelat att kungen nog ska betala spektaklet. Eftersom kungen finansieras av oss alla skattebetalare torde det inte spela någon roll vem som står som betalare på fakturan. Till syvende och sidst blir det du och jag.

Prinsessan Madeleine och grundlagen

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen blixinkallades i veckan till en extra konselj för att hantera ett viktigt grundlagsärende. En prinsessa vid namn Madeleine begärde tillstånd att gifta sig med en ofrälse person. (Ofrälse betydde förr i tiden ungefär "lägre stående människa"). Efter att ha lagt sina pannor i djupa veck och efter ivrigt studerande av grundlagen kunde regeringen så fatta ett beslut i denna viktiga fråga. Det underlättade förstås att flickans far, kungen, grundlagsenligt hade gett sitt nådiga tillstånd.

Jag och många andra brukar med rätta kritisera sedvänjan i vissa muslimska länder att föräldrarna och klanen lägger sig i vem deras dotter/son ska gifta sig med. Som svensk sitter man egentligen då i glashus med tanke på vår medeltida sedvänja att hålla oss med ärftlig monarki och med därtill hörande bisarra avelsregler. Den tilltänkte ofrälse mannen lär jobba på advokatbyrå och kan till sin advokattitel nu snart lägga titeln "hertig" över något stackars svenskt landskap, "Hertig, advokaten NN har ordet" kanske domaren säger.

Monarki är ett brott mot FN-stadgans text om de mänskliga fri- och rättigheterna. En stat, Sverige, lägger sig i vad vissa oskyldiga människor ska bli redan från födseln. Kungahusets medlemmar ägs av det svenska folket som vilken statlig egendom som helst, t ex krigsflygplan eller polishundar. Har folk inga spärrar??

Klokt att spara på fritid och kultur?

Av , , Bli först att kommentera 0

Thomas Idergaard Timbro (Tankesmedja) har i DN givit kommunerna rådet att skrota utgifterna för fritid och kultur. Ibland får Timbro beteckningen nyliberal men gör nog snarare rätt för beteckningen ultraliberal. Åtminstone skribenten Thomas Idergaard. Han har vädrat dessa idéer under lång tid och därför blev det inte den karriär inom moderaterna som många väntade sig. Ultraliberalism passar inte i ett parti som försöker vara mer socialdemokratiska än sossarna själva. Ola Nordebo hade en intressant betraktelse i fredagens V-K om extremisterna inom socialdemokraterna och Timbro.

Begreppet liberalism har lika många tolkningar som antalet människor. Marknadsekonomi och demokrati är självklara ingredienser. Marknadsekonomin är i själva verket ytterst demokratisk. Kunderna bestämmer via sina val vad som produceras och var produkterna säljs. I de kommunistiska öststaterna bestämdes vad som skulle produceras och var och hur produkterna skulle säljas genom s k "demokratiska beslut". Det ledde till 10-åriga köer på köp av ny bil och att den lämpliga mängden bananer var en femtedels banan per person och vecka. För en 5-personers familj blev det en banan per vecka ofta såld av någon surkart i en trist statlig butik sedan kunden köat i 5 timmar. Hade kunden otur tog bananerna slut efter 4 timmar och 59 minuter. 

I Sverige är det numera inte många varor och tjänster som säljs planekonomiskt. Det jag närmast tänker på är sjukvård och åldringsvård. Som man kan vänta sig är det en totalt omöjlig uppgift att genom demokratiska beslut få utbuds- och efterfrågekurvorna att mötas för de allt flera specialtjänster som sjukvårdsforskningen erbjuder. Ibland längtar man efter "the invisible hand" som får utbuds- och efterfågekurvorna att mötas för t ex bananer, bilreparationer, motorcyklar etc etc.

Men Timbros Idergaard går mycket längre. Bort med offentligt finansierade ungdomsledare, föreningsstöd till idrotten, idrottshallar, bibliokek etc. Resultatet med sådan politik blir fler unga kunder hos de sociala myndigheterna och ett kulturfattigt land. Jag själv kanske inte har stort utbyte av opera men det gäller också att bevara ett kulturarv. De här ultraliberala värdenihilisterna vill reducera statens roll till att straffa tjuvar och att bestämma vilken sida bilarna ska köra på. I övrigt det mesta fritt efter eget skön även när denna frihet inkräktar på andra människors frihet. Fritt att köra hur fort som helst och var som helst och att utsätta andra, levande och ofödda, för cigarrettrök.

Socialdemokratiska framtidstänkare har å andra sidan hittat ett möjligt segervapen inför nästa val. Förbud mot vinster för friskolor och privata äldreboenden. Det som varit en framgångsmekanism för marknadsekonomin vill man lagstifta bort. Jag har väldigt svårt  att förstå vad det är för problem man vill lagstiofta bort. Vill man lagstifta bort privata initiativ kan jag förstå det men varför då gå omvägen och förbjuda vinst? Jag vet hur lätt det är att trolla med vinsten om man vill redovisa ett annan vinst än den verkliga. Vill man ägna sig åt att jaga skuggor får man full sysselsättning.

Lagstifta om farliga hundraser.

Av , , Bli först att kommentera 2

Ett bra förslag jag sett är att indela hundraserna i olika kategorier. De största och farligaste hundarna, som används som vallhundar och vakthundar, ska bara tillåtas för dem som kan styrka behovet. En annan kategori är jakthundar där det bör krävas att man är jägare. De hundraser som inte faller in under de olika kategorierna och inte är potentiellt farliga ska kunna ägas utan licens precis som idag. Blandraser av modellen "gatukorsningar" får bedömas från fall till fall.

Att betrakta det nuvarande problemet som ett 100 % ägarrelaterat problem håller inte och orsakar ideligen incidenter som i värsta fall kan leda till att någon människa avlider. Förslaget rensar i ett huj bort knarkare och kriminella som ägare av stora hundar. För att få licens för stora tunga hundar av t ex kampmodell räcker det inte med att vara en vanlig Svensson i villa och lägenhet.

För att köra bil måste man ha körkort och för att få ha vapen krävs vapenlicens. För att riskera livet på sina medmänniskor och deras små jyckar genom att dra omkring med stora lösspringande hundar av kampmodell krävs ingenting. Komplett ingenting.

Var har djurrättsaktivisterna tagit vägen?

Av , , 2 kommentarer 1

Ja så skriver faktiskt Expressen idag. Expressen undrar vart djurrättsaktivisterna tagit vägen i Sverige. Tillhör Västerbotten utlandet numera? De här vridna människorna är ju synnerligen aktiva i Umeå-området och begår allvarliga brott mot personer och mot demokratin. Hoppas att säkerhetspolisen inte har samma usla geografiska kunskaper som tidningen Expressen.