Jan Björklund och försvarsdebatten

Lennart Holmlund kritiserar folkpartiet och Jan Björklund för Björklunds utspel i Storlien om det framtida försvaret. Det höga tonläget hos oppositionen har nog en taktisk bakgrund, det gäller att försöka utnyttja mer och mindre inbillade blottor hos motståndaren. För vänsterns och miljöpartiets del vill man ju inte ha något militärt försvar alls så där är ställningstagandena förutsägbara till sista ak 5:an. Folkpartiet har i regeringsställning i samverkan med allianspartierna ställt sig bakom försvarsbudgeten. Vad Björklund gör i Storlien är att ta upp frågeställningarna om vårt försvars inriktning på sikt med hänsyn till utvecklingen i Ryssland. Vad ska man ha konferenser i Storlien till om talarna ska vara belagda med munkavle beträffande försvarets framtida inriktning? Den hittillsvarande avvecklingen av försvaret har skett efter diskussioner i slutna rum och hux flux får försvar och kommuner reda på att ett antal förband ska avvecklas. Gång efter gång sker detta som utslag av någon slags försvarsbudgetens anorexia. Det är väl ändå för väl att Jan Björklund och även Björn von Sydow (s) bryter denna hysch hysch-regel för försvarsdebatten. Den förr rådande stora skräcken för att peka mot Sovjetunionen som det stora hotet mot vår frihet och vår demokrati har gudskelov försvunnit så vi måste väl våga tala om vad vårt försvar är tänkt att användas till. Vem minns inte militärövningarna där fienden alltid kom från öster men att det faktumet inte fick spridas ut bland allmänheten så att den imperialistiska kommunistmakten i öster kunde börja morra. Ett vedervärdigt krypande inför en blodbesudlad diktatur, Sovjet.

Det svenska folket mår bara väl av att få information om hur olika partier och politiker ser på försvarsfrågan. Jag håller helt med Jan Björklund om att vi måste ha en försvarsförmåga på brigadnivå och att det ska vara snabba och eldkraftiga förband. Vi kan ta lärdom av Rysslands blixtkrig mot Georgien. Nedmonteringen av luftvärnet och attackflyget måste stoppas. Nordkalotten måste försvaras gemensamt av Norge, Sverige, Finland och det klokaste och billigaste är då att dessa länder är med i Nato. Vi har inget akut hot mot oss idag men den dag kanske inte är avlägsen när Tsar Putin frågar Sverige, ’Vad säger hund i skogen?’ och ett Sverige utan territoriellt försvar naturligtvis svarar, ’vov,vov herr tsar’!

Finland som fått lära sig sitta vackert i Sovjets närhet har idag ett mycket starkt territoriellt försvar i jämförelse med Sverige. Hade inte Finland krigat så uppoffrande 1939-40 där man tvålade till Sovjet ordentligt hade vi med stor sannolikhet i dag haft Sovjet, sedermera Ryssland, som vår närmaste granne i öster. Man ryser vid blotta tanken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.