Girjasdomen

HD:s utslag kommer naturligtvis att få konsekvenser i hela sverigedelen av Sapmi. Jag känner inte i skrivande stund till vilka avgränsningar som gäller. Förmodligen inskränker sig rättigheterna till statens mark och kanske också till området väster om Odlingsgränsen. Den som lever får se.

Blir detta bättre eller sämre för jagande och fiskande ortsbor och utbor? Det beror på hur samebyarna kommer att hantera de nyvunna rättigheterna. Förhoppningsvis blir det samordning så att det inte blir extrema bestämmelser inom vissa samebyar.

Jag vill hänvisa till hur fiskemöjligheterna hanterats i Norrbotten där jag bott i nästan 20 år. I södra Norrbotten köpte man inte fiskekort hos Länsstyrelsen utan hos respektive sameby. Till fiskekortet bifogades karta på vilka fiskevatten som inte var tillåtna på statens mark ovanför odlingsgränsen och principen var underbar. De vatten som samebyarna ville hålla för sig själva var begränsade till vissa markerade vatten i närheten av samevisten o dyl. Allt övrigt inom området var tillåtet! Små och stora sjöar, tjärnar, bäckar mm. En av samebyarna heter Semisjaur-Njarg enligt mitt minne.

I Västerbotten har tillämpats en annan princip. Länsstyrelsen har sålt fiskekort ovanför odlingsgränsen och här har allt varit förbjudet som inte är markerat som tillåtet. Massor av vatten har varit förbjudna utan att man kan förstå varför.

Om samebyarna i Västerbotten gör som man sedan länge gjort i södra Norrbotten blir det en stor förbättring för sportfiskarna.

Andra frågor att lösa blir ortsbornas och ursamernas nätfiskerätt och jakträtt. Om klokhet får råda kan det faktiskt upplevas som bättre för de flesta. Möjligheterna finns. Inte minst i Västerbotten!

Etiketter: , , , , , ,

2 kommentarer

    • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

      Enkla svaret är ja. Vad jag vet räcker det inte med att vara same och ha renar i hägn. Enligt rennäringslagen ärvs rennäringsrätten inom samebyn från föräldrar till barn, eller från make till maka och tvärtom. Dessutom har samer som på heltid jobbar åt renägare inom samebyn rätt att vara medlem i samebyn. Man måste även formellt godkännas av samebyns styrelse. Ungefär så. Någon kan kanske rätta mig eller komplettera.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.