En utveckling som borde göra oss helskraja

Med skottdramat i Tärnaby och diskussionen efteråt som en regional utgångspunkt resonerar jag lite kring en växande problematik i Sverige och hur farligt det är om medborgarnas förtroende, berättigat eller ej, för rättsstaten börjar undermineras och:
 
————————————————
 
En utveckling som borde göra oss helskraja
 
I slutscenen av filmen Wyatt Earp från 1994 står huvudgestalten som äldre man på en båt uppe vid Alaska i samband med guldruschen i slutet av 1800-talet.
Han har just fått höra en anekdot om hur han själv – av andra ofta anklagad för att som revolverman ha tagit lagen i egna, lynniga, våldsamma, dödande händer i förakt för rättsapparaten – som ung sheriff hjältemodigt ska ha räddat en fånge från att bli utsatt för lynchning av uppretade medborgare.

– En del, säger Wyatt Earp efteråt, påstår att det inte gick till så.
– Bry dig inte om dem, svarar hans hustru Josie, det var så det gick till.

Det är filmens subjektiva försvar, i slutscenen, för sin egen sympati inför den historiska gestalten Wyatt Earp. Men det är också ett replikskifte som summerar både kärnan och självtvivlet i den Vilda Västern-mytologi som tveklöst satt djupa spår i vår populärkultur, i vårt språkbruk och i vår samhällsdebatt in i modern tid. 
Vilda Västern-genren, utpräglat maskulin och patriarkal, handlar ofta om normer, moral och rättsskipning i gränslandet mellan spirande men fortfarande svag rättsstat och laglöst, brutalt nybyggarland.

Grundberättelserna kretsar gärna kring hur människor i det gränslandet själva måste agera, fysiskt, med både hänsynslöshet, mod och vapen i hand, för att bygga upp en ordning av gemensamma regler och förtroende för samhället i vad som annars hotar bli en ond spiral av våld och den starkes rätt.

På senare år har västernmytologin, likt andra genrer tidigare, tittat sig själv i spegeln och skalat bort en hel del av det romantiska skimret för att istället fokusera på den meningslösa våldsspiralen. Clint Eastwoods desillusionerade De Skoningslösa från 1992 brukar nämnas som en vändpunkt. Moderna uppföljare som No Country for Old Men från 2007 och nu aktuella filmen Harry Brown med sitt speciella hämndtema har väckt diskussioner om grundläggande rättsuppfattningar.

Var går gränsen mellan hjältemod och grymhet, mellan moralisk upprättelse och brutal hämnd, mellan självförsvar och överreaktion? Var bör gränsen gå, i oklara situationer, mellan individens subjektiva rättsuppfattning och rättsstatens formella regelverk? Och vad händer när rättsstatens ingripande uteblir, trots att övergrepp sker, hur får ett brottsoffer reagera då?

Det är frågor som i ett moget, modernt, demokratiskt rättssamhälle för det mesta känns förlegade, obehagliga och reaktionära – det där har vi ju, vill vi gärna tro, redan klarat ut, det där har vi ju, tänker vi besvärjande, redan hittat lösningar på. Men frågeställningarna lever lika fullt vidare och är starkt närvarande i filmer, tv-serier och romaner. (Odyssevs samtal med svinaherden Evmaios vid elden på Ön i Eyvind Johnsons Strändernas Svall, om när tillfälligt våld är berättigat i kampen mot det onda, hör till svensk litteraturs mest komplexa och gripande scener.) Orsaken är förstås att det rör sig om frågor som fortfarande intresserad och fascinerar många.

Inser man inte det, är man dåligt förberedd på den debatt som pågår även i Sverige, med skiftande kvalitet, kring rättsstatens frånvaro, polisens bristfälliga arbete, brottsoffers rätt till självförsvar, medborgargardens existensberättigande och felviktade straffskalor.

Frågorna ställs också eftersom de, hur nedslående det än är, ständigt på nytt bekräftas som dagsaktuella. Förra helgens skottdrama i Tärnaby, ingående skildrat av VK på nyhets plats den senaste veckan, är inte nödvändigtvis i sig den bästa utgångspunkten för en sådan diskussion. Försiktighet i omdömet innan bilden klarnat ytterligare är i sådana här fall alltid att rekommendera.

Däremot är reaktionerna som kommit efteråt i debatten, exempelvis på vk.se, mycket intressanta genom de moraliska grunduppfattningar kring rätten till självförsvar som de uttrycker, och som jag tror delas av en stor andel av befolkningen. De flesta som kommenterat saken har säkert utgått från den övergripande bild som finns av händelseförloppet: en, förvisso egensinnig, 77-åring trakasseras av ett gäng berusade ungdomar, och får till slut nog, hämtar sitt gevär och skjuter skarpt för att värja sitt hem.
Och utifrån den bilden, om vi ser det som ett tänkt exempel, kan man mycket väl diskutera om principer och avvägningar.

Förståelsen, känslomässigt om än inte juridiskt, för 77-åringens agerande har varit mycket stor i reaktionerna efteråt.

Även om de flesta tar avstånd från skjuthandlingen i sig, är det 77-åringen, snarare än den skjutne ungdomen, som fått flest sympatier. De flesta av oss tenderar instinktivt att känna mer för offret för trakasserier än offret för en självförsvarshandling. Det är mänskligt. I oss brusar därtill en ocean av populärkulturella referenser på temat, och återkommande upprördhet över brottslingar som går fria och brottsoffer som inte får upprättelse finns med som en bakgrund till ryggmärgsreaktionerna.

Tärnabyfallet har många föregångare. Det hjärtskärande Rödbyfallet i Blekinge för två år sedan där en man efter att hans familj utsatts för långvariga trakasserier sköt en 15-årig pojke till döds och skadade en 16-årig pojke allvarligt är kanske det mest kända. Så sent som i går kom nyheten om en pappa i Skåne som efter att hans son blivit slagen i skolan åkt hem till mobbaren och skällt ut vederbörande, och som nu åtalas för hemfridsbrott. (Jag tänker på Sven Delblancs starka rader i Livets Ax om hur vuxna i folkhemmet ser tortyren i skolan med rosafärgade glasögon utan att ingripa, och om hur han ger rådet till mobbade att helt enkelt slå tillbaka.)

Men samma problematik kan också uppstå i mindre dramatisk form. Medborgargarden brukar alltid lyftas fram. I Holmsund rapporterades tidigare i år ett medborgargarde ha bildats för att få tag i ungdomar som ägnat sig åt sabotage och skadegörelse. Exempel på liknande reaktioner finns på många håll i landet. Långsamt formar sig de enskilda händelserna till ett oroväckande mönster.

Gemensam nämnare är nästan alltid att en klyfta uppstått, eller uppfattas uppstå, mellan människors rättsuppfattning och rättsstatens vilja/möjligheter/befogenheter att ingripa till försvar av brottsoffer. Det handlar inte om brottsstatistik och faktiskt brottsutveckling så mycket som om förtroende och tillit.

 

När förtroendet brister för att polisens arbete, resurser, närvaro och intresse räcker till för att ge stöd för dem som vädjar om hjälp att värja liv och hem, och det förtroendet kan brista även om officiell statistisk påvisar att oron är obefogad, uppstår ett gränsland där viktiga principer sätts på spel.

 

När samhället genom bristande insatser eller konstiga domar uppfattas vara kallsinnigt inställd till brottsoffrens situation i enskilda uppmärksammade fall, uppstår en allmän frustration som lätt utlöser överreaktioner och överdrivna åtgärder även i andra, ej jämförbara fall.

 

Så halkar vi ned i ett farligt tillstånd av gråzoner där små, små revor i rättssamhället kan vidgas över tid om vi inte tar varningssignalerna på allvar. Det handlar om en utveckling som borde göra oss helskraja.

Etiketter: ,

13 kommentarer

 1. Filip

  Om nu utvecklingen är så dålig. Vem lär myndiga 18-20 åringar att ge fan i sådana där tilltag. När kommer polisen till hjälp. Vad hade hänt om inte skeendet hade blivit som det blev. Om grabbarna misshandlat honom eller slagit sönder hans hem? Vad hade du då tyckt om utvecklingen?

 2. Lena

  Skriv istället om det lynch-samhälle som skapats i Sverige på senare tid, med Rödeby och Tärnaby som typfall, där föräldrar resonerar som så att de terroriserade ”förtjänar” vad de fått utstå. DET är väl det mest upprörande i allt detta!

  De som griper till vapen är få, i jämförelse med de som terroriserar, så både i skolor, hemmiljö osv.

  Var är föräldrarna??

 3. Ola Nordebo

  Svar till Filip (2009-12-12 13:27)
  Filip: Du missar min poäng. Den farliga utvecklingen uppstår precis då när många medborgare inte, berättigat eller ej, känner att de kan lita på att rättsstaten fungerar och skyddar mot ex. trakasserier, utan en förtroendelucka uppstår så att privat rättsskipning framstår som ett giltigt alternativ. Jag tror att det är en livsfarlig utveckling. Om du läser vad jag skriver så står det ”de flesta av oss tenderar instinktivt att känna mer för offret för trakasserier än offret för en självförsvarshandling.” Rättsstaten måste fungera så att medborgarna litar på den ur det perspektivet.

 4. Ola Nordebo

  Svar till Lena (2009-12-12 13:33)
  Lena: du tar upp en viktig bit av det som jag försöker belysa. Och jag tror att det civila samhällets roll – med föräldrar, grannar, skolledare och hela vuxenvärlden – är en viktig del av helheten. Men min poäng är att det vore en mycket olycklig utveckling om medborgarna inte längre litar på att rättsstaten fungerar i fall av brott och trakasserier, så att fler och fler börjar tillgripa ett slags privat rättsskipning. Det vore ingen bra utveckling. Rättsstaten måste fungera, och upplevas fungera, så bra att den självklara upprördheten över trakasserier inte tar sig sådana uttryck.

 5. hans

  Rättsstaten måste fungera, skriver du. Javisst, men har du nån lösning på hur vi får den att fungera? Nu fungerar den definitivt inte och då kan det uppstå liknande händelser som i Tärnaby. En man som trakasseras av ett gäng ungdomar och i det läget inte ser någon annan lösing för att försvvara sig. Kan du sätta dej in i hans situation? Du har rätt i att det blir en väldig farlig utveckling när var och en tar till sådana medel för att försvara sig. Har du nån lösning?

 6. Inger

  Jag tycker grabben får skylla sig själv. De hade ingen vettig anledning att vara på gubbens tomt. Men enligt lagen är det ägarens fel om inbrottstjuven blir biten av hunden som är ensam hemma, eller att inbrottstjuven halkar och bryter benet på en osandad gång eller trapp. Om hemtjänst eller brevbärare gör sig illa är det ett problem, för de har ett ärende. Men killarna hade ingen anledning att vara där. Den som gör sig illa på en plats där han inte har någon anledning att vara får skylla sig själv!

 7. David

  Jag håller med om att förtroendefrågan är viktig. Där finns mycket att göra för rättsväsendets aktörer. Vad journalister dock gärna glömmer är att de själva mer än någon annan yrkesgrupp bidrar till att urholka förtroendet för rättsstaten. Nuförtiden hårdvinklar även lokaltidningarna nyheter på samma sätt som aftonblaskorna. VK är inget undantag. I stället för saklig och korrekt information förmedlar (vissa) journalister försåtligt subjektiva artiklar, skrivna på ett sätt som förväntas kittla läsarna. Förmodligen är Västerbotten världens tryggaste plats, men den bilden säljer inga tidningar.

 8. Ulf Parde

  Du uttrycker dig väldigt vagt. Men jag tror du menar att vi har felaktiga lagar som mer tycks vara inriktade på att skydda förövarna än offren. I så fall är det bara att hålla med dig.

 9. Ola Nordebo

  Svar till hans (2009-12-12 15:34)
  ”Kan du sätta dej in i hans situation?”
  Hans: jag tycker att hela krönikan är skriven ur just det perspektivet. Frågan är vad som händer när förtroendet till rättssamhället brister och en känsla av övergivenhet infinner sig, i förlängningen kanske även en allmän, med rätta eller ej, oro som leder till överreaktioner och irrationella våldshandlingar i en utveckling som eskalerar. Vi måste ju erkänna att det vore en farlig utveckling och föra diskussionen vidare utifrån det. Utgångspunkten måste vara att vi inte ska behöva få en utveckling med medborgargarden och privat rättsskipning…forts.

 10. Ola Nordebo

  Svar till hans (2009-12-12 15:34)
  Hans: forts…då måste målet vara att rättsskipningen fungerar på ett sådant sätt att ex. ev. situationer med långvarig trakasserier inte ignoneras på grund av resursbrist eller felaktiga prioriteringar, och att bred enighet råder om att upprätthållande av rättsstatens principer ger ett tryggare samhälle än en upplösning av dem. Det finns givetvis inga enkla lösningar, men kan vi enas om att (1) förtroendeproblem inte uppstår ur tomma intet,(2) en utveckling mot privat rättsskipning och våldseskalation vore farlig och (3) lösningen måste sökas inom, inte utanför, rättsstaten, är det en början.

 11. Ola Nordebo

  Svar till David (2009-12-12 17:19)
  David: mediernas roll är förstås helt central när det gäller förtroendeproblematiken. Det borde jag självklart ha tagit upp och diskuterat i krönikan, tar åt mig av det.

 12. Ola Nordebo

  Svar till Ulf Parde (2009-12-12 19:12)
  Ulf: När man försöker att börja diskutera något på ett nyanserat och någorlunda balanserat sätt blir det kanske ibland vagt, det är en kritik man får ta. Men jag tycker inte att det här är någon enkel, utan en komplex och svår fråga. Några givna svar tycker jag inte finns. Jag tror att förtroendefrågan är långt större och mer sammansatt än att bara, eller ens i första hand, handla om lagstiftningen i sig.

 13. Zzzz

  Vem har tid att läsa allt dravel, gå till poängen. ”1800-talet western”. Håll huvudet lågt inom jordskorpan. Gubben gör all rätt att ta lagen i händerna, vad ska han göra när grabbarna är ouppfostrade parasiter som ska in i hans hem?? Har du levt med grannar som lever loppan på din bekostnad? Det ger en oro med en jädra stress dygnet runt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.