Umeå, Sundsvall och ett gammal gnabb

VIlken är Norrlands huvudstad, har Norrland en huvudstad, behöver Norrland en huvudstad? Det är utgångsfrågorna för den här lördagskrönikan:

——————————————————

Umeå, Sundsvall och ett gammalt gnabb

”Möjligen har vi här ett första vittnesbörd om att de opinionsbildande i Umeå kände sig mogna att ta upp konkurrensen med den ecklesiastika och administrativa metropolen Norrlands Aten om ställningen som Norrlands huvudstad. Det var vid denna tid ingen tvekan om att Umeå var första stad i Övre Norrland, som vi ovan sett även ekonomiskt. Men att mäta sig med det väletablerade och till invånarantal dubbelt så stora Härnösand var ett djärvt grepp, som avslöjade vittgående aspirationer och en stark tilltro till den egna förmågan. (…) Branden 1888, som gjorde Umeå riksbekant, synes snarare ha ökat än minskat detta nya självförtroende.”
(Ur ”Umeå stads historia 1888-1972” om rektor Johan Johanssons förslag 1888 att försöka få den hovrätt som var planerad för Norrland förlagd till Umeå istället för Härnösand.)

Norrlands ledande stad – är det Umeå eller Sundsvall? Ett nytt försök från Sundsvalls sida att i en reklamkampanj lägga pr-beslag på begreppet ”Norrlands huvudstad” har väckt frågan till liv igen.
På ytan handlar diskussionen om professionell marknadsföring, klassisk titelsjuka och mild regionalpatriotism. Frågan är som gjord för några snabba webbomröstningar, ömsesidigt gnabb med glimten i ögat och kvicka uppräkningar av vad som egentligen finns i respektive städer. Underhållande, men utan större betydelse.
Under ytan, däremot, är det en känslig diskussion med stor relevans för hela Norrlands framtid och med historiska rötter som sträcker sig sekel tillbaka.

Gnabbet och dragkampen om positionen som norra Sveriges ledande stad har pågått länge. Mycket har hänt på vägen. Någonstans måste man ändå börja. Varför inte med en dag av dubbla katastrofer, rök, eld och ruiner.
Att både Umeå och Sundsvall brann ner inom loppet av timmar, på samma dag för 123 år sedan, 25 juni 1888, är dramaturgiskt, mer än meteorologiskt, ett av de märkvärdigaste sammanträffandena i Norrlands historia.
Här går det, med viss försiktighet och några reservationer, att tala om ett före och ett efter, inte bara för de drabbade städerna, utan för hela den norra östkusten.
Att 1800-talets sista decennier i efterhand framstår som en övergångsfas från en epok till en annan även regionalt har förstås med den övergripande samhällsutveckling som pågick i landet de åren att göra, inte med de två brandkatastroferna i sig.

Starkare krafter var i full rörelse redan innan. Industrialiseringen, de nya transportmöjligheterna, moderniseringen av vardagslivet, den ekonomiska liberaliseringen, det växande välståndet, statens och det offentligas ökade närvaro även i norr, demokratiseringen och folkrörelsernas framväxt – allt sammantaget, hela språngbrädan för det moderna Sverige, skulle haft en genomgripande påverkan på Norrland under alla omständigheter, oavsett torka, storm och eldgnistor 25 juni 1888.

Ändå blir brandkatastroferna i Umeå och Sundsvall i sina dramatiska förlopp den dagen en naturlig utgångspunkt om man vill låta jakten på titeln som Norrlands huvudstad bottna i något årtal eller någon historisk händelse.
Eldhärjningen förändrade både Umeå och Sundsvall – då den större och rikare staden av de två – mer än bara till det yttre. Man fick i beskådan av ruinerna ytterligare skäl att tänka noga på sin framtid och hur det skulle gå vidare.

Och den nationella solidaritet som städerna fick del av via frivilliga hjälpinsamlingar från andra håll i landet blixtbelyste både den dåtida statsförvaltningens svåra begränsningar och den ändå tydliga närvaron av en upplevd nationell gemenskap som alldeles självklart inbegrep Norrlandskusten.
Helt utan betydelse var det säkerligen inte. Och tidpunkten sammanfaller hur som helst med utvecklingen i stort.

Man skulle därför kunna hävda att den rykande askan i Sundsvall och Umeå sommaren 1888 symboliserade början på en mer än sekellång kapplöpning av helt nytt slag mellan städerna längs Norrlandskusten om centralmaktens gunst och om positionen som Norrlands ledande stad.
Sedan nödåtgärder och återuppbyggnader börjat övergå i vardag intensifierades en konkurrens om nya invånare, om offentliga institutioner och privata etableringar, om infrastruktur och service, som hade inletts tidigare, accelererade under 1900-talet och som pågår än i dag. Argumenten har handlat om geografiska lägen, traditioner, resurser, lokala kompetenser, andra aktuella satsningar – lobbandet i Stockholm, rännandet i rätt korridorer, har varit ständigt.

I den dragkampen, bitter, har många funnits med, tagit spjärn och sökt greppa rep: Härnösand, Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå – men även Östersund.
Hovrättsfrågan nämns som ett tidigt exempel. Umeå var länge en outsider i konkurrensen. Ändå blev det så småningom Umeå som tog hem allt mer och till sist den största vinstlotten av alla – universitetet. För Umeå var det vinstlott och epokskifte. För andra städer var det, av andra skäl, början på en stagnation, som skapade avund mot lyckligt lottade Umeå.

Att just Umeå skulle bli Norrlands största stad och en av Nordens mest dynamiska tillväxtregioner i den lilla skalan anade få när askan fortfarande var varm sommaren 1888. Ändå är Umeå i dag utan tvekan den enda stad som i dag skulle kunna göra anspråk på titeln Norrlands huvudstad.

Men Umeå är inte Norrlands huvudstad, med den centralisering av makt, representation och institutioner som begreppet normalt innefattar. Det vore att överskatta Umeå och underskatta andra. Och det ska vi vara glada för. I en tänkt storregion, omfattande väldiga områden, skulle det snarast vara ett kristecken om en stad dominerade helt. Norrland behöver tillväxtstarka städer, som i sig utgör nav för mindre regionprocesser (som Umeå i Västerbotten), och en eller ett par som utgör urbana skyltfönster nationellt och internationellt.

Men mångskiftande Norrland som helhet behöver ingen huvudstad. Det finns gott om exempel runt om i världen på starka tillväxtregioner där flera medelstora städer i nätverk tillsammans skapar utveckling.

Konkurrensen mellan städerna är utmärkt och viktig, det är härligt med självförtroendet, men i framtidens Norrland behövs gemensam kraftsamling, att städer kompletterar varandra, är bra på olika saker, drar nytta av varandra och samordnar sig i ett prestigelöst regiontänkande för att Norrland inte ska tappa tyngd.

En av anledningarna till att regionfrågan gått i stå är just misstron städerna emellan. Det talas ganska öppet om Sundsvalls Umeåfobi. I Norrbotten känns Sundsvall som något tämligen avlägset nere i söder. Ska regionförstoring fungera här krävs lösningar och attityder som överbrygger avstånden. Då måste funktioner och institutioner spridas, delas och vara flexibla på ett annat sätt.

Hellre pärlband längs kusten och inåt landet än ett ensamt smycke med ensamt sken. Norrlandsstäderna har en lång historia av att dra mot varandra i ömsesidig misstro. Framöver gäller det att dra åt samma håll, i ömsesidig respekt.

Etiketter: , , , , , ,

6 kommentarer

 1. tveir

  Ursäkta om frågan låter ohövlig, men vad har Sundsvall egentligen att hävda sig med som centrum? Staden är ju uppenbarligen nån slags järnvägssluss, eftersom tågen fastnar där för jämnan, men bortom det verkar det mest vara industri, pappersbruk och lite butiker. Jag får intrycket av texten att det fanns en tid då Sundsvall var relevant utanför sitt omedelbara närområde. När och varför?

 2. rievt

  Efter att ha bott i både Sundsvall och Umeå (5 resp 4 år) kan jag säga att det är ganska mycket mer än så. Otvetydigt har Sundsvall mycket mer att erbjuda än Umeå med avseende på uteliv, butiker, vacker stadskärna samt vacker natur/skidåkning nära/i staden.
  Hur som helst är jag utflyttad ur bägge städer men funderar på att återvända senare. Då till Sundsvall om något.
  Väl skriven krönika, ovan svar var enbart riktat till tveir. Jag håller helt och hållet med krönikören om att ni bör gräva ned stridsyxan.

 3. jsprn

  Jag är född och uppvuxen i Sundsvall men har flyttat till Umeå för studier.
  I sanningens namn så bryr sig inte Sundsvallarna om titeln ”Norrlands Huvudstad”. Jag hade knappt hört talas om att den titeln fanns innan jag flyttade till Umeå och hörde allt gnäll om det.

  Det är totalt värdelöst att ställa två så olika städer mot varandra. Sundsvall är en märkbart vackrare stad det går ju inte att komma undan men Umeå har ju så mycket mer att ge.
  Kulturlivet i Umeå är så oerhört bättre på alla sätt och vis. Norrlandsoperan har ingen motsvarighet i Sundsvall.

  kan vi inte bara skita i titeln?

 4. Jimmy Lindberg

  Låt Sundsvall bära det självutnämnda eptitet tills det blir pinsamt, det råder ingen tvekan om vad som är varmt och kallt i jämförelsen. Skämt åsido är det dock problematiskt att jämförelser som dessa häller vatten på kvarnen och upprätthåller klyftor. Sundsvalls kommunalråds egna ord i regionfrågan är att man nu ”börjar klättra upp ur värnen”. Då är det min åsikt att det är mer angeläget att ta fasta på situationen och göra vad som krävs för att gjuta fundament till ett starkare enat Norrland i framtiden.

 5. Bengt Vidmark

  Vad har Sundsvall som inte Umeå har?
  Ja Umeå har större befolkning än Sundsvall räknat per kommun och sjukhuset och universitet är större.
  Sundsvallsregionen invånarantal dvs på 5, 10 ,15 mils omkrets är dock mycket större än Umeåregionen.
  När det gäller handel och nöje räknas även umeå till sundsvallsregionen.

 6. Why all the fuzz??

  Alltså kom igen – varför ens fundera över vilken stad som är Norrlands huvudstad? Onödigt tjafs som bara leder åt fel håll. Stockholm=Sveriges huvudstad punkt slut. Och Norrland är väl inte ett eget land, eller? Visst att vi inte får samma respekt osv från resten av landet – men får de det från oss? Nej, jag tycker vi ska slopa hela konceptet ”Norrlands huvudstad” och vara lite snälla mot varandra i stället 😀

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.