En västerbottning blir landshövding i Stockholm

Jag hörde Chris Heister hålla ett tal häromåret, när hon i en bisats tvekade om huruvida hon som relativt nyinflyttad i länet hade rätt att riktigt kalla sig västerbottning. I en paus efteråt argumenterade jag för att hon inte bara har rätt, utan i sin roll också en plikt, att kalla sig västerbottning.
Det är viktigt att markera den principen i en region som ska präglas av en öppen, välkomnande attityd: alla som lever och verkar här, infödda eller inflyttade, är västerbottningar.

När Chris Heister blev utnämnd till ny landshövding för fyra år sedan, en moderat från Stockholm med inte enbart nyanserade eller positiva uppfattningar om norra Sverige med i bagaget, var det nog en och annan som förhöll sig skeptisk. Säkert grymtades det bland dem som hellre hade sett en politiker i slutskedet av sin karriär med djupa partirötter i länet, brett regionalt kontaktnät och en syn på Västerbotten formad sedan decennier, som landshövding. Någon som hade kunnat fördjupa gamla hjulspår.

Tvivlarna har fått fel. Det är ibland bättre när landshövdingar hämtas lite utifrån och inte har alltför starka bindningar i det aktuella länet. Chris Heister har utvecklats till en av Västerbottens främsta och mest uppskattade landshövdingar någonsin. En förklaring är att hon kom hit med öppna ögon och skaffade sig intryck av länet i dag, inte gick in i rollen med alla svar redan formulerade. Hon har lyckats tillföra nya perspektiv, optimism och effektiva kontakter utanför länet, samtidigt som hon ödmjukt satt sig in i regionens egna förutsättningar.
Hon har bidragit till att vidga Västerbottens självbild, och åren i Västerbotten har vidgat hennes egen syn på Sverige och det svenska samhället – perspektiv hon givetvis tar med sig till det nya uppdraget.

Det var en stockholmare som utsågs till landshövding i Västerbotten för fyra år sedan. Det är en västerbottning som nu utsetts till landshövding i Stockholm.

Etiketter: , ,

2 kommentarer

  1. Ola T

    ”Det är viktigt att markera den principen i en region som ska präglas av en öppen, välkomnande attityd: alla som lever och verkar här, infödda eller inflyttade, är västerbottningar.”
    Det är precis samma princip som borde gälla för oss alla. Byt ut ”en region” mot ”Sverige” och ”västerbottningar” mot ”svenskar”, så kanske vi på sikt får bort det förödande talet om vi och dom.

  2. Stefan Lund

    Vet inte vad en västerbottning är, och är inte det på samma sätt som med norrlänning ett uttryck för vår önskan att kategorisera och kollektivt beskriva individualitet, att foga samman och klumpa ihop. Nja det här handlar nog mer om en önskan att Chris skall ta med sig sin ytterst berikade erfarenhet av Västerbotten och tala varmt om denna del av landet som vi bor i. Det handlar mer om oss än om henne och hennes förvärvande av västerbottniskthet. Kusinen från landet som vill få goda referenser i Stockholms miljö. Legio har dessa varit, landshövdingarna som alla rest tillbaka efter slutfört uppdrag av sina partikollegor, säkert har de bidragit med att sprida en positiv bild av länet, men knappast förändrat något mer än på marginalen avseende den marknadsföringseffekt som detta innebär. Och det är klart visst vill vi förmedla vår distans men samtidigt dölja känslan av underlägsenhet gentemot staden med stort S. Likheten mellan den urbana perifiera miljön och norrländsk glesbygd är dock alltför stor för att finna kolonilotternas eller skärgårdens röda stugar jämförbara med nedraserade telenät vid andra röda stugor. Så det är väl mest distansen som kvarstår då, och då känns det bättre om vi förutsätter att någon för ut vår inlevda ”niskhet” och missionerar om vårt län. Vi får väl se om det blir en Norrbotniabana i julklapp, det är då bra att känna till att det ibland kommer snö i Norrland. Jag nöjer mig med att konstatera att Chris Heister en kompetent och duktig person har utsetts till Landshövding i Stockholms län.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.