Etikett: Asylpolitik

Ganna Chyzhevskas öde är inget isolerat fall

Av , , 2 kommentarer 5

91-åriga Ganna Chyzhevskas öde och de inhumana konsekvenserna av den svenska asyl- och flyktingpolitiken, som varit medveten hård i decennier, är ämnet för min torsdagskrönika, men teckning av Niklas Eriksson i papperstidningen. Jag tar även upp den svenska självbilden.

——————————————-

Sverige på andra sidan myten

Med mindre än en timme kvar till verkställande stoppade Europadomstolen i tisdags den beslutade utvisningen av 91-åriga, synskadade och dementa Ganna Chyzhevska, vars anhöriga – barn, barnbarn – finns i Sverige.

Sverige är ett land som gärna framhäver sin egen förträfflighet – vi är bäst på det mesta, till och med mat, eftersom övriga världen enligt den protektionistiska propagandan i huvudsak består av djurplågare och miljöförstörare. Sverige sätter sig gärna till doms och gör sig lustigt över andra länders politik och samhällen. Men Sverige är även ett land vars självbild ibland är pinsamt förljugen.

Ganna Chyzhevskas öde är ett nytt upprörande exempel på den hårda och alltför restriktiva svenska asyl- och flyktingpolitiken. I det här fallet reglerna och tillämpningen av reglerna för anhöriginvandring.
De svenska migrationsmyndigheterna ville till varje pris skicka ut Ganna Chyzhevska ur landet, tillbaka till Ukraina. Bortom varje sansad bedömning av vad som utgör särskilt ömmande skäl, allmänt rättsmedvetande och grundläggande medmänsklighet skulle hon, 91 år gammal, avvisas till ett ensamt och dystert slut på livet.

Nu har Europadomstolen skjutit upp utvisningen, men utgången är fortfarande oklar och migrationsminister Tobias Billström (M) framhärdar trots protester från de övriga allianspartierna och de rödgröna partierna i ett försvar av gällande lagstiftning och dess tillämpning. Det är oacceptabelt.

Men det är nödvändigt att tala klarspråk, för att förstå problemets vidd. Det här handlar inte om ett enstaka fall, utan om en medveten politik, framvuxen sedan åtminstone ett och ett halvt decennium tillbaka, uppburen av de två största partierna i riksdagen. De inhumana konsekvenserna av den svenska asyl- och flyktingpolitiken är inget nytt fenomen.

Den förda politiken är en kvarleva från den så kallade järnaxel som socialdemokrater och moderater utgjorde i flyktingpolitiken under lång tid, fram till och med maktskiftet 2006, ofta i konflikt med hela den övriga riksdagen. Den verkar ännu. Nu bromsar moderaterna reformer av den aktuella lagstiftningen, i gammal stil. Och socialdemokraterna släppte för ett par veckor sedan en främlingsfientlig försöksballong kring temporära medborgarskap – som drogs tillbaka, men som avslöjade gamla, hårda instinkter.

Alliansen och Mp har gjort bra, inledande uppförelser på området de senaste åren. Men de bör bli fler, liberalare och mer humana. Blockpolitiken får inte stå i vägen.

Fall som Ganna Chyzhevskas är inget nytt, och inga missförstånd. Gång på gång kommer det nya exempel på hur det går till i praktiken.
Så här ser politiken på området ut i Sverige, sedan länge. Det är medvetet, och det är bedrövligt.

2 kommentarer
Etiketter:

Låt Fadwa Mohammed Hussein få stanna

Av , , Bli först att kommentera 6

VK berättade i lördagens tidning på nyhetsplats om 18-åriga somaliska flyktingen Fadwa Mohammed Hussein i Blattnicksele, Sorsele, som nu hotas av utvisning. Migrationsverket anser att hennes dialekt tyder på att hon kommer från en annan del av Somalia än hon uppgett och avslår därför flickans ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd.

Gång på gång tvingas man ta sig för pannan inför den inhumana svenska utvisningspolitiken och dess obegripliga jakt på rättsosäkra skäl att skicka bort människor som har uppenbara humanitära skäl att få stanna, som börjat rota sig socialt och som mer än något annat vill stanna här.

Varför skulle Sverige överhuvudtaget vilja skicka bort Fadwa Mohammed Hussein – en ensam flicka som fruktar för vad som ska hända henne om hon utvisas, som är välkommen här och som behövs här, till ett ovisst öde?

Fall som detta visar att något fortfarande är allvarligt fel i svensk asyl- och flyktingpolitik. Migrationsverkets tillämpning av lagstiftningen leder ständigt till nya upprörande beslut, och politikernas oförmåga – eller ointresse – att komma till rätta med regelverk som medger inhumana utvisningar består oavsett maktskiften.

Självklart borde Fadwa Mohammed Hussein få stanna. Låt henne få stanna.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Vem kommer att tala för de mest utsatta 2010?

Av , , 1 kommentar 0

MIn lördagskrönika den här veckan:
 
Vem kommer att tala för de mest utsatta 2010?
 
Om ett samhälle med gott samvete kan se sig i spegeln eller inte beror på många faktorer. Men ett utslagsgivande krav på det samhälle som vill förtjäna beteckning gott måste alltid vara behandlingen av de allra mest utsatta. Solidariteten med de sårbaraste är både en förutsättning för och en bekräftelse av ett välmående, etiskt och utvecklat samhälle.
 
I Sverige pågår ett svårt missbruk av värdeord i verklighetsbeskrivningen. Skulle tidigare generationer – utslitna och prövade under mycket hårda liv på ett sätt som de flesta av oss i dag via vittnesmålen, statistiken och historieböckerna kan ana men kanske ändå inte fullt ut förstå – resa sig ur gravarna och höra vilka hysteriska överord som en del politiska aktörer använder för att utmåla dagens samhälle som ett lidandets mittpunkt, skulle de nog bli skitförbannade. Både moraliskt och språkligt, över överdrifterna och bristen på uppskattning av framstegen de lade grunden till.
 
Det finns många missförhållanden, mycket slit och hårda prövningar kvar även i 2000-talets Sverige. Men den politiska debatten når sällan fram till dem. Den kretsar istället ofta nästan hysteriskt kring vad som i ett större perspektiv är detaljer. Någon procentenhet i ett ersättningssystem, någon hundralapp i vaccineringsavgift, någon ojämnhet i en väg eller några ören i en skattesats kan blåsas upp till groteska proportioner, som gällde det liv och död.
 
Problemet är inte att sådana detaljer debatteras friskt. De är viktiga. De måste debatteras. Ibland kan de symbolisera samhällsutvecklingen. Ibland är de bara dåliga ursäkter för idélösa politiker att låtsas indignerade. Men irrelevanta är de inte. Problemet är i vilket tonfall och med vilka värdeord de debatteras.
För när nyhetsflödet till slut når fram till de verkligt lidande, och hysterikerna i debatten haft sitt party, då har värdeorden alltför ofta redan slarvats bort, tagit slut eller devalverats värdelösa.
Humaniteten och solidariteten med de allra mest utsatta, de allra längst ned, är en lika träffsäker indikator på hur utvecklat ett samhälle är som tillväxtsiffror, trygghetssystem och jobbstatistik, även om de alla ofta hänger ihop.
 
Till den mest utsatta gruppen i Sverige hör de hjälp- och asylsökande. Och till de mest utsatta av de utsatta hör de asylsökande barnen. I flykting- och asylpolitiken ställs värderingar på sin spets.
 
Den dåvarande socialdemokratiska regeringens kallsinniga behandling av och anklagande attityder mot de apatiska flyktingbarnen under förra mandatperioden hör till de skändligaste kapitlen i svensk politik under 90- och 00-talen. Har socialdemokraterna internt dragit några ordentliga och självkritiska slutsatser av det moraliska sammanbrottet inom partiets högsta ledning och riksdagsgrupp, är det i så fall inget man verkar vilja tala särskilt högt om.
 
När partiet i sina asylpolitiska utspel då och då lanserar nya förslag på det solkiga temat kommunarrest ligger misstanken nära att de överväganden som fick partiledningen att trots massivt motstånd i den offentliga debatten ändå misstänkligöra de apatiska flyktingbarnen fortfarande skvalpar om kring någonstans i partistrategernas analyser av vad som kan tänkas locka väljare i gränslandet mellan socialdemokratin och sverigedemokraterna.
 
I går rapporterade Ekot att antalet apatiska flyktingbarn nu på nytt växer, sannolikt som en följd av långa handläggningstider och hårdare asylpolitik.
Ett problem som minskade drastiskt i omfattning efter antagandet av den tillfälliga lag i vilken många av barnen garanterades uppehållstillstånd, tycks alltså vara på väg tillbaka.
 
Återstår att se om socialdemokraterna och moderaterna (som tillsammans, mot den övriga riksdagens vilja, röstade nej till amnesti för de apatiska flyktingbarnen 2005 och sedan bara motvilligt gick med på den tillfälliga lagen senare samma år) lärt av misstagen från förra mandatperioden. Nu är det moderaterna – som i dag otvetydigt rymmer starkare, liberala grupperingar internt i sådana här frågor än för bara några år sedan – som sitter i regeringsställning, medan socialdemokraterna, vars hållning är oklar, agerar från oppositionsbänkarna.
 
Reaktionerna på de nya rapporterna blir i viss mån ett test av om den breda rörelse som påskuppropet och fem av riksdagspartierna (kristdemokraterna, folkpartiet, miljöpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet) formade kring kraven på allmän amnesti för de apatiska flyktingbarnen 2005 lämnat bestående spår efter sig.
Både folkpartiet och vänsterpartiet krävde redan i går ett förtydligande av de nuvarande skrivningarna i lagen så att den individuella bedömningen av flyktingbarnens asylskäl får en starkare betoning. Någonstans är det märkligt att det ska behövas; kanske borde problemet sökas någon annanstans än i själva lagtexten. Men om förtydliganden kan hjälpa under tiden vore de välkomna.
 
I veckan kom också ännu en uppmaning till fler kommuner att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Och regelbundet berättas om nya fall av obegripliga, inhumana och destruktiva utvisningsfall.
 
Det finns många saker som skapar ett gott, liberalt samhälle. En human asyl- och flyktingpolitik hör till dem. Men helt positiva är inte tecknen inför 2010.
 
Inom oppositionen har både vänsterpartiet och miljöpartiet varit hyfsat pålitliga och principfasta inom det här området. Men som det största oppositionspartiet, med en närhistoria av inhuman flyktingpolitik i regeringsställning, är det socialdemokraterna som präglar de rödgröna. Och vad Mona Sahlin vill i integrations- och asylpolitiken är minst sagt en obesvarad fråga. Signalerna är blandade.
 
Alliansen har i regeringsställning gjort en del bra saker – öppningen för arbetskraftsinvandring hör till de allra bästa. Men i övrigt är bilden mindre smickrande. Precis som med socialdemokraterna är det svårt att veta vad alliansen egentligen vill. Bakslagen har varit flera: skärpta regler för anhöriginvandring, trög hantering av frågan om vård för papperslösa och ett antal interna arbetsgrupper som likt S lämnat misstänkliggörande, oliberala, inskränkande krav på området integration och asylpolitik.
 
Retoriken har varit reserverad. Det är som om alliansen inte vågar driva den solidariska, öppna, liberala linje man har ansatser till och borde stå fullt ut för.
 
I värsta fall kommer socialdemokraterna och allianspartierna att i nästa valrörelse ängsligt lurpassa på varandra, sneglandes på sverigedemokraterna, och i något slags förebyggande syfte välja en grumlig, restriktiv istället för en tydligt liberal hållning i asyldebatten. Det vore sorgligt. Både allianspartierna och socialdemokraterna har bättre traditioner att knyta an till.
Men skulle det sker blir det upp till enskilda personvalskampanjer inom båda lägren att bryta det mönstret, och upp till väljarna att belöna de kandidater som satsar på liberal solidaritet.

1 kommentar
Etiketter: ,