Etikett: Regionindelningen

Storregion och populism

Av , , 8 kommentarer 6

Vi väljer vart fjärde år politiker som förväntas fatta beslut i vårt ställe i både lätta och svåra frågor. Folkomröstningar tillgrips ibland när det blivit en politisk låsning som politikerna inte tar sig ur eller vill ta sig ur. Nu tycks en ny variant ha uppstått ”våta fingret i luften-politik”. Sålunda har partierna SD, M och nu L krävt folkomröstning i regionfrågan i Norrland. SD var först, en intressant detalj i soppan. Folkmajoriteten i glesbygd  är emot alla förändringar så det borde politikerna ha kunnat räkna ut i förväg. Regionfrågan är också en komplicerad historia som långt ifrån bara handlar om ”avstånd till de beslutande sammanträdesrummen” eller frågan om de olika lasarettens framtid. Det handlar också om att ha tyngd när frågor som berör landsändan avhandlas i regering, centrala myndigheter och i EU. Här är ”ensam är stark” ingen hit!

Nu har alltså M och L  nyligen svängt och kräver folkomröstning. Varför ser vi inga krav på folkomröstningar när nedrustningen i äldreomsorgen börjar kännas pinsam för ett rikt land? Varför inga folkomröstningar om vårt massakrerade försvar? Politiker som vi valde för snart 2 år sedan får stora skälvan när de ska fatta beslut i motvind. Är det omsorgen om den egna födkroken i politiken som spelar roll? ”Fingret i luften” beteende säkrar väl födkroken för ännu en  period i valet 2018 tänker man kanske. En och annan  vårdar väl dessutom sin position i den problematiska sammanslutningen Frimurarna.

Landstingen som ansvarar för sjukvården både när det gäller primärvård och specialistvård har ju ställt till det ordentligt avseende köer till operationer. Vissa landsting har köer upp till 1½ år för vissa operationer som andra klarar inom 1 månad. Tänk er att ni besöker er bilverkstad med ett allvarligt fel på bilen och ni sätts upp på en väntelista med reparation om 1½ år. OK enligt SD, M och L? Betyg: Underkänt! Jag tror inte medborgarna vill ha det på det viset men SD, M och L tycker tydligen att vår nuvarande länsindelning fungerar bra. SD kanske för att länsindelningen hör till ”den svenska kulturen”  och inte ändrats sedan 1600-talet. Tur att vi inte bevarat häxbränningarna sedan samma tid!  Men vad svarar M och L.? Ska bocken-till-trädgårdsmästarepolitiken och länsindelningen fortsätta i all evärderlig tid? Likaså de långa vårdköerna och skriande orättvisorna? Vad har ni egentligen uträttat i Västerbotten landsting? Inte ens Frimurarna kan tydligen åstadkomma något trots sin rikliga representation!

Slå ihop landsting och kommuner!

Av , , 1 kommentar 10

Sammanslagningen av landstingen till större regioner har gått i stå i Sverige. Det heter att sammanslagning av landstingen ska ske genom folkligt engagemang underifrån, ett slags gräsrotsromantik som väl knappast någon tar på allvar. Och det har inte fungerat. En broms är nog inte osannolikt att en hoper tjänstemän och politiker får skaffa sig andra jobb om landsting slås ihop. Bevakning av det egna generösa politikerarvodet kan kanske kännas viktigare än att den egna regionen kan hävda sig i konkurrens med andra regioner. En annan stötesten är var regionens administration ska placeras. Slår vi ihop Norrland till en region finns det ett antal städer som känner sig kallade att vara regioncentrum. Skyttegravarna är djupa som Marianergraven!

För att hävda sig anser experter att en region måste ha minst en milj invånare och då duger det inte med en region bestående av AC och BD län plus eventuellt Örnsköldsviks kommun. En sådan region får svårt hävda sig när vi betänker att hela Norrland endast inhyser en tiondel av Sveriges befolkning. AC- plus BD- län har en tjugondel av Sveriges befolkning. I vågskålen ligger också de kommande regionernas i särklass största verksamhet sjukvården. Fullvärdiga regionsjukhus måste ha ett befolkningsunderlag som möjliggör kvalitetsmässigt fullgoda specialiteter inom sjukvården.

Axel Oxenstierna som skapade nuvarande länsindelning på 1600-talet kunde nog inte ana att det skulle dröja nästan 400 år innan en reformering av den administrativa indelningen av Sverige sker. Detta säger en hel del om Axel Oxenstierna men också en hel del om trögheten hos senare beslutsfattare.

Då det gäller kommunindelningen har vi liknande problematik med politiker som vaktar sina köttgrytor. Slås kommuner ihop blir det färre chefstjänstemän och färre avlönade politiker. Däremot kommer samarbetet över nuvarande kommungränser att öka. Gymnasieskolor samordnas i stället för nuvarande lurpassande som visar sig i att gymnasieprogram startas i lönndom utan samverkan med angränsande gymnasieskolor. Visst, det finns goda exempel på samarbete, men det sker till priset av knöliga samverkansformer mellan kommunerna t ex kommunalförbund och liknande administrationsformer. Kommunernas verksamhet är idag mycket komplicerad och kräver tjänstemän med hög utbildning. I våra små kommuner är det svårt att rekrytera kompetent personal inom olika områden. Löneläget blir för lågt och den lokala arbetsmarknaden är för liten för att medföljande make/maka ska hitta ett adekvat jobb. Större orter är idag ofta intressantare genom det kultur- och nöjesliv som där erbjuds.

Södra Lappland har idag ca 37 000 invånare och invånarantalet minskar lagbundet.Södra Lappland har idag inte underlag för mer än en kommun. Slå alltså ihop södra Lapplands sju kommuner till en med Lycksele som centralort. Ett kommunfullmäktige med säg 41 ledamöter i st f dagens drygt 200. Flera kommunalrådslöner sparas in. En kommunchef i st f sju stycken. En socialchef i st f sju stycken. En skolchef i st f sju stycken. Kvalificerade chefsbefattningar som kommer att locka sökande med höga kvalifikationer. Och bäst av allt. Bra kvalitet till betydligt lägre kostnad för skattebetalarna. Eller bättre kvalitet till samma kostnad.

Vi har idag inte den kommunalnationalism som fanns för 50 år sedan. Avståndet från Storuman till Vilhelmina var i klass med avståndet till månen. Dialekterna var helt olika genom att dialekterna följde älvdalarna och stora höjdsträckningar skilde kommunerna åt. Sedan 1960-talet har vi utåtriktade ungdomar som tågluffat och på andra sätt besökt fjärran länder och som inte känner igen sig i sockencentralismens inkrökta värld. Har verkligen våra kommunpolitiker hängt med i utvecklingen? Eller har de snöat in genom lång och trogen tjänst i närheten av mammas köttbullar?

Regionfrågan och Svarte Petter

Av , , 8 kommentarer 2

Norrbotten har bestämt sig. Jämtland-Västernorrland har bestämt sig.  Norrlands 1 miljon invånare (1/9-del av Sverige) delas upp på 3 st dvärgregioner. En fungerande region bör ha minst 1 milj invånare enligt många förståsigpåare. Regionsjukhuset NUS i Umeå kommer även i fortsättningen att serva Västernorrland och Jämtland?? Eller byggs ett nytt regionsjukhus upp i Östersund? Alla nuvarande norrlandslän sitter egentligen med var sin Svarte Petter.

Nuvarande länsindelning är sedan 1600-talet och den som skapade ordning på torpet var Axel Oxenstierna. Nu sker indelningen "underifrån" genom leken "chans på dig?" Jag tycker att regeringen skulle ha lagt sig mer kraftfullt i regionsindelningen. Det är bedrövligt hur det skett. Ledarskap? Pyttsan! Väck upp gubben Oxenstierna för böveln!

Jag hoppas verkligen att t ex Örnsköldsvik och gärna andra kommuner söder om Västerbotten väljer norra regionen AC + BD i stället för navelskådarna i Jämtland och Sundsvall. En halv miljon inv är på tok för litet underlag för en väl fungerande region som med tyngd kan hävda sig mot omvärlden.