Etikett: folkomröstning

Dessa folkomröstningar

Av , , 2 kommentarer 5

Den senaste i raden är Västerås folkomröstning om Västerås Flygplats ska fortsätta belasta kommunbudgeten. 37,7 % av de röstberättigade röstade och 78,2 röstade mot att lägga ned flygplatsen. M a o 29,5 % av alla röstberättigade röstade mot att lägga ned flygplatsen. Frågan är då om minoritetens diktatur ska råda. Det ingick inte i folkomröstningen vilka kommunala verksamheter som skulle bantas för att få fortsätta att flyga. Partierna som ville ha folkomröstning är M, KD, SD och C. M vill ju inte minska förbränningen av fossila bränslen så det är förståeligt. På samma sida finns KD och de har ju också sina kommunikationer uppåt att bevaka. SD? Ja varför? Centerpartiet missar inte något tillfälle att ösa pengar över olönsamma flygplatser så deras ställningstagande är väntat. Sverige ligger i världstopp när det gäller nedmonteringen av äldreomsorgen och i viss särklass när det gäller delade turer för de anställda. Var i kommunbudgeten ska pengarna tas till dessa partiers skimrande flygäventyr? Ännu mer delade turer inom omsorgen? Kommunfullmäktige i Västerås bör lämna folkomröstningsresultatet till handlingarna utan åtgärd.

En annan onödig folkomröstning handlade om övergång till högertrafik år 1955. 82,9 % var emot övergång till högertrafik. Detta är ett paradexempel på galenskapen med folkomröstningar. År 1967 beslutade Riksdagen ändå att införa högertrafik trots folkomröstningsresultatet. Vilka lider av högertrafiksbeslutet i Sverige idag?

Andra folkomröstningar kan också sättas ifråga t ex folkomröstningar om vindkraft i kommunerna. Riksdagen har utsett glesbygd som lämpliga områden för vindkraft och kommunernas beslutande organ är nästan undantagslöst positiva till vindkraft. Vindkraft innebär viktiga pengar i kommunalskatt. I glesbygd återstår en folkspillra jämfört med tiden omkring 1950, Den vanligaste ”arbetsgivaren” är numera Pensionsverket och Försäkringskassan och behovet av inkomstbringande sysselsättning är akut. Vindkraften ger arbetstillfällen för vindkraftstekniker och väghållare, en vindkraftstekniker per 5-6 verk och arrendepengar till markägarna och stora summor till det lokala föreningslivet. Det kan inte vara livets mening i glesbygd att sitta och titta på obefintligheten av näringsliv och sitta och lyssna på tystnaden efter att nästan alla jordbruk lagts ned.

Folkomröstningar är förstås något som hägrar när politikerna inte vågar vara politiker!

Krimsiffror i Katalonien

Av , , 1 kommentar 0

Det sägs att 90 procent vill att Katalonien bildar en ny stat. Valdeltagandet lär ska ha varit runt 40%. Många som vill fortsätta att tillhöra Spanien har inte deltagit i det olagliga valet som en protest. Opinionsundersökningar har visat på att ungefär 50 % vill lämna och 50 % vill vara kvar i Spanien. Våldsamheterna kanske inte har förbättrat Madrids position. Man kan se det som en speciell spansk historia och kanske inte ska blanda in den nationalism som ofta dyker upp  nu för tiden.

När långtgående förändringar sker med folkomröstningssiffror på t ex 51 % vill jag sätta ett stort frågetecken inför klokheten. Har alltid 51 % rätt att avsevärt försämra livet för 49%? När en folkomröstning 5 år senare kanske visar omkastade siffror?  Krimomröstningen är ett exempel på riggade omröstningar där få vågade rösta emot Putins vilja. Brexit är en annan omröstning som om 5 år kanske skulle ge ett helt annat resultat. Ska det vara så lätt att i grunden förändra tillvaron för nästan hälften av befolkningen i ett land?

Regionfrågan och desperata politiker

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi väljer vart 4:e år politiker i kommunfullmäktige, landsting och riksdag och förväntar oss (vanligen) att politikerna, såsom mer insatta i krångliga frågeställningar och avvägningar, fattar alla de tusentals beslut som måsta fattas. Demokratin har på senare tid pyntats upp med möjligheter till folkomröstningar i alla möjliga och omöjliga frågor vilket kan vara bra i en del fall och direkt dåligt i andra. Jag vill här nämna högertrafikomröstningen på 1960-talet då man fick tacka gudarna att riksdagen struntade i den massiva majoritet som ville fortsätta  på vänster sida. Var det socialismen som påverkade? Bland kommunala omröstningar finns en del att fundera över. Folkomröstningarna om förvaring av atomsoporna i Storuman, Vojmåns överledning i Vilhelmina och en vindkraftspark i Sorsele lämnar en efterbörd av fiendskap mellan människor.  I Vilhelmina gick kommunen miste om enorma summor från Vattenfall som kunde gjort skillnad för kommunen som historiskt sett haft stor arbetslöshet. I Sorsele gick de förtroendevalda emot folkomröstningsresultatet av omtanke om kommunens sysselsättningsmöjligheter.

Regionfrågan  har idag blivit en folkomröstningsfråga och politikerna tappar fattningen. Opinionsmätningarna stressar våra 8 riksdagspartier att agera med det våta fingret i luften och regionbygget rasar samman som ett korthus. En efter en börjar politikerna darra i knävecken och ”tänker om”. Moderaterna i Västerbotten hittar t o m på att ordna opinionsmöten mot en större region. De kommer med det häpnadsväckande påståendet att de av moderaterna organiserade mötena är opolitiska!

Regionfrågan är en komplicerad fråga och inte alls lämpad för folkomröstningar. Politikerna har förstått att frågan om regionindelningen bör avgöras i god tid före ett val så att den inte blir en dominerande fråga i valrörelsen. Nu har frågan förhalats så att vi är nu där, tiden till nästa val är för kort. Debatten i medierna har i stort sett handlat om ett fåtal saker. Sjukvårdens organisation, avståndet till politiker och regionhuvudstad. Nästan helt frånvarande i debatten är frågan om en regions tyngd när frågor om stora infrastruktursatsningar avgörs i regering och riksdag och i EU. Här är det solklart så att ensam är inte stark. Och hur många RESER till politikerna för att snacka allvar om det man har på hjärtat. Telefonen uppfanns för mer än ett sekel sedan och idag kommunicerar vi medelst Internet. Alla är nåbara utan att man ens behöver lämna sin bostad! Det där påstådda avståndet till politikerna är ett hittepåproblem! Nuvarande länsindelning är ett problem som måste lösas. Vem ska lösa problemet om inte våra valda politiker klarar av det? Putin?

Motstånd mot förändringar är stark och förmodligen starkare i glesbygd än i större befolkningscentra. Hur skulle en folkomröstningsfråga formuleras om vilka län som ska ingå i en större region? Bara här har vi en totalt omöjlig situation som inte ens skulle kunna lösas om hela Sveriges befolkning samlades på ett jättetorg. Kalabaliken i Bender med 8 miljoner deltagare! Enligt vårt styrelseskick skall regionutformningen beslutas av Riksdagen och inte genom någon kalabalik bland länens befolkningar. Då krävs det också att politikerna som ska avgöra frågan inte springer och gömmer sig under närmaste sten! Där finns nu omfamnande varandra moderater, liberaler, centerpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater.

Storregion och populism

Av , , 8 kommentarer 6

Vi väljer vart fjärde år politiker som förväntas fatta beslut i vårt ställe i både lätta och svåra frågor. Folkomröstningar tillgrips ibland när det blivit en politisk låsning som politikerna inte tar sig ur eller vill ta sig ur. Nu tycks en ny variant ha uppstått ”våta fingret i luften-politik”. Sålunda har partierna SD, M och nu L krävt folkomröstning i regionfrågan i Norrland. SD var först, en intressant detalj i soppan. Folkmajoriteten i glesbygd  är emot alla förändringar så det borde politikerna ha kunnat räkna ut i förväg. Regionfrågan är också en komplicerad historia som långt ifrån bara handlar om ”avstånd till de beslutande sammanträdesrummen” eller frågan om de olika lasarettens framtid. Det handlar också om att ha tyngd när frågor som berör landsändan avhandlas i regering, centrala myndigheter och i EU. Här är ”ensam är stark” ingen hit!

Nu har alltså M och L  nyligen svängt och kräver folkomröstning. Varför ser vi inga krav på folkomröstningar när nedrustningen i äldreomsorgen börjar kännas pinsam för ett rikt land? Varför inga folkomröstningar om vårt massakrerade försvar? Politiker som vi valde för snart 2 år sedan får stora skälvan när de ska fatta beslut i motvind. Är det omsorgen om den egna födkroken i politiken som spelar roll? ”Fingret i luften” beteende säkrar väl födkroken för ännu en  period i valet 2018 tänker man kanske. En och annan  vårdar väl dessutom sin position i den problematiska sammanslutningen Frimurarna.

Landstingen som ansvarar för sjukvården både när det gäller primärvård och specialistvård har ju ställt till det ordentligt avseende köer till operationer. Vissa landsting har köer upp till 1½ år för vissa operationer som andra klarar inom 1 månad. Tänk er att ni besöker er bilverkstad med ett allvarligt fel på bilen och ni sätts upp på en väntelista med reparation om 1½ år. OK enligt SD, M och L? Betyg: Underkänt! Jag tror inte medborgarna vill ha det på det viset men SD, M och L tycker tydligen att vår nuvarande länsindelning fungerar bra. SD kanske för att länsindelningen hör till ”den svenska kulturen”  och inte ändrats sedan 1600-talet. Tur att vi inte bevarat häxbränningarna sedan samma tid!  Men vad svarar M och L.? Ska bocken-till-trädgårdsmästarepolitiken och länsindelningen fortsätta i all evärderlig tid? Likaså de långa vårdköerna och skriande orättvisorna? Vad har ni egentligen uträttat i Västerbotten landsting? Inte ens Frimurarna kan tydligen åstadkomma något trots sin rikliga representation!

Dessa folkomröstningar

Av , , 1 kommentar 4

Mats Olofsson skrev i gårdagens krönika ett intressant inlägg om nyttan med folkomröstningar. Se nedanstående länk!

Folkomröstningar har ju ansetts vara den yttersta formen för demokrati med rötter i antiken där hela stadens befolkning samlades på ett jättestort torg för att fatta beslut i allehanda frågor. Detta demokratiska drömtillstånd har kanske smittat av sig när folkomröstningar infördes som en möjlighet i vår demokrati. Annars är det ju så att det stadiga fundament vår demokrati vilar på är den representativa demokratin som tjänat oss väldigt väl. Vi kan i val vart fjärde år avsätta och tillsätta våra makthavare, undantagandes då statschefen som tillsätts genom aktiviteter i en viss sängkammare. Egentligen precis som i Saudiarabien undantagandes att det där är fråga om ett oräkneligt antal sängkammare.

En av grundbultarna i kritiken mot folkomröstningar är att beslutsfattarna inte kan utkrävas ansvar för det fattade beslutet. Andra invändningar är att det sällan går att utforma klara alternativ och att folkomröstningar i grunden kan handla om att visa sitt missnöje mot regimen i helt andra frågor än de omröstningen är tänkt att handla om.  Exemplet JAS-omröstningen i Schweiz är tydligt. Det kan också vara så komplicerade frågor att folk helt enkelt inte begriper konsekvenserna av sitt röstande.

Folkomröstningarna om högertrafik på 1960-talet var exempel på en fråga där folket inte begrep sitt eget bästa. Det var över 3/4-delar av folket som röstade mot högertrafik men riksdagen införde trots det högertrafiken eftersom folkomröstningen endast var rådgivande. Det ska vi vara väldigt glada för. Årsdagen av detta borde firas på lämpligt sätt.  En ny uppseglande fråga är regionindelningen. Nyttan med större regioner handlar i hög grad om nationalekonomiska sammanhang som vanligt folk inte har någon hum om. Klart man då måste vara emot. Motstånd mot förändringar ligger djupt i våra gener. Säkrast att säga nej för då har man inte sagt ja! Beslut om regionindelning bör naturligtvis fattas av politiker som har tid och förmåga att sätta sig in i de komplicerade konsekvenserna. Skulle inte förvåna om bevararna av det oföränderliga tillståndet börjar springa omkring med listor med krav på folkomröstning

Folkomröstningar är i Sverige endast rådgivande om inte riksdag, fullmäktige etc i förväg annonserar att folkomröstningen ska vara utslagsgivande. Så skedde i t ex Vilhelmina där politikerna smet från sitt ansvar i frågan om Vojmåns överledning. Det blev ett knappt nej till alla miljonerna och sysselsättningstillfällena och folk tittar än i denna dag snett på varandra i den kommunen. På samma sätt blev det i Storuman när det folkomröstades om atomsopor. Osämja och elände i årtionden! Beslutet skulle ha fattats av kommunfullmäktige. Punkt! I Sorsele är man på väg in i samma elände med osämja mellan ja- och nejsägare. Springa med listor och kräva påskrift för än det ena än det andra är garanterat splittrande aktiviteter och grogrund för otrivsel. I Sorsele är dock inte den representativa demokratin upphävd i folkomröstningen så fullmäktige kan ta hänsyn till sysselsättningseffekter och kommunens utveckling när endast 33 % av alla röstberättigade gick åstad och röstade nej.

http://www.vk.se/1698371/mats-olofsson-folkomrostning-en-dalig-politisk-beslutsmetod

 

Rätt Sorsele!

Av , , Bli först att kommentera 10

Kommunstyrelsen i Sorsele väljer att ge tillstånd till Vattenfall att fortsätta arbetet med vindkraftsparken. Valutslaget i folkomröstningen var så jämnt att politikerna bör avgöra frågan. Av antalet valberättigade var det drygt 30% som sa nej till vindkraft och arbetstillfällen och det är för liten folkopinion för att låta den vara utslagsgivande. Nu kan Sorseles ungdomar sikta på utbildning till vindkraftstekniker och ha jättestora chanser att få jobb på hemmaplan. Alternativet till vindkraftsjobb är nog tyvärr inga jobb alls. Har passerat Sorsele på E 45 i 45 år och sett tillbakagången. Äntligen lite ljus i tunneln!

Folkomröstning om JAS

Av , , Bli först att kommentera 5

Schweiz har återigen folkomröstat om saker som inte lämpar sig för folkomröstningar. Ibland är det minareter, ibland är det slöjor på kvinnor, ibland är det pedofilers ev lämplighet som barnvårdare o s v. Och ibland är det inköp av försvarsmateriel. I Schweiz kan man folkomrösta om precis allting bara någon kan samla ihop det erforderliga antalet underskrifter. Som vanligt när det gäller folkomröstningar kan omröstningen användas för att visa sitt missnöje med sittande regering eller kommunfullmäktige i helt andra frågor än den som folkomröstningen gäller. S k missnöjesröstningar.  Folkomröstningar handlar om antingen eller. För eller emot.  Människor som är emot allting, en ibland högröstad minoritet, får dock sin chans att lufta sina aggressioner.

För folkomröstningar gäller också att den som röstar slipper ansvara för genomförandet av resultatet. Får Schweizarna hålla på så här kan det bli så att landet saknar fungerande stridsflyg om bara några år. Vi ska vara hjärtinnerligt tacksamma att den svenska riksdagen fullständigt sket i folkomröstningen om omläggning till högertrafik på 1960-talet. En förkrossande majoritet ville i folkomröstningen att vi skulle fortsätta med vänstertrafik ända till hum hum tog hem hela planeten. Människan har i olika grad ett inbyggt motstånd mot förändringar och i folkomröstningar gör sig den egenskapen gällande.

Folkomröstningar bidrar också till att splittra nationer, län, kommuner och byar. Inget blir sig likt efter en folkomröstning. I Vilhelmina är kommunen ännu splittrad efter folkomröstningen om Vojmåns överledning. Beslutet skulle naturligtvis ha tagits av kommunfullmäktige i vanlig ordning men politikerna fegade ur. Med detta vill jag ha sagt att folkomröstning inte är höjden av demokrati. Den representativa demokratin har visat sig vara det överlägset bästa sätter för gemensamt beslutsfattande i ett land eller i en kommun.

Enligt Schweiz regering var JAS ett bra val ur många olika aspekter. Bl a tekniska och militära överväganden av avancerat slag. Nu upphöjdes helt plötsligt ”bonden Pavo” till militärstrateg och beslutade något helt annat än vad regeringen och dess experter kommit fram till. Det var 30 % av den röstberättigade befolkningen som sa nej till JAS och 53 % av dem som röstade. När nästan hälften av de röstberättigade avstår från att rösta är det egentligen inte klokt att respektera en knapp seger för någondera sidan.

http://www.svd.se/naringsliv/generalen-svart-dag-for-schweiz_3572340.svd

Nytt folkomröstningsspektakel

Av , , Bli först att kommentera 3

 Invånarna i Årjängs kommun har folkomröstat om 2 st byskolor ska läggas ned. Fullmäktige hade innan folkomröstningen beslutat lägga ned ifrågavarande byskolor pga för få elever och därmed stora kostnader per elev. Nu blev det folkomröstning och resultatet är enligt media att 59 % av antalet röstande ( 4000) vill att skolorna ska drivas vidare. Hur ska då detta resultat tolkas?

Antalet röstberättigade var 8900 och valdeltagandet alltså 45%. Av de röstberättigade röstade 26,5 % för att bevara byskolorna. I en folkomröstning av det här slaget kan man säkerligen anta att de som ville ha kvar byskolorna gick man ur huse till valurnorna. Röstskolket var däremot säkert stort hos dem som inte kände sig berörda av valfrågan.

Det problematiska med sådana här folkomröstningar är att de som röstar, i detta fall en fjärdedel av alla röstberättigade, slipper ordna upp följderna av beslutet. T ex mindre pengar till åldringsvård, mindre stöd till elever med särskilda behov mm mm.

Det är naturligtvis vällovligt att försöka förbättra demokratin men detta med folkomröstningar är kontraproduktivt. Ett snedsprång. Folkomröstningar kostar dessutom stora pengar som kunde användas till förbättrad kommunal- och landstingsverksamhet i stället.

Dessa folkomröstningsspektakel

Av , , 1 kommentar 4

 Av hittills 7 st hållna folkomröstningar har politikerna följt "folkviljan" i endast 2 fall. Jag tycker att detta med folkomröstningar är ett stickspår i en demokrati. En relikt, kanske, efter 1960-70-talens stormöten och attacker på den representativa demokratin från diktaturkramande extremvänster. Av de näraliggande exemplen på folkomröstningar som hållits om atomsoporna i Storuman och Vojmåns överledning i Vilhelmina har jag bara sett bråk och fiendskap mellan människor som resultat och denna uppdelning av människorna,  för och emot, varar i årtionden. Detta har skadat de nämnda kommunerna avsevärt!

I regel hålls folkomröstningar när politikerna abdikerat från sitt ansvar att fatta beslut och numera också när ett visst antal namnunderskrifter med krav på folkomröstning samlats in. Nästan alla frågor som avgörs genom folkomröstningar är så komplicerade och långsiktigt svårbedömda  att de inte går att koka ned i ett enkelt ja eller nej till något. Praktexempel på galna folkomröstningar var den om vi skulle gå över till högertrafik. Folkets stora majoritet ville båda gångerna att Sverige skulle fortsätta envisas med att ha vänstertrafik. Tack och lov för alla kommande generationer sket riksdagen i folkomröstningsresultatet! Och den frågan var skenbart enkel. Vänster eller höger.

En stor brist i beslutsfattande genom folkomröstningar är att de som då beslutar, folket, ändå måste överlåta till valda representanter att genomföra besluten. Den kommande folkomröstningen om trängselavgifter i Göteborg är en riktig kalkonomröstning om en mycket komplicerad fråga som inte går att koncentrera i enkla för- och emotsvar. Man kan lika gärna ha en folkomröstning om att betala skatt. "Vill du betala skatt?" Ett helt igenom förutsägbart resultat. Och hur hanteras utslaget i folkomröstningen?

Vi måste hålla oss till den representativa demokratin med flerpartisystem. Med sina fel och brister är det ändå ett oöverträffat sätt att fatta politiska beslut där de som beslutar också har ansvaret att genomföra besluten. Folkomröstningarna i Schweiz om precis allt möjligt drar löje över demokratin. Avskaffa de här folkomröstningsspektaklen!

http://www.dn.se/nyheter/politik/folkets-rost-ger-svagt-genomslag/

Engelska sjukan i EU.

Av , , 3 kommentarer 2

Engelska sjukan (rakitis) är en bristsjukdom som främst drabbar barn. De kan bli kobenta, hjulbenta och en del värre saker. När jag gick i folkskolan tvingade man i mig fiskleverolja som smakade apa rent ut sagt. Denna hemska illasmakande äckliga olja innehåller mycket D-vitamin som förebygger rakitis. Nu får barn vad jag vet bättre smakande D-vitamin. En kvinna, djupt troende kommunist, som emigrerade till Sovjet (Moskva) 1936 skriver i sin bok om livet i paradiset (Gulag) att hon aldrig sett så många rakitisdrabbade barn som hon såg i Moskva under den korta tid hon befann sig på fri fot.

Den nya engelska sjukan i Storbritannien handlar om intern utrikespolitik inom Tories. Partiledaren Cameron hanterar nationalistiska EU-skeptiker inom det egna partiet genom att utlova folkomröstning om EU-medlemsskapet. Ett svårsmält faktum inom den gamla högern är att landet inte längre är en kolonialistisk världsmakt. Commonwealth är nu bara en kuliss av länder som drottningar och prinsar åker ut till lite då och då för att stärka den inbillade egna storheten. Det antikoloniala USA har i två världskrig hjälpt det koloniala Storbritannien. Vid ett utträde ur EU kommer Storbritannien att hamna i ett vakum mellan USA och EU. Detta i ett läge där världens ekonomi kantrar över mot Asien-Afrika. Västvärldens ställning som den ekonomiska maktens centrum är snart ett minne blott och då får ett i sammanhanget pyttelitet Storbritannien utanför EU ägna sig åt torrsim i sin ankdamm.

Storbritannien har ett avtal med EU som innebär att landet inte betalar medlemsavgiften fullt ut utan har kraftig rabatt. Vi i Sverige är med och subventionerar den numera inbillade världsmakten Storbritannien!! Nu vill Cameron och tories åka ännu mer snålskjuts genom en omförhandling av avtalet med EU. Labour och liberalerna plus en god del av tories vill vara med i EU så det är en minoritet i Storbritannien som nu försöker vi påverka genom inrikes utrikespolitik. Om labour och liberalerna får stort stöd i nästa val blir det knappast den folkomröstning som Cameron klamrar sig fast vid. Och denne Cameron tycker partivännerna i de Nya Moderaterna i Sverige har en bra Europapolitik? På Anders Borg låter det så.  Låter som inrikes utrikespolitik även här? Låt oss slippa Den Engelska Sjukan i Sverige!

Låt Storbritannien isolera sig. De tillverkar ändå bara bilar som tillbringar de flesta av sina dagar på verkstad.

Komplettering:

http://www.expressen.se/kultur/undergang/?print=true