Etikett: äldreboenden

Värme äldreboenden

Av , , Bli först att kommentera 16

En kvinna på ett äldreboende i Vilhelmina fick föras akut till sjukhus p g a uttorkning vilket enligt VK fått Lars Eliasson (M) att motionera om luftkonditionering i kommunens äldreboenden.

Det påminner mig om min tid i Norrbotten och i synnerhet om mina sammanträden i Landstingets Tekniska Nämnd. Jag hade i mitten på 1970-talet efterträtt Göte Pettersson (fp) som blivit riksdagsman och satt på mitt första sammanträde i Landstingets nybyggda lokaler. Erik Hammarsten var ordförande och van att uppträda som Norrbottens H S B = han som bestämmer. Var det en måndag var han ganska säkert också ”bakis”. Han brukade ofta under helger komma akut till Bodens Lasarett enligt en ”insider” som jag känner och då blev det fart i sjukhuset. Man gick kanske upp i stabsläge som det heter nuförtiden. Jag var taggad och det kunde bara sluta på ett sätt måste jag erkänna!

Första ärendet var ett förslag från Kiruna om att hjärt-lung-avdelningen på lasarettet borde förses med luftkonditionering med tanke på patientkategorin. Arbetsutskottet hade beslutat om avslag. Jag begärde genast ordet och yttrade ungefär som följer. ”Här sitter vi i landstingets luftkonditionerade sammanträdesrum och behandlar ett ärende om hjärt- och lungsjukas problem med höga inomhustemperaturer vissa tider under somrarna och arbetsutskottet tycker uppenbarligen att friska människors behov av luftkonditionering är viktigare än svårt sjukas. Inser inte arbetsutskottet det absurda i detta? Jag yrkar bifall till förslaget från Kiruna!”

Erik Hammarsten fick ett raseriutbrott och skrek och gormade över att en ung nykomling hade fräckheten att ifrågasätta H S B:s och arbetsutskottets ställningstagande som påstods vara väl grundat. Jag replikerade bara att mitt förslag ligger fast och att vi borde gå till beslut. Nämnden beslutade förstås enligt H S B:s önskan. När det blev paus kom en ledamot(M) fram till mig och försökte ”trösta mig” med att ”Erik är sådär när han är på dåligt humör och jag skulle inte ta det personligt”. Jag svarade att översittarfasoner gjorde mig bara mer stridslysten. Ledamoten ifråga var överläkare i Kiruna.

Efter detta såg jag verkligen fram emot tekniska nämndens sammanträden!!

Hur är det nu 50 år senare är en bra fråga. Är äldreboenden och hjärt- och lungsjukas vårdavdelningar fortfarande utan luftkonditionering? Hur är det med landstingets och kommunernas sammanträdesrum? En kartläggning vore på sin plats i dessa yttersta klimattider!

Värmen, sjuka o gamla

Av , , 1 kommentar 4

Jag hamnade i Norrbottens Landstings tekniska nämnd i slutet på 1970-talet. Jag efterträdde en annan folkpartist och det var första sammanträdet som jag satt öga mot öga med ordföranden Erik Hammarsten. Ett ärende var en ansökan från ett lasarett i malmfälten om att få installation av luftkonditionering på en avdelning med bl a lung- och hjärtsjuka. Utskottets förslag var avslag på framställan. Jag yrkade på bifall till ansökan och ett av mina argument var att vi politiker satt i luftkonditionerade lokaler i det nybyggda landstingshuset och det kändes för mig magstarkt att då förvägra svårt lung- och hjärtsjuka samma lindring under värmeböljor. Jag fick mig något som närmast liknade en utskällning av ordförande Erik Hammarsten som uppenbarligen var på sitt återkommande dåliga humör. (Han kanske var nyss hemkommen från ett av sina frekventa akuta besök i ambulans på Bodens lasarett?). En ung uppkäftig folkpartist blev bara för mycket! Intill mig satt en moderat som för övrigt var överläkare. Jag minns ej annat än att omröstningen följde partilinjerna från utskottet och jag förlorade. I pausen kom moderaten fram till mig och sa i viskande och tröstande ton att jag inte skulle ta åt mig för så där var han, ordföranden, när han var på dåligt humör. Moderaten trodde kanske att jag, nybörjaren, var knäckt.

Jag ta åt mig!! Ha ha! Varken Hammarsten eller moderaten kunde veta att jag fullständigt skiter i vad översittare och tuppar i mänsklig gestalt häver ur sig mot mig. Det blev efter detta första sammanträde ytterligare några bataljer med Hammarsten men med blanka vapen. Jag tror faktiskt att Hammarsten började respektera mig. Jag var alltid påläst och kunde inte pratas omkull i första taget.

Jag vet inte hur det är i dessa tider men jag har en hypotes att på stora sjukhus och äldreboenden saknas fortfarande luftkonditionering fyrtio år efter mina bataljer i Norrbottens landstings tekniska nämnd. Någon som vet? Sedan har vi numera klimataspekten, men kommer elen från vattenkraft, vindkraft etc ska den väl inte hindra en hälsosam miljö för sjuka och gamla när vi får fler och värre värmeböljor i framtiden.

Vattenfall klipper el på äldreboende

Av , , 2 kommentarer 4

Fy för Vattenfall! När jag idag 8 oktober hälsade på mor på äldreboendet Tranan var det mörkt i lägenheten, ingen el överhuvudtaget. När säkringar kollats o s v ringde jag direkt Vattenfalls kundtjänst. Efter div tryckande 1, 3 o s v hamnade jag till sist hos en handläggare på kundtjänst i Umeå. På frågan varför strömmen brutits svarade han att det inte fanns någon abonnent. ( Mor har bott i lägenhet på Tranan sedan 15 maj och viss el har förbrukats hela tiden vilket Vattenfall borde ha upptäckt och att någon faktiskt bor i lägenheten). Strömmen klipps nu utan föregående varning till äldreboendet och i detta fall ingen varning heller till mor. Fullkomligt oacceptabelt!

Jag tecknade abonnemang för mors räkning på Vattenfalls hemsida i våras. På hemsideblanketten efterfrågades det vanliga, lägenhetsnr, personnummer, adress etc men också förutvarande lägenhetsinnehavares personnummer, i detta fall en avliden person. Abonnemangsavtalet gick inte att skicka iväg när jag lämnade förutvarande avlidna lägenhetsinnehavares  personnummer öppet i den avsedda rutan. Det är för övrigt obegripligt att Vattenfall efterfrågar sådana uppgifter eftersom Vattenfall redan har dem! För att få iväg avtalstecknandet fejkade jag därför ett personnummer på förutvarande lägenhetsinnehavare, om jag minns rätt med bara nollor, och ser man på då gick meddelandet iväg. Inga felmeddelanden! Jag kunde bocka av ärendet i åtgärdskalendern.

Sedan detta avtalstecknande på Vattenfalls egen hemsida har jag inte tänkt särskilt mycket på varför inga elräkningar synts till bland alla andra räkningar efter 1 juli när avtalet på mors förutvarande lägenhet löpte ut. Mor har veckovis och senast under en månad vistats på akutvårdsplatser på sjukstugan med ett synnerligen svårt hälsotillstånd varför andra bekymmer än brist på räkningar från Vattenfall har tagit upp anhörigas tid.

Jag påpekar för Vattenfalls handläggare i Umeå att strömmen skall kopplas på igen omedelbart eftersom sjukvård bedrivs i lägenheterna på äldreboendena. Då får jag det översittarmässiga svaret att det går för sig om mor slantar upp 1600 kronor, annars får mor och i detta fall även vårdpersonalen vänta till i morgon. Ren utpressning! Vattenfall har brustit i sina kundrelationer. Vattenfall borde ha rutiner för avstängning av el på äldreboenden. Vattenfalls hemsida är ett skämt eftersom den inte tycks fungera och kundtjänsten i Umeå tar inget ansvar för det.

Vattenfall kräver den åldriga och sjuka kunden på 1600 kronor för fel som Vattenfall själv har begått.

1. Hemsidans avtalstecknande har tydligen inte fungerat eller så har man schabblat bort avtalet internt.

2. Vattenfall stänger strömmen till en lägenhet i ett äldreboende utan föregående varning.

För dessa brister tar handläggaren på Vattenfall inget ansvar.  Så blir det när företag sitter på ett statligt monopol och kan behandla kunder på ovan beskrivet sätt.

Förmodligen finns avtalstecknandet på min dators logg någonstans och motsvarande borde finnas hos loggen på Vattenfall men jag är inte nog datakunnig för att börja leta i min dators innandömen. Den fantastiska personalen på Tranan (något helt annat än brukspatronsfasonerna på Vattenfall) lovar efter mitt samtal med Vattenfall att fixa vården med ficklampor och elström från annat håll i lokalerna.  Det finns faktiskt elhandelsföretag med utmärkt kundbehandling, t ex Storuman Energi!!

Efterskrift: En tanke slår mig. Kostar det 1600 kr att koppla in strömmen igen måste det väl kosta 1600 kr för Vattenfall att klippa strömmen. I stället för att slå en signal till personalen på äldreboendet. Inlärd hjälplöshet?? I servicebranschen heter det att ”kunden har alltid rätt”. Hos Vattenfall gäller devisen att ”kunden har alltid fel”! Även när Vattenfall helt uppenbart har dabbat sig!

Vårt planekonomiska landsting.

Av , , 4 kommentarer 2

Planekonomi på socialistiskt sätt brukar kännetecknas av att allt marknadstänkande är undanskuffat och att beslutsfattarna är nöjda när alla har det lika dåligt. Hellre det än att några har det bättre än genomsnittet. Resultatet blir att alla har det jämlikt dåligt och att folk dör i onödan. Planekonomi innebär stagnation eftersom ojämlikt bra initiativ kvävs och förhindras sprida sig inom verksamheten.

Beslutet att ta bort geriatrikläkarna från äldreboendena i Umeå och ersätta dem med allmänläkare från vårdcentralerna är så korkat att det är inte sant. Men socialisterna är nöjda. Ingen åldring i Västerbotten ska ha det bättre än någon annan och då är det bara att se till att alla har det jämlikt lika dåligt. Orden lika och lik skiljer sig bara genom en ynka bokstav, vilket ser ut som en tanke…

En liknelse. Om vi hade samma syn på reparation av bilar kunde följande inträffa. Om reparatörerna i inlandets bilverkstäder bestod av cykelreparatörer skulle den omedelbara socialistiska ryggmärgsreaktionen vara att bestämma att även personalen i Umeås bilverkstäder skulle bestå av cykelreparatörer. Bort med de kompetenta bilreparatörerna från verkstäderna i Umeå, gärna dåligt bara det är jämlikt dåligt.

Sveriges Pensionärsförbund SPF, som har geriatrikprofessor Gösta Bucht som sakkunnig,  kräver att ansvariga läkare vid äldreboendena skall vara geriatriker samtidigt som västerbottens socialistiska landsting (S+V)  går i motsatt riktning och plockar bort det enda väl fungerande exemplet på just detta.

Landstinget fungerar i detta fall som en skenande bulldozer som förstör allt i sin väg med en okänslighet som inte är mänsklig.