Konflikt, vad är det?

Vi har i dagarna tagit del av de ryska anfallsförberedelserna mot Ukraina och Ukrainas rop på hjälp. USA:S och Rysslands utrikesministrar har träffats i Stockholm och USA varnar Ryssland för mycket allvarliga konsekvenser om de invaderar Ukraina och Ryssland svarar med att de anser sig ha hävdrätt att dominera (och plåga) Ukraina. NATO kommer inte att ingripa militärt eftersom Ukraina inte är medlem. Ryssland kan väl i detta sammanhang kallas för diktatur eftersom det är Putin som numera regerar landet på livstid.

Jag är amatör i ämnet statskunskap men reagerar när media och vår utrikesminister kallar det hela för ”konflikt” och att länderna bör lösa denna ”konflikt” med diplomati. Tänk er att rånare överfaller en familj i deras hem och grannarna rusar till och vädjar till förövare och offer att lösa ”konflikten” eller ”krisen” genom förhandlingar.
Varför inte använda ord som folk förstår enligt principen ”en spade är en spade”.

Vi har en gangster i Kreml (Putin) som USA:s president helt riktigt kallar mördare efter giftmord och giftmordsförsök begångna både i andra länder och i Ryssland. Hans mål är att återupprätta skräckväldet Sovjetunionen och det ser vi nu hur det är tänkt. Genom att planmässigt erövra område efter område tänker Putin återställa de ”historiska gränserna” en efter en. Hans återstående presidenttid är väl minst 15 år och lever Putin då fortfarande utsträcks tiden säkert till döddagar.

Vilka ger han sig på efter Ukraina? Redan nu har Putin proklamerat att Ryssland p g a NATO:s ”expansion” har rätt till buffertländer som ingår i Rysslands proklamerade ”intressesfär”. I första hand får vi till denna sfär räkna länder som inte är med i NATO, t ex Sverige, Island och Finland. Vi är alltså på god väg att bli en vasallstat till Ryssland och vi har då inte full suveränitet tack vare vår självutplånande trollformel ”neutraliteten”. Nu har Ryssland redan byggt ut sin krigsmaskin så att vi måste börja dansa efter Putins pipa. Sveriges uppbyggnad av försvaret segar sig sakta fram med handbromsarna tillslagna.

Sveriges trollformel ”neutraliteten” riskerar att stå oss mycket dyrt och vi drar Finland med oss i fördärvet.

Etiketter: , , ,

En kommentar

 1. Brorson

  Nu nämns inte ett ord om Ukrainas terrorbombningar mot sin egen befolkning i de östra landsdelarna. Att – troligen – en majoritet av befolkningen där vill lösgöra den landsdelen från Ukraina och förena densamma med Ryssland, ger möjligen Ukraina rätt – enligt den s.k. folkrätten, som inte är folkens utan staternas rätt – rätt att förhindra detta. Men medlem är moraliskt förkastliga. Ukraina är ett stort och divesiferat land, och det är långa avstånd mellan västra Ukraina, som gränsar mot EU och östra

  Ukraina, som gränsar mot Ryssland. Varför de olika folkgrupperna har sina naturliga förbindelser västerut respektive österut. Dessutom finns en tredje del av Ukraina, det s.k. Krimkhanatet, som ursprungligen omfattade hela södra Ukraina och inte bara den sydligaste delen, halvön Krim. Den ukrainska nationalismen (är inte den lika förkastlig som all annan nationalism, om det inte finns skillnad mellan nationalister och nationalister?), som svenska regeringar tämligen ensidigt har valt att stödja, är som torde framgå av ovanstående starkast i norra centrala Ukraina, som Ryssland erövrade från Polen ungefär samtidigt som Sverige erövrade Skåne från Danmark.

  Om skånska separatister skulle gripa till vapen för att lösgöra Skåne från Sverige, så har kanske Magda rätt – enligt folkrätten – att lägga bombmattor över skånska städer?! Kanske det. Men skulle någon tro på påståenden om att den danska statsministern Mette Fredrikson bedriver ett angreppskrig mot Sverige? Krimhanatet erövrades från Turkiet under slutet av 1700-.talet. Svarta Havet var dessförinnan ett turkiskt innanhav i ännu högre grad än Östersjön var ett svenskt innanhav under den svenska stormaktstiden. Befolkningen i Krimkhanatet var huvudsakligen muslimer, medan befolkningen i Ukraina huvudsakligen var kristna.

  Det är ett aningen märkligt påstsående att frederna mellan Ryssland och dess grannländer under 1600- pch l700-talen inte skulle ha någon relevans idag, medan freden i Roskilde mellan Sverige och Danmark har full relevans idag. Alltnog, både Ukraina och Krimkhanatet erövrades av Tsarryssland, som senare blev Sovjetunionen. Varefter den första sovjetledaren, Lenin, erkände Finland. de baltiska staterna och Polen som självständiga stater, däremot inte exempelvis Ukraina och Belarus.

  För att ytterligare komplicera bilden, påpekas att Ukraina – inte Ryssland – var den första sovjetrepubliken. Var inte de ukrainska kommunisterna själva kapabla att begå de övergrepp mot den motsträviga bondebefolkningen, som ryssar nu anklagas för – av ukrainska nationalister? Begicks inte motsvarande övergrepp mot ryska bönder i den ryska sovjetrepubliken? Varför etnifieras de politiska konflikterna mellan de f.d. sovjetrepublikerna? Jag har lagt ner mycket arbete, sökt i historiska och senare källor och genom frågor till en socialdemokratisk EU-parlamentariker om vilket land – som enligt folkrätten – kan anses ha rätt till Krim. Men har inte funnit något svar. Tydligen har man inte kunnat enas och har därför lämnat frågan öppen vid de förhandlingar som har förekommit.

  Vad beträffar stormakterna och dess intresseområden råder det inget tvivel om att Sverige är amerikanskt / Nato intresseområde, vilket torde ge Sverige rätt att begära. och Nato skyldighet att ge hjälp vid ett eventuellt ryskt anfall mot Sverige. Detta är smart svensk politik efter Andra världskriget. Nato-länderna är skyldiga att gå i krig för Sveriges skull, men Sverige är inte skyldigt att gå i krig för deras skull. Dock måste Sverige anses ha en skyldighet att klara en stor del av sitt eget försvar på egen hand. Vilket Sverige i dagsläget inte lever upp till, vilket har vållat berättigad irritation inom Nato – inte minst i Norge.

  I stället för att satsa rejält på försvaret har svenska politiker valt att bedriva ett aggressivt ordkrig mot Ryssland, vilket torde spä på den ryska känslan av att vara omringat och hotat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.