Etikett: Putin

Attentatet i Moskva- present till Putin

Av , , 9 kommentarer 13

USA hade varnat Putin om att ett attentat kunde vara nära förestående men Putin vidtog inga åtgärder beträffande stora sammankomster, t ex konserter. Inga beväpnade vakter fanns på plats vid och i konsertlokalen. Konstigt? Ja! Oväntat? Nej!
Det är bara att gå tillbaka till Tjetjenienkrigets dagar när attentat skedde mot hyreshus, en konsertlokal och en skolanläggning med hundratals döda. I dessa senare fall förvärrades situationen genom Kremls åtgärder genom användning av dödliga gaser och egen eldgivning in i lokalerna, särskilt förödande när det gäller skolan. När det gäller hyreshussprängningarna uppstod genast misstankar att FSB (KGB) kunde vara inblandat för att ge Putin anledning att gå hårt fram mot Tjetjenien vilket resulterade i att huvudstaden Grosnyj jämnades med marken med enorma mängder dödsoffer. Putin har alltså vänt ”misslyckandet” med att värna den egna befolkningen i förfluten tid till framgång genom att framstå som en skoningslös diktator mot Rysslands fiender.

Putin välkomnade säkert attentatet mot konserten i Moskva för att få anledning att beskylla Ukraina för delaktighet i massakern. ”De flydde ju söderut mot Ukraina” säger f d KGB-agenten Putin. Varför flydde de inte västerut, österut eller norrut? Var hamnar man då? För att nå Ukraina hade attentatsmännen varit tvungna att korsa Röda Arméns grupperingsområden. Det hela är förstås en saga från början till slut från Putin som har mediamonopol i sitt självhärskardöme.

Nu tänker Putin förvandla Ukrainas storstäder till grus med denna Putinfabricerade saga som förevändning. Attentatet i Moskva var alltså en skänk från ovan till självhärskaren Putin som inte vidtog minsta åtgärd efter varningarna från USA om ett nära förestående attentat. Putin orsakar hundratusentals ryssars liv för att uppnå sina egna och Putinklanens stormaktsfantasier. Hitler hade 90 % av det tyska folkets stöd när hans stjärna stod i zenit. Putin är nu uppe i 87 % i det aktuella presidentvalet och kommer snart att vara i nivå med Adolf Hitler i nästan alla avseenden.

Ge bort stulet land?

Av , , 13 kommentarer 15

Svenska Freds, Putin och Trump är inne på samma spår att Ukraina ska ge bort stora stulna landområden för att göra Putin G L A A D! Det är mycket intressant att Svenska Freds, Trump och Putin är inne på samma linje, hur det nu kan komma sig. Vad de två ”snillena” Svenska Freds och Trump helt missar är att Putin har en grandios PLAN att återupprätta det Sovjetiska imperiet från tiden före 1989 inklusive det förslavade Östeuropa och då är erövringen av Tjetjenien, Krim och Donbassregionen bara början. Putin har under lång tid förberett det ryska folket på detta genom historieförfalskning, propaganda och att kopiera Hitlertysklands metoder rakt av. Det ryska folket påstås vara ett särskilt märkvärdigt folk med historiska rättigheter som omkringliggande folk skall underkasta sig. Endera genom att låta sig uppslukas eller att övergå till att bli ryska lydstater som Östeuropa efter andra världskriget eller bli ängsliga neutrala som Sverige i Baltfrågan efter ww2.

”Putinjugend” (en kopia på Hitlerjugend) är en organisation som arbetar på att förvandla det uppväxande släktet i Ryssland till robotliknande varelser vars högsta ideal är att kriga och dö för sitt fosterland. Ärkeprelaten Kirill som stapplar omkring och ryker utlovar evigt liv till alla som dör ”hjältedöden” för fosterlandet vilket förkroppsligas av Putin själv. Stalintidens miljontals mordoffer får inte omtalas i skrift eller i skolundervisningen och bokbålen brinner eller i bästa fall river man ur några sidor ur böckerna som under Stalintidens tvära kast i den aktuella ”politiska linjen”. Putlerjugend omfattar idag långt över en miljon medlemmar som hjärntvättas från årskurs ett i den ryska skolan. I lägre åldrar har man leksaksvapen och i högre åldrar övar eleverna skytte med automatvapen.

Detta och historieförfalskningen håller man inte på med för att norpa några delar av Ukraina det närmaste året eller åren utan vi kommer att få leva med ett imperialistiskt Ryssland i årtionden om inte en ny revolution rensar bort tyrannerna i Kreml. Det ryska folket har alltid plågats under tyranner med undantag för en kort period i början av 1900-talet och under 1990-talet. Under övrig tid har ryssarna ägts av tsarer och efter ca 2010 av Putin himself. Ryssarna är inte självständiga medborgare längre som i ”väst” utan tyrannens privata egendom vars högsta plikt är att dö för sitt land som förkroppsligas av tyrannen Putin. Vi bör lära av Polen som har drabbats mycket hårt av Ryssland genom historien. Polen satsar nu på att fördubbla sina försvarsutgifter till minst 4 % av BNP inom ett fåtal år. Det borde Sverige också göra! 4 brigader som nu planeras är en fis i världsrymden. Vi har haft upp till 37 brigader under kalla kriget = 140 000 man! Det är klart att en del av manskapet kan ersättas av missiler av olika slag, men ändå!

Ungern larvar sig

Av , , 7 kommentarer 9

Ungern, som SD håller kärt, larvar sig med att förhala Sveriges NATO-anslutning in i det sista. Ungerns sista halmstrå är ett utbildningsradioprogram från år 2019! Programmet handlar om Ungern och jag förmodar att Ungerns nedmontering av rättsstaten i strid med EU:s demokratiska grundvärden finns med och vad är det för fel med det i så fall? Ungern av idag skulle inte godkännas som ny medlem i EU med den nedmontering av EU:s rättsstatsprinciper som Orbans regim genomfört.

Pilkorsarnas arvtagare Orban tror uppenbarligen att Utbildningsradion är en avdelning inom det svenska Utrikesdepartementet och vänder sig därför till Sveriges regering!! och kräver en förklaring. Det finns tydligen många sandlådor i Victor Orbans kansli att gräva i när man håller på med sådant hjärndött larv..

Victor Orbans Ungern har fått enorma belopp från EU till uppbyggnad av infrastruktur mm och dessa pengar har delvis hamnat i Orbans kumpaners fickor genom korruption vid upphandlingarna. Ungern är ett korrupt land med plats 77 i korruptionsindex tillsammans med Burkina Faso och Salomonöarna. Ungern kan dock ståta med att ha bättre korruptionsindex än Somalia och Nordkorea! ”Applådåska”! Sverige och de skandinaviska länderna återfinns på platserna 1-6 i samma index!

Orbans regim utmålar enligt klassisk modell för diktaturer Sverige som ”yttre fiende” som det ungerska folket ska enas emot. Problemet är då att den normalt begåvade och beläste ungraren inte alls delar den bilden av Sverige. Orbans parti och regering har tvärtemot EU:s regler skaffat sig makt över de dominerande medierna i Ungern och dessa basunerar dagligen ut Orbans vridna bild av verkligheten i stil med idolen, den internationellt efterlyste brottslingen Putin. Dessa två figurer har nyligen setts på foto glatt flinande rakt in i kamerorna.

Gamla kommunistiska lydstater till Sovjetunionen i Europa har haft svårt att komma in i rollen som demokratiska stater efter de skador i demokratiskt tänkande och öppenhet som kommunismen orsakade. Människorna har i årtionden lärt sig att inte prata politik med varandra eller offentligt för att det var för farligt med regimens och säkerhetstjänsternas lakejer spanande i snart sagt varje hus och gathörn. STASI i Östtyskland är ett exempel på det.

Kreml oförmöget skapa välstånd

Av , , 7 kommentarer 9

Ryssland har i alla tider varit oförmöget att skapa välstånd för sin befolkning i jämförelse med Europa och Nordamerika. Skillnaden beror kanske mest på bristande demokrati och mänskliga rättigheter. Peter den Store ville efterapa Europas kultur och framgångar och gjorde i egenskap av blivande tsar en lång studieresa på uppåt 2 år i Europas stora länder. Resan resulterade bl a i staden St Petersburg som kunde nås sjöledes via Finska Viken. Problemet för den nye tsaren var inte bara Karl XII utan ett underutvecklat land, ett u-land, som han ärvde. Överklassen i Moskva anammade dock sederna i Paris och andra europeiska metropoler.

Efter att Peter den Store krossat karolinerarmén i Poltava 1709 fördes krigsfångarna till Moskva för att bespottas och spreds sedan ut över det till ytvidden enorma landet där de flesta blev kvar i minst ett årtionde. Dessa svenskar bidrog verksamt till att modernisera jordbruk och skolväsende men även på andra områden. En svensk artilleriofficer hjälpte t ex Tsar Peter att reformera lantmäteriet i Ryssland till västerländsk nivå.
Ett annat sätt att modernisera Ryssland var att erövra nya landområden som låg före Ryssland i utveckling och det har ju skett ända till mitten på 1950-talet genom bl a förslavandet av östra Europa. Efter ww2 flyttades större delen av tysk industri i enorma tågsätt till Ryssland. Det blev ganska misslyckat för de flesta ryssar var jordbrukare och begrep sig inte på maskinerna. Östra Karelen som stals från Finland såg vid Sovjetunionens sammanbrott ut som ett museum. Inget vettigt hade skapats på 50 år, allt var förfallet och grått.

Förfallet ser vi också i vad Ryssland importerar efter Sovjetunionens sammanbrott. Europeiska, japanska och amerikanska bilar. Dito vita varor och prylar för hemmen. Det vete tusan om de ens kan tillverka egna toaletter av porslin för 25 % av hushållen lär fortfarande ha utedass som standard med Pravda som toalettpapper…

Tsarerna i Ryssland har ägt människorna som personlig egendom i århundraden och det fortsatte med de ”nya tsarerna” Lenin, Stalin, Krusse och de övriga i ”det tömda ålderdomshemmet”. Ingen har ett personligt ansvar i Ryssland utan tsarerna styr och ställer. Den senaste i raden av ”tsarer” heter Putin som anammar Peter den Stores m fl modell att modernisera Ryssland genom erövring av andra modernare länder. Det östra Europa som stannade i utvecklingen under ryskt tyranni ligger helt klart i kikaren hos självhärskaren Putin på lång sikt.

Västvärlden, Japan, Taiwan och Sydkorea som har en levnadsstandard långt långt över Rysslands m fl diktaturländer är problem för tyrannerna av just den anledningen. Därför måste västvärlden och övriga demokratier hålla ihop och stoppa gangstern i Kreml NU. Får han skriva om kartan med våld nu kommer han (Kreml) att fortsätta med nästa offer och nästa offer…. Västvärlden är helt överlägsen när det gäller levnadsstandard, demokratiska rättigheter och frihet och det är det vi försvarar. I Ukraina!

Putlerjugend i Ryzzland

Av , , 3 kommentarer 10

Hitlerjugend var som alla historiskt kunniga svenskar vet en ungdomsorganisation i Tyskland 1926-1945 med syfte att skapa fanatiska nazister och soldater. Det fanns en underavdelning för tjejer och deras främsta uppgift var att vara exemplariska nazister och i vuxen ålder föda rasrena ariska barn. Militära övningar med vapen och marscher var en viktig del i Hitlerjugends verksamhet för ynglingar.

Kamrat Putler i Ryzzland följer korpralen Hitler i spåren även på detta område genom att militära övningar ingår i den ryska skolans undervisning en gång per vecka. Bilder finns på ryska skolbarn som iförda uniformer och med trägevär genomför militär excercis. I Nazityskland pågick de krigiska övningarna i regi av Hitlerjugend men i Ryzzland är verksamheten inbakad i den reguljära skolans verksamhet. Putler har här gått ett steg längre än Hitler! För både Hitler och Putler var och är ideologisk fostran och indoktrinering av barn och ungdom en grundläggande idé. Putin gör sedan något årtionde bankrånaren och folkmördaren Stalin till rysk folkhjälte genom förfalskning av historien. De 20 miljonerna döda p g a den sovjetiska kommuniststaten och Stalin utplånas ur det ryska medvetandet.

Ryska barn inskolas i föreställningen om den ryska rasens historiska överhöghet i den Ryska federationen och i de närmast omgivande länderna som anses tillhöra Rysslands buffertzoner. Till dessa zoner hör Sverige, Finland, Polen, Västtyskland, Ungern och dessutom de europeiska länder som hörde till östblocket 1945-1990. Baltstaterna är naturliga delar av den ryska federationen anser Putin och hans anhang. Putin anser alltså att Ryssland har rätt till ett betydligt större ”lebensraum” än Ryssland av idag. Denna ”rätt” finns inte i några internationella avtal utan är fria fantasier i Putins febriga nazzehjärna.

Detta virriga tankegods finns inte bara hos Vladimir Putin utan i sann Hitleranda håller sig Ryzzland med egna ideologer som t ex Alexandr Dugin vars dotter mördades i ett attentat för något halvår sedan. Ryska herrefolksfantasier hör inte hör hemma i vår tid!

Nationalistiska föreställningar finns även på andra håll i världen, t ex i Nordkorea och Eritrea. Eritrea är bekant som en av världens värsta diktaturer som t ex håller den svenska journalisten Dawit Isaak fängslad sedan 2001 utan rättegång. I Eritrea börjar skoldagen med uppställning på skolgården i klasskolonner och i stram givakt och under andakt beskådar elever och lärare flagghissning och lyssnar till nationalsången som flödar ur stora högtalare. Därefter marscherar klasserna taktfast och under tystnad och noggrann kontroll av lärarna till sina klassrum där de på kommando tillåts sätta sig. Jag har själv sett spektaklet på en privat inspelad film. Låter inte dessa skolrutiner som en våt dröm för ett svenskt politiskt parti?

Sadisten i Kreml, Putin

Av , , 17 kommentarer 16

Vem är förvånad över missilangreppen mot bostadshus, kulturbyggnader och sprängningen av kraftverksdammen i Ukraina? Ren terror mot civilbefolkningen! Knappast den som hängt med i KGB-mannen och gangstern Putins ”karriär” sedan år 2000. Med hjälp av sina kumpaner i FSB (fd KGB) har Putin utfört ”operationer” mot misshagliga ryssar utomlands, t ex Litvinenko år 2006 med det radioaktiva nervgiftet polonium och Skripal med dotter 2018 med giftet Novitjok. Detta gift använde Putin även mot den främste politiske utmanaren i Ryssland Navalnyj 2020. Putins tidigare politiske utmanare Boris Nemtsov avlivades dock med skjutvapen utanför Kreml år 2015 och samma avlivningsmetod användes mot journalisten Anna Politkovskaja som sköts i trappuppgången till sin bostad år 2006. År 2004 utsattes den Ukrainske presidentkandidaten Victor Jusjtjenko för mordförsök med nervgiftet dioxin. Jusjtjenko var valets motståndare till Putins favorit Janukovitj
Det finns även misstankar om att sprängningar av bostadshus i Ryssland i samband med Tjetjenienkriget i något fall kan vara iscensatt av Putins kumpaner i FSB (fd KGB) för att ge Putin möjligheter att framstå som ”den store räddaren” genom skoningslös jakt på tjetjener i Ryssland. ”De skulle jagas ända in på dass” som han uttryckte sig inför TV-kamerorna. Det föga presidentliga ordvalet gick förstås hem i utedassens eget rike, Ryssland. Trettio procent av ryssarnas bostäder har utedass som standard.

Det finns en gemensam nämnare i Putins val av gifter. Den nakna sadismen! Offren ska inte bara avlivas, de ska plågas ihjäl. Polonium är t ex mycket radioaktivt och plågar obevekligen livet ur offret under ett 3 veckor långt förlopp. Dioxin är inte heller något ”snällt” gift. Den som överlever får svåra hudförändringar och livslånga hälsoproblem.

Användandet av brottslingar och kåkfarare i den ryska krigsföringen i Ukraina har gamla anor och är ett annat exempel på Putins sadism. Samma metod använde Stalin mot fångarna i Gulag. Kriminella från fängelserna placerades ut bland de politiska fångarna i Gulaglägren och de tog snabbt makten och blev en plåga för övriga. I civiliserade länder är fängelsekunder de första som utsorteras vid mönstringen till värnpliktsutbildning eftersom de kraftigt sänker stridsvärdet.

Anfallet på Ukraina strider mot ingångna internationella avtal i samband med Sovjetunionens upplösning och mot den rådande världsordningen. Gränser ska inte kunna ändras genom anfallskrig. Putins anfall på Ukraina är exempel på ett gangsterbeteende och en sadism som borde höra hemma på historiens skräphög.

Man kan ju faktiskt fråga sig, rycker Putin fortfarande vingarna på levande humlor som sommarnöje?

Ryssland det förlovade landet för gangstrar

Av , , 2 kommentarer 9

Gangster i Kreml (Putin), gangstrar i den ryska armén, gangstrar i den s k Wagnergruppen o s v. Detta med gangstrar i statens tjänst har gamla rötter i Ryssland. Stalin var bankrånare i början av sin karriär och orsakade tiotals miljoner ryssars och ukrainares död. Bland mördade personer med nackskott ingick även ett antal s k ”Kirunasvenskar som emigrerat till det kommunistiska ”paradiset”. Stalin ledde väpnade bankrån med många dödsoffer i början av sin karriär och Lenin beordrade många ”kvotmord” under sin korta tid i Kreml.

Anlitande av gangstrar i ryska statens och arméns tjänst har också långa anor. Stalin beordrade att kriminella skulle placeras ut i barackerna i alla Gulagläger med avsikten att plåga de politiska fångarna ännu mera. Gangstrarna tog snabbt över i barackerna och utnyttjade de politiska fångarna som ”passopper” vilket i hög grad förnöjde Stalin. De politiska fångarna i Gulag, som också kallades ”Folkets Fiender”, var ofta ”vem som helst” t ex bönder från Ukraina och Baltstaterna eller tatarer från Krim som under lång tid drabbats av rysk folkfördrivning.

Det är alltså inte särskilt förvånande att den kriminelle Putin använder straffångar i anfallskriget mot Ukraina med hemska följder för den Ukrainska befolkningen. Chef för dessa militära förband bestående av straffångar, gangstrar, är Prigosjin, själv f d straffånge med 9 år bakom galler för rån! Det är inte att undra på de rapporter om förfärliga övergrepp mot civilbefolkningen i Ukraina och mot krigsfångar som media dagligen levererar.

Putin själv har inte skakat galler, ännu, trots internationell arresteringsorder! Skyldig till massmord i Tjetjenien och olagliga militära anfall även mot Georgien och Ukraina. Dessutom till mord på politiska motståndare som Nemtsov och journalisten Anna Politkovskaja. Mordförsök med gift mot Ukrainska presidentkandidaten Jusjtjenko 2004. Mordförsök med gift på politiska motståndaren Navalnyj som nu snart tycks vara avlivad färdigt i sitt fängelse enligt oroväckande nyheter.

Allt sammantaget ger en bild av Ryssland som en primitiv gangsterstat styrd av gangstern Putin med hjälp av gangstern Prigosjin. All opposition, som nu helt öppet benämns ”Folkets Fiender” är avskaffad.

Xi läxar upp Putin den lille

Av , , 2 kommentarer 4

Den Store Xi Jinping läxar upp Putin den Lille. Putins med illa dold upphetsning framställda hot mot ”väst” om kärnvapenkrig har nu reducerats till att kärnvapenkrig är uteslutet. Putin har också fått acceptera att etablerade landsgränser inte får ändras genom militära anfall. Här kommer förstås Putin att ha sina egna tolkningar men helt klar en smäll i stjärten från Xi Jinpings sida.

Kinas ekonomiska närmande till väst genom projektet ”Sidenvägen” torde vara lönsammare än att vänslas med en giftmördare och självhärskare i Kreml. Fortsätter Kina med allt för intima relationer med den ekonomiska dvärgen Ryssland kommer Kina att förlora på det. Rysslands ekonomi är en liten bråkdel av t ex EU:s, USA:s och Kinas. Kanske Kina kan utveckla en ny modell på utedass att ersätta de 15 miljoner utedass som är rysk standard för 15 miljoner ryska hem?

Det är annars slående vilken överlägsenhet i levnadsstandard för folket som existerar i de västliga demokratierna och i världens länders ”lyckoindex” ser vi samma överlägsenhet. Frågar man folk i diktaturer och fattiga länder vilket deras drömland på jorden är svarar nog en stor majoritet USA eller något annat land i ”väst”. I ”västs” demokratier måste de politiska partierna prioritera folkets behov av vård-skola-omsorg, bostäder, kommunikationer, levnadsstandard etc.

Putins efterträdare

Av , , Bli först att kommentera 10

Många spekulerar om vilken som blir Putlers efterträdare om någon giftmakare i det halvmiljon-hövdade FSB får för sig något. Alltfler spår dock att den före detta fängelsekunden Prigozjin, som nu leder privatarmén Wagner-gruppen, blir den som tar över makten i Kreml. Han producerar och säljer maten till alla Rysslands fängelser och även till Kreml och till sin armé så han sitter i vinnarhålet. Kreml dominerades i 30 år av bankrånaren Stalin och Putin-giftmördaren har nu varit innehavare av Kreml i 21 år så cirkeln skulle slutas på ett typiskt ryskt sätt om rånaren, tjuven och svindlaren Prigozjin, som suttit 9 år i fängelse, tar över tyrann-nästet Kreml. Han har öppet kritiserat Putins sätt att leda kriget mot Ukraina och Putin har inte vågat sätta Prigozjin på plats, förmodligen p g a Prigozjins starka privatarme´. Putin är kanske rentav skiträdd för Prigozjin!

Påhittet att rekrytera straffångar för att plåga ”motståndare” har en lång historia i Ryssland. Kriminella skickades till Gulaglägren och placerades ut i lägerbarackerna för att plåga och trakassera de ideologiska fångarna. Det kriminella slöddret tog snabbt makten i barackerna och de politiska fångarna led svårt av detta. De bestals på mat och privata ägodelar av de kriminella med lägerledningens goda minne och fick tjänstgöra som gangstrarnas springpojkar. Samma elände drabbade de kvinnliga ideologiska lägerfångarna. Den som läst Gulag-litteratur har detta klart för sig.

Inga civiliserade länder rekryterar kriminella till sina arméer eftersom de sänker stridsvärdet betydligt och bara ställer till det med interna bråk och begår hemska krigsbrott mot civila. Utsorteringen av lagbrytarna i civiliserade länder sker främst vid mönstringen men utsortering av olämpliga sker även under värnpliktstjänstgöringen vid behov.

Prigozjinägda Wagnergruppen sägs använda de villkorligt frigivna straffångarna till rena självmordsanfall och på så sätt minskas kostnaderna för att hålla gangstrarna i ryska fängelser. Prigozjin vet ju detta eftersom han säljer maten till alla ryska fängelser och Putin betalar säkert Wagnerledaren bra för minskningen av fängelsekostnaderna. Överhuvudtaget är den f d fängelsekunden Prigozjin nu en av Rysslands rikaste oligarker, vilket han har Putin att tacka för.

Putins problem växer

Av , , 3 kommentarer 8

G20-mötet i Brisbane Australien i nov 2014 blev ingen höjdare för skolgårdsslagskämpen Putler. Han anlände i stor stil med 4 st krigsfartyg som ankrade strax utanför Australiens territorialgräns vilket var uppseendeväckande uppkäftigt och som fick Australiens regering att ilskna till. Det var bara drygt 3 månader sedan en rysk missil träffat passagerarplanet MH17 över Ukraina och 298 passagerare, män, kvinnor och barn regnade ner över Ukrainas jord. Innan detta hände hade Putler annekterat Krimhalvön i februari 2014. Ryssland hade också startat ett hybridkrig mot Ukrainas östra provinser med anonyma ”gröna gubbar”. Kanadas premiärminister Steve Harper sade vid hälsningen att ”jag antar att jag måste skaka din hand, men jag har bara en sak att säga dig, du måste ut ur Ukraina. Obama sa också till Putin att ”aggressionen mot Ukraina är motbjudande och ett hot mot världen”. Vid den obligatoriska bildtagningen placerades Putin på ytterkanten vilket i och för sig motsvarar Rysslands ekonomiska styrka i världssamfundet. Giftmördaren fick det alltså hett om öronen. Han åkte också hem till Kreml innan G20-mötet var slut och tog krigsfartygen med sig. Kanske världens mest osmarta sätt för en regeringschef att resa med hänsyn till klimatet.

Hur ser då Rysslands ”storhet” ut om vi tittar på andel av BNP, vilket i stort sett motsvarar landets ekonomiska styrka. Siffrorna i biljoner USD år 2021.
USA 23
Kina 17,7
(EU 17)
Japan 5
Tyskland 4,3
Storbritannien 3,2
Indien 3,2
Frankrike 3,0
Italien 2,1
Canada 2,0
Ryssland 1,8
Brasilien 1,6
Australien 1,6 o s v
BNP kan mätas på olika sätt men i stort sett kan vi lita på relationerna mellan länderna. Ryssland har inte mycket att skryta med undantagandes antalet atombomber, vätebomber, bombplan och stridsvagnar. Samma gäller andelen av befolkningen som har utedass och lever i trångboddhet. Ryssland är ett mycket fattigt land när det gäller levnadsstandard för befolkningen. Den som kommer ihåg kommunismens fall 1989-90 och hur det såg ut i den del av Karelen som stulits från Finland under ww2 kunde dra sina slutsatser. I Öst-Karelen såg det ut som om tiden stått stilla i 45 år. Kacklande höns som sprang runt förfallna hus som inte sett målarfärg på 45 år. Denna typ av ”levnadsstandard” vill Putler nu lyckliggöra Ukraina, Georgien m fl med!

Medborgarna matas med myter om Rysslands ”storhet” och ”rätt” att med religiösa förtecken dominera omgivande länder som befriade sig från Sovjetunionens tvångströjor kring 1990. Precis samma galna idé som Adolf Hitler hade om ”lebensraum” och den germanska rasens rätt att skapa ett antal ”lydriken” runt Tyskland.

Nu graderas stödet till Ukraina upp med ännu mer sofistikerade vapen vilket kan medföra att Ukraina tar tillbaka de territorier som Putler olagligen annekterat. Det är bara att titta på de ekonomiska styrkeförhållandena enligt tabellen ovan så förstår man vartåt det barkar för den lille giftmördaren Putin. Övervikten för ”väst” när det gäller produktionsförmåga är enorm precis som den var i slutet av ww2. Av någon anledning återfinns hög levnadsstandard för befolkningen i demokratiska länder. Demokratin kanske är anledningen!