Etikett: katastrofer

Två katastrofer, vindkraft och EU

Av , , 3 kommentarer 7

Två katastrofer beskrivs på dagens debattsida i VK. Den ena katastrofen är vindkraftens utbyggnad och den andra är vårt medlemskap i EU. Vindkraften ”drabbar” oss, djuren flyr och stora isstycken viner omkring och eländet är totalt. Allt enligt den vandringssägenkatalog som är i omlopp på internet. Alternativen atomkraft, vattenkraft, kolkraft, oljekraft förbigås i stort sett. Vattenkraften har erhållits genom ett totalt omstöpande av landskap och älv – sjösystem och  bortjagande från där boende människor. Det finns fortfarande outbyggda älvar så den som vill flytta elproduktion en bra bit bortom sig själv har ju här en möjlighet. Huvudprincipen är – gärna elkraft bara den produceras där ”någon annan” bor. I eländeskatalogen finns ljudproblemet och det visuella problemet. Ljudet från vindkraftverk är så lågt att man måste gå ganska nära dem för att höra något som överröstar vindbrus i skogens träd mm.

Buller är oönskat ljud. Ljud som vi godtar i ganska höga decibeltal finns i stor omfattning i vår miljö dag som natt. Flygplan, biltrafik, mc, 4-hjulingar, snöskotrar, tåg, spårvagnar, lastbilar, traktorer, motorbåtar, vattenskotrar, lastfartyg, färjor, stereoanläggningar etc etc. Många bor inom 10 m från gator och europavägar, järnvägar mm utan att klaga. Många har startande trafikflygplan något 100-tal m ovanför huvudena. Sådant ljud godtas utan att blinka. Får man ett visst ljud på hjärnan spelar det dock ingen roll hur lågt det är. Adrenalinet pumpar, blodådrorna vid tinningarna sväller, munnen blir torr och vi förbereder oss för striiiid! Själv blir jag hysterisk när jag ska somna och jag plötsligt hör en mygga ina – ett mycket svagt ljud. Adrenalinet pumpar, stenåldersmänniskan i mig vaknar och med stirrande ögon flyger jag upp ur sängen och startar jakten och det smäller i väggarna. I detta fall tycker jag dock att det finns ett visst fog för min reaktion. Myggan vill ju suga mitt bloood! Jag har lite svårare för att hitta rationella skäl för att riva upp himmel och jord för viskningarna från något vindkraftverk. Det visuella problemet har nog att göra med samma mekanism. Får man något på hjärnan startar adrenalinpumpen så fort man bara ser en skymt av det man avskyr.

Vindkraften ger stora ekonomiska resurser till glesbygdsbyarnas  föreningsliv som kan göra glesbygden mycket attraktivare att bo i. I det stora hela kommer glesbygder med vindkraft att blomstra som aldrig förr. Vindkraftsinkomsterna övertrumfar skogsinkomsterna. Många får heltidsjobb i vindkraftverkens närområde. Här är skillnaden mot vattenkraften mycket stor. När vattenkraften är färdigbyggd sysselsätts några få i ledningscentraler 10-tals mil från där kraften produceras.

När det gäller malmer och mineraler ser vi i stort sett samma mönster. Gärna bilar, kylskåp, TV, mc, åkgräsklippare mm men råvarorna ska tas fram där ”någon annan” bor. Inte där man själv bor.

Debattartikeln om eländet med EU följer ett bekant mönster. Höga löner för topptjänstemännen i EU är skäl för Sverige att gå ur EU. Artikeln andas politikerförakt. Vad är alternativet till EU? Återgång till nationalstater som bekrigar varandra? Inget begripligt om hur det i stället ska vara. Företagen  skapar jobben, det är ett riktigt konstaterande. Våra företag handlar med övriga EU-stater i stor omfattning och har stor fördel av medlemskapet. Vår export och import ligger någonstans över 40 % av BNP. Därför är de exportberoende företagen mycket positiva till vårt medlemskap i EU. Negativismen finns i stor utsträckning bland anställda i offentlig sektor som inte ser något samband mellan sina inkomster och handeln med EU. Mest negativa till EU bland partierna är sverigedemokraterna och vänsterpartiet.

Nu går jag i säng och hoppas slippa dra ut i strid mot någon inande mygga strax före insomningen! Biltrafik och ev vindkraftverk stör mig inte alls!

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,