Etikett: Kvinnodominans högskolan

Kvinnodominans i skolan

Av , , 4 kommentarer 2

Enligt nya uppgifter går 38 % av männen vidare till högskolestudier och motsvarande andel för kvinnor är 62 %. Det är siffror vi måste ta på största allvar. När man tittar på program i SVT2 där olika personer uppträder som experter och forskare i olika ämnen frapperas man av den stora kvinnodominansen. Andelen kvinnor som går vidare till forskarutbildning är också större än för män.

Det är också numera en verklighet att tjejer får högre betyg på gymnasiet än killar.

Vad har orsakat detta? Jag tror att man måste gå tillbaka några årtionden för att försöka förstå.

1. Skolan har blivit i det närmaste enkönad, först grundskolan och nu ser vi samma utveckling i gymnasiet. Killarna får allt färre manliga förebilder att relatera till i skolan.

2. Huvudorsaken till den totala kvinnodominansen är att lärarna på högstadiet och gymnasiet under flera årtionden åkt rakt ned i källaren lönemässigt i relation till andra yrken, särskilt om man beaktar livslönen efter amortering på studielånen. I bruksorterna kunde killarna strunta i att anstränga sig i skolan och efter avslutad grundskola genast få jobb på bruket med högre lön än sina lärare. Killarna har sett detta och är så pass smarta att de satsar på det som ger bra inkomster. I motsats till detta har tjejernas enda chans varit att anstränga sig i skolan och studera vidare för att skaffa sig en anständig levnadsstandard. För knappt 60 år sedan var lönen för en läroverksadjunkt och en riksdagsman ungefär lika stor, nu har riksdagsledamöterna dubbelt så hög lön!

3. Den stora flyktingvågen det senaste åren från främst Afghanistan har innehållit en stor andel killar som haft svårt att kvalificera sig för högskolestudier av förklarliga skäl, men det är en liten del av förklaringen. Utvecklingen i skolsystemet har ju pågått i årtionden!

4. Attityderna i befolkningen har naturligtvis också betydelse. Så länge jag minns, åtminstone sedan 1960-talet, har det ansetts töntigt för killar att anstränga sig och vara duktig i skolan. Plugghäst har inte varit en speciellt uppskattande beteckning från skolkamraterna. Jag återkommer till detta med livslönen. Det är fortfarande så att många mansdominerade yrken, som kräver gymnasieexamen på yrkesprogram, ger högre lön och betydligt högre livslön än yrken som kräver högskoleexamen. Killarna är kanske väldigt smarta som väljer bort högskolestudier.

5. Pedagogiken anses inte vara anpassad för killarna i skolan. Kan nog vara så när man snart måste använda förstoringsglas för att hitta manliga lärare i skolan.

6. Lönenivelleringen har enligt min mening gått för långt och världens högsta marginalskatter är inte heller bra för en  arbetsmarknad som behöver attrahera skarpa hjärnor, även från utlandet.