Etikett: Wiki Leaks

WikiLeaks läckor, Bildt och Billström.

Av , , 1 kommentar 3

Frågan är om svensk politik och andra länders politik skall låta sig styras av WikiLeaks läckor i all evighet. Det vore illa om demokratiska länders politiska debatt skall domineras av att förhålla sig till de hemliga dokument som avsiktligt pytsas ut med jämna mellanrum likt följetonger i den kolorerade veckopressen. I så fall överlåter vi till andra att sätta agendan för vårt politiska liv. Räcker det inte med att SJ spårar ur lite då och då? Jag håller på att vara less!

Ofta tycks det handla om dokument som är enskilda tjänstemäns minnesanteckningar om vad som man tror ha sagts vid möten av olika slag. Inte om protokoll som underskrivits och godkänts av inblandade parter. Det hela får karaktären av "skvallret går". WikiLeaks försök att med dokument som inte skrivits för allmänt bruk dominera den politiska debatten i snart sagt alla jordens länder underlättas av politiker som ser chansen att plocka politiska poäng eller har ett trängande behov av att synas och märkas. Bara man nu inte gör självmål genom att man är den som "drabbas" nästa gång!

Skall vi få stopp på detta planerade försök att störa demokratiska länders politiska liv bör vi göra som Bildt och Billström. Ägna sig åt viktigare saker än att kommentera  WikiLeaks läckor i parti ocm minut. Det Bildt och Billström står för offentligt framgår av officiella beslut, justerade protokoll och offentliga framträdanden.

Tidigare har t ex diplomaters mustiga formuleringar i hemliga brev till sitt utrikesdepartement tolkats som USA:s officiella ställningstaganden. Det är inte bara SJ som spårar ur.

1 kommentar
Etiketter: , ,