Småföretagen nyckeln till Umeås framtida tillväxt

Några funderingar, som komplement till dagens krönika om Umeå, inlandet och Norrland, kring skillnaden mellan drivkrafterna bakom Umeås tillväxt på 1900-talet och vad som krävs för motsvarande tillväxt under 2000-talet. I grunden handlar det om att de stora, spektakulära etableringarnas tid är över, i framtiden är det de många små enheterna som måste skapa tillväxten – företagen.

Umeås tillväxt är ju inte bara en kontroversiell fråga utanför Umeå, utan även i Umeå. Ett antal olika förhållningssätt och ståndpunkter kan urskiljas.

En del anser att Umeå skulle må bäst av att sluta växa, eller rentav krympa. Det är den åsikt jag har minst förståelse för. Den retoriska motfrågan är förstås: vilka av de människor som vill bosätta sig i Umeå är det som i så fall borde avvisas respektive vilka av Umeås nuvarande invånare är det som utgör ett problem?
Att se negativt på att fler människor vill flytta/har velat flytta till orten eller staden (eller landet) är överhuvudtaget en ansats som jag har mycket svårt för, inte bara för att det skulle göra både Umeå och Norrland (och Sverige) fattigare, utan framför allt av de andra, principiella skäl jag också redogör för i dagens ledarkrönika.

Idealet måste vara att människor i så hög grad som möjligt ska kunna bestämma själva var de bygger upp sina liv – och då är det inte en politisk fråga att från ovan besluta var människor ska få bo och inte få bo. Det väljer människor själva utifrån var de finns jobb och utkomst. Och jobb och välfärd är ingen statisk kaka som krymper för var och en om fler människor flyttar till en region, utan något dynamiskt som växer av tillväxt och människors arbetsinsatser.

Andra anser att Umeå förvisso bör satsa på tillväxt, men tror inte att förutsättningarna för någon större befolkningsutveckling framöver finns. Och ytterligare andra tycker både att Umeås tillväxt är bra och att den kommer att fortsätta. Även i den sista kategorin finns det, trots den grundläggande enigheten både i värderingar angående och bedömningen av Umeås grundläggande befolkningstillväxt, en rad olika åsikter om vad som är ett realistiskt och för den långsiktiga planeringen rimligt tillväxtmål för de kommande decennierna.

Det är svårt att bedöma hur mycket Umeå kommer att växa till mitten av det här seklet. Att staden har expanderat som den gjort – även om man tar med införlivningen av nya kommundelar i beräkningen – de senaste 40 åren har förstås mycket med universitetets etablering här att göra.

Några sådana nya, epokgörande etableringar kan Umeå inte förvänta sig de kommande 40 åren, vare sig av offentlig eller privat karaktär. Därför kommer inte heller universiteten att vara samma befolkningstillväxtfaktor framöver över som de varit. De kommer fortfarande att vara viktiga även ur den aspekten – genom företagsavknoppningar, investeringar och matchning av utbildningar mot den regionala arbetsmarknaden osv – men inte i samma omfattning som Umeå vant sig vid.  

Löne- och skattenivåerna, stadsplaneringens utformning, boendemiljöer och boendepriser och givetvis kvaliteten inom den offentliga välfärden har stor betydelse för utvecklingen. Det går inte att peka ut enbart en orsak till att en stad lockar till sig människor eller får människor att stanna kvar.

Men ska Umeå fortsätta att växa i samma takt under de kommande decennierna som under de senaste måste något annat tillkomma som tar vid där universitetet inte längre kan fungera som ensam motor. Till skillnad från under 1900-talet handlar det då inte om spektakulära etableringar av stora enheter och institutioner, utan om framväxten av många små

Framför allt gäller det då att bryta det övertydliga sambandet mellan Umeås befolkningsutveckling och de nationella konjunkturcyklerna. Umeå är den klassiska, mindre universitetsstaden som växer snabbare när tiderna är dåliga och folk inte hittar jobb, men tappar fart när det råder högkonjunktur.

Det räcker fortfarande till en tydlig befolkningsökning, genom födelseöverskott, men inte i den takt som de officiella, kommunala tillväxtmålen förutsätter. Umeås arbetsmarknad måste bli bredare och rörligare för att kunna fånga upp exempelvis fler nyutexaminerade studenter som skulle vilja stanna i staden men inte hittar jobb och därför flyttar – ofta säkert till Mälardalsregionen.

För att förändra den bilden hänger mycket, nästan allt, i 2000-talet på det lokala småföretagarklimatet. Lyckas Umeå sämre än motsvarande universitetsstäder söderöver på att skapa goda villkor, bra konkurrenssituation och en lokal kultur för entreprenörskap – inte minst inom de nya tjänstenäringarna – och företagsetableringar som skapar fler typer av jobb på den regionala arbetsmarknaden, kan det bli svårt att nå redan det gamla befolkningsmålet om 150 000 invånare till 2050, för att inte tala om det mindre realistiska på 200 000 till samma år.
 

Småföretagarklimatet i Umeå bör ägnas mycket uppmärksamhet i den kommande lokala valrörelsen.

Etiketter: , , ,

11 kommentarer

 1. Erik

  Alltså, som jag skrev i min insändare 3 dagar innan din ledarartikel så handlar det nog inte riktigt om att man är ”tillväxtfientlig” utan att man har en syn på kvalité kontra kvantitet och ser ett riskmoment där dessa inte fungerar i symbios vilket också finns exempel på från storstäder som expanderar i allt för hög takt. Min personliga rädsla ligger i att ”tillväxthysterin” (synen på staden som företag, tävlingen mot andra städer osv) lägger fokus på satsningar som ska ”locka” nya invånare på bekostnad av de redan bosattas levnadskvalité. Jag gav i min insändare några exempel på detta.

 2. Erik

  Forts: Jag menar t ex att för snabb tillväxt riskerar att göra innerstaden till ett kommersens ”skyltfönster” och i och med prisökningen där samt omvandlingen till t ex bostadsrätter (gentrifiering) riskerar man (och här finns gott om exempel från övriga europa) att trycka ut de fattigaste långt ut i förorter och skapa en segregation där du har kommers i innerstaden, rika i områdena runt innerstaden och fattiga några kilometer bort i oattraktiva förstäder. För dig utifrån din ideologi kanske inte detta är något dåligt men i mångas ögon är det en risk man ser och skräms av.

 3. Ola Nordebo

  Svar till Erik (2010-04-29 11:09)
  Jag förstår vad du menar, men anser att det är ett verklighetsfrämmande och farligt resonemang. Du svarar inte på frågan vilka av de som föds i Umeå och som flyttar hit (dvs de människor som gör att staden växer) som du tycker sänker ”kvaliteten” på det lokala samhället. Vilka är det som du anser borde stängas ute som vill hit? I mina öron låter det som om ditt resonemang landar i en föreställning om att Umeå borde bli ett stort ”gated community”.
  Jag förespråkar förtätad, central bebyggelse med en blandning av boende, icke-kommersiella rum (gärna kulturpräglade) och konsumtion (forts följer)

 4. Ola Nordebo

  Svar till Erik (2010-04-29 11:09)
  …som gör att så många som möjligt kan bo centralt, inte bara de privilegierade. Detta både av miljöskäl och för att undvika gamla misstag med socialt och ekonomiskt segregerade betongförorter som delar upp städer och stänger ute folk. I princip alla som vill att Umeå ska växa förespråkar, så vitt jag vet, en förtätad stad – alltså motsatsen till vad du hävdar. Men eftersom du med din fåniga sista släng avslöjar att du är lika bekymrad som okunnig och fördomsfull om mina ideologiska utgångspunkter kanske du borde ägna lite mer tid åt att bättre förklara människosynen bakom dina egna istället.

 5. Ola Nordebo

  Svar till Erik (2010-04-29 11:09)
  Nu blir det rena spamningen här, men det är ju intressanta frågeställningar: en punkt där vi dock är överens är att en stad som växer relativt snabbt måste ligga med mycket god framförhållning i sin stadsplanering, tänka långt i förväg, för att undvika just segregation, sociala missförhållanden och slarviga förortslösningar och för att kunna erbjuda bostadsmöjligheter, offentliga rum, kollektivtransportlösningar och välfärdsservice som lever upp till de officiella ambitionerna. Därför måste det finnas ett genomtänkt samband mellan pålitliga befolkningsprognoser och långsiktig stadsplanering.

 6. Erik

  Människosynen bakom min egen ideologi? tja, jag är frihetlig socialist. I bred bemärkelse betyder det att jag vill att demokratin ska vara fullständig, alltså ett direkt folkstyre där de som berörs själva bestämmer över sin vardag, framförallt gäller detta den ekonomiska sfären.

  Till diskussionen. Om man bara snackar ”Så här ser min dröm ut över ett framtida Umeå” så ja, där är vi helt överens. Förtätning, förhöjning, blandad boendekaraktär, icke-kommersiella mötesplatser, närhet till det livsnödvändiga (skola, dagis, mataffärer, sjukhus, vårdcentral osv). Frågan är ju HUR man uppnår detta

 7. Erik

  Forts:
  Självklart menar jag inte att man ska hindra människor att flytta hit (eller någon annanstans heller, för min del är jag oerhört skeptisk till nationsgränser överhuvudtaget). Umeå får gärna växa hur mycket som helst men det är kärnan blir i diskussionen blir ju VARFÖR och HUR och det är här skiljelinjerna i diskussionen blir som starkast. Jag uppfattar verkligen många av politikernas ambitioner som en ”tävlan” med andra städer, en företagssyn på staden som är otroligt stel och sällan i sin beskrivning tar verklig hänsyn till vår vardag. Det är detta jag har försökt beskriva. ->

 8. Erik

  Forts 3:
  Du kan ju t ex säga att du vill ha en förtätning med utrymme för t ex icke-kommersiella mötesplatser, min fråga är hur man får detta att gå ihop i en kapitalistisk värld. Omvandlar du och renoverar gamla hus i centrum eller bygger nya så höjs standarden (bra egentligen!) vilket gör att de generella priserna trissas upp. Samma sak gäller om du bygger en flådig galleria i centrum, då höjs priserna på ALLA närliggande lokaler vilket nästan per automatik tränger ut just icke-vinstdrivande och icke-kommersiella aktörer. Jag kan ge dig 100 exempel från andra städer! Gentrifiering!

 9. Erik

  forts 4, sista:
  Oj nu blev det långt. Men du förstår väl hur jag menar? Det kluriga med hastig expansion är ju gentrifieringen. Hur undviker man den? Hur höjer man människors standard utan att byta ut dem mot andra människor från högre skikt? Få städer lyckas ju här. Umeå har hittills faktiskt lyckats relativt bra i jämförelse med många andra städer i Sverige (i frågan att undvika massiv segregation) men med badhus, nya hotell, nya gallerior och nya prisrekordslägenheter i centrum så är vi ju, enligt mig, på väg i gentrifieringens riktning. Det är där min kritik ligger.

 10. Erik

  Jag vill förövrigt tacka för att du tar/tog dig tid att svara på mina kommentarer då jag också tycker att detta är en otroligt intressant diskussion som ligger mig nära om hjärtat. Som sagt så tror jag att jag och du är ganska överens om själva målsättningen men att skiljelinjen går i ”hur man når dit” och vilka risker som finns samt i vilka termer man pratar. Det skulle vara jätteintressant att höra hur du ser på gentrifiering, vad som är orsaken till gentrifiering och hur man undviker det i samband med större kommersiella utbyggnader, lyxbostäder och liknande!

 11. Ola Nordebo

  Svar till Erik (2010-04-30 10:24)
  Tack, detsamma. Jag ska klura på gentrifieringen och återkommer. Om inte annat får jag ta ett grepp på hela den här diskussionen i en framtida lördagskrönika. Där har jag med lite generös redigering 7000 tecken på mig…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.