Vad vill socialdemokraterna egentligen??

Av , , 1 kommentar 6

Det märks att valet närmar sig med stormsteg och det syns även i den politiska debatten. Bland annat går ledande socialdemokrater ut och angriper vi Liberaler i en debattartikel när det gäller äldreomsorgen. Istället för att tala om vad man vill, så pratar man bara om att man prioriterar välfärden före skattesänkningar. Man pratar också om framtida politiska samarbetspartner, istället för att säga vad man vill själva vill. Tyvärr verkar det som att socialdemokraterna har kört fast när det gäller äldreomsorgsfrågor och det enda man har att komma med är hur dåliga andra partier är. Vart finns nytänkandet hos socialdemokraterna? Man pratar också om att vi står inför ekonomiska utmaningar, men samtidigt har man inget problem att satsa 20, 5 miljoner på ett gitarrmuseum. Vi Liberaler satsar hellre på välfärden och de äldre, än på gitarrer. För oss Liberaler kommer kommunens kärnverksamheter alltid att vara i fokus.

Från Liberalernas sida så kan vi inte heller låta de äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

Sen måste också makten skall flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga och ingen skall tvingas att bo där politikerna tycker. Valfrihet i äldreomsorgen borde vara en självklarhet, men tyvärr så motarbetas det av de styrande i Umeå.

1 kommentar

Desperata socialdemokrater!

Av , , 1 kommentar 12

Ett flertal socialdemokrater angriper mig desperat på sina bloggar. Man kan även läsa i en blogg att jag är ute och cyklar. Man kan även läsa att jag styrs av andra. Något som är slående i dessa bloggar är att man har ingen självrannsakan när det gäller det egna partiets politik. Vad jag förstår så har också partipiskan slagit till och nu är det bara att rätta in sig i ledet.

Man verkar också glömma att man själva sitter i makten och man skyller hejvilt på andra. Nedskärningarna inom den personliga assistansen skyller man på försäkringskassan och verkar ha glömt bort att man själva har gett direktiven till försäkringskassan. Problem i äldreomsorgen skyller man på valfriheten och det visar också vilken okunskap man har. Skolans problem skyller man också på de privata utövarna. Sen får vi inte heller glömma den förra alliansregeringen som är orsaken till mycket. Jag saknar verkligen dom gamla socialdemokraterna som hade självinsikt och kunde erkänna att man var inne på fel spår.

1 kommentar

Många vill lämna äldreomsorgen!

Av , , 4 kommentarer 6

Vår framtida äldreomsorg står inför stora utmaningar och en stor utmaning är att behålla redan anställd personal. Enligt en rapport från kommunal så vill också många anställda lämna äldreomsorgen. Från Liberalernas sida så känner vi en stor oro och därför har jag ställt en interpellation till ordförande i äldrenämnden.

Här kommer interpellationen i sin helhet!

INTERPELLATION

Personal i äldreomsorgen

Mer än var fjärde anställd i äldreomsorgen vill sluta inom tre år, enligt en rapport som Kommunal presenterat i början av mars. Rapporten är en medlemsundersökning från Kommunal och den visar bland annat att 33 procent av personalen i äldreomsorgen i Västerbotten vill lämna yrket inom tre år. Den absolut största utmaningen i äldreomsorgen är att behålla redan anställd personal och att vara en attraktiv arbetsgivare för kommande generationer.

Över hälften av de anställda i äldreomsorgen saknar idag undersköterskeutbildning. Det finns givetvis en stark koppling mellan personalens kunskap och de äldres vårdkvalitet. För oss liberaler finns det givetvis åtgärder för att råda bot på denna situation. Kommunen måste se till att undersköterskeutbildningen svarar mot komplexiteten i uppdraget inom äldreomsorgen, då det behövs mer medicinskt innehåll. Redan utbildade undersköterskor måste också erbjudas vidareutbildning i exempelvis demensvård, som ett led i att behålla kompetensen. Eftersom det är brist på undersköterskor måste vi som arbetsgivare se till att rätt kompetens används på rätt plats, övriga sysslor såsom vårdnära service kan utföras av andra personalkategorier.

En av de större arbetsmiljöfrågorna är förläggningen av arbetstiden. Vi är övertygade om att det blir svårt att behålla och rekrytera personal med så kallade ”delade turer” – detta bör snarast förpassas till historien. Det behövs fantasi i att skapa attraktiva arbetstidsscheman för personalen.

Frågor till Janet Ågren (S), ordförande i äldrenämnden:

1. Vet du hur många inom Umeå kommuns äldreomsorg som vill lämna yrket inom tre år?

2. Vilka åtgärder är du beredd att vidta för att behålla och kunna rekrytera utbildad personal?

3. Anser du att delade turer är ett arbetsmiljöproblem för redan anställda och ett hinder i rekryteringen av kompetent personal?

4. Hur kommer det sig att Umeå kommun fortfarande använder sig av delade turer, då landstinget slutade med detta för över 25 år sedan?

5. Förekommer delade turer på någon av de mansdominerade arbetsplatserna i kommunens verksamheter?

Umeå den 8 mars 2018

Peder Westerberg

Liberalerna

4 kommentarer

Lundabron!

Av , , Bli först att kommentera 6

Än är inte Lundabron klar, men den är efterlängtad! Nu får vi hoppas att den blir klar i utsatt tid! Har därför ställt en enkel fråga till kommunfullmäktige om Lundabron

ENKEL FRÅGA

Lundabron

Bron mellan Lundåkern och Bölesholmarna har varit både efterlängtad och utlovad i många, många år. Det finns en oro över att bron inte kommer att vara klar i utsatt tid

Min fråga till kommunalrådet Hans Lindberg är:

Kommer Lundabron att bli klar till utsatt tid, så vi kan ta oss torrskodda raka vägen mellan Lundåkern och Bölesholmarna?

Umeå den 12 mars 2018

 

 

Peder Westerberg

Liberalerna

Bli först att kommentera

En röst på socialdemokraterna, är en röst på vänsterpartiet!

Av , , Bli först att kommentera 6

Läste Lennart Holmlunds blogg där han hade synpunkter på mig. Han påstår att jag styrs av andra och där har Lennart fel. Alla som följer mig vet vad jag står för och det är bara att följa debatten i kommunfullmäktige. Det går även att läsa mina motioner, interpellationer och enkla frågor.

Sen är politik också en kompromiss och det är något som socialdemokraterna också visat i sitt samarbete med vänsterpartiet. Där är den strategiska planen ett lysande exempel. Det blir även lite lyteskomik när man skäller på vänstern i media och nästa dag så låter man dom påverka den praktiska politiken. Som det ser ut nu så kommer också en röst på socialdemokraterna, att bli en röst på vänsterpartiet i valet.

Bli först att kommentera

Brottsförebyggande arbetet är oerhört viktigt!

Av , , 1 kommentar 3

Från Liberalernas sida så tycker vi att det brottsförebyggande arbetet är oerhört viktigt och där har Umeås föreningsliv en viktig betydelse. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper.

Därför är det viktigt att vi i kommunen tänker långsiktigt och inser att föreningslivet inte är en kostnad utan en investering för framtiden. Vi Liberaler ville också höja anslagen till föreningslivet när budgeten togs i kommunen förra året och vi hade även avsatt medel för det i vår budget. Tyvärr fick vi inget stöd för det.

1 kommentar

Stort misslyckande av socialdemokraterna!

Av , , 1 kommentar 10

För mig var det ingen överraskning att Åsa Regner (S) lämnade regeringen. Nu blev det en fin övergång till ett nytt jobb, men jag tror att misslyckandet i assistansfrågan var en bidragande orsak till att hon valde att byta jobb. Socialdemokraterna har misslyckats i den här frågan och det börjar man nu också inse. Självklart är det bra att socialdemokraterna börjar backa i frågan, men de är en lång väg att gå innan LSS -lagstiftningen är på rätt bana. Tyvärr har också socialdemokraternas envishet inneburit stor skada för många.

1 kommentar

En högt prioriterad fråga!

Av , , 1 kommentar 3

Det märks att valet närmar sig med stormsteg och det syns även i den politiska debatten. Något som tyvärr inte diskuteras så ofta är vår framtida äldreomsorg. För oss Liberaler är det en högt prioriterad fråga och det kommer att synas i vårt politiska arbete. Allt för ofta kan man tyvärr också läsa om missförhållanden inom äldreomsorgen. Det talas också ofta om nedskärningar inom äldreomsorgen och det är något som vi Liberaler säger nej till.

Från Liberalernas sida så kan vi inte heller låta de äldre kommuninnevånare lida på grund av dåliga och dyra beslut. Ansvaret för situationen ligger helt och hållet på socialdemokraterna, de måste ta ansvar och inte låta äldre invånare betala priset för en dåligt skött ekonomi.

Sen måste också makten skall flyttas från politikerna till de äldre och deras anhöriga och ingen skall tvingas att bo där politikerna tycker. Valfrihet i äldreomsorgen borde vara en självklarhet, men tyvärr så motarbetas det av de styrande i Umeå.

 

 

1 kommentar

Bra att regeringen tar frågan på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag var jag på ett möte med Statsråden Alice Bah Kuhnke och Ardalan Shekarabi. Mötet handlade om hot och hat mot förtroendevalda  Jag var inbjuden för att delge mina erfarenheter och synpunkter. När det gäller hot och har mot politiker så är det också ett stort hot mot demokratin. Jag har själv blivit utsatt och jag har undrat många gånger om det är värt allt. Men det är bra att regeringen tar frågan på allvar och det var ett mycket givande möte.731B78C9-8E38-4895-8B0C-6D03BD578E54

Bli först att kommentera

Vi vill inte ha kommunala pekpinnar!

Av , , 4 kommentarer 4

Som jag har skrivit tidigare i min blogg så tror jag att äldreomsorgen blir en de viktigaste frågorna i valet. Ikväll har vi Liberaler också ett öppet möte ikväll på folkets hus kl 18 som har temat ”Hur vill du bo som senior”

Jag har även tillsammans med mina partikamrater Marianne Normark och Maria Lundqvist svarat på en debattartikel som Janet Ågren (S) och Hans Lindberg(s) har skrivit.

Här kommer debattartikeln i sin helhet!

replik: Livet ska levas hela livet

Något nytänkande kan man inte avläsa i debattartikeln. Janet Ågren och Hans Lindberg skriver om vikten av kontinuitet när det gäller medarbetare som besöker brukare i hemmet vilket är en viktig kvalitetsfaktor, där finns otroligt mycket mer att önska. För många äldre är verkligheten en helt annan.

De skriver inte ett ord om äldres rätt till att själv få välja vilka insatser de önskar eller något om alla äldre som måste bo kvar hemma till varje pris.

Äldre ska själva kunna bestämma när, hur och av vem stöd ska ges. Liberalerna vill till skillnad från socialdemokraterna inte ha några ”kommunala pekpinnar”.

Många personer vill bo kvar i sin bostad så länge det fungerar, andra önskar flytta till något mer anpassat. Det behövs en mångfald av boende för äldre, både på ordinarie bostadsmarknad och i särskilda boendeformer. Umeå kommuns äldreboenden kallas sedan många år tillbaka för särskilda boenden.

Det är bekymmersamt att platserna på demensboenden starkt reducerats vilket innebär att personer med demenssjukdom vårdas på samma enheter som äldre med andra behov. Att vårda människor med demenssjukdom kräver en anpassad miljö och vårdpersonal med stor kunskap i demensvård.

Umeå kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare både för befintlig och framtida medarbetare. Liberalerna är bekymrade över den låga andel utbildade undersköterskor som finns i äldreomsorgen och andelen sjuksköterskor måste utökas eftersom många äldre är multisjuka. Fortbildning av personal måste ske fortlöpande. All omsorgspersonal är också värda det bästa ledarskapet och en bra arbetsmiljö.

Anhöriga tar i dag ansvar för en stor del av äldrevården genom att äldre sjuka ska bo hemma till varje pris. Man ska vara väldigt sjuk för att få plats på ett särskilt boende. Anhöriga och den äldre ska kunna känna sig trygga att vård och omsorg finns när behovet uppstår, det är även viktigt att uppmärksamma alla äldre som är ensamma hemma och är utan anhöriga. Det viktigaste som kommunen kan och måste göra något åt är att förbättra stödet rejält till alla anhörigvårdare, det är inte acceptabelt som det är.

Respekten för den enskilda människan ska prägla äldreomsorgen. För oss är det en självklarhet att de sista åren av livet ska vara lika trygga och goda som de i början av livet. Livet ska levas hela livet.

Peder Westerberg

kommungruppledare (L)

Marianne Normark

landstingsgruppledare (L) och ledamot i äldrenämnden

Maria Lundqvist-Brömster

riksdagskandidat (L), Nordmaling

4 kommentarer