Utveckla älvsområdet kring Lundabron!

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu när Lundabron är på plats finns det stora möjligheter att skapa ett ännu bättre rekreationsområde kring bron. Därför har jag ställt en enkel fråga till tekniska nämndens ordförande till nästa kommunfullmäktige, om det finns tankar att utveckla området kring Lundabron.

Här kommer den enkla frågan.

Finns det tankar att utveckla området kring Lundabron?

Nu när Lundabron är på plats så finns det stora förutsättningar att skapa ett fantastiskt rekreationsområde kring Lundåkern och Bölesholmarna. Med tanke på att det också kommer att tillkomma många bostäder i närområdet, så behövs det också tillskapas ytor för aktiviteter i området.

Fråga till tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S)

Finns det tankar att utveckla området kring Lundabron?

Umeå 2020-01-21
Peder Westerberg
Gruppledare (L)

Bli först att kommentera

Viktig satsning på välfärden!

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen tillsammans med Liberalerna och centerpartiet satsar fem miljarder till kommuner och landsting för att säkra välfärdens ekonomi och hindra uppsägningar i skola, vård och omsorg. Det satsas även 750 miljoner till rättsväsendet. Det är en mycket välkommen satsning och det är också välbehövligt för kommunerna, regionerna och rättsväsendet. Den stora frågan är hur det ska finansieras och det beskedet kommer att komma innan vårändringsbudgeten presenteras i april. Det kommer också bli intressant att se hur de andra partierna i riksdagen kommer att ställa sig till satsningen. Vänsterpartiet och KD har redan aviserat att man inte känner sig nöjda och det var också väntat.

Bli först att kommentera

Umeå behöver ett nytt styre!

Av , , 1 kommentar 6

Umeå kommun i sin helhet står inför stora ekonomiska utmaningar. Det är bara att konstatera att de styrande partierna inte har lyckats. Politik handlar om att prioritera och detta har de misslyckats med. Partierna i den styrande majoriteten har också kraftigt skilda åsikter om hur Umeå ska utvecklas – vilket är mycket problematiskt. Den vänstersväng vi ser i Umeå i dag är inte heller bra för Umeås utveckling. Och det känns verkligen inte bra att Socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande över politiken i Umeå.

Har skrivit en debattartikel i VK som handlar om att Umeå behöver ett nytt styre och här kommer länken
https://www.vk.se/2020-01-19/umea-behover-ett-maktskifte

1 kommentar

Lundabron äntligen på plats!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi Liberaler har länge drivit frågan om ett byggande av en gång och cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Nu är bron på plats och det har blivit ett oerhört lyft för det rörliga friluftslivet och det knyter också ihop staden. Det har också skapat en bilfri kommunikation mellan de västra stadsdelarna och Tegssidan. Det som är det stora negativa är att byggkostnaden inte höll kalkylen. Men nu är lundabron på plats och det är otroligt glädjande att det är så många som utnyttjar bron.

rr

IMG_3509
IMG_3510

Bli först att kommentera

Skolan ska vara till för alla!

Av , , Bli först att kommentera 7

För mig är det en självklarhet att skolan ska vara till för alla och nyligen hade jag också en interpellation i kommunfullmäktige som hade frågeställningen ”Kan elever med funktionsnedsättning delta fullt ut under idrottslektionerna.”
I en debattartikel i VK skriver jag också tillsammans med Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L), funktionsrättspolitisk talesperson och Roger Haddad, riksdagsledamot (L), utbildningspolitisk talesperson, om att skolan ska vara till för alla.
https://www.vk.se/2020-01-12/skolan-skall-vara-till-for-alla

Bli först att kommentera

Kommunsammanslagningar

Av , , Bli först att kommentera 4

Debatten kring kommunsammanslagningar fortsätter och det kommer bli intressant att se vad kommunutredningen kommer fram till. Ett av förslagen från den pågående kommunutredningen, är att staten ska ta över skulder från de kommuner som väljer frivilligt att genomföra en sammanslagning. Att prata om kommunsammanslagningar är känsligt och det är också en fråga som diskuterats ofta i länet.

Många av de små kommunerna i länet står också inför stora utmaningar och den ekonomiska situationen är inte bra på många håll. Befolkningen minskar och man får en allt äldre befolkning i många kommuner. Det kommer även bli svårt att rekrytera arbetskraft, med de kompetenser man behöver. Många kommuner har också en vikande befolkningsutvecklingen. Vi får inte heller glömma att vi är det län som har många av de minsta kommunerna i landet och att i Vindeln, Robertsfors och Bjurholm har frågan tidigare lyfts om kommunsammanslagningar.

Jag själv tror att vi inom en snar framtid att vi kommer att få se kommunsammanslagningar i länet, tyvärr verkar det inte finns en annan utväg. Men nu får vi först se vad kommunutredningen kommer fram till.

Bli först att kommentera

Bitterheten är stor hos vänsterpartiet

Av , , Bli först att kommentera 7

Bitterheten är stor hos vänsterpartiet eftersom man är utan politiskt inflytande i Sverige. Nu hotar man också med nyval, om inte flera förslag i januariavtalet skrotas och det är ingen överraskning att man gör så. Skulle också bli mycket överraskad om man väljer den vägen, men man får inte glömma att man tidigare har försökt avsätta en socialdemokratisk minister. Priset för ett nyval kan också bli att SD får ett starkt politiskt inflytande, eftersom man nu är det största oppositionspartiet. Hotet om nyval från Jonas Sjöstedt kan också handla om att vänsterpartiet har partikongress i maj och det gäller att visa framfötterna till dess om han vill fortsätta som partiledare.

Bli först att kommentera

Rent bedrövligt det som hänt och det måste stävjas omgående

Av , , Bli först att kommentera 19

De gängattacker som hänt den senast tiden i Umeå är mycket allvarliga.Jag hoppas att polisen klarar upp det snarast och att de skyldiga får sitt straff. Det är rent bedrövligt det som hänt och det måste stävjas omgående. Det här som har hänt är också något vi politiker måste ta på fullt allvar och att vistas i centrala Umeå måste vara tryggt och säkert.

Det finns många som tror att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för bekämpa kriminaliteten. Givetvis är det viktigt, men man får inte glömma det brottsförebyggande arbetet och tyvärr satsas det för lite på det.
Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet.

Bli först att kommentera

Året som varit!

Av , , Bli först att kommentera 7

Året börjar närma sig sitt slut och det ska bli skönt med lite julledighet. Det har varit ett kul och intensivt år med många intressanta debatter i kommunfullmäktige. Det är också dags att göra en kort summering av det politiska året som varit.

Om man ser till kommunen i sin helhet så står man inför stora ekonomiska utmaningar och det är bara att konstatera att de styrande i Umeå inte har lyckats. Politik handlar om att prioritera och de har de styrande partierna inte lyckats med under året. För Umeås bästa så behöver vi ett nytt styre och Umeå har inte heller råd att fortsätta med nuvarande styre.

Jag har skrivit om kommunens ekonomi förut i min blogg men det tåls att upprepas. När det gäller Umeå som kommun, så får vi ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, har det satsats över 600 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat med bättre kvalité, och det är ett stort bekymmer. Trots att vi tar ut högre skatt än de flesta kommunerna i landet så räcker inte pengarna till i Umeå kommun. Vi får inte heller glömma att vi får ut nästan 100 miljoner per år från vattenkraften. Kommunens ekonomiska läge är i dagsläget mycket allvarligt och bland annat växer kommunens låneskuld rekordsnabbt. Den ökade 2018 med över 400 miljoner. 2009 var låneskulden 0 kronor och nu är den uppe i långt över 2 miljarder. Tyvärr tror också vissa partier att skattehöjningar är lösningen på alla problem och för mig är det ett sätt att ge upp det verkliga problemet. Man borde istället ta tag i problemet att Umeå har högre kostnader än jämförbara kommuner. Här har vi politiker ett ansvar som vi måste ta och för röda politiker tycks det då finnas en enda lösning på alla problem och denna stavas skattehöjning. Men om verksamheterna inte sköts förståndigt, ska politikerna verkligen få mer att slarva bort.

När det gäller kommunen så styrs man av socialdemokraterna och har miljöpartiet som sitt stödparti. Men man har ingen politisk majoritet i kommunfullmäktige och vid ett flertal tillfällen under året har också miljöpartiet röstat emot socialdemokraterna. Bland annat har man haft kraftigt skilda åsikter hur Umeå ska utvecklas. Nyligen var det detaljplanen på Sandbäcken som miljöpartiet var emot och tidigare var det detaljplanen gällande Västra Brinkvägen. Miljöpartiet röstade också mot socialdemokraterna när det gällde ett förändrat valfrihetssystem för hemtjänst i Umeå kommun. Det som var intressant i den frågan var att Arbetarpartiet som fick vågmästarrollen, som i sin tur innebar att hemtjänsten även i fortsättningen kommer att drivas enligt LOV, lagen om valfrihetssystem. Vänsterpartiet röstade självklart emot och man är också socialdemokraternas stora stödparti.

Tyvärr är också den enkla sanningen att Vänsterpartiet fortfarande har inflytande på socialdemokraterna i Umeå. Vänsterpartiets motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet är heller ingen nyhet. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård. Den vänstersväng vi ser i Umeå idag, är inte heller bra för Umeås utveckling och det känns verkligen inte bra, att socialdemokraterna låter vänstern ha ett sådant inflytande i politiken i Umeå.

Under året har också miljöpartiet haft starka åsikter på vad andra partier tar upp i fullmäktige. Man har bland annat tyckt att det har varit för många frågor, som har handlat om extremism. Att försöka censurera andra partier och ha åsikter på vilken politik dom vill föra i kommunfullmäktige tyder på en okunskap, om vad demokrati handlar om. En annan anledning kan vara att man själva inte är så aktiva i kommunfullmäktige.

När det gäller Sverigedemokraterna så fortsätter man att agera konstigt i kommunen. Under det här året i kommunfullmäktige så har man haft en massa synpunkter på satsningar som gjorts i kommunen. Man skjuter på alla partier, men själva har man inga ekonomiska förslag, på hur vår välfärd ska finansieras i kommunen. Man hade inte ens ett eget budgetförslag när kommunens budget togs i juni, utan man valde istället att lägga sina röster på arbetarpartiets budget. Om man inte har egna ekonomiska förslag, så tycker jag också man ska vara försiktiga och kritisera andra.

När det gäller vi Liberaler så går listan att göra lång på de frågor som vi har drivit i kommunfullmäktige och vi har haft ett starkt fokus på välfärds och skolnämnderna. Det syns också i våra enkla frågor och interpellationer som vi har lagt i kommunfullmäktige. Vi Liberaler har även i vår budget prioriterat våra välfärdsnämnder och vi har satsat 32 miljoner mer än de styrande på äldrenämnden och på individ- och familjenämnden satsade vi 42,5 miljoner mer än de styrande. Vi satsade också 10 miljoner på skolsköterskor för att möta den psykiska ohälsan tidigt hos barn och unga. Vi har även varit mycket aktiva i debatterna i kommunfullmäktige och en stor fråga under året har varit guitars the museum och där har vi Liberaler varit mycket frågande till att kommunen ska driva ett gitarrmuseum. Vi var även varit drivande i frågan om bygget av Lundabron, men har starkt ifrågasatt att kostnaderna för bron skenat iväg. Vi har också ifrågasatt de stora kostnaderna för kvinnohistoriskt museum och velat samordna museet med Västerbottens museum för att få en effektivisering.

Liberalernas enkla frågor, interpellationer och motioner under året som varit.

Fråga: Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär? Peder Westerberg (L)

Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)

Fråga: Kommer Äldrenämnden att få kompensation för heltidsarbete? Marianne Normark (L)

Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)

Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)

Fråga: Är det försvarbart att köpa in parkbänkar som kostar över 30 000 kronor styck?

Fråga: Kommer det tillskapas nya parkeringar vid Umeå energi arena? Peder Westerberg (L)

Interpellation: När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Marianne Normark (L)

Interpellation: Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli när det gäller gitarrmuseet? Peder Westerberg (L)

Interpellation: När kan elever i Umeå välja ett humanistprogram på gymnasiet? Dorothea Liebel (L)

Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Nordqvist (L)

Interpellation: När får Äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)

Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun, att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning, delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur genomförs utbildningen om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)

Interpellation: Krisen i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)

Interpellation: Bostadskrisen för studenter; Björn Kjellsson (L)

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron; Peder Westerberg (L)

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)

Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)

Interpellation: Varför ska välfärden i huvudsak bekosta effektiviseringar; Anders Norqvist (L)

Interpellation; På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktionsnedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? Peder Westerberg (L)

Motion: Regnbågsboenden Björn Kjellsson (L) Marianne Normark (L)

Motion: Namnändring av ceremonirummet Björn Kjellsson (L)

Bli först att kommentera

Tyvärr skjuts reformen upp

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen hade inget val än att skjuta upp reformeringen av arbetsförmedlingen. Dels för att man inte hade stöd för den och det har även varit hård kritik. Nu kommer det bli en ny tidplan och inriktning för reformeringen av arbetsförmedling. Tyvärr kan det här dra ut på tiden och det är olyckligt. Jag tror att en reform är nödvändig och arbetsförmedlingen är också den myndighet som har lägst förtroende bland alla i dag. Att reformen skjuts upp visar också svårigheterna inom svensk politik. Sen handlar politik om att ha majoritet för sina förslag och det fanns det inte i det här läget. I en demokrati bestämmer också majoriteten.

Bli först att kommentera