En röst på SD, är en röst på främlingsfientlighet!

Av , , 20 kommentarer 7

Jag har fått otroligt många synpunkter på min blogg, som handlade om mina synpunkter på Sverigedemokraternas agerande i Umeå kommunfullmäktige.

Synpunkterna handlar om att en ledamot som företräder SD, ska vara politisk vilde och vara utesluten ur partiet. Vad jag förstår så är han inte utesluten än och skulle fallet vara så, är det oerhört konstigt att han använder SD:s partibeteckning. Då borde ju i så fall partiet protestera, om person ifråga är utesluten ur partiet. Sen har jag också oerhört svårt att förstå, att deras gruppledare går upp och försvarar honom i debatten.

Som jag skrev i min tidigare blogg, så hoppas jag fler kommer och lyssnar på kommunfullmäktige. Där kan man ta del av deras politik och få lyssna på deras inlägg i debatten, där man visar sin främlingsfientlighet. Med tanke på deras inlägg i debatten i fullmäktige, så är en röst på SD, en röst för främlingsfientlighet.

Länk till min blogg

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2017/02/21/ta-debatten/

Länk till en interpellation som SD skrivit

http://www.umea.se/download/18.243baa2b15817f0f8921e3e/1477996363741/16776.pdf

Länk till kommunens hemsida, där man kan se SD:s interpellationer till kommunfullmäktige

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige.4.bbd1b101a585d704800073361.html

20 kommentarer

Verkligen välförtjänt!

Av , , 2 kommentarer 3

Igår på Umeås idrottsgala blev Udominate Basket, för andra året på raken utsedd till årets damlag i Umeå. Jag är så otroligt glad att basket uppmärksammas och det är verkligen välförtjänt att Udominate fick priset. Under mina år som basketsupporter har jag träffat så många eldsjälar inom basketen i Umeå och tyvärr har man inte fått den uppmärksamhet som man har förtjänat. För deras skull är det extra kul att basketen uppmärksammas.

Det är också kul att Sveriges bästa elitlag inom idrott finns i Umeå. Udominate är fortfarande obesegrade och har 22 raka segrar i ligan. En imponerande segersvit och det finns nog inget elitlag, som kan vissa upp något liknande. Nu återstår det 5 matcher innan slutspelet börjar och jag är 100 procent säker, på att man kommer att bli obesegrade i grundserien.

Har ni inte sett basket, så har ni också bommat något. Det är en fantastisk upplevelse och det är ingen lugn stund under matcherna, för allt kan hända. På torsdag spelar Udominate mot Telge, då har ni chansen att få se Sveriges bästa lag. Vi har också ett herrlag i Umeå med många basketprofiler och jag hoppas verkligen att Umeå BSKT fixar slutspelsplatsen!

Om man ser till galan så var den mycket bättre än förra året och arrangörerna ska ha ett stort beröm. Men man höll inte vad man lovade, när man sa att galan skulle bli mindre gubbig. Inledningen på galan hyllade bara manliga idrottare och lag. (Inget ont om dem. Dom är värda att hyllas) Om man fråntar dem som var nominerade, var det en röd tråd i hela galan på manliga idrottare som hyllades. Lag som tex UIK eller IKSU nämndes knappt.  Men frånsett det, så är det otroligt kul att idrottsgalan arrangeras och Umeås idrottare förtjänar en sådan här gala. Om man ser till vinnarna så var det så otroligt kul att ”Uttervägens hjältar” vann! Vilket fantastiskt gäng!  

2 kommentarer

Ta debatten!

Av , , 4 kommentarer 6

När det gäller yttrandefrihet så är det en viktig grundpelare i den liberala ideologin och den ger människor möjligheter att framföra sina åsikter. Det är också oerhört viktigt för det öppna demokratiska samhället. Om man ser till tumult förra veckan, där SD blev förhindrade att hålla ett möte på Väven. Så är det ett angrepp mot demokratin och mötesfriheten. Om man nu vill bemöta SD, så ska man istället ta debatten med dem.

Jag skulle önska att fler kom och lyssnade på kommunfullmäktige. Där kan man ta del av deras politik och få lyssna på deras inlägg i debatten, där man visar sin främlingsfientlighet.

När det gäller SD så står man långt ifrån mina värderingar och jag kommer aldrig att vilja samarbeta med dem. Jag är också otroligt glad att Liberalerna och Jan Björklund stänger alla dörrar när det gäller ett samarbete med SD.

Här kommer ett exempel på en interpellation som man har lyft i kommunfullmäktige.

http://www.umea.se/download/18.243baa2b15817f0f8921e3e/1477996363741/16776.pdf

 

4 kommentarer

Kommunsammanslagningar?

Av , , Bli först att kommentera 4

Enligt en utredning av regeringen så har nio kommuner i länet allvarliga problem att klara sina välfärdsuppdrag. Utredningen ska även se över, om man kan hitta en annan huvudman för skola och omsorgen. Bland annat ska man titta över om staten kan ta det ansvaret. Det kommer i så fall innebära att man förstatligar skolor runt om i Sverige.

Läget är mycket alarmerande och det är bara att konstatera att många av de små kommunerna i länet står inför stora utmaningar och den ekonomiska situationen är inte bra på många håll. Befolkningen minskar och man får en allt äldre befolkning i många kommuner. Det kommer även bli svårt att rekrytera arbetskraft, med de kompetenser man behöver. Jag tror även att den kommunala servicen skulle bli bättre om man slog ihop kommuner.

Vi får inte heller glömma att vi är det län som har många av de minsta kommunerna i landet och att i Vindeln, Robertsfors och Bjurholm har frågan tidigare lyfts om kommunsammanslagningar.  Nordmaling har genom Botniabanan fått bättre möjligheter.

Jag tycker även att en utgångspunkt för att kallas kommun, borde vara att man uppnår en viss befolkningsmängd. Med tanke på att Sverige idag redan har många kommuner med färre än 15 000 invånare, så skulle tro jag ett bra riktmärke skulle kunna vara minst 20-25 000 invånare för att kunna kallas kommun.

Bli först att kommentera

Tyvärr nämns inte det brottsförebyggande arbetet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det finns många politiker som tror att hårdare straff och fler poliser är det viktigaste för att bekämpa kriminaliteten. Givetvis är det viktigt, men det viktigaste är det brottsförebyggande arbetet och det nämns tyvärr inte ofta av samma politiker.

Jag tycker också att det brottsförebyggande arbetet ska ske i närområdet och då måste man också se till att det skapas resurser för det. Det finns också många föreningar som är viktiga i det förebyggande arbetet och från Liberalernas sida så tycker vi det är viktigt att stödja föreningslivet. Föreningslivet har även en viktig och stor betydelse, för att integrera människor från olika samhällsgrupper

Bli först att kommentera

Räddningstjänsten är livsviktig!

Av , , Bli först att kommentera 9

Deltidsbrandmännen i Umeås kringområden fyller en oerhört viktig roll och det är mycket allvarligt att det förekommer ett antal uppsägningar från deltidsbrandmän i Sävar. Deras uppgift är livsviktig och finns det ingen bemanning i stationerna i Umeås utkanter, så kommer det också att ta längre tid för brandkåren att rycka ut till en brand. Det kan i sin tur innebära stora konsekvenser när det gäller att rädda människors liv och egendom.  Därför har jag lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige.

Här kommer interpellationen i sin helhet!

Kris inom räddningstjänst i beredskap?

Brandchefen i Umeå kommun har nu fått in ett antal uppsägningar från de som tjänstgör inom räddningstjänst i beredskap vid stationen i Sävar. Brandchefen ser också stor risk att det kan bli fler vid övriga stationer i kommunen. Upprinnelsen till det hela är missnöje över det nya kollektivavtal som tecknats för Räddningstjänst i beredskap (deltidsbrandmän), ett missnöje som inte begränsas till Umeå kommun utan förekommer över hela landet.

Deltidsbrandmännen fyller en viktig funktion för att skydda Umeås kommuninvånare och med tanke på de stora avstånden inom kommunen är de livsviktiga. Saknas bemanning i stationerna i Umeås utkanter, så kommer det också att ta längre tid för brandkåren att rycka ut till en brand. Det är redan idag svårt att rekrytera till denna yrkeskategori och därför kan detta missnöje leda till allvarliga konsekvenser.

Fråga till Hans Lindberg (S):

1.Har det genomförts någon konsekvensanalys av läget?

2.Om en brandstation helt saknar personal; hur lång tid kan då invånare i respektive brandstations område räkna med hjälp från räddningstjänsten, dvs från Umeå?

3.Hur jobbar Umeå kommun för att lösa det akuta problemet och hur kommer man att försöka lösa det långsiktiga problemet?

 

Bli först att kommentera

Oerhört konstigt, att det inte har kommit in några synpunkter!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag på kommunstyrelsen tog vi beslut om Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst 2017. Från Liberalerna hade vi ett ändringsyrkande och vi stödde även Vänsterpartiets ändringsyrkande. När det gällde vårt ändringsyrkande fick vi stöd av vänsterpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet.

Jag tycker det är oerhört konstigt, att det inte har kommit några synpunkter från funktionshinderrådet gällande beslutet om färdtjänst. Det är nog den första kommunen i världshistorien som inte har fått några synpunkter när det gäller ett sådant här beslut. Jag påpekade även det på mötet, men fick inget gehör för det. Jag är helt säker på att det måste ha blivit ett kommunikationsfel och det borde alla partier ha reagerat på. Men tyvärr så var inte fallet så.

Bli först att kommentera

Sjukskrivningstalen ökar dramatiskt i kommunen!

Av , , 2 kommentarer 6

Umeå kommuns sjukskrivningstal ökar dramatiskt och det är mycket oroande. Sjukskrivningstalet är 9.1 procent januari 2017 och det ska jämföras med 2015 då den siffran var 6,2 procent. De höga sjukskrivningstalen innebär stora kostnader för kommunen Det innebär också att vår personal är utarbetad, sjuk och icke arbetsför, något som leder till stort personligt lidande för den enskilde.

Det är ett verksamhetsområden som sticker ut särskilt och det är äldrenämnden.  Där är siffran hela 12,2 procent och det är mycket alarmerande.

Med tanke på detta, har jag ställt en interpellation till nästa kommunfullmäktige

INTERPELLATION

Är sjukfrånvaron rekordhög?

Sjukfrånvaron i Umeå kommun har ökat dramatiskt de senaste åren, vilket är mycket oroande. Det innebär att vår personal är utarbetad, sjuk och icke arbetsföra – men också stora kostnader för kommunen.

Tre verksamhetsområden sticker ut särskilt:

Verksamhet Januari 2015 Januari 2016 Januari 2017

Umeå kommun (övergripande) 6,2 6,9 9,1

Äldrenämnden 8,5 9,8 12,2

Individ- och familjenämnden 7,7 6,8 10,8

För- och grundskolenämnden 5,1 6,6 8,5

Otydligt ledarskap, otydliga uppdrag, för lite självbestämmande och avsaknad av kompetensutveckling är mycket viktiga faktorer i detta. Med den samordnade förvaltningen i kommunen följde just otydlighet i både uppdrag och ledarskap. Vi har vid besök i olika verksamheter blivit varse om stor osäkerhet i alla chefsled kring vad som är gällande mål samt befogenheter för de enskilda ledarna inom kommunen. Vi har också fått höra om djup besvikelse över personalens möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, med centraliserad schemaläggning och så vidare. Det saknas också på många arbetsplatser möjlighet och resurser för kompetensutveckling, vilket leder till sämre kvalitet och mindre nöjda medborgare – något som reflekteras på personalen som riskerar känna sig missnöjda med sitt arbete. Utan kompetensutveckling uppger många att de inte känner sig behövda eller betydelsefulla.

Fråga till Hans Lindberg (S):

Kan sjukfrånvaron vara kopplad till ovan nämnda faktorer?

Hur kan kommunen jobba för att förbättra dessa siffror?

2 kommentarer

Mycket oroande!

Av , , 2 kommentarer 2

När det gäller Sverige så har vi låg självförsörjningsgrad när det gäller mat och det är farligt med tanke på det som händer i världen. Igår på SVT Agenda rapporterades det också att Sverige klarar matförsörjningen en vecka och det tycker jag är mycket oroande. Om man ser till vårt grannland Finland så klarar de ett halvår.

Skulle det bli en kris i världen, så kan vi också bara förlita oss på livsmedelsbutikernas lager och därför är det extra viktigt att självförsörjningsgraden stiger i Sverige Om man ser till de sista 30 åren så har också antalet företag med mjölkkor, minskat från 39 000 till strax över 4000. Det är mycket alarmerande siffror och våra bönder måste få mera stöd av politiken. Dieselskatten är ett exempel, som slår hårt på våra bönder.

2 kommentarer

Sveriges bästa lag finns i Umeå!!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är kul att Sveriges bästa elitlag inom idrott finns i Umeå. Efter gårdagens seger för Udominate basket mot Visby, så är man fortfarande obesegrade och har 21 raka segrar i ligan. En imponerande segersvit och det finns nog inget elitlag, som kan vissa upp något liknande. Nu återstår det 6 matcher innan slutspelet börjar och jag är 100 procent säker, på att man kommer att bli obesegrade i grundserien.

Sen kommer slutspelet att ta vid och självklart är Udominate Basket stora guldfavoriter. Jag har svårt att se att någon ska hota Umeå-laget.

Har ni inte sett basket, så har ni också bommat något. Det är en fantastisk upplevelse och det är ingen lugn stund under matcherna, för allt kan hända. Sen har vi ju också Sveriges bästa basketlag i Umeå. Vi har också ett herrlag i Umeå med många basketprofiler och jag hoppas verkligen att Umeå BSKT fixar slutspelsplatsen!  

 

Bli först att kommentera