Norrbyskär är ett viktigt besöksmål!

Av , , Bli först att kommentera 3

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och umebor. Från Liberalernas sida så vill vi därför att kommunen säkerställer, att det finns tillgång till gästhamn och nödvändig infrastruktur samt att man initierar ett byggande av uthyrningsstugor. Det här är också en fråga som vi har haft länge i vårt valmanifest. För att få ett klargörande om kommunstyrelsen ordförande är villig att utveckla besöksmålet, så har vi ställt en fråga till han

Enkel fråga!

Norrbyskär är ett viktigt besöksmål i kommunen, både för tillresande och Umebor. Man har också en fantastisk historia och samhället var också en gång i tiden uppbyggt kring Europas största ångsåg. Från Liberalernas sida så vet vi också att frågan om Norrbyskär utveckling diskuteras flitigt i kommunen. Eftersom det finns stora möjligheter att utveckla besöksmålet, så behövs det insatser från kommunen. Därför har vi ställt följande fråga!

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S)
Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär?

Bli först att kommentera

Umeå behöver en central gästhamn!

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var jag årsmötesordförande på Umeå Motorbåtssällskap och där fick jag synpunkter på att det behövs en gästhamn i närheten av centrala Umeå
Från Liberalernas sida så har vi länge drivit frågan om en gästhamn i centrala Umeå och nu har vi också fått stöd av Moderaterna. Tyvärr verkar bara vissa partier vilja utreda frågan och jag ifrågasätter hur man kan utreda en gästhamn i över tio år. Sen har det också målats upp en bild av det ska bli en jättedyr investering och det är bara att åka söderut och se hur Övik har gjort. Det går också att föra en dialog med näringslivet i frågan. Sen är det också viktigt att man samråder med båtklubbarna som har bäst kunskap i frågan.

Bli först att kommentera

Stora kostnader för kommunen!

Av , , 1 kommentar 2

Det har varit många turer kring gitarrmuseet och fastigheten Siv (gamla Vasaskolan) Det har också inneburit stora kostnader för kommunen och därför har jag lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), för att få ett klargörande i frågan.

Här kommer interpellationen!

INTERPELLATION

Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli?
Totalt har alla turer kring gitarrmuseet och fastigheten Siv de senaste åren kostat ca 60 miljoner kronor. Nu kommer också Folkets hus byggas om för att kunna inrymma gitarrmuseet. Det kommer också innebära kostnader för kommunen. Fastigheten Siv ska också byggas om till skola igen och de kommer också att innebära kostnader. Därför har jag ställt följande frågor!

Frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

1. Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli, när gitarrmuseet flyttas till folket hus?
2. Vad kommer de att kosta att bygga om fastigheten till skola igen?

Umeå den 2019-01-17

Peder Westerberg
Gruppledare (L)
Umeå kommunfullmäktige

1 kommentar

Löften som sviks!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har regeringens utredare presenterat utredningen för personlig assistans i framtiden. Tyvärr blev fokuset på utredningen besparingskrav, trots löften om att besparingskraven skulle tas bort. Tyvärr har inte heller utredaren tagit åt sig synpunkter från funktionshinderrörelsen. Hon tycker istället att funktionshinderrörelsen är ”kategoriskt negativa”. För mig är det istället en självklarhet att man ska vara negativ när utredningens förslag, innebär försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder. Nu är det här bara en utredning och det kan hända mycket tills ett färdigt beslut är klart. Men jag tycker att man ska förkasta hela utredningen och göra ett omtag och istället lyssna ordentligt på funktionshinderrörelsen. Tyvärr är också många politiska partier tysta i frågan och det känns mycket oroväckande.

Bli först att kommentera

Ytterligare besparingar inom LSS!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag kommer regeringens utredare presentera, hur man har tänkt sig villkoren för personlig assistans i framtiden. Stora delar av utredningen läckte ut i höstas och tyvärr kommer det att föreslås ytterligare besparingar inom personlig assistans. Hela funktionshinderrörelsen är också mycket kritiska och tyvärr verkar socialdemokraterna inte ha tagit åt sig kritiken. Den här besparingen kommer också att slå mot de svagaste och det kommer att innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder har tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller, för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda. Om regeringen får som man vill kommer den inte att vara lika unik längre och jag håller med Bengt Westerberg när han säger att det är ett knivhugg i assistansreformens hjärta.

När det gäller den här frågan så handlar det inte om populism, utan det handlar om en rättighet. Nu måste det här få ett stopp och jag märker också hur rädslan växer för att få indragen hjälp, bland personer med funktionsnedsättning. Nu får vi hoppas att det blir slut på dessa nedskärningar och jag är också oerhört glad att Liberalerna står upp för LSS och att man även vill göra en jättesatsning på LSS

Liberalerna är mycket tydliga i vårt budskap: Utveckla den personliga assistansen! Avveckla den inte.

Bli först att kommentera

Kraven kommer att komma!

Av , , Bli först att kommentera 9

Liberalerna gick till val på att inte ge SD inflytande i en regering och hittills har man stått upp för det. Nu har också Jimmie Åkesson (SD) sagt, att man inte kommer att släppa fram en statsminister som aktivt avser att förhindra att SD-väljarna får inflytande. Jag förstår inte hur någon kan tro att SD släpper igenom en regering utan att få inflytande. Det är inget man heller kan friskriva sig från, utan det handlar om antalet mandat i riksdagen. En alliansregering behöver stöd av SD och då kommer också kraven från SD komma. Svårare är det inte.

Här kommer en bra debattartikel i Aftonblad som är skriven av ledande Liberaler!
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4daOjR/vi-i-liberalerna-kan-aldrig-ge-makt-at-sd

Bli först att kommentera

Tiggeriförbud!

Av , , 2 kommentarer 5

Jag tycker det är helt fel med ett tiggeriförbud och det går inte heller att förbjuda fattigdom. Jag har också svårt att se hur man hjälper tiggarna med ett förbud och sen tror jag inte heller att det är ett så stort ordningsproblem, utan det är mera något som man inte gillar att se. I Vellinge som har infört tiggeriförbud, så har polisen bara fått in två tips om tiggare sen den 17 december. Polisen i Vellinge tycker själva att det inte är något stort problem och det säger också tipsen.

Problemen finns i länder som Rumänien och Bulgarien och det är där problemen måste lösas. Det måste också sättas större press på dessa länder, att lösa problemen. Det är något som vi Liberaler påpekat i en motion till Umeå kommunfullmäktige. Om man ser till Umeå, så har också antalet tiggare minskat kraftigt.

2 kommentarer

Stora frågan!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är det ett nytt politiskt år och det känns jättebra! Den stora frågan i dagsläget är regeringsfrågan och där tror jag att vi snart har en lösning på plats. Det viktigaste är att vi Liberaler, inte släpper fram en regering som är beroende av SD. Tyvärr verkar vårt parti ha delade uppfattningar i den frågan och det känns inte bra. Den 13 januari har vi ett partiråd och där ska det avgöras, hur partiet ska ställa sig till de båda statsministeralternativen. Regeringsfrågan har också börjat splittra alliansen och angreppen på L och C gör inte saken bättre.

Bli först att kommentera

Årets sista!

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det årets sista kommunfullmäktige och som vanligt är vi Liberaler aktiva. Från Liberalernas sida så har vi tre interpellationer på dagordningen. Marianne Normark har två bra och viktiga interpellationer och den första har frågeställningen ”100 äldre saknar särskilt boende eller korttidsboende”. Den andra handlar om delade turer och den har frågeställningen ”När blir personalen befriad från de delade turerna”. Den tredje interpellationen från Liberalerna är från Björn Kjellsson och den handlar om att socialdemokraterna ska dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten. Den har frågeställningen ”Stoppa processen att avskaffa valfriheten”
Det är bra att frågan lyfts och det är verkligen dags att dra tillbaka förslaget om att skrota LOV inom hemtjänsten. Det är också mycket glädjande, att det nu finns en majoritet i kommunfullmäktige för att behålla det nuvarande valfrihetssystemet med LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Nu när frågan ska tas upp i januari så vore det också fint av Socialdemokraterna att erkänna förlusten och omgående stoppa processen att frånta människors värdighet och valfrihet – och därmed ge de oroliga en lugn jul.

Bli först att kommentera

Ingen överraskning!

Av , , 1 kommentar 3

Nu har centerpartiet meddelat att det inte blir något samarbete med socialdemokraterna och det var ingen överraskning. I dagsläget så är socialdemokraterna mera intresserad av att tillgodose vänsterpartiets krav och det är ohållbart om man vill ha ett blocköverskridande samarbete. Stefan Löfven hade chansen och han tog den inte.

Snart kommer också Liberalernas besked och jag har svårt att se, att man kommer att stötta Stefan Löfven. Nu är det viktigaste, att varken sverigedemokraterna eller vänsterpartiet får inflytande i en ny regering. Tyvärr verkar vi också närma oss ett extraval och det hoppas jag att vi slipper. Men det ser inte ljust ut nu.

1 kommentar