Det märks i den politiska debatten!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är mindre än ett år kvar till valet och det märks i den politiska debatten. Partierna är också mitt uppe i nomineringstider och listor ska fastställas inför valet. När listorna är väl fastställda så börjar den stora valrörelsen och kandidaterna ska profileras. Många partier börjar också känna en oro över sina opinionssiffror och det märks över alla politiska utspel som kommit den närmsta tiden.

När det gäller politik, så måste man också förstå att det är en kompromiss mellan många partier och därför finns det allianser. Sen finns det också partier som står långt ifrån varandra, i sina värderingar och då går det inte att samarbeta. Vänsterpartiet är tex ett parti som jag tror ingen vill samarbeta med i kommunen. Deras påhopp på tjänstemännen och deras låga nivå i debatten, har gjort dom omöjliga att samarbeta med. Som Liberal står också deras politik långt ifrån våran.

Sverigedemokraterna står också oerhört långt från mina värderingar. Deras lösning på allt är att stoppa invandringen och för mig är det att göra det enkelt för sig. Jag tror också att man kommer att tappa inför valet och det har även börjats märkas i opinionsmätningarna.

 

 

 

Bli först att kommentera

Socialdemokraternas åtstramningar fortsätter!

Av , , 1 kommentar 9

Jag var nyligen på ett möte när den socialdemokratiske ministern Åsa Regner fick frågor om åtstramningarna inom den personliga assistansen och det valde hon inte att svara på. Det som händer i verkligheten är att Regeringen fortsätter att strama åt ytterligare inom personlig assistans och att man vill minska assistanstimmarna oavsett hur behoven ser ut. Den här åtstramningen kommer också att slå mot de svagaste och det kommer att innebära försämrade levnadsvillkor för många, som har ett funktionshinder.

Att Regner inte svara på frågorna, är ett sätt att tiga ihjäl debatten och hoppas att det blåser över. Men där tror jag att man har missberäknat sig.

Regeringen stramar även åt i sjukförsäkringssystemet, något som man själva kritiserade den förra alliansregeringen för. Det som den nuvarande regeringen bland annat har gjort, är att anställa mera personal på försäkringskassan för att granska de sjukskrivna och det har inneburit att avslagen ökade gällande förlängd sjukskrivning med 70 procent på ett enda år (2016)

Här kommer en länk

https://arbetet.se/2017/10/19/aven-s-tar-pengar-fran-sjuka/

1 kommentar

Alla män måste ta ansvar!

Av , , 1 kommentar 3

Under de senaste dagarna har man kunnat läsa på sociala medier, om kvinnor som berättar om att man utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp. Man får inte heller glömma att det också finns ett stort mörkertal av kvinnor, som inte berättar att man har utsatts.

Här har vi alla män ett stort ansvar och vi måste börja markera åt varandra att det här är inte acceptabelt. Jag hoppas också att den här sista tidens berättelser från kvinnor, blir en ögonöppnare för alla vi män. Vi måste också uppfostra våra barn med värderingar, att det här inte är acceptabelt.

 

 

1 kommentar

Lärarnas byråkrati måste minskas!

Av , , 2 kommentarer 7

I dagens skola har tyvärr läraryrket förvandlats till att vara administratörer. Från Liberalernas sida har vi också länge jobbat för att lärarnas byråkrati ska minskas. För mig är det också en självklarhet att lärare ska vara lärare och inget annat.

Tyvärr ser vi också att de senaste åren under skolminister Fridolins ledning att administrationen för lärare ökar, enligt lärarförbundet. Över 80 procent av lärarna anser också att administrationen har ökat de senaste åren

Om inget händer så kommer det också finnas en stor risk att många lärare lämnar sitt yrke. Det är kanske dags att vi börjar anställa personal som avlastar lärarna, så lärarna får göra sin huvuduppgift, dvs att vara lärare och inte administratörer.

2 kommentarer

Riktigt dåligt!

Av , , Bli först att kommentera 3

Dags för en ny intressant vecka! Veckan börjar med styrelsemöte med Umeå kommunföretag och ett gruppmöte med Liberalerna. Tema för kvällens gruppmöte är ”Innanför ringleden” och vi får besök av infrastrukturstrategen Thomas Lundgren, som arbetar vid kommunens avdelning för övergripande planering.

På gruppmötet kommer också kommunstyrelsens ärenden diskuteras. På listan är det många motioner på dagordningen och det är bra med tanke på att det är många motioner som inte har kommit upp i kommunfullmäktige. Bland annat ligger det en motion, som handlar om ett nej till storregion från 2016-03-11. En motion som också är helt överspelad och det är även flera motioner som är blivit inaktuella. Rent sagt ut, så är det riktigt dåligt och enligt kommunallagen 5 kap 33 § så bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid ett sammanträde som hålls inom ett år från det motionen väckts.

Länk till motioner på kommunens hemsida!

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/motioner.4.183d59c102aa9f06248000672.html

 

Bli först att kommentera

Kritiska till bygget!

Av , , 2 kommentarer 6

Jag tycker det är bra att kommunen bygger spontanidrottsplatser och att man placerar dom ute i stadsdelarna. Därför känns det helt fel att man placerade en sportpark vid Umeå energi arena. Den hade gjort mer nytta tex på Ersboda eller Ålidhem.

Från Liberalerna har vi också varit kritiska till bygget och det bland annat på grund av parkeringsfrågan kring arenan. Är det stora matcharrangemang på alla arenor, så finns det inte i dagsläget parkeringar. Med tanke på att många matcherna läggs bland på helger och kvällar, så är det också oerhört svårt att ta sig dit med kollektivtrafik.

Nu är sportparken snart färdigbyggd, men jag tycker att man i framtiden ska placera spontanidrottsplatser ute i stadsdelar som tex Ersboda och Ålidhem. Där gör man mera nytta och jag tror också att det är fler som kommer att nyttja dom.

 

IMG_6630

2 kommentarer

Tyvärr verkar det vara lågt prioriterat!

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår hade jag ett intressant och givande möte med Lärarförbundet. En viktig fråga som kom upp var frågan om mindre barngrupper och det är något som vi drivit länge från liberalernas sida.

Storleken på barngrupper är oerhört betydelsefull för både förskolebarn och personalens miljö på förskolor. Enligt en studie som gjorts så är den viktigaste åtgärden för att minska buller och ljudnivåer i förskolan, så är det mindre barngrupper. Störst effekt gavs också när man minskade från 17 till 15 barn per barngrupp

Redan 2005 togs också det uppsatta målet i för o grundskolenämnden, om att det skulle vara max 15 barn per avdelning. Nu är det 2017 och målet är ännu inte uppfyllt. Jag har även oerhört svårt att se att Umeå kommun ska nå målet om 15 barn per barngrupp de närmsta åren, eftersom det här målet verkar vara lågt prioriterat hos socialdemokraterna.

 

Bli först att kommentera

Svårt att förstå socialdemokraternas linje och tystnad!

Av , , Bli först att kommentera 8

När det gäller LSS reformen så är den idag, unik i världen och många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. Jag är därför oerhört glad att Liberalerna står upp för denna reform. I sin budget avsätter också Liberalerna en miljard mer än regeringen, för att värna den personliga assistansen.

Jag har också oerhört svårt att förstå socialdemokraternas linje och tystnad när det gäller LSS. Det blir nästan komiskt när man säger att ”alla ska med”.

Här kommer en länk till Liberalernas budgetmotion 2018

https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/lib_budget18.pdf

Bli först att kommentera

Miljöpartiet stora förloraren!

Av , , 3 kommentarer 9

Igår var det partiledardebatt på SVT och det märks att det är ett rörigt i svensk politik just nu. Jan Björklund var som vanligt otroligt bra i debatten och det börjar bli en vana.

Det märktes också i debatten att valet närmar sig med stormsteg. Det är inte heller någon debatt som kommer att gå till historieböckerna. Men det man märkte var desperationen hos miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin och han blev också debattens stora förlorare. Jag har också skrivit i min blogg tidigare om miljöpartiet verkligen behövs i svensk politik och efter gårdagens debatt så tror jag många håller med mig.

Det man också kunde se var att Alliansen var mer samspelta än på länge och det var verkligen inte de rödgröna. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet är en belastning för Socialdemokraterna och jag förstår att Stefan Löfven letar nytt samarbete hos Centerpartiet och Liberalerna.

 

 

3 kommentarer

Stort beröm!

Av , , Bli först att kommentera 10

Nu är bussarna tillbaka på Vasaplan och man klarade av tidsplan med att vara tillbaka den 2 oktober. Nu är inte hela ombyggnationen klar, men nu är i alla fall bussarna tillbaka. Jag måste också berömma att man har hållit tidsplanen och det kan man inte säga att man har gjort gällande Rådhustorget.

När det gäller ombyggnaden av Rådhustorget, så är det bara konstatera att det inte har varit lyckat. Dels har det varit kostsamt och det har tagit alldeles för lång tid. Men det är något som kommunen får ta lärdom av och med tanke på allt strul med Rådhustorget, så känns det skönt att Vasaplan har öppnat.

 

Bli först att kommentera