Anfall är bästa försvar

Av , , Bli först att kommentera 13

Precis som Mattias Larsson (C) skriver i sin blogg är en arbetsmiljöanmälan mot Tamara Spiric (V) dagens stora nyhet. I anmälan anklagas Tamara för att ha kränkt flera chefer inom Umeå Kommun.

Jag tänker precis som Mattias inte kommentera anmälan mot Tamara. Men det jag reagerar på är att Tamara påstår i ett uttalande i VK att "Under samtalet ska det också ha framförts att flera andra politiker betett sig illa under sammanträden i samband med budgetarbetet." Nu har jag varit med på alla möten i budgetarbetet och det Tamara säger stämmer inte. Att anfalla andra politiker för att försvara sina egna handlingar är verkligen dålig stil.
Det är min första budgetberedning som ny gruppledare och jag måste säga att underlagen samt dragningarna vi har fått från tjänstemännen har varit kanonbra. Jag har ett stort förtroende för vår Kommundirektör Mikael Öhlund och tjänstemännen på vår ekonomiavdelning samt ekonomidirektör Madelaine Gustafsson-Sjölin.
Sen är det inte svårt att räkna ut varför budgeten skjuts upp till hösten, för att istället tas i juni. Det enkla svaret är att S och V inte kommer överens om vilka besparingar som ska tas i deras gemensamma budget.
 

Ett bra samarbete stärker Regionen

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag kommer jag att flyga till Vasa för att vara ombud för Regionförbundet Västerbotten på Kvarkenrådets årsmöte. (Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen. Kvarkenrådet är ett av Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan.)

Vi har mycket att tjäna på med ett samarbete i Regionen och Umeås närmsta stad är Vasa. Avståndet från kust till kust är endast drygt 80 km och mellan de yttersta öarna endast ca 25 km. Kvarken skiljer Bottenviken i norr från Bottenhavet söderöver och bildar en grund undervattenströskel i Bottniska viken. Det största djupet i Kvarken är endast 25 meter.
Jag tycker att det är bra att vi har ett så starkt samarbete i den Nordligaste delen av Östersjöregionen och det är även oerhört viktigt att vi har en pålitlig och stabil färjeförbindelse mellan Umeå och Vasa. En fungerande färja är oerhört viktig för att Östersjöregionen ska kunna utvecklas och ge turismen och näringslivet bra förutsättningar.
På vägen hem från Vasa kommer jag att åka färjan och närvara på en oerhört intressant transportkonferens, ombord på färjan MS Wasa Express. Temat för konferensen kommer att vara transittrafik i Nordeuropa och är en samverkan mellan offentliga sektorn och näringslivet. Konferensen anordnas av Botnia-Atlantica projektet Nordic Logistic Corridor Cooperation. (Nordic Logistic Corridor är ett internationellt transportstråk som kopplar samman Norge, Sverige, Finland och Ryssland.)
.
 

Viktigt med självbestämmande i sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår var jag och Marianne Normark gruppledare för Folkpartiet i landstinget på besök hos Norrlandsklinikens hälsocentral på Glimmervägen.Nörrlandskliniken är en privat hälsocentral/vårdcentral med landstingsavtal som har växt oerhört fort. Man har även startat en Drop-In mottagning på IKSU där man garanterar att man får träffa en läkare samma dag som man behöver det.

På kliniken träffade vi Anders Gillberg och Björn Aasa som berättade om deras verksamhet. Det var oerhört intressant att få höra de berätta om deras verksamhet och utmaningar inför framtiden. Jag tycker att det är bra att vi politiker är ute och besöker olika verksamheter och får kunskap.
Jag tycker även att det är viktigt att den enskilde individen har självbestämmande över sin sjukvård och har rätten att själv få välja sin vårdgivare. Privat vård och offentligt bedriven vård ska även kunna konkurrera med varandra på lika ekonomiska villkor.

S+ V skjuter upp budgetbeslutet

Av , , Bli först att kommentera 6

Enligt Västerbottensnytt säger Lennart Holmlund (S) att beslut om budgeten skjuts upp till hösten. I vanliga fall har vi budgetfullmäktige i juni.

Imorgon tisdag ska Vänstern och Socialdemokraterna presentera sitt gemensamma förslag och enligt signaler från Lennart Holmlund (S) så kommer det att skjutas upp till hösten. Problemet är nog att V och S inte är överens när det gäller besparingarna
Nu behöver vi i kommunen inte ta beslut om budget i juni utan det är huvudsaken att skattesatsen är klar i november.
Jag har ingen förståelse för att beslut om budgeten skjuts upp och tror inte att det ekonomiska läget med besparingar förändras till hösten. Att styra problemen framför oss löser inte vår ekonomiska situation i kommunen och det tar även tid för verksamheten att ställa om sig när det gäller besparingar.
.

Hot mot demokratin

Av , , 1 kommentar 10

Vi har nog svårt att rekrytera förtroendevalda till politiken och det blir inte lättare när aktiva politiker hotas och förföljs.

Jag blir rent förbannad när jag läser Edward Riedls blogg idag och får läsa om de hot och trakasserier han och hans familj utsätts för. Att man även får påhälsningar hemma är inte acceptabelet.
Sen jag tog över som gruppledare för Folkpartiet har jag fått många anonyma inlägg som även berör min familj. Det är ingen rolig läsning kan jag lova. Som politiker ska man vara beredd att vara i hetluften, men att ens familj blir inblandad accepterar jag inte.
Nu är det bara hoppas att man får tag i personen eller personerna som hotar och förföljer Edward och hans familj. Det Edward skriver i bloggen, att han aldrig kommer att sluta med politiken för att några få personer hotar och trakasserar, är en bra markering från Edward.  
Men på sikt är det ett stort hot mot demokratin att politiker förföljs och hotas. Vem vill bli politiker i framtiden när man själv och ens familj blir hotade och får påhälsningar hemma.

Turismen Norrlands framtid

Av , , Bli först att kommentera 2

Tidigare i veckan på vårt Alliansmöte besökte Anna Wikholm Kjellberg VD för Visit Umeå AB och berättade om deras verksamhet.

Visit Umeå AB är ett nystartat bolag med uppdrag att utveckla och marknadsföra Umeå som besöksmål och stödja näringslivet. Visit Umeås verksamhet finansieras gemensamt av ägarna, Umeå kommun, Destination Umeå och Umeå C. Ett av målen är att bli en av landets fem största evenemangsstäder och ett annat mål är att besöksnäringen ska fördubblas till år 2020, med kulturhuvudstadsåret 2014 som grund för detta.
Rese och turistindustrin är viktig för Umeå och den omsätter över en miljard kronor per år och ger upphov till 883 årsysselsatta enligt siffror från Tillväxtverket och Resurs AB. (Siffrorna är från 2011, siffrorna från 2012 kommer troligen nu i juni) Om man ser till hela landet omsätter turismen 264 miljarder kronor.
Jag tror att turismnäringen är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste skapa förutsättningar för en ökad turism. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turismnäringen för det är väl investerade pengar.
 

Enkel seger för UIK

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var jag på T3 Arena och såg UIK vinna mot Sunnanå. Det blev en överraskande enkel seger för UIK och Sunnanå var en stor besvikelse. Jag förstår att man har släppt in så många mål med tanke på hur försvarsspelet var mot UIK. Sunnanå kommer att få det svårt att hålla sig kvar i serien om man inte skärper till sitt försvarsspel. UIK hade ett bra försvarsspel igår och det syns i statistiken med endast sex insläppta mål i serien.  (Sunnanå 21 insläppta på sex matcher)

Det som var tråkigt, var att det var endast 516 i publiken. En orsak kan vara vädret och att matchen sändes på TV.
Det som är glädjande är att UIK har ett lag för framtiden och det är bara att hoppas att man lyckas behålla merparten av spelarna till nästa säsong. Lyckas man behålla Lina Hurtig och stärka upp laget med en bra forward, då tror jag att UIK kan slåss i toppen av serien nästa år.
 
Idag släppte förbundskaptenen Pia Sundahage Sveriges trupp mot landskampen mot Norge den 1 juni i Linköping och det som var överraskande, var att Lina Hurtig inte var med. Det som är glädjande var att UIK får med Jenny Hjohlman, Hanna Folkesson och Emmelie Konradsson.

Staten måste ta över ansvaret för skolan

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är dags att staten tar över ansvaret för skolan för att få en likvärdig skola i landet. Många kommuner gör idag ett bra jobb med skolan, men på många håll fungerar det inte alls. Många lärare och rektorer har även olika förutsättningar, beroende på vilken kommun man tillhör          

I en tidigare undersökning som Utbildningsradion gjort och där man har frågat rektorer, tror 48 procent av de tillfrågade rektorerna att deras uppdrag skulle underlättas om de i stället var anställda av staten. En lika stor andel anser att skolan bör förstatligas igen.
 
Kommunaliseringen av skolan genomfördes 1991 efter att socialdemokraterna fått stöd från Vänsterpartiet. I 2010 års valmanifest presenterade Folkpartiet ett förslag om att åter förstatliga skola och det är jag glad över.
 
Vi står inför stora utmaningar i skolan i framtiden och att förstatliga skolan skulle vara ett steg i rätt riktning.
 
I en debattartikel I Aftonbladet skriver Jan Björklund Partiledare Folkpartiet och Metta Fjelkner Ordförande Lärarnas Riksförbund om att ett förstatligande är ett måste för, ökad likvärdighet och bättre resultat.
 
Här kommer debattartikeln i sin helhet.
 
Staten måste ta över ansvaret för skolan
 
Resultaten i den svenska skolan fortsätter att sjunka och likvärdigheten mellan elever med olika bakgrund minskar. Orsaken ligger till stor del i 90-talets kommunaliseringsreform, skriver dagens debattörer, som anser att skolan nu måste förstatligas.
 
Sverige ska vara en kunskapsnation i världsklass. Svensk skola har i grunden goda förutsättningar att klara av sina kunskapsuppdrag, men ändå står vi inför tre stora utmaningar: de sjunkande kunskapsresultaten, bristen på likvärdiga förutsättningar för elever i olika skolor och kommuner samt att alltför få vill bli lärare. Orsaken till detta ligger till stor del i 1990-talets ogenomtänkta skolreform med kommunaliseringen av skolan.
 
Sedan regeringsskiftet 2006 har flera stora och angelägna reformer genomförts som på flera sätt har skapat förutsättningar att möta de utmaningar som svensk skola står inför. En viktig reform som återstår för att hantera dessa utmaningar är att förstatliga skolan.
 
De reformer som regeringen har genomfört sedan 2006 handlar om att alla elever ska få goda chanser att nå kunskapsmålen och om att höja läraryrkets status. Med lärarlegitimationer, nya läroplaner, det nya betygssystemet, en starkare skolinspektion, den nya lärarutbildningen samt nya karriärsteg för duktiga lärare har en grund för att vända skolresultaten skapats. Det har varit angelägna reformer, och undersökningar från Lärarnas Riksförbund visar att det finns starkt stöd för dem hos både allmänheten och lärarna.
 
Nu går regeringen vidare, bland annat genom att minska lärarnas administrativa börda när de individuella utvecklingsplanerna tas bort från och med årskurs sex då eleverna ändå får betyg. Lärare ska undervisa, inte vara byråkrater som ägnar alltför mycket tid åt att fylla i en massa papper.
 
Men samtidigt som regeringen har gjort mycket, med ökad statlig styrning och kontroll, för att höja kunskapsresultaten och för att höja läraryrkets status har kommunernas fortsatta huvudmannaskap och finansieringsansvar för skolan bidragit till ett olyckligt dubbelkommando. Ledarskapet, och därmed möjligheten att utkräva ansvar, blir ytterst otydligt. Det måste framstå klart och tydligt vem som ansvarar för att höja elevernas resultat i skolan.
 
Sverige har i praktiken haft minst 290 olika inriktningar på skolpolitiken och, delvis, alla de friskolor som också är huvudmän, som alla har haft olika förutsättningar, ambitionsnivåer och syn på hur skolan ska utvecklas. Det skiljer mycket mellan de kommuner som satsar mest respektive minst på skolan – kommunerna prioriterar olika. Det säger sig självt att det då blir mycket svårt att garantera att alla elever – oavsett elevens bakgrund och var eleven bor – får samma möjligheter att nå kunskapsresultaten. Likvärdigheten är borta.
 
Kommunaliseringen har också påverkat läraryrkets status. Kommunerna satsar alltför lite på fortbildning av lärare, obehöriga lärare har anställts när behörighetskraven inte har respekterats och arbetsvillkoren för lärarna har överlag försämrats de senaste decennierna.
 
Ska vi höja läraryrkets status behöver lärarna ha en arbetsgivare som respekterar deras kompetens och professionella roll. Lärarna är nyckeln till att vända kunskapsresultaten, elevresultaten kan endast förbättras genom att lärarna är välutbildade, självständiga och att yrkets status därmed lockar till sig de bästa studenterna. Ett ökat statligt ansvarstagande för skolan kan bidra till att göra läraryrket mer attraktivt och attrahera fler duktiga studenter till lärarutbildningen.
 
För snart ett år sedan tillsatte regeringen en statlig utredning för att utvärdera kommunaliseringen. Under ledning av Leif Lewin, professor i statsvetenskap, ska effekterna av kommunernas huvudansvar bedömas. Utredningen ger en möjlighet att diskutera vidare och vi hoppas att samtliga riksdagspartier tar den möjligheten. Vad som är bäst för eleverna måste stå i främsta rummet.
 
Vår bedömning är att om vi ska hantera de tre stora utmaningar som den svenska skolan står inför – sjunkande kunskapsresultat, brist på likvärdighet och läraryrkets status – då fungerar inte längre den nuvarande modellen med kommunala huvudmän. Skolan måste förstatligas för att skapa förutsättningar för lärarna att vända elevernas kunskapsresultat, samtidigt som elever i olika delar av landet ska få mer likvärdiga möjligheter att nå kunskapsmålen. Frågan om att skapa en nationell kunskapsskola är en ödesfråga för Sverige.
 
 
 
 

 

Liberal framgång 2014

Av , , 1 kommentar 5

Igår på vårt gruppmöte berättade Ing-Marie Westh landstingspolitiker för Folkpartiet om sitt arbete i programkommittén. Det var en mycket bra dragning av arbetet och tankarna kring partiprogrammet.

Vi står inför ett valår nästa år och vi måste därför anta ett partiprogram för en liberal framgång 2014. Partiprogrammet kommer att fastställas på vårt landsmöte i höst.
I förslaget till nytt partiprogram för Folkpartiet höjs ambitionerna när det gäller äldreomsorgen, sjukvården och skolan. Välfärden ska hålla högsta kvalitet, präglas av valfrihet och vara tillgänglig på likvärdiga villkor. Tioårig grundskola, förbättrad introduktion av nyanlända elever och ökat självbestämmande i sjukvård och äldreomsorg är några punkter.
En annan viktig del i det nya förslaget är att företagens sjuklöneansvar avskaffas. I ett första steg gäller det den andra sjuklöneveckan och på sikt även den första. Ett steg i rätt riktning, för bättre villkor för småföretagare.
Ökad satsning på jämställdhet är också oerhört viktigt, tyvärr finns det fortfarande mycket att göra med jämställdheten. (I dagens Sverige tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under sin livstid.)
 
Som socialliberal tror jag att det är viktigt, att när vi fastställer vårt partiprogram i höst, att vi håller fast vid vår ideologi och inte gör som andra partier som vänder kappan efter vinden. Vi har även som andra partier haft svikande opinionssiffror, men jag att tror vi vinner i längden om vi står fast vid vår liberala ideologi. Som liberal har jag även en stor tro på framtiden och vill ge människor möjlighet att styra över sina liv.

Det behövs mera hyresrätter i Umeå

Av , , 1 kommentar 6

Tillgången till bostäder är viktigt för Umeås tillväxt och AB Bostaden är den i särklass viktigaste aktören på bostadsmarknaden i Umeå. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad behövs mera hyresrätter och då måste Bostaden öka nyproduktionen av hyresrätter.

Varför det byggs för lite bostadsrätter är inte bra och det känns inte bra när Bostaden, i VK kritiserar den kommunala byråkratin för de långa handläggningstiderna. Man hävdar även att det skulle kunna byggas betydligt mer i kommunen om processtiderna var kortare.
Sveriges byggindustrier kritiserar även kommunen och hävdar att man måste ta sitt ansvar för att inte hindra utvecklingen i Umeå.
Jag tror inte bara att det beror på kommunen att det byggs för lite bostäder i Umeå. Lagkrav på buller stoppar även bostadsbyggandet och två stora byggprojekt i Umeå på kvarteren Focken och Mården, har kört fast under det senaste året på grund av detta. Bankerna är heller inte lika välvilliga att bevilja krediter till byggprojekt och kravet på 15 % i kontantinsats vid bostadsköp stoppar även utvecklingen.
 
I dagarna har vi därför i Alliansen lämnat in en motion där uppdraget till Umeå Kommun Företag att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Detta för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.
 
Här kommer motionen i sin helhet!
 
AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå
Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. I dagsläget är det bostadsbrist.
Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god- och planberedskap. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.
AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt. Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en tredjedel av hyresbeståndet skapas ett större utrymme för nyproduktion. Vi vill genomföra försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion.
Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.
Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till UKF att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Detta för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.
Umeå 2013-04-23
 
Anders Ågren                Peder Westerberg
Moderaterna                  Folkpartiet liberalerna
 
Mattias Larsson           Veronica Kerr
Centerpartiet                 Kristdemokraterna