SD det minst aktiva oppositionspartiet!

Av , , 5 kommentarer 4

Enligt Svenska dagbladet så år det minst aktiva oppositionspartiet i riksdagen Sverigedemokraterna. Om man nu vill framstå som det riktiga oppositionspartiet, varför tar man då inte plats i talarstolen och ställer statsråden till svars.

Det som var glädjande i undersökningen var att Folkpartiet, var ett av de mest aktiva partierna i riksdagen

Här kommer länken till SvD!

http://www.svd.se/sd-det-minst-aktiva-oppositionspartiet

5 kommentarer

Umeå växer med växande företag!

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har Svensk näringslivs mätning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner kommit. Umeå hamnar på plats 89 och det är den bästa placeringen Umeå har haft.

Ett bra företagsklimat i kommunen, är oerhört viktigt för kommunens utveckling och framtid. Men det måste också skapas förutsättningar för ett bättre företagsklimat. Från företagshåll kommer också ofta synpunkter om att kommuner och landstings affärsverksamheter konkurrerar med det privata näringslivet. Från Alliansens sida har vi därför lämnat in en motion, som handlar om snedvriden konkurrens. Det har även tagit lång tid att få upp den till behandling, men nu verkar det som att den kommer att komma upp inom en snar framtid.

Det finns också mycket positivt som Umeå kommun har gjort genom åren. Umeå kommun är bland annat initiativtagare till BIC Factory som hjälper unga företagare, där två lyckade exempel är Rapunzel och Aptum

Kommunen delfinansierar även satsningar som Ung Företagssamhet, Uminova Innovation och Uminova eXpression. Umeå kommuns operativa organ näringslivsservice, som är länken mellan kommun och näringsliv., gör också ett fantastiskt arbete. Deras uppgift är näringslivsutveckling och tillväxt, i uppdraget ingår bland annat att leda, samordna, utveckla och följa upp kommunens medverkan och engagemang i tillväxt och näringslivsfrågor.

Jag kan skriva hur mycket som helst om Näringslivsservice verksamhet och viktiga betydelse för kommunen. Men för att sammanfatta, kan man konstatera, att Umeå växer med växande företag.

Bli först att kommentera

Refugees Welcome!

Av , , 3 kommentarer 3

Igår närvarade jag på manifestationen ”Refugees welcome” och det var otroligt kul att det var så stor uppslutning i Döbelns park. Det var också otroligt många bra talare. Ola Nordebo VK:s politiske chefredaktör sa bland annat i sitt tal att nu måste man omsätta engagemanget i praktisk politik och se till att valresultaten inte blir så att främlingsfientliga partier får makt. Jag håller helt med Ola! Tyvärr är sanningen, att det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige

Nu är det bara hoppas att engagemanget fortsätter att bestå och med tanke på den humanitära katastrof som sker, så måste alla hjälpa till och ta sitt ansvar.

IMG_4753

3 kommentarer

Premiär för Löven!!

Av , , Bli först att kommentera 6

Ikväll är det dags för Lövens första match i serien och den har varit efterlängtad! Det är oerhört viktigt att Löven får en bra start på serien och självklart tror jag på seger för Löven ikväll mot Västerås. Jag tror det blir en klar seger och matchen kommer att sluta 4-0! När det gäller placering i serien så tror jag att man kommer bland de tre främsta. Jag ser verkligen fram emot matchen ikväll och jag kommer själv att vara på plats.

Bli först att kommentera

Utsatta EU-medborgare!

Av , , Bli först att kommentera 4

Tillsammans med Ulrica Westerlund och Peter Sedlacek har jag lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige som rör utsatta EU-medborgare och att man ska utveckla ett formaliserat samarbete på plats i Rumänien.

Här kommer vårt pressmeddelande!

Under de senaste åren har allt fler människor, särskilt från Rumänien och Bulgarien, använt sig av sin rätt som EU-medborgare att vistas i ett annat EU-land i tre månader och sökt sig till Sverige. Orsaken är att alltför många EU-medborgare fortfarande lever i djup fattigdom. Mest utsatta är romerna, som runt om i Europa möts av en utbredd antiziganism (hat mot romer). Fattigdom, diskriminering och en känsla av hopplöshet gör att människor tigger på gator och torg i många svenska orter. En verklighet vi också ser här i Umeå

Under det senaste året har det förts en livlig debatt om den situation som råder. Många Umeåbor uttrycker en oro och frustration över att människor tvingas tigga. Politiken står nu inför ett vägval. Antingen riktar vi insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger på Europas gator eller så riktar vi fokus på att underlätta tillvaron på plats i Sverige och Umeå.

För oss i Folkpartiet är inriktningen tydlig. Umeå kommun bör fortsätta stödja akuta insatser i form av hjälp till hemresa och tillfälligt boende men enbart vid absolut nödsituation på max några dygn. Hittills har det visat sig att det stöd som kommunen bidragit till inte alltid blivit det kortvariga stödet som det var tänkt att vara. På sikt är det inget hållbart och ansvarstagande förhållningssätt. Ett betydligt mer ansvarsfullt och medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger.

Lösningen på diskriminering och utsatthet är inte att möjliggöra för människor att tigga på Umeås gator eller på andra platser i Europa. Samma bedömning gör också biståndsorganisationer, exempelvis Hjärta till hjärta, som arbetar på plats i Rumänien.

Vi behöver lösa roten till problemen på plats i hemländerna i stället för att införa särregler för EU-migranter. Regeringens egen samordnare i dessa frågor betonar i Dagens Samhälle (2015 14.8) att likabehandlingsprincipen ska gälla och säger: ”Man kan inte ha en camping bara för vissa”.

Det bör finnas möjligheter för Umeås kommun att söka EU-finansiering för att bidra till att förbättra levnadsförhållanden på plats i en rumänsk kommun. En sådan insats ger förutsättningar för en långsiktig lösning där Rumänien dessutom inte längre dräneras på den arbetsföra delen av sin befolkning. Det görs redan i mindre skala men det bör finnas möjlighet att ytterligare utveckla och förstärka ett långsiktigt formaliserat samarbete på plats i Rumänien. Vår egen organisation skulle även berikas av ett sådant erfarenhetsutbyte och ge möjlighet för personal att kompetensutveckla sig.

Genom ett formaliserat samarbete med det civila samhället kan Umeå kommun bidra med kunskaper och erfarenheter för att utveckla t.ex. socialtjänsten eller skolan. Dessutom skapas kanaler mellan kommunledningarna och nya samarbeten mellan företag och enskilda. Det skulle även vara positivt om man tar hjälp av organisationer som Hjärta till hjärta för att samarbetet ska bli framgångsrikt.

Här kommer vår motion till Umeå kommunfullmäktige

Utveckla ett formaliserat samarbete på plats i Rumänien

Under de senaste åren har allt fler människor, särskilt från Rumänien och Bulgarien, använt sig av sin rätt som EU-medborgare att vistas i ett annat EU-land i tre månader och sökt sig till Sverige. Orsaken är att alltför många EU-medborgare fortfarande lever i djup fattigdom. Mest utsatta är romerna, som runt om i Europa möts av en utbredd antiziganism (hat mot romer). Fattigdom, diskriminering och en känsla av hopplöshet gör att människor tigger på gator och torg i många svenska orter. En verklighet vi också ser här i Umeå

Under det senaste året har det förts en livlig debatt om den situation som råder. Många Umeåbor uttrycker en oro och frustration över att människor tvingas tigga. Politiken står nu inför ett vägval. Antingen riktar vi insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger på Europas gator eller så riktar vi fokus på att underlätta tillvaron på plats i Sverige och Umeå.

För oss i Folkpartiet är inriktningen tydlig. Umeå kommun bör fortsätta stödja akuta insatser i form av hjälp till hemresa och tillfälligt boende men enbart vid absolut nödsituation på max några dygn. Hittills har det visat sig att det stöd som kommunen bidragit till inte alltid blivit det kortvariga stödet som det var tänkt att vara. På sikt är det inget hållbart och ansvarstagande förhållningssätt. Ett betydligt mer ansvarsfullt och medmänskligt förhållningssätt är att rikta insatserna för att angripa orsakerna till att människor tigger.

Lösningen på diskriminering och utsatthet är inte att möjliggöra för människor att tigga på Umeås gator eller på andra platser i Europa. Samma bedömning gör också biståndsorganisationer, exempelvis Hjärta till hjärta, som arbetar på plats i Rumänien.

Vi behöver lösa roten till problemen på plats i hemländerna i stället för att införa särregler för EU-migranter. Regeringens egen samordnare i dessa frågor betonar i Dagens Samhälle (2015 14.8) att likabehandlingsprincipen ska gälla och säger: ”Man kan inte ha en camping bara för vissa”.

Det bör finnas möjligheter för Umeås kommun att söka EU-finansiering för att bidra till att förbättra levnadsförhållanden på plats i en rumänsk kommun. En sådan insats ger förutsättningar för en långsiktig lösning där Rumänien dessutom inte längre dräneras på den arbetsföra delen av sin befolkning. Det görs redan i mindre skala men det bör finnas möjlighet att ytterligare utveckla och förstärka ett långsiktigt formaliserat samarbete på plats i Rumänien. Vår egen organisation skulle även berikas av ett sådant erfarenhetsutbyte och ge möjlighet för personal att kompetensutveckla sig.

Genom ett formaliserat samarbete med det civila samhället kan Umeå kommun bidra med kunskaper och erfarenheter för att utveckla t.ex. socialtjänsten eller skolan. Dessutom skapas kanaler mellan kommunledningarna och nya samarbeten mellan företag och enskilda. Det skulle även vara positivt om man tar hjälp av organisationer som Hjärta till hjärta för att samarbetet ska bli framgångsrikt.

 

Folkpartiet Liberalerna föreslår med anledning av ovanstående kommunfullmäktige besluta 

Att: Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för Umeås kommun att ingå i ett formaliserat samarbete med en rumänsk kommun- med syfte att få till stånd ett sådant samarbete samt ge förslag till kommun i Rumänien för framtida samarbete.

 

Att: Ett framtida samarbete ska bygga på möjligheten att berörda parter söker extern finansiering, t.ex. genom EU:s fonder och stöd.   

 

Bli först att kommentera

Alla måste ta sitt ansvar!

Av , , 2 kommentarer 4

Jag är otroligt glad över Folkpartiets utspel, att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar.  När det gäller Umeå så är vi tyvärr en av de kommuner som tagit emot minst antal flyktingar. Med tanke på den humanitära katastrof som sker måste alla hjälpa till och ta ansvar och det gäller även Umeå. Det är också viktigt att staten sen i sin tur hjälper kommuner ekonomiskt, när det gäller flyktingmottagandet.

 

2 kommentarer

Oroande situation för mjölkbönderna!

Av , , 4 kommentarer 13

Det är glädjande att många betalar mera för svenskt kött, men det som oroar mig det är våra mjölkbönders situation.

På drygt 30 år har antalet företag med mjölkkor minskat från 39 000 till strax över 4000. Sen har läget inte heller blivit bättre sen EU införde en handelsblockad mot Ryssland av mejeriprodukter. Det blir inte heller lättare når vår regering vår höjer dieselskatten.

När det gäller Sverige så har vi låg självförsörjningsgrad och det är farligt med tanke på det som händer i världen. Det är ett måste att självförsörjningsgraden stiger i Sverige och då behöver våra bönder stöd av politiken. Man kan då inte som politiker skriva på Twitter att ”Barnfamiljer kan köpa billigare mjölk. Varför kallas det mjölk-kris?” Oavsett om det är ironi, så är det inte seriöst.

4 kommentarer

Låg nivå i debatten!

Av , , 1 kommentar 9

Idag skriver VK om förra veckans kommunfullmäktige där en sverigedemokrat ville instifta ett nytt ord: proziganist: Jag är inte heller överraskad över den rasistiska undertonen som SD politikern hade i sitt anförande, för det är ju en del i deras politiska agenda. Samtidigt tycker jag att det är bra att det kommer fram vad partiet står för.

När det gäller debattklimatet i kommunfullmäktige så har det hamnat på en väldig låg nivå och där sticker Vänstern, FI och SD verkligen ut. På senaste fullmäktige tyckte tex FI:s gruppledare att alla fullmäktigeledamöter var omogna för att man inte tyckte som FI.

Här kommer en länk till VK!

http://www.vk.se/plus/1523048/sd-ville-infora-rasistiskt-ord-i-fullmaktige

1 kommentar

Deras syn på den humanitära katastrof som sker är skrämmande!

Av , , 9 kommentarer 11

Trots situationen med den pågående flyktingkatastrofen, så finns det tyvärr många som beklagar sig över alla så kallade snyftreportage. Inte överraskande så kommer det från ledande SD-politiker. Deras syn på den humanitära katastrof som sker är skrämmande. Men samtidigt är det bra att man visar sitt rätta jag. Även på min blogg kan man läsa skrämmande kommentarer.

Som jag skrivit tidigare så måste alla länder i EU ta sitt ansvar och därför är jag extra glad att Folkpartiets partistyrelse, föreslår att Sverige bör öka antalet kvotflyktingar från 1900 till 4000-5000. Sen är det också otroligt glädjande att se allt engagemang i Sverige för att hjälpa till i flyktingkatastrofen.

9 kommentarer

Flyktingsituationen

Av , , 5 kommentarer 27

Det bilder som vi får se via media, om den pågående flyktingkatastrofen är fruktansvärda. Bilden på den pojke som tragiskt drunknade, när hans familj försökte fly över medelhavet har nog ingen undgått. Det enda positiva i denna tragiska händelse är att det har uppmärksammat flyktingsituationen.

Nu måste alla länder i EU ta sitt ansvar och hjälpa till. Sen kan vi alla, göra något för dessa människor som flyr sina hemländer. Det har också visat sig de sista dagarna med alla insamlingar som görs för flyktingkatastrofen. På FB kan man också följa många fantastiska initiativ. Storbritannien har också ändrat sig och kommer att ta emot fler flyktingar.

5 kommentarer