Rör inte min björn, min ripa och min röding

Här kräver ’representanter’ från fjällkommunerna att björnjakten ska förbehållas ortsbor. Den här typen av argumentering är ganska vanlig och en aning navelskådande. Vore trist om man i Norge tyckte på liknande sätt om havsfisket. ’Torskfisket ska vara förbehållet norrmän som bor vid fjordar’. Jag lovar att det skulle minska turistinkomsterna enormt för uthyrare av stugor och rorbuer. På samma sätt är det med våra naturresurser i Lappland. De kunde vara bas för en blomstrande turistindustri i vår glesbygd men det är mycket svårt för turistentreprenörer att utnyttja naturresurserna för jobbskapande och inkomstbringande verksamhet. Om man som undertecknad lever på pension är det inget hot för överlevnaden om välbeställda utlänningar och Stockholmare kommer hit och strör tiotusentals kronor omkring sig för jakt- och fiskeupplevelser. Jag missunnar ingen turistentreprenör lycka och välgång i sin verksamhet. Jag har en känsla av att många tycker att utlänningar och sydsvenskar är en styggelse i våra skogar och sjöar. Man måste väl då också samtidigt tycka att vår försörjning i glesbygd främst ska komma från Försäkringskassan och andra offentliga kassor. Ingen redan penningförsörjd flyttar från vår fantastiska glesbygd för att någon spanjor skjuter en björn och betalar 40 000 kr. Garanterat inte

4 kommentarer

 1. Läskunnig

  det bästa med Storuman / Tärnaby

  3. Jag har mina rötter och mina jaktmarker/fiskevatten här

  Mina jaktmarker. Mina fiskevatten?!!??

 2. Marianne Johansson

  jag tillhör de fjällbor som anser att vi inte ska behöva flytta på oss för att ge bort jakt och fiske till turister! För den skull behöver inte det betyda att vi inte ska dela med oss av någotdera, men vi måste få vara med och bestämma hur det ska göras. I dag är det inte så. Hittills har man ”kört” bort fjällborna från vår lagstadgade rätt till jakt och fiske, för att länsstyrelsen och samebyarna ska kunna sälja det till turister! Småviltjakten är både störande för bofastas älgjakt, och dessutom farlig! Då olika jägare finns i skogen utan att veta av varandra.
  Ska här nu också finnas björnjägare! Det är också märkligt hur turister tycks tro att här uppe är tillgången på vilt och fisk obegränsade! Och att det är allas rätt att jaga och fiska här. Visst bör man först se över lagstiftningen? När det gäller björn, tror jag dessutom att det finns mer gott om björn nere i granskogslandet, det är ju bara att se var de flesta björnar skjuts!

 3. Henry Cruz

  Hela grejen Håkan är just till VEM spanjoren betalar sina 40 000!!! Hittills har dom 40 000 betalats till obehöriga. Tips till dig. Läs Svenska statens dokumentation när dessa områden enl. Svensk lag och författning koloniserades. Dessa lakraftvunna dokument följs och respekteras inte av SVENSKA STATEN. Svårare än så var det inte.

 4. Tärnabo

  Jag har ansökt om fisketillstånd till krokfiske inom Umbyns sameby, detta gjorde jag jan.-09. Fick snabbt ett beslut, avslag.
  Där stod följande: Länsstyrelsen får enligt rennäringslagen upplåta fiske under förutsättning att upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln och utan besvärande intrång i samebymedlemmarnas fiske. Upplåtelsen skall dessutom vara förenlig med god fiskevård. Ansökan avser sk undantagsvatten som förbehålles samebymedlemmarnas fiske och därför inte upplåts.
  Länsstyrelsens rennäringsdelegation har dessutom beslutat att husbehovsfiske med krok som upplåtelseform tas bort. De tillstånd som finns idag får finnas kvar, men inga nya tillstånd kommer att beviljas.
  Aktuella bestämmelser
  Enligt 32§ rennäringslagen (1971:437).
  Beslut som avser upplåtelse av rätt till jakt och fiske får överklagas endast av sameby.(SFS 1996:1553).
  Underskrifter Lena Lundevaller och Agneta Bäckman.
  Mig veteligt så fiskar ingen ur samebyns medlemmar i denna sjö. Här finns inga renar vintertid, de är i Lyckseletrakten från höst till sen vår. De passerar i början av maj för vidare färd längre upp. Är detta god fiskevård att ingen får fiska i denna lilla sjö? Skulle vilja veta varför inga nya tillstånd kommer att beviljas, ska vi som bor här uppe inte få fiska längre? Ska allt säljas ut till turism? Man börjar ju undra vad som ligger bakom. Eftersom att jag inte kan överklaga, jag är bofast men ej same, har jag skrivit till Länsstyrelsen och bett om en förklaring, har ej fått någon ännu men väntar med spänning på ett svar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.