Vindkraftsmotstånd varför?

 

Alla förbrukar elenergi på olika sätt, i hemmet, på arbetsplatsen, på fritid etc. Elenergin kommer i Sverige huvudsakligen från vattenkraft, kärnkraftverk, olje- och koleldade kraftverk och vindkraft.  Solenergi har liten betydelse ännu så länge. Alla dessa ger miljöpåverkan. Vattenkraften har vi stor erfarenhet av i Norrland, vi äldre minns byar som överdämts etc. Vattensystemens ekologi har också påverkats i hög grad. För intrången får inlandskommunerna ett antal miljoner varje år i bygdeavgiftsmedel som används till både det ena och det andra, t ex bygga skolor och ge bidrag till byaprojekt. Nybyggnad av vattenkraft är för närvarande i stort sett stoppad. Kärnkraftverk vill många inte ha nära sin bostadsort men andra störs inte alls. Kärnkraftens farlighet gäller ofta en avlägsen framtid och är också farlig om skurkregimer utnyttjar kunskaperna till bombframställning. Olje- och kolkraft bygger på uppeldande av ändliga resurser och spär på växthuseffekten och försurningen av mark och vatten. Vindkraften anses som den renaste energiformen. Det enda som stör är ljud som kraftverken ger ifrån sig i mycket begränsad omfattning, för det mesta under gränsvärdena för boendemiljö. Annars får man ju inte bygga.  Jag och de flesta människor jag känner blir glada när de ser dessa vindsnurror eftersom de står för den renaste formen av elenergi. Men för enstaka personer är blotta åsynen av vindsnurrorna förskräckligt och totalt oacceptabelt.
Man kan förhålla sig på olika sätt till energikällorna. Somliga vill ha elenergi och godtar att elproduktionen sker nära den egna orten. Andra vill ha elenergi men elproduktionen ska absolut inte ske nära den egna orten utan hos ”någon annan” vilket kanske inte är något moraliskt högtstående ställningstagande om man tänker efter. Men då måste man tänka efter, som Martin Ljung sa. Sedan kanske det finns moraliskt högtstående personer som är emot all elproduktion och som inte förbrukar en enda watt och därför förmodligen bor i jordkulor någonstans i skogen och iklädda djurhudar jagar hjortar med pilbåge och stenyxa för att skaffa mat. Problemet är att hjortarna inte räcker till 7 miljarder människor.
Själv har jag upplevt vattenkraftsepoken när Storuman hade över 11 000 invånare och alla som inte led av arbetsskräck fick väl betalda arbeten. Det kryllade av barn och ungdom överallt. Ett stort antal familjer kom på fötter ekonomiskt och kunde betala resorna för sina studerande ungdomar, för på den tiden fanns inte gratis skolskjuts till dem som efter 6:e klass fortsatte på Realskolan i Storuman. Baksidan av det hela var tvångsförflyttning av människor och överdämda byar. Och de bygdeavgiftsmedel som vattenkraften lämnar är rena skämtet om man beaktar de enorma vinster som kommer från kraftverken. I Vilhelmina försökte Vattenfall häromåret blidka opinionen genom väl tilltagna penningstöd till kommunen men folket sade nej till överledningsprojektet. Vilhelmina kommuns dåliga ekonomi gör nu att personal sägs upp och skolor läggs ned. Det senare är bara en tidsfråga. Folk har ibland en tendens att skjuta sig själv i foten.
Vindkraftsföretagen betalar intrångsersättning (arrende) till ägarna av den skogsmark som tas i anspråk vilket väl är naturligt eftersom skogsmarken inte förstörs för all framtid. Tvångsinlösen är alltså en dålig idé.  Inga skogsägare fördrivs från sina hemman som under vattenkraftsepoken och miljöpåverkan är minimal i jämförelse med alternativen. Vindkraftsutbyggnaden ökar starkt i Sverige från en omoraliskt låg nivå i en internationell jämförelse. Om sådär 10-15 år får nog de människor som störs ofantligt av att se vindkraftsverk höja sig över horisonten skaffa sig skärmmössa för att skydda synen och välbefinnandet. Utrikes är det redan så på många håll.
 

4 kommentarer

 1. Fjällstinta

  Kloka ord!

  Tänk att alla vill ha el, men det får inte synas eller göras någon påverkan för att vi ska få den.
  Bättre att stoppa huvudet i sanden och köpa in skitig kolel än att se ett vindkraftverk utanför fönstret i horisonten.

  Nej, fram för mer vind- och solenergi!
  Och jag blir också glad av att se en vindsnurra!!

 2. Jimmy Lindberg

  Jag blir också glad att se ett vindkraftverk. Att folk är emot etableringen av vindkraftverk är för mig en gåta, har de någon anledning till detta eller är de inskränkta människor som har som lag att vara emot allt? Vindkraft har minimal påverkan men tyvärr liten effekt. Varför vara emot, man måste se vad som är alternativet… Kolkraft är inte kul, har varit i koltriangeln i krakow och luften är inte den bästa. Hoppas det blir vindsnurror i byn, hur går snacket?

 3. Håkan Rombe

  Svar till Jimmy. Ingen fara med rubriken. Det är mycket stor majoritet av markägarna som tycker att vi ska ta den här chansen. Vad jag vet har alla skrivit på för det. Sedan kan man ha synpunkter på placering av de olika verken och det ger både avtalstexten och den miljöprövning som ska ske möjligheter till. Vattenfall har deklarerat sin vilja att vara lyhörda för bybornas synpunkter härvidlag. Att det blir fullt pådrag med byggandet under ett par års tid ser jag bara positivt på. Många som vill jobba kan få jobb. Entreprenadbranschen i kommunen får några gyllene år. Totalt flera hundra verk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.