Planstyrd sjukvård

Sjukvården i Sverige är planekonomiskt styrd. Det innebär att resurserna allokeras av politiker i Landstingen utifrån behov som dessa politiker anser att vi kunder- patienter ska ha. Det får allehanda konsekvenser som kan tillskrivas den planeonomiska modellen, t ex köer på vissa håll och resursöverskott på andra. Det tillhör "mission impossible" att få produktion och konsumtion att mötas till det av politiker bestämda priset. Att våra landsting ständigt misslyckas och ofta drabbas av statens pekpinnar är alltså ingen naturkatastrof eller bevis på korkade landstingspolitiker utan det är en naturlig följd av det planekonomiska systemet.

Vi har t ex en bra vård av alkoholister men har stora brister i vård av smärttillstånd. Den som sett smärtans följder vet att  sömnbristen tär på psyke och fysik och kan orsaka sjukdom, olyckor och död. Nu ska det visst tas krafttag i Västerbotten i smärtbehandlingen och resurser ska kanske tillföras. Men så här är det hela tiden som en följd av den planekonomiska modellen. Larm och brandkårsutryckning här eller där beroende på talförheten hos de drabbade eller deras läkare.

Det brukar hävdas (av oss själva) att vår sjukvårdsmodell är bäst i världen och att den framförallt är RÄTTVIS. Det är bara det att detta är lögn. Det är stora skillnader mellan landsting, d v s sjukvårdens tillgänglighet och kvalitet beror på var du bor. Bor du i glesbygd är du definitivt illa ute vid vissa sjukdomstillstånd. Vi har alla läst om cancerpatienter som får sin första behandling månader efter den första diagnosen på cancer. Gå i 2-3 månader och våndas och veta att man har en dödlig sjukdom t ex bröstcancer som avancerar i kroppen kan inte vara något man önskar ens sina ovänner. Påstridiga och resursstarka ordnar sig bättre vård än resurssvaga och passiva. Så har det alltid varit. Rättvist?

Jag vill öka patientmakten genom att avskaffa remisstvånget och på sikt måste vi få någon form av patientstyrning (kundstyrning) av sjukvårdsproduktionen. Det innebär naturligtvis fler privata vårdgivare men det går att förverkliga med en i huvudsak skattefinansierad sjukvård. Så fort man andas om någon minsta förändring kommer som ett brev på posten, "jaså du vill att vi ska ha det som i USA". Nu förändras sjukvården i USA enligt en lag som kom till efter hårda politiska strider men framför allt det finns oändligt många varianter på hur sjukvården ska vara organiserad. Vi ska ha en svensk modell. Naturligtvis. Men varför denna skräck för förändringar? Varför är reparation av bilar utan köer och väntetider? Ska vi ha lägre krav när det gäller vård av vår egen kropp?

Etiketter: , ,

5 kommentarer

 1. Lars Valler

  Tanken är bramen vi ha väl redan i dag flear möjligheter dels genom eu och landstingssamverkan. Men grunden borde vara att resurserna läggs på att utöka läkarkåren då det finns behov av fler och bättre administratörer än dagens fyrkantiga streckrandinga

 2. Inger

  Kanske köerna är mindre på bilverkstan för att man kan åtgärda vissa saker själv utan att beställa tid? Om jag får punka byter jag däck själv. Bryter jag benet kan jag inte åtgärda det själv… Om framlyset pajar kan jag byta säkring, lampa, glas eller hela insatsen. Om ögat pajar är det tyvärr inte lika enkelt. Eller hur? Kroppen är liksom lite mer komplicerad än en bil. Sen finns det väl fler människor än bilar? Skulle det finnas en användarmanual på människan skulle nog inte köerna vara lika långa.

 3. marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Kanske borde man se över läkarnas arbets- och jourtider!
  det finns mycket inefektivitet att ta igen där, det fick man klart för sig när man såg ”uppdrag granskning” här i vintras!

 4. Working Class Hero

  Garantera mig att ALLA, jag menar ALLA, har rätt till likvärdig vård finansierad av skatter (UTAN extra avgifter och försäkringar) så visst, privatisera på bara.

 5. Håkan Rombe

  Västerbottens sjukvård hör till landets minst privatiserade. Detta faktum verkar inte medföra att vi har bättre sjukvård än andra landsting. De politiker som lett landstinget i årtionden har inte kunnat bevisa att det är en framgångsfaktor att det mesta sköts av landstingsanställda enligt planekonomisk modell. Jag påstår att vi får bättre sjukvård, bättre bemötande och mera för skattepengarna om olika vårdgivare får tävla om patienternas/kundernas gunst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.