Regeringsbildningskaoset

Vi har alla kunnat bevittna cirkusen i Sveriges Riksdag. Talmannen har känt sig manad att kritisera Riksdagen för kaoset under dagen när Sverige fick en ny kvinnlig statsminister som några timmar senare tvingas avgå när Centerpartiet och senare Miljöpartiet sätter igång med sina piruetter. Centerpartiet åstadkommer en budget som Moderaterna tillsammans med SD och KD föreslagit och MP hoppar av regeringen hux flux.

Den M-SD-KD-budget som nu C överlåter till den nya regeringen att regera på innehåller bl a det i dessa klimattider fullständigt tondöva förslaget att stimulera konsumtionen av fossila bränslen genom en sänkning av skatten på diesel och bensin med en krona. En populistisk motivering är att denna skattesänkning gynnar glesbygd. Sanningen är att sänkningen till största delen gynnar boende i tätorter och städer, inte minst storstäder. Det finns fakta på att t ex boende i Storstockholm i genomsnitt har större årlig genomsnittlig körsträcka än boende i glesbygdskommuner. Storstockholms 2,5 miljoner invånare får en total skattesänkning på drivmedel som är 10 gånger större än vad Västerbottens 250 000 invånare får.
Förslaget om sänkning med 0,5 kr per liter innebär en gigantisk total skattesänkning för boende i tätorter och städer och för glesbygderna en total skattesänkning som är löjligt liten. Omfördelning i fel riktning!

Det nu höga priset på diesel och bensin beror mest på drivmedelsbrist efter den snabba återgången till normala aktiviteter i närings- och arbetsliv. Drivmedelsbranschen har inte varit snabb nog att stega upp tillgången på bränsle. Priserna vi ser nu kommer att sjunka rejält när tillgången på bensin och diesel matchar efterfrågan. Det säger branschföreträdare.

Nej denna fossildröm hos Moderaterna är fullt i klass med Donald Trumps fossila drömmar under sin presidenttid. Ren stenålder under klimatkrisen! Populism!

6 kommentarer

 1. //G.F.

  M ville sänka bensinskatten med 7,2 miljarder 2022 i sin budgetmotion, eller 1 krona litern vid pump. SD hade en liknande inriktning men med en mindre skattesänkning. Det landade i sänkning med 50 öre litern i uppgörelsen.
  Alltså 50 öre lägre skatt, så att byafolket inte ska behöva vända på kronorna för att ta sig till jobbet, vilket är bra i mina ögon.

  Det ökade anslaget om 2 miljarder kronor för genomförandet av förslagen i den så kallade skogsutredningen, om att undanta stora arealer fjällnära skog från att brukas, tas bort, det gillas antar jag?

  Förresten det är lika bra att jag lägger in ’hela’ budgeten så att det hela blir rätt.

  Fakta: De gemensamma förslagen från M, KD och SD

  Ändringar jämfört med regeringens budgetproposition, ett urval, siffror avser 2022.

  Sänkt skatt för de som jobbar. Heltidsarbetande får cirka 1 800 kronor i lägre skatt per år. Kostnad 8 miljarder.

  Sänkt skatt för pensionärer. 1 800 kronor lägre skatt per år för den med en allmän pension på 13 000 kronor i månaden. Kostnad 4,2 miljarder.

  Sänkt skatt på bensin och diesel från 1 maj 2022 med 50 öre per liter. Kostnad 2,4 miljarder 2022, 3,3 på helår.

  Höjt bostadstillägg för pensionärer från augusti 2022. 200 kronor mer för ensamstående.

  Riktad satsning på polislöner, 400 miljoner kronor.

  Mer pengar till Nationellt forensiskt centrum (NFC), 50 miljoner.

  Fler övervakningskameror, 300 miljoner. Även annan teknik och verktyg för Polismyndigheten.

  Tullen, Kustbevakningen samt övriga myndigheter i rättsväsendet tillförs 525 miljoner till.

  Ökat antal förvarsplatser, 75 miljoner.

  Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa.

  Motverka delade turer (uppdelade arbetstider), 300 miljoner.

  Motverka kunskapstapp i skolan, 400 miljoner.

  Regeringsförslag M, KD och SD säger nej till:

  Familjeveckan, 3,4 miljarder

  Förvärvsavdrag, 9 miljarder

  Anslag för köp av skog, 2 miljarder

  Extratjänster 1,5 miljarder.

  Källa: M, KD och SD

 2. Christer

  Wake up and smell the roses. Eller, lite fritt översatt, Ta bort skygglapparna och se verkligheten.
  Hur bloggförfattaren klarar av konststycket att få den del av den tagna statsbudgetens som gäller sänkningen av bränsleskatten (och rätt ska vara rätt) på 50 öre/liter till att bli en nackdel för glesbygdsbefolkningen och en fördel för storstadsregionerna är imponerande. Eller skrattretande. Eller naivt. Eller alla dessa påståenden.
  Oavsett partisympati bör bloggförfattaren hålla sig till fakta (förslagsvis korrekta sådana). Självklart gynnar en skattesänkning av bränslepriserna alla som: har (och kör) egen bil, tar del av fordonstransporter av varor, är i behov av i Sverige producerade livsmedel. Listan på de som faktiskt i slutänden får ekonomisk fördel av den lilla skattesänkningen kan göras lång.
  Samtidigt uppmanas också bloggförfattaren, och alla andra som använder sig av samma falska argumentation, att upphöra med lögnen om att de höga bränslepriserna skulle bero på världsmarknadspriset. Det är självklart den svenska bränsleskatten som är boven i dramat, inget annat.
  FAKTA: Sedan toppen på den nuvarande prishöjningsomgången på den internationella marknaden nåddes den 26/10 har oljepriset sjunkit med lite drygt 10%. Samtidigt har priserna ut till konsument ÖKAT med 10 öre/l. (källa: Cirkel K)
  Sammanfattning: Den utsugning av redan skattade medel för medborgarna som regeringen genomför med sin bränsleskatt påverkar människors vardag och livskvalitet. Den påverkar självklart de med lägst disponibel inkomst mest. ”Vanligt” folk, vilka behöver anpassa sin hushållsbudget varje månad, är de som behöver avstå från mer och mer av sitt bilåkande, medan de med en större inkomst påverkas mindre i sin vardag. Det är i sanningen en traditionell socialdemokratisk politik vi ser.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Du har inte förstått vad jag menade. Eftersom bensinskattesänkningen tillfaller alla och största delen av befolkningen bor i tätorter och städer innebär det att skattesänkningen gynnar tätorter och städer och till mycket liten del glesbygd. En generell inkomstskatteskattesänkning för boende i glesbygdens byar och ensliga gårdar hade gjort verkan. En miljon bilister i Storstockholm gör en rejält stor vinst på förslaget. Det blir pengar det.

   • Christer

    Nu ska bloggförfattaren inte lägga ord i min mun och BESTÄMMA vad jag har förstått och inte förstått. Självklart förstår jag hur du resonerar.
    Att jag sedan förklarar att du har och visar på att det finns fel i ditt resonemang bör du bemöta med ödmjukhet, istället för att försöka bortförklara med att jag ”inte har förstått”.
    Ditt resonemang haltar på flertalet sätt, av vilka jag beskriver två:
    1. Med ditt resonemang att skattesänkningen till större delen gynnar storstadsregionerna då det bor fler människor där än i glesbygd, skulle ju ALLA lättnader i statens fortsatta konfiskering av medborgarnas medel gynna storstadsregionerna. Ett resonemang som helt enkelt faller på sin egen dumhet.
    2. Och viktigast. En skattesänkning som den aktuella sänkningen av bränsleskatten ska naturligtvis inte räknas utifrån region. Den gäller den enskilde medborgaren. För varje enskild individ som får en liten lättnad utifrån statens pungslående är vinnare, oavsett var denne individ bor. SJÄLVKLART är detta individens fördel, inte en specifik region eller landsända.
    Det är dags för alla, regering, regionspolitiker, kommunalpolitiker, ledarskribent, ”sofftyckare” och även aktuell bloggförfattare att acceptera att statens uppgift är att tillgodose den enskilde medborgarens väl och ve, inte tvärtom.

    • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

     Bensinskattens sänkning gäller hela landet inklusive storstadsregioner i syd- och mellansverige. Om vi antar att det innebär minskning i statens intäkter på säg 4 miljarder så kan man ju fundera på på vilka delar av landet denna ”satsning” gynnar. Minskningen av kostnader blir 10 ggr så stor i Storstockholm jämfört med Västerbotten. Vill man gynna de glesa delarna av landet bör ju minskningen av kostnader hamna här och inte företrädesvis i storstadsregioner. Minskning av bensinskatt i vissa delar av Sverige blir så svårt rent praktiskt att inget parti vill driva den frågan. Generösare reseavdrag skulle däremot gynna dem som har långt till jobbet och i mindre grad dem som förbrukar stora mängder drivmedel i motorstarka båtar och i snöskotrar. Ofta är den förbrukningen större än vad som går till bilen. Jag vet!

 3. Christer

  Jag noterar med förvåning att bloggförfattaren inte med ett ord bemöter mina rader.
  Inte någonstans beskriver han den enskilde medborgarens, individens, roll och situation, utan hänvisar till en fullständigt befängd beräkning om vad olika regioner kan dra för fördelar.
  Då jag förutsätter att han trots allt förstår vad debatten handlar om, den enskilda människans ekonomiska förutsättningar att klara sin vardag med bibehållen levnadsstandard, kan man endast dra slutsatsen att han saknar argument för den stora frågan. För det kan ju knappast vara så att han väljer att inte se den enskilde individen?
  Tänk om, tänk rätt. Prova gärna att se frågan ur enskilda individers perspektiv, inte den uråldriga ”partibokens”, jag tror att det skulle kunna vara en ögonöppnare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.