Erdogandocka ”hängd” i Stockholm

Det är knappast en ”tiotusenkronorsfråga” vad som skulle hända efter beslutet i Sveriges Riksdag att Sverige ska söka medlemskap i NATO. F d ministern och Moskvaambassadören Sven Hirdman gick förstås upp i taket och dök upp i ett antal TV-diskussioner där han helt enligt förväntningarna framförde sitt stora ogillande. Han och Rysslands utrikesminister Lavrov är ju sedan gammalt goda vänner. Sedan har det varit återkommande upptåg och demonstrationer mot Erdogan och Turkiet i Stockholm med den solklara avsikten att sabotera det med stor majoritet fattade demokratiska beslutet att Sverige tillsammans med Finland ska gå med i NATO. En del tidningar och i synnerhet deras kulturredaktioner har genom tiderna varit stora anhängare av den s k Svenska Neutraliteten som inte varit någon neutralitet. Sverige har i årtionden ”vänstrat” med USA, GB, NATO mfl vilket Sovjetunionen- Ryssland vetat om och då har ju ”tryggheten” varit falsk och en illusion.

Man är ganska okunnig om historien och utvecklingen om man inte förstått att Sveriges och Finlands läge mellan NATO och diktaturen Ryssland nu är ett existentiellt problem för vårt land. Är man kunnig om historien och utvecklingen och ändå försöker sabotera vår NATO-ansökan har man egentligen valt sida och föredrar att Sverige blir en vasallstat till diktatorn i Kreml. Man är också ganska naiv om man tror att allt blir bra av att någon bjuder Putin på Novitjokk, Polonium eller det gamla kommunistiska bomärket, ett litet runt hål i bakhuvudet. Ryssland är en diktatur och har så alltid varit med ett par korta undantag, några år före Lenins statskupp 1917 och under 1990-talet. Ryssland är ett sedan århundraden mycket efterblivet land med mindre undantag av nutida storstadsområden som St Petersburg och Moskva. Stora författare, konstnärer och tonsättare förändrar inte bilden av bananrepublik. Utedass för 15 milj ryssar, gemensam toalett för hela trappuppgångar i hyreshus, trångboddhet m m är vad kommunismen lämnat efter sig. För att inte tala om en närmast epidemisk alkoholism.

Skulle det börja dingla dockor som föreställer hängda (mördade) svenska regeringsföreträdare i Ankara skulle nog en och annan svensk med rätta bli upprörd. De svenska vänsterextremister som hänger dockor är tyvärr i nuläget Erdogans bästa valarbetare. Det tycker jag är ett problem i sig!

Etiketter: , , , , , , ,

En kommentar

  1. brorson

    Märkligt att du, som misstror allt annat som Sovjetunionen och Ryssland har sagt och säger, är en så fantaisk anhängare av Sovjetunionens förvrängning och svartmålning av svensk neutralitetspolitik. För det första: Neutralitet är en hållning hos en icke krigförande och icke angripen stat intar under krig mellan andra stater, vanligen i den neutrala statens närområde. För det andra har den svenska neutralitetspolitiken förklarats som ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”, vilket 2012 ändrades till ”alliansfrihet i fred syftande till handlingsfrihet i krig.” Att prata om svensk ”neutralitet” under hela efterkrigstiden är alltså nonsens, när man i stället borde använda uttrycket ”neutralitetspolttik”. Och den har Sverige inte alls brutit mot, sedan slutet av finska vinterkriget 1939 / 40 tills början av förra året.

    Neutrala staters rättigheter och skyldigheter regleras i 1907 års neutralitetskonvention, som till stora delar är framförhandlad av den svenska diplomaten Hjalmar Hammarskjöld. inför det väntade första världskriget., då de tre nordiska staterna Sverige, Danmark och Norge lyckades vara neutrala. Som nämnts var Sverige inte neutralt under finska vinterkriget 1939 / 40, vilket den dåvarande svenska regeringen ej heller påstod. Avstegen från neutralitetskonventionen var dock ej så betydande, att Sverige som stat drogs in i kriget, utan Sverige förblev en icke krigförande stat.

    Härav framgår att en icke krigförande stat kan välja mellan olika handlingslinjer, varav uppfyllelse av neutralitetskonventionen, men inte mer än så, är en. Naturligtvis önskade Sovjetunionen att Sverige skulle uppfylla mer än konventionen kräver, nämligen det som Sovjetunionen hade dikterat för Finland i fredsavtalet efter det andra finsk-sovjetiska kriget. Och drev därför en intensiv lögnpropaganda mot svensk neutralitetspolitik l precis som du gör nu, men i ett annat syfte.

    Nutida svenska krigshetsare skäms av någon anledning för att Sverige inte var en krigsskådeplats under andra världskriget och bjuder ut Sverige som krigsskådeplats i det tredje världskriget. Längst gör Sveriges nuvarande ÖB, som avråder regeringen för att göra förbehåll mot amerikanska kärnvapen på svensk mark. Vilket är så magstarkt så att t.o.m. Ulf Kristersson har reagerat: ”Inte i fredstid”..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.