Putin är en gangster och sadist

Mina bevis är följande:
1. Putin har under snart ett par årtionden förgiftat och låtit giftmörda ( polonium, dioxin, novitjok) och låtit skjuta misshagliga individer och politiska motståndare, Exempel Litvinenko, Jusjtjenko(Ukraina), Nemtsov, Politkovskaja, Navalnyj m fl.
2. Putin har begått krigsbrott i Ukraina och är internationellt efterlyst.
3. Putin har startat ett anfallskrig mot ett självständigt land, Ukraina, vilket bryter mot ingångna avtal och internationell lag.
4. Putin rekryterar storskaligt till sin armé fångar i Rysslands fängelser, den senaste kampanjen omfattar enligt Putins uppgift 100 000 straffångar (kriminella).

Jag förklarar p 4 straffångar lite utförligare.
I varje ”civiliserat land” sker mönstring av värnpliktiga och en av de viktigaste urvalskriterierna är psykisk status av lätt förklarliga skäl. I den sållningen utmönstras också kriminella eftersom kriminella har lågt stridsvärde och blir en plåga för övriga soldater i militära förband vilket sänker hela förbandets stridsvärde. Dessutom kommer civilbefolkningen i ockuperade områden att drabbas hårt av de kriminella genom krigsbrott såsom mord, stölder, våldtäkter mm.

Ett mål för Putin med dessa mängder av kriminella i armén förefaller vara att plåga civilbefolkningen i Ukraina så mycket som möjligt eftersom Ukraina uppenbarligen säger nej till Putin som diktator över sitt land och Putin därför känner sig försmådd och förödmjukad. Stackarn! Ukrainas folk föredrar helt uppenbart demokrati framför att vara en diktators ägodelar. Ukrainas befolkning ser den demokratiska friheten och snabba välståndsutvecklingen i de öststater som nu är medlemmar i EU. Endast en dövblind kan missa det!

Rekrytera kriminella har en lång historia under epoken ”kamrat Stalin” folkmördaren. Den ”idol” vars rykte nu tvättas rent av Putin. Till de förfärliga Gulaglägren förvisades människor som på något sätt kunde misstänkas för att ogilla den kommunistiska diktaturen eller bara tillhörde kategorier som bönder, krimtatarer, intellektuella i Baltstaterna m fl. I Gulaglägren placerades alltså kriminella med den uttalade avsikten att de ordinarie Gulagfångarna skulle plågas. Ren sadism alltså.

Putin går alltså i den höggradigt kriminelle och sadistiske kamrat Stalins fotspår (han som svältmördade 4 milj Ukrainare 1933) genom att plåga Ukrainas befolkning så mycket som möjligt genom att släppa lös hundratusentalet gangstrar beväpnade med kulsprutepistoler bland civilbefolkningen. Putin visar därmed sitt sadistiska tryne.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

16 kommentarer

 1. brorson

  Är källan till detta inlägg Anne Applebaum, amerikansk journalist och skribent i Biden-administrationen närstående Washington Post, gift med en polsk f.d försvars- och utrikesminister samt polsk medborgare sedan 2013? Enligt Wikipedia har hon studerat ekonomi och statavetenskap, men inget nämnt om högre studier i historia? Kan hon anses objektiv och opartisk, även med tanke på att Polen torde ha territoriella anspråk i f.d. Sovjetunionen, d.v.s. nuvarande Ukraina. p.ga. Molotov-Ribentroppakten 1939? Polska ultranationalister finns kanske inte? Obs att jag inte anklagar dig eller Applebaum för att ljuga. En del vet jag kan verifieras genom jämförelser med andra källor. Men jag tycker mig dock se en tendens att skylla ukrainska kommunisters illdåd på ryssar, som om de vore ett sämre folkslag än ukrainare. Stalin var f.ö. inte ryss.

  Ukraina har aldrig haft demokrati, utan om möjligt ännu värre oligarkvälde än Ryssland. Oligarkerna är f.d. kommunisrtpampar som varit direktörer i de statliga sovjetiska företagen. Inge demokrater precis. Alla ukrainare, som är 65 år eller äldre har levt halva sina liv eller mer i Sovjetunionen. Ytterst få av dem torde ha personliga minnen från Stalin-tiden, men desta fler från Gorbatjov-tiden och drömmen om ett slags demokratisk socialism.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Applebaums böcker är intressanta och hon är noga med att ange källor. Folkmordet på 4 miljoner ukrainare är det knappast någon som betvivlar och t o m belagt genom statistiska analyser av Sovjetunionens egen statistikmyndighet. Det resulterade i att statistikmyndighetens toppskikt på 9 personer fick ett litet runt hål i bakhuvudet och det nya toppskiktet kom med ny ”riktig statistik” som Stalin önskade. Miljontals Ukrainare stupade i kriget för Sovjetunionens sak. Ett par divisioner ukrainare förintades t ex i vinterkriget mot Finland. Ukraina har lidit mer än de flesta folk på jorden.

   • brorson

    Har du kontrollerat källorna,. vilka de är och vad som står där? Att 4 miljoner ukrainare dog av svält 1932 – 33 är det knappast någon som betvivlar, men var det ett avsiktligt folkmord eller resultat av en misslyckad jordbrukspolitik i avsikt att frigöra arbetskraft från jordbruket till industrin i kombination med missväxt- plus svältdrabbade ukrainska rödgardisters härjningar på landsbygden?Som sökte mat inte bara för egen del, utan samlade in det förmodade överskottet, med följd både att bönderna saknade utsäde till nästa år och att spannmålen ruttnade i överfulla lagerlokaler. Varför skyller du den politiska rörelsen rödgardister (ungkommunister) i Ukraina på ryssarna som folkslag? Nu påstår jag inte att partiledningen i Moskva var alldeles oskyldig, för den hade ju släppt loss rödgardisterna över hela Sovjetunionen, även Ryssland.

    Den brittiske exkommunisten och underrättelseagenten (typisk sidbytare) har i sitt stora verk om Stalinterrorn uppgivit totala antalet offer till 20 miljoner. med tämligen tvivelaktig statistik som grund. I slutet av boken en imponerande mängd källhänvisningar, av vilka ganska många inte hade med sakenatt göra, exempelvis uttalanden av Lenin, som dog 1924- Ett ögonvittne till händelser under 1930-talet? Till saken här också att liknande jordreformer har genomförts även i andra kommunistländer. med samma förfärliga resutatat som följd, Vad har fått kommunistledare att inte dra lärdom av Sovjetunionen, som dock var först med en sådan jordreform?

    Frågan är alltså inte om denna svältkatastrof har skett, för därom råder inget tvivel utan om detr var ett avsiktligt folkmord, enligt internationella definitioner av detta ord. Eller om man kan tala om ”likgitighetsuppsåt”, d.vs, att jordbrukspoligiken skulle genomföras oavsett priset i människoliv? Och varför nämns i detta sammanhang inte ukrainska extrem-nationalisters många mord på judar och ryskspråkiga underf den här tiden?

    • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

     Stalins regim kriminaliserade t ex givande av mat till de svältande ukrainska barn som drog fram efter vägarna och försökte tigga mat. Stalins mål var upprättande av kolchoser till vilket pris som helst. Människoliv vägde då lätt. De av Stalins regim utsända matinsamlarna på den ukrainska landsbygden hade kvoter att uppfylla och kvoterna var så höga att bondehem rensades på både mat för familjens behov och dessutom nästa års utsäde. Föräldrarna kände sig därför tvingade att skicka ut barnen på vägarna för att tigga mat. Ukraina har alltså erfarenheter av den ryska ”kärleken” och det som hände är bara ett par generationer bort.

    • Mique

     Svar till signaturen ”Brorson”: ”Har du kontrollerat källorna, vilka de är och vad som står där?” Du är väl knappast rätt person att ställa den frågan!

  • Mique

   Anne Applebaum har en kandidatexamen i historia och litteratur från Yale universitetet. Källa: Yale University och University of Cambridge Digital Archives.

   • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

    Applebaums böcker är gedigna arbeten med verifiering av alla faktauppgifter. Naturligtvis måste Putins drängar försöka ifrågasätta Anne Applebaums arbeten på olika sätt men de övertygar nog bara de närmast sörjande Putinkramarna och ryska ultranationalisterna.

 2. Basic Rules

  Varför denna sjukliga besatthet av Putin- det börjar bli mer än löjeväckande 🤪.

  What’s your take on diktatorn Zelensky..
  Vad är det för regim, som nu ska rekrytera kvinnor till armén, efter de katastrofala ukrainska förlusterna. Inte ens nazityskland i sitt slutskede sjönk så lågt i sin moral. Har inte det ukrainska folket lidit nog under detta extrema högerstyre med starka nynazistiska och historiska band till nazityskland och banditen, mördaren Stephan Bandera.
  Fred kunde ha slutits redan april 2022, och Donbass fortsatt vara en autonom del av staten Ukraina- men Biden ville som bekant annat och nu står vi inför Ukrainas kapitulation på ryska villkor eller dess upplösning, förhoppningsvis det förra.

  Bästa hälsningar från S:t Petersburg förresten.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Att du arbetar i Putins tjänst är det få som betvivlar. Nu har Ukraina i demokratiska val tillsatt en regim som tycker att det demokratiska Europa har mycket mer att erbjuda än att vara lydstat till en envåldshärskare i Kreml. Det är motsatsen till löjeväckande att föredra demokrati framför despoti, men giftmördaren i Kreml är av en helt annan uppfattning.

   • brorson

    Jag anklagar inte Rombe för att vara betald av Biden. Vad menas med ”arbetar”? Jag uppfattar inte Zelenskij för att vara en diktator, för en sådan måste väl bestämma någonting själv, utan snarare en marionett åt oligarken, som äger det TV-bolag som lanserade honom som presidentkandidat. Han är en skådespelare, som gjorde succé genom att spela president, närmast i förlöjligande syfte, innan han lanserades som presidentkandidat. Det var inget val mellan demokrati och dispoti (stod de alternativen på valsedklarna?) utan mellan Zelenskij och dennes företrädare, som själv var en oligark, och som Zelenskij hade förlöjligat genom sina skdesepartalanger. Nu spelar han lika framgångsrikt rollen som vanlig kille i T-shirt, katten bland de slipsprydda hermelinerna.

    Varför bara prata om ryska ultranationaiister, som om sådana inte har funnits och fortfarande finns på den ukrainska sidan? Består alla konflikter av de onda mot de goda -finns inte även alternativet de onda mot andra onda? Och vilka är för resten de ryska ultranationalisterna? En av de värsta torde vara Navalnyj, men det är ett faktum som ofta undertrycks av västmedia.

    Jag har själv förgåves försökt få klarhet i vilken stat som har bäst rätt till Krim-halvön, Ryssland eller Ukraina, men har landeat i slutsatsenatt frågan förblev olöst, eftersom det brådskade med ett avtal om de ukrainska kärnvapnen. Det torde däremot inte råda något tvivel om att Donbass folkrättsligt tillhör Ukraina, varför förslaget om autonom del av Ukraina hade varit en bra lösning, om båda parter verkligen velat ha fred.

    Just nu rapporterar media om USA.tränade ukrainska specielförband som mördar ryssar i Ryssland. Giftmord på politiska rivaler är f.ö. en gammal rysk specialitet sedan tsartiden. Skulle Ukraina, som tidigare varit en del av tsarryssland och öven har fostrat en sovjetledare (Chrustjov) vara ett undantag?

    Sedan är ju frågan, som aldrig ställs om upplösningen av Sovjetunionen var en särskilt gdod idé, om inte ett sammanhållet post-kommunistiskt ’Sovjetunionen haft större chans att utvecklas till en demokrati? Men upplösningen var ju den gravt alkholiserade karriäristen Jeltsins sätt att bli av med unionspresidenten Gorbatjov, Utan union ingen unionspresident. Obs- att de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen hade begärt och beviljats utträde ur unionen för dennas upplösning.

   • Basic Rules

    En gång i tiden befann jag mig i samma grop som dig, men jag slutade gräva och använde mina sinnen, se, lyssna och tänka. Det tog några år, men det känns så befriande lämna denna ondskefulla grop fylld av intolerans, lögner och hat.
    Fakta, sanningen är min ledstjärna, här har jag funnit att msm inte är denna källa, i stället måste man aktivt söka dessa källor med inriktning mot vad som kallas geopolitik.
    Tex The Duran/Alexander Mercouris, nedrustningsexperten Scott Ritter, US army colonel Douglas MacGregor och professor/statsvetare John Mearsheimer. Deras analys kan skifta så klart, men fakta går inte att dribbla bort.

 3. brorson

  Jag anklagar inte Rombe för att vara betald av Biden. Vad menas med ”arbetar”? Jag uppfattar inte Zelenskij för att vara en diktator, för en sådan måste väl bestämma någonting själv, utan snarare en marionett åt oligarken, som äger det TV-bolag som lanserade honom som presidentkandidat. Han är en skådespelare, som gjorde succé genom att spela president, närmast i förlöjligande syfte, innan han lanserades som presidentkandidat. Det var inget val mellan demokrati och dispoti (stod de alternativen på valsedklarna?) utan mellan Zelenskij och dennes företrädare, som själv var en oligark, och som Zelenskij hade förlöjligat genom sina skdesepartalanger. Nu spelar han lika framgångsrikt rollen som vanlig kille i T-shirt, katten bland de slipsprydda hermelinerna.

  Varför bara prata om ryska ultranationaiister, som om sådana inte har funnits och fortfarande finns på den ukrainska sidan? Består alla konflikter av de onda mot de goda -finns inte även alternativet de onda mot andra onda? Och vilka är för resten de ryska ultranationalisterna? En av de värsta torde vara Navalnyj, men det är ett faktum som ofta undertrycks av västmedia.

  Jag har själv förgåves försökt få klarhet i vilken stat som har bäst rätt till Krim-halvön, Ryssland eller Ukraina, men har landeat i slutsatsenatt frågan förblev olöst, eftersom det brådskade med ett avtal om de ukrainska kärnvapnen. Det torde däremot inte råda något tvivel om att Donbass folkrättsligt tillhör Ukraina, varför förslaget om autonom del av Ukraina hade varit en bra lösning, om båda parter verkligen velat ha fred.

  Just nu rapporterar media om USA.tränade ukrainska specielförband som mördar ryssar i Ryssland. Giftmord på politiska rivaler är f.ö. en gammal rysk specialitet sedan tsartiden. Skulle Ukraina, som tidigare varit en del av tsarryssland och öven har fostrat en sovjetledare (Chrustjov) vara ett undantag?

  Sedan är ju frågan, som aldrig ställs om upplösningen av Sovjetunionen var en särskilt gdod idé, om inte ett sammanhållet post-kommunistiskt ’Sovjetunionen haft större chans att utvecklas till en demokrati? Men upplösningen var ju den gravt alkholiserade karriäristen Jeltsins sätt att bli av med unionspresidenten Gorbatjov, Utan union ingen unionspresident. Obs- att de baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen hade begärt och beviljats utträde ur unionen för dennas upplösning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.