Senfärdigheten med Covidvaccin osakar död och sjukdom

I DN-debatt i dagens DN-dabatt slår ett antal svenska professorer fast att den svenska senfärdigheten och njuggheten med höstens covidvaccin är förkastlig och skadlig. Det kan ju inte vara så att den kvinnliga profilerade antivaxxare, klimatförnekare och konspirationsteoretiker som nu finns i regeringsunderlaget (SD) har påverkat den svenska senfärdigheten och njuggheten i en internationell jämförelse. Försvaret gällande den den svenska senfärdigheten är att Regionerna kunde spara pengar med att invänta säsongsinfluensavaccineringen. Hur värderar man förlust av liv och svåra biverkningar av sjukdomen Covid när man försenar vaccineringen och ger rådet till stora åldersgrupper att avstå från höstens vaccinering? Sverige har här skämt ut sig i jämförelse med många andra länder!

Etiketter: , ,

19 kommentarer

 1. brorson

  ” Det kan ju inte vara så att den kvinnliga profilerade antivaxxare, klimatförnekare och konspirationsteoretiker som nu finns i regeringsunderlaget (SD) har påverka t…” Nej, det finns ingen som helst anledning att tro det. Du skriver visserligen i fråge-form, men du har kompletterat frågan med en personkaraktäristik av en – trots att du inte nämner hennes namn – lätt identifierbar person. Och kan därmed vara rent förtal. En ursäkt kan kanske vara att samma förtal har spridits av en minister i nuvarande regering. På något annat sätt en genom denne ministers påståenden har hon inte blivit känd som ”antivaxxare”.

  Någon ”klimatförnekare” är hon inte heller. Hon har i sin bok ”Sund förnuft om klimat och energi” ingående beskrivit de klimatföränderingar, som skett sedan mitten av 1800-talet. Kan man beskriva klimatförändinrar, om det inte finns något klimat? Det som hon bestrider är att det skulle finnas anledning till den rådande klimathysterin, som har lett till katastrofala politiska felbeslut. Har du sett någon klimatkris, där du bor? Är det en kris att kalfjäll ersätts av skog, som f. ö. bidrar till att fånga in koldioxid? Är det en kris att de fjärllnära jordbruk, samtliga (?) nu nedlagda) som startades under 1800-talet, hade lönat sig bättre idag och det p.g.a bättre klimat, sett med bondens ögon?

  Hon ingår dessutom inte i regeringsunderlaget eftersom SD uppenbarligen har offrat henne, troige, för att för att rädda regeringen. som till och från hotas av diverse tokliberaler (den interna oppositionen inom L , samma fraktion som lyckades mobba bort Nyamko Sabuni från partiledarposten. Har denna fraktion också hejdukar inom regeringen? Den minister, som hittat på fula epitet om den person, som du anklagar för vaccinations-skandalen, har en diger akademisk meritlista i politisk vetenskap, men inte ett enda betyg i fysik eller annan naturvetenskap. Ändå hare han spridit grovt förtal om en verklig expert, som har vägrat dansa efter SMP-regeringen pipa. Det är ingen hemlighet att den fraktion inom L, som jag här har skrivit om, hellre hade suttit i en S-ledd regering.

  Vem är då ”anti-vaxxaren”? Jo den amerikanske miljö-juristen Robert Kennedy, brorson till president John Kennedy, vilket har drivit processer för personer som blivit sjuka av förorenat dricksvatten och under senare år även för offren för läkemedelstester. troligen även utprovning av vaccin. Alla produkter, som har tagits fram, har inte nått försäljningsstadiet. Och de som har gjort det, har försetts med varningstexter. Folk har blivit sjuka även av covid-vaccin, men beträffande de vaccinerna måste man väga nyttan mot riskerna. Jag förmodar att du, precis som jag har fått Aztra Zenekas vaccin, sedan det stoppats för yngre personer p.g.a. minst ett dödsfall (kvinna i fertil ålder).

  I Sverige dogunder 1990-telet åtta eller nio(dödsorsaken för den nionde inte helt klarlagd) försökspersoner av Astras schizofreni -medicin Roxiam- Pch därefter ytterligare sex persoer i ett annat experiment. Som ett resultat av detta förbjöds läkemedekltester i Sverige utan informerat samtycka av försöksösrsonerna. Resultatet blev att svensk läkemedellsndustri har flyttat sina forskningsavdelningar utomlands och testerna genomförs i länder såsom Nigeria och Nicaragua. Vid varje regeringsskifte sedan lagändingen har någon nybliven minister, utan medicinska eller biologiska kunskaper lobbat för läkemedelsinsdustrin, som vill ha ofrivilliga eller dåligt informerade försökspersoner även i Sverige.

  Antal döda i biverkningar från läkemedel, som nått försäljningsstadiet, är avsevärt mindre än antal döda i den sjukdom som bekämpas, hade varit utan medicin eller vaccin. Jag har själv tagit alla sprutor, även de senaste, och har klarat mig. Min fästmö, som p.g. negativa erfarenher inom hennes släkt, har vägrat och har nyligen varit svårt sjuk i covid och hade kanske inte överlevt om hon även haft andra sjukdomar. Att ”ansvariga” nu avråde

  • brorson

   forts
   Att ”ansvariga” nu avråder från vaccination utanför riskgrupperna, ser jag som höjden av ansvarslöshet. Vi har nu åter en samhällsspridning av covid . Ovaccinerade personer tar onödiga risker.

   Det finns dock andra metoder för att bekämpa smittspridning, och de metoderna var ju de enda som fanns före vaccinet. Folkhälsomyndighetena kampan MOT munskydd, som är en enkel ock c:a 75 .%-igt effektivt medel mot smittspridning, har orsakat över 13.000 dödsfall, som hade kunnat undvikas, i Sverige. Du har rätt i sak, men har pekat ut fel person som skyldig. Hon är en mycket välmeriterad expert på energi och klimat. men inte på medicin. Men råkade dock delta i en konferens. där Robert Kennedy var en av talarna. Guilt by accosiation..

   • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

    Sent svar men jag har mycket just nu som stjäl min tid. ”Välmeriterad expert” är väl ändå att ta i. Hon är ju emot den samlade vetenskapen på pandemi- och klimatområdet och sprider uppgifter om att organ som WHO styrs av dolda makthavare. Konspirationsteoretiker tycker jag är en passande benämning.

     • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

      Du vet mycket väl vad jag menar. Det är en helt dominerande och enigt vetenskapssamfund som bedömer verkningarna och nyttan med covidvaccin.

     • brorson

      Ja, jag vet mycket väl vad du menar. Och det är vi ju överens om. Men du blandar ihop pandemi och klimat, som är två helt olika vetenskapsområden. Man kan vara expert inom det ena men inte inom det andra området. Jag har inte påstått att hon är expert på pandemier, och det har hon så vitt jag vet inte heller själv påstått. Mitt påstående att hon är en välmeriterad expert bygger jag på utbildning och anställningar, som hon har haft inom det energi-vetenskapliga området. Hon har dessutom haft rätt minst ett par gånger, när andra (bland dem ledande politiker) haft fel, vilket visat sig i efterhand, vilket kan ha givit henne fiender. Det gäller dels att svenska staten betalat ett våldsamt överpris, flera miljarder, vid köpet av Nuon, och dels försäljningen av Vattenfalls tyska kolkraftverk. Det är ju faktiskt märkligt att nya kolgruvor öppnas i Tyskland mitt under en klimatkris, som sägs vara så allvarlig att livet på jorden hotas om bara sju – tio år. Tror inte domedagsprofeterna bland politikerna på vad de själv säger?

  • Mique

   Varför skulle niohundranittionio klimatforskare av tusen ha fel!? Elsa Widding sprider enbart desinformation och falsk fakta i form av pseudovetenskap, ”plocka körsbären” ur foskarrapporter, konspirationsteorier och allmän vidskeplighet, en väl beprövad metod av extremhögern, för att manipulera framför allt lågutbildade äldre män. Alla former av desinformation måste bekämpas med kunskap, sunt förnuft och medvetenhet!

 2. Basic Rules

  Ja, det finns all anledning till sund skepticism mot JUST covidvaccinet, ett nödgodkänt vaccin på bekostnad av redan PATTENTERADE verksamma sådana( 2 st), dessa utsattes för systematisk svartmålning av Läkemedelsindustrin och kom sen inte att fås tillgång till.
  Vad lär vi oss av detta tro !
  Varför utreds inte den markanta överdödligheten, de låga födslotalen, finns det ett samband med covid vaccinet? Vad bra om det inte är det ! Men våga utreda då – om inte så vet vi varför
  .
  Nyligen fastslog EMA(European Medecines Agency) i en skrivelse till EU-parlament att det finns stor osäkerhet kring vaccinet och vaccinets effektivitet.
  Detta förtigs i vanlig ordning från msm – SKANDAL !

  • brorson

   Är det en slump att Rombe har skrivit i nästa inlägg att” Den mänskliga hjärnan är alltså inte anpassad för de stora talens matematik…”? Ja, det stämmer nog in på frågan om vi har en allvarlig klimatkris, och vad den i så fall beror på. Kanske också på pandemier, som också handlar om stora tal, men där anser jag nog att det finns väl beprövad kunskap och erfarenhet. Men i det fallet talar jag kanske för mig själv, eftersom jag fick en gedigen utbildning i smittskydd bara nåra år före utbrottet av HIB / aids

   Att det fanns redan patenterade verksamma vacciner mot covid 19, känner jag likväl inte till. Uppgiften förefaller osannolik, men inte helt otänkbar. Det händer ju att preparat, som har utvecklats mot en sjukdom, kan användas även mot andra sjukdomar. Ursprunget till covid 19-viruset är inte fullständigt klarlagt, men det mest troliga är att viruset skapades i labbet i Wuhan, Kina, och spreds till djur som slufördes på en matmarknad i staden. Viruset uppträder inte riktigt som man kunnat förvänta sig hos ett naturligt virus, som ett muterat djurvirus. Som är en teori om ursprunget.

   När det kom till Sverige, visste man dock hur viruset uppträder sprids och hur spridningen – i brist på vaccin – skulle motverkas. Nämligen med väl beprövade metoder. Och därför kan inget annat sägas än att de högsta ansvariga på Folkhälsomyndigheten, generaldirektör Johan Carlsson och statsepedemiolgen Anders Tegnell gjorde allting i deras makt för att sabotera smittskyddet. Det hade Carlsson börjat med redan under 00-talet, troligen inspirerad av Jonas Gardells bestseller ”Torka inga tårar utan handskar”, som var en kampanjskrift mot isoleringen av HIV-smittade före bromsmedicinerna. Integritetskränkande? Javisst, men då fanns inget annat sätt.

   Det tycks ha blivit en sport bland höga myndighetsföreträdare i Sverige, att motverka myndigheternas ursprungliga syften, kanske för att ställa sig in hos en del högljudda opinionsbildare .FHM-s syfte kan också har varit att hjälpa vaccinutvecklarna att mäta effekten avderas produkter genom att tillhandahålla en kontrollgrupp, som utsattes för ohejdad smittspridning. Så sker alltid vid utprovning av nya läkemedel. Man har en kontrollgrupp, som får sockerpiller. Att de i all hast framtagna covid 19-vaccinerna skulle ha orsakat överdödlighet är rent nonsens, men kan möjligen ha minskat fertilitet bland yngre kvinnor som biverkning.

   Kritiken att dessa vacciner inte har varit vacciner i egentlig bemärkelse, att de i stället är ett slags bromsmediciner, kan vara riktig, Men de har i varje fall haft samma effekt på pandemin, som verkliga vacciner, med en mindre del av befolkningen ovaccinerade. Om vi bortser från risken för en enskild individ att drabbas av sjukdom och död, utan håller oss till se stora talens matematik. För att förstå detta måste vi känna till skillnaden mellan epidemi och endemi. Om hundra smittade personer spriderm smittan vidare så att fler än hundra blir smittade och sjuka (R = > 1) så har vi en epidemi.Om det blir färre än hundra nya sjuka (R = < 1) är sjukdomen endemisk och kommer att ebba ut utan speciella åtgärder. En pandemi är en epidemi, som har drabbat hela befolkningen och inte bara en speciell riskgrupp.

   Om en bromsmedicin gör de sjuka mindre sjuka, med följd att de sprider mindre smitta kan en epidemi / pandemi reduceras till en endemisk sjukdom – förutsatt att allmänheten inte tror att faran är över och börjar utsätta sig för större smittrisker. Och det är just vad som har hänt och håller på att ske i Sverige. En orsak till allmänhetens villfarelser att risken skulle vara över, är att FHM, just som en ny variant av covid 19, börjat spridas, gick ut med grov desinformation om minskad överdödlighet i Sverige i början av pandemin, genom att baka ihop olika faser, före och efter vaccineringen.

   .

   • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

    SVT har visat ett program om Nobelpristagarna i medicin vars forskning i RNA gjorde att en medicin mot Covid kunde tas fram så snabbt som var fallet. Annars kunde kanske dödstalen i Covid ha överträffat Spanska sjukans. Min spekulation.

   • Basic Rules

    En artikel Dagens Medicin 2021.

    ”Ivermektin skulle kunna vara det som avslutar pandemin”
    Vi anser att Läkemedelsverket ska följa Tjeckiens, Slovakiens och flera andra länders exempel och godkänna ivermektin som behandling mot covid-19, skriver tre läkare.
    Magnus Burling, specialist i allmänmedicin. Hans Zingmark, specialist i intern- och lungmedicin. Sture Blomberg, specialist i anestesi och intensivvård, docent. Detta är enbart en av flera medicinska källor.

    Det var Robert Malone och ingen annan som stod bakom MRNA tekniken och borde rätteligen fått Nobelpriset. Han varnade för dess användning, som nu gjorts av andra och blev därför inte aktuell av den ”samlade expertisen”.
    Vi möter i debatten samma censur som i ”klimatkrisen” med dess 97000 ”experter”, avsaknad av saklig debatt, då det är omöjligt i dagens Väst, vi har fått ett DDR i västlig tappning, inte minst i mediesammanhang och politisk elit i Schwabs skola.
    En församling som ständigt blir itutad trossatserna blir därefter – helt nollad och oförmögen tänka, se och lyssna.

    Vid utandning släpper människan ut 85000 Co2molekyler – av dessa är 1 (EN) orsakad av oss, och just denna ensamma molekyl orsakar tydligen KLIMATKRISEN .
    Inlägget blev mycket kortare än vad jag velat, men det finns viktigare sysslor nu. Klimatomställningen har gjort att det snöt så förbannat !

    • Mique

     Ivermectin används som läkemedel för att behandla parasitangrepp. Under COVID-19-pandemin spreds påståenden från rysk statskontrollerad media, att Ivermectin skulle vara användbart för att behandla och förebygga COVID-19. Andvändning av Ivermectin mot COVID-19 studerades senare i flera randomiserade kontrollerade studier utan några som helst påvisad nytta. Källa: University of Cambridge Digital Archives.

   • Mique

    Det är svårt att tro, att du har ”en gedigen utbildning i smittskydd”, då du i tidigare kommentarer har visat dina bristande kunskaper, gällande skillnaden mellan bakterier och virus!

 3. brorson

  Diskussionen här inleddes 29 / 11 av Rombe med ”I DN-debatt i dagens DN-debatt slår ett antal svenska professorer fast att den svenska senfärdigheten och njuggheten med höstens covidvaccin är förkastlig och skadlig.” Jag har inte kunnat läsa hela artikeln eftersom den är bakom betalvägg, men har dock läst Rombes och andras referat av artikeln. Och det jag har läst av artikeln håller jag med om. Det som Rombe skrivit i nästa mening (”Det kan ju inte vara så att…”) håller jag däremot inte med om. Men Romben har ju själv valt ett uttryckssätt, som tyder på att det är en förmodan och inte något som Rombe vet säkert.

  Jag håller alltså med Rombe om det han skrivit i den första meningen, och det är ju den som är det väsentliga och utgår från ett antal svenska professorer, som är experter inom just detta ämne. Men det har ett internettroll, som påstår sig vara invandrare,. Trollet nu avfärdat som ”desinformation från rysk statskontrollerad media!” Trollet självt kan mycket väl vara lejt av SD för att skapa ilska bland svenskar mot invandrare. För det är ju ständigt nedsättande invektiv mot svenskar från trollet. Om det preparat, som har använts som vaccin, i bl.a. Västeuropa skulle vara så farligt som somliga påstår, skulle det kanske ligga i Putins intresse att förgifta en halv miljon västeuropéer? Men skulle flera svenska professorer hjälpa till med det, genom att sprida rysk desinformation?

  Låt oss i stället ha en seriös diskussion om biverkningar och bristande effektivitet hos de använda preparaten, för båda problemen finns. Men de är inte så allvarliga att nackdelarna överväger fördelarna – sett i ett folkhälsoperspektiv (de stora talens matematik) men vaccinering av i stort sett hela befolkningen. Jag instämmer också i Rombes spekulation. ”Annars kunde kanske dödstalen i Covid ha överträffat Spanska sjukans.” Ja, det hade varit risk för det.

  Men det får inte hindra en seriös diskussion om biverkningar och effektivitetsbrister samt fula affärsmetoder samt smutskastning av kritiker från de dominerande läkemedelsföretagens sida. En diskussion, som om den inte stoppas, kan leda till att vi får bättre preparat med färre och lindrigare biverkningar.

  • Mique

   Du får nog fila lite på din läsförståelseförmåga då det gäller text skriven på ditt modersmål, ”Brorson”! Kunskap, sunt förnuft och medvetenhet är med all tydlighet inte ditt gebit, inte heller innebörden av ”sverigedemokraternas internetsvans”, för att inte nämna den globala internetvärlden.

    • Mique

     Som jag skrev i min tidigare kommentar, ”du får nog fila på din läsförståelseförmåga” då det gäller ditt modersmål. Nej, jag är inte den globala internetvärlden, precis som du och många ”communities”, är jag en del av den! Jag och många andra kämpar för att internet ska vara fritt från mörka krafter, som sprider falsk fakta och desinformation! Internettroll, trollfabriker, botar och äldre bittra män är en styggelse, som måste bekämpas med kunskap, sunt förnuft och medvetenhet!

    • Mique

     ”Brorson”, dina märkliga ”goddag yxskaft”- svar indikerar, mer och mer, att du egentligen är ett internettroll, som står Putin nära!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.