Kinas största problem, Taiwan

Kinadiktaturens största problem är inte medborgarnas levnadsförhållanden och levnadsstandard som i vår del av världen. Här i Sverige kan vi slåss om vi ska satsa på billigare mat och bostäder eller minska dieselpriset till nivåer där vi blir invaderade av danska och norska dieselbilsägare men i Kina är det allvarligaste problemet att ett kinaspråkigt och demokratiskt grannland Taiwan har trefaldigt högre BNP per invånare än Kina. Sådant kan inte en diktatur tåla i sin närhet! En annan diktatur, det kejsardömesliknande Nordkorea, har samma problem med Sydkorea fast här är skillnaden i levnadsstandard rent astronomisk efter 70 års kommunistiskt vanstyre

I samband med Maos seger 1949 i det kinesiska inbördeskriget bröt sig Taiwan loss från fastlandskina och har sedan dess skött sig själva och infört demokrati och mänskliga rättigheter vilket är en oöverträffad metod att skapa välstånd åt folket. Ryssland har under århundraden haft tsarer som tyranner som bokstavligen ägt medborgarna precis som kennelägaren äger sina hundar och valpar. En av Rysslands metoder har varit att erövra bättre utvecklade områden och grannländer som avsågs bli förebilder för de egna undersåtarna. Det gick väl sådär. Efter några årtionden förföll de erövrade områdena och anpassade sig nedåt till ryssarnas egen låga nivå. Exempelvis Baltstaterna, Karelen, Östeuropa 1945-1991.

Ett Taiwan helt inordnat i det kommunistiska kina skulle mycket sannolikt gå kräftgång och så småningom sjunka till fastlandskinas nivå. Och på köpet förlora sina medborgerliga fri- och rättigheter. Taiwan ligger 18 mil från Kinas fastland och kineserna kan alltså inte se det förlovade landet.

Det demokratiska Sydkorea hotas dagligen av den kommunistiska tyrannen Kim Jong Un i Nordkorea som skramlar med sina kärnvapenmissiler och Ukraina utsätts dagligen för anfall och terrorbombningar från ett Ryssland som återigen styrs av en envåldshärskare

Unionslandet Norge bröt sig loss från Sverige år 1905 utan att krig utbröt och nu har Norge betydligt högre BNP per capita än Sverige. Trots det kommer inga krigshandlingar att äga rum mellan Sverige och Norge eftersom båda länderna är demokratiska stater och sådana går inte i krig med varandra.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

8 kommentarer

 1. brorson

  Det enda land i världen, som Kina kan jämföras med, är Indien. Men Indien är väl inte heller något föredöme i levnadsstandard eller mänskliga rättigheter. Att Taiwan skulle ha trefaldigt högre BNP än Kina beror väl på vilken del av Kina, man jämför med och dessutom är BNP ett dåligt mått på levnadsstandard, Kina är en kommunistisk diktatur med en huvudsakligen kapitalistisk ekonomi, vilket är en stor skillnad jämfört med ex-vis Nordkorea .Taiwan har inte bruti tsig loss från fastlandskina, och det är en del av problemet, utan har snarare glidit isär. En återförening nu skulle bli mycket svår och skulle inte vara till fördel för Taiwan, möjligen för fastlandet, som skulle ha svårt att motstå demokratiska impulser från Taiwan. Men det återstår att se -. om en återförening skulle ske.

  Hamas är en extremt blodtörstig terrororganisation, som inte har dragit sig för mord på konkurrerande palestiska rörelser, trots gemensam fiende. Och nu inte ens drar sig för att använda civilapalestinier som mänskliga sköldar för att Israel ska framstå som angripare. Israel begår inget folkmord på palestiner. Det är precis tvärtom, Hamas som utför ett pågående folkmord på judar, må vara att det p,g,a, Israels motstånd är långt ifrån fullbordat, Om enskilda israeliska soldater begår krigsförbrytelser, bör de ställas inför israelisk domstol,

  Vi måste bestämt ta avstånd från en av halvdemokratin Sydafrika initierade skådeprocessen mot Israeliska staten. Internationella domstolen i Haag måste fördömas för att ha lånat sig till detta Hamas.propagandatrick, på samma sätt som domstolen måste fördömas för att ha lånat sig till skådeprocesser mot Ryssland för att ha ”kidnappat” ukrainska barn. Det har tvärtom varit Rysslands skyldighet som krigförande part att evakuera civila, inklusive barn med okända föräldrar, från den av Ryssland kontrollerade delen av krigszonen. Om NATO-marionetten S hävdar att det är hans barn, får han väl bevisa det. Givetvis ska krav ställas på både Ryssland och Ukraina att göra sitt yttersta för att hitta föräldrarna till till synes föräldralösa barn.

  Om ni tycker att jag intar oförenliga ståndpunkter, så tycker inte jag det, Man behöver inte tycka som ”main stream” i alla frågor. För att man tycker som USA i en fråga, behöver man inte tycka som USA i all frågor- i synnerhet inte nu, när Biden inför kommande val i USA sviktar i stödet för Israel. Sydafrikas märkliga agerande inger farhågor för att den sydafrikanska regimen försöker skapa ett prejudikatm som kan rättfärdiga en hämnd på den vita minoriteten (ung 1 / 4-del av landets invånare) för apartheid.

  Kom ihåg att vare sig den vita minoriteten eller den nuvarande svarta majoriteten är landets ursprungsbefolkning. Hur stor andel av de s.k. palestinierna är ättlingar till det historiska Palestinas ursprungsbefolkning?

  • G.F.

   Tror du missat lite i historien Brorsson …!
   Israel är ju för h-vete en terrorstat, börja tex med Stern ligan och de övriga slakterna i olika flyktingläger judarna-Israel utfört , mordet på Bernadotte osv.
   Men i övrigt håller jag med dig i mycket, men här verkar du ta parti.
   Båda dessa, Israel, Hamas är terrorister det vet folk som tagit av sig de färgade glasögonen, det bör du också veta!
   Hörde precis att Israel ska få deltaga i Eurovision slagerfestivalen, fy fan.

   • brorson

    Men då ska vi berätta hela historien, alla sidornas historia och inte börja med Stern-ligan, och även den svenska solidaritetsrörelsens historia. Hur den svenska FNL-rörelsen (De förenade FNL-grupperna, DFFG) motarbetades av det dåvarande Moskva-styrda Kommunistpartiet (nuvarande Vänsterpartiet), Socialdemokraterna, som försökte splittra rörelsen med den konkurrerande organisationen Svenska kommittén för Vietnam, och trotskistiska Revolutionära marxisters förbund (RMF), som vill utvidga Vietnamkriget till ett världskrig – just det som USA påstod sig stoppa i Vietnam.

    FNL-upproret i Sydvietnam stöddes nämligen inte av Sovjetunionen, som under hot från USA om kärnvapenkrig, gick med på mycket mer än att ta bort de sovjetiska kärnvapnen från Cuba, den s.k. Cubakrisen, som kulminerade ett par månader senare än upproret i Vietnam .I ideologisk polemik mot b.l.a RMF lanserade DFFG den s.k. brännpunktsteorin, som hävdade att Vietnam var brännpunkten mellan USA och världens folk, varför solidaritetsrörelsen borde begränsas till just Vietnam.

    När Vietnamkriget under hösten 1974 tydligt började närma sig slutet, framkom ett förslag att DFFG skulle proklamera Israel / Palestina som en ny brännpunkt och att den s.k. befrielserörelsen al Fatah skulle stödjas. Ett studieprogram togs fram och al Fatahs program studerades inom FNL-grupperna runt om i landet. Vad, som fick FNL-aktivisterna att haja till var att garantier saknades för att en ny utrotning av judar inte skulle bli följden av en seger för al Fatah, som trots allt inte vara en lika våldsbenägen och blodtörstig rörelse som Hamas.

    När Vietnamkriget upphörde i maj 1975 hade DFFG fortfarande inte enats om en by brännpunkt, vilket fick till följd att DFFG – som under åren hade utvecklats till Sveriges snabbast växande folkrörelse – imploderade inom loppet av ett par månader. DFFG upphörde helt enkelt att existera, utan något formellt nedläggningsbeslut. FNL-aktivisterna var tröttkörda av att – jämsides med solidaritetsarbetet för FNL i Vienam – kämpa mot smutsvänstern (jag kan inte kalla dem annat) inom S, V och RMF (som bytt namn ett antal gånger).

    Men dessa såg sin chans i det vacuum, som hade uppstått efter DFFG:s implosition. Sedan dess har svenska folket matats med de palestinska terror-organisationernas propaganda mot både Israel och världens alla judar. Man har gjort offren till förövare. Faktum är dock att Hamas är en fiende till både judar och palestinier. Hela historien ska berättas.

    • Avsändaren

     Vietnam,FNL,DFFG hit eller dit, det var din inställning till Israel-judarna jag tog upp, och den verkar vara densamma trots deras framfart t.om. i dagens rapporter om deras illdåd.

     • brorson

      De Israel- och judefientliga extremisterna begår ännu värre illdåd nu än då, så varför skulle jag ändra mig?

 2. Basic Rules

  …Vilket det inte borde vara.
  Tillhör Taiwan USA- nej, är Taiwan en självständig stat – nej, tillhör ön Kina – ja.
  Detta har både FN och även USA deklarerat, men det är som det alltid varit man kan inte släppa taget om något som inte är ”deras”, först efter krig ”seglar” man iväg, som Vietnam, Afghanistan man borde även lämna delar av Syrien och Irak som de illegalt ockuperar.

  Låt Kina och Taiwan lösa sin interna relationer och problem !

 3. brorson

  Taiwan är så vitt jag vet fortfarande formellt en del av Kinaovh har alltså inte ”brutit sig loss”. Det anser tydligen även Carl Bildt, att döma av hans uttalande om ett vi (Sverige) inte bör ”trassla in” oss..Sanningen var ju att fascistisika Kuomintang jagades från provins till provins på fastlandet, varför fascistledaren Chiang Kai shek förde över sin armé och regering (Han var Kinas internationellt erkända regeringschef samt Kinas statskassa till Taiwan, där han upprättade en blodig diktatur. Han fortsatte intill sin död 1975 att hävda att det bara finns ”ett Kina”, Den nuvarande taiwaneiska regimen verkar tiga i frågan. Efter Chiangs död har en anmärkningsvärd demokratisering skett. Men med hjälp av allting som Chiang har stulit från fastlandet. Den utrikespolitiska situationen idag, hade kanske varit annorlunda om Chiang hade avstått ansprålem på fastlandet och utropat Taiwan som en suverän stat.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Helt riktigt. Jag tog kortaste vägen för att förenkla diskussionen. Kina borde uppvakta Taiwan i stället för att hota. Det har gått så lång tid att Taiwan självt borde få avgöra sin framtid och då är en semikommunistisk stat knappast lockande. Det blir aldrig bra med våldtäkt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.