Etikett: demensboende

Bygg nytt äldreboende i Storuman!

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har lämnat in en motion till fullmäktige om utredning av nytt äldreboende i östra kommundelen. Tranan med drygt 50 brukare (gäster) byggdes för 40 år sedan som ett serviceboende för ganska pigga åldringar men är nu ett äldreboende med brukare som har stort vårdbehov. Vårdtyngden ser dessutom ut att öka mer och mer. I Stensele 4 km från Storuman C finns äldreboendet Sibyllagården med 20 platser. Även här stor vårdtyngd. Det är inte kostnadseffektivt att inom samma ort (i praktiken!) ha två boenden. Tranan är dessutom byggd på längden vilket särskilt nätter och helger innebär att mycket arbetstid åtgår till förflyttningar mellan husen.

Alla äldreboenden har även en demensproblematik. Det har diskuterats att på Tranan ordna en speciell avdelning för dementa vilket kräver ombyggnationer. Det har talats om 12 miljoner vilket i stort sett motsvarar kostnaden för att bygga nytt. Resultatet blir ändå inte optimalt och rationellt. När nu behovet av trygghetsboende börjar vara skriande faller allt på plats. Tranan byggs om till bl a trygghetsboende, helt eller delvis.

I stället för att satsa pengar på en dellösning på Tranan föreslår jag att en nybyggnation utreds med målsättningen att ha platser för minst 75 brukare och med  en avskild avdelning för dementa som ännu inte är i behov av ett speciellt demensboende.

Plats för bygget får utredas men för mig är det mycket lockande att peka ut området öster om Vårdcentralen vilket ger en trygg närhet till Landstingets resurser.

Kostnaderna då? Ett nybygge kostar mycket pengar men det är investeringspengar med avskrivningstid på 30-40 år. Det intressanta är driftskostnaderna vilka kan minskas avsevärt jämfört med dagsläget. Min uppmaning är KÖR!

Interpellation till fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har skrivit min första interpellation till fullmäktige denna valperiod. Om jag minns rätt. Jag tänker fråga kommunstyrelsens ordförande varför fullmäktiges beslut 23 juni 2009 att sätta igång utbyggnaden av Blåsippan med 8 platser under hösten 2009 inte finns i några budgetpapper eller planer. Att flyget i Gunnarn lever sitt eget liv oavsett vad fullmäktige tror sig ha beslutat är ju ett allmänt samtalsämne. Även när det gäller utbyggnaden av demensvården händer helt andra saker än vad fullmäktige tror sig ha beslutat. Kanske lika bra att vi har allsång på våra fullmäktigenmöten. Det blir ju ändå bara som det blir.

Det tar uppåt ett år att bygga ut demensplatserna i Stensele. Äldreberedningen talar sitt tydliga språk. Det gör även de larmrapporter om krisläget som kommit till politikerna. Uppenbarligen finns det synska personer som vet att läget på demensfronten om ett år och framöver är helt annorlunda och bättre än för närvarande.

Jag frågar.

1. Varför åtlyds inte fullmäktiges beslut juni 2009?

2. Vilken kunskap om demensläget 2011 och framåt har KS som inte andra har?

3. Är orsaken att det fattas pengar i den kommunala ekonomin och varför fattas det i så fall pengar?

Betänker man att 23 miljoner satsats på att kommunalt sponsra flygbiljetter under 1½ år för att tjäna 1 minut till Stockholm är fråga 3 mycket enkel att besvara. Kommunen är bankrutt inom 2 år.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,