Etikett: Sibyllagården

Bygg nytt äldreboende i Storuman!

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har lämnat in en motion till fullmäktige om utredning av nytt äldreboende i östra kommundelen. Tranan med drygt 50 brukare (gäster) byggdes för 40 år sedan som ett serviceboende för ganska pigga åldringar men är nu ett äldreboende med brukare som har stort vårdbehov. Vårdtyngden ser dessutom ut att öka mer och mer. I Stensele 4 km från Storuman C finns äldreboendet Sibyllagården med 20 platser. Även här stor vårdtyngd. Det är inte kostnadseffektivt att inom samma ort (i praktiken!) ha två boenden. Tranan är dessutom byggd på längden vilket särskilt nätter och helger innebär att mycket arbetstid åtgår till förflyttningar mellan husen.

Alla äldreboenden har även en demensproblematik. Det har diskuterats att på Tranan ordna en speciell avdelning för dementa vilket kräver ombyggnationer. Det har talats om 12 miljoner vilket i stort sett motsvarar kostnaden för att bygga nytt. Resultatet blir ändå inte optimalt och rationellt. När nu behovet av trygghetsboende börjar vara skriande faller allt på plats. Tranan byggs om till bl a trygghetsboende, helt eller delvis.

I stället för att satsa pengar på en dellösning på Tranan föreslår jag att en nybyggnation utreds med målsättningen att ha platser för minst 75 brukare och med  en avskild avdelning för dementa som ännu inte är i behov av ett speciellt demensboende.

Plats för bygget får utredas men för mig är det mycket lockande att peka ut området öster om Vårdcentralen vilket ger en trygg närhet till Landstingets resurser.

Kostnaderna då? Ett nybygge kostar mycket pengar men det är investeringspengar med avskrivningstid på 30-40 år. Det intressanta är driftskostnaderna vilka kan minskas avsevärt jämfört med dagsläget. Min uppmaning är KÖR!