Etikett: EU:s kriterier för medlemskap

Erdogan, NATO och EU

Av , , Bli först att kommentera 8

Turkiet har varit NATO-medlem sedan 1950. Sverige har skrivit på en förbindelse att ”hjälpa” Turkiet in i EU. En viss förvirring råder om Erdogans önskan att Sverige ”ska hjälpa Turkiet in i EU”. Folk med historiekunskaper som en bläckfisk har blivit upprörda över att Sverige ska ”hjälpa Turkiet in i EU” och de tror uppenbarligen och inte förvånande att Sverige har makt att göra det.
Hur går det då till när ett land söker medlemskap i EU? Det första landet måste göra är att bevisa att landet uppfyller EU:s kriterier för medlemskap. Det innebär bl a att att landet måste ha parlamentariskt demokrati med flerpartisystem, fria och oberoende val till landets parlament, religionsfrihet, åtskillnad mellan lagstiftande och dömande makt och ett oberoende rättsväsende, yttrandefrihet, fria medier, arbete mot korruption och att ha acceptabla korruptionsindex, stabil ekonomi etc etc.

Sverige kan alltså inte på minsta vis ”knuffa” Turkiet in i EU! Turkiet har sedan 1998 försökt bli godkänt som EU-medlem men processen avslutades för några år sedan när landet snarare gick bakåt än framåt i processen. Turkiet under Atatürk närmade sig ”väst” genom reformer som åtskillnad mellan stat och religion, republikanskt statsskick, demokrati o s v. Turkiet blev NATO-medlem 1950. Efter att Erdogan blev president 2001 har Turkiet kommit allt längre från att uppfylla EU:s krav för medlemskap och religionen islam spelar en allt större statlig roll. Samtidigt finns det en avsevärd del av befolkningen som ser med nostalgi på Atatürks reformer och närmande till ”väst”.

När Erdogan fick igenom sitt krav ”att Sverige skulle hjälpa Turkiet in i EU” var det nog mer inrikespolitik än Utrikespolitik. Han ville göra sig populär i den stora grupp turkar som vill att landet ska närma sig EU och ”väst”! Mycket i villervallan handlar om turkisk inrikespolitik, flygplans- och missilaffärer med USA mm. Vi har inget annat val än att ”spela spelet”.

Detta efter åratal av svenskt stöd till ”befrielserörelser” i bl a Turkiet som varit uttalat kommunistiska. Och vad kommunismen orsakat på denna planet kan vi läsa om i bl a ”Kommunismens Svarta Bok”.