Etikett: färdskrivare

Fartkameror och moralen

Av , , 6 kommentarer 2

Det tycks bli allt vanligare att bilister kör med nedfällt solskydd för att undvika trafikbot för hastighetsöverträdelse vid fartkameror. Det handlar alltså om planlagda och medvetna trafikbrott. Dessa kameror står oftast i anslutning till bebyggelse för att människorna som bor där ska kunna känna trygghet för sig själva och sina barn och övriga anhöriga och trafiksäkerheten höjs naturligtvis även för medtrafikanterna (eller mottrafikanterna som en del tycks anse). Särskilt lågt stående personlig moral har de bilister som skaffar sig särskilda kameravarnare för tusentals kronor och som kör "ryck och intervall" mellan kamerorna.

Det här beteendet får mig att undra hur det står till med dessa dagliga lagbrytares personliga moral och värdegrund. Hastighetsöverträdarna i Sverige står för mer än 100 döda i trafiken per år helt i onödan. Ska medellivslängden i Sverige börja närma sig 100 år får vi nog göra något åt problemet. med förtida onödig död i trafikolyckor.

Enkel lösning. Bötfäll bilens ägare oavsett vem som kört bilen. Den som kört bilen får sedan göra upp med ägaren om föraren och ägaren är olika personer. Och som jag sagt tidigare. Vi bör lagstadga om färdskrivare i alla bilar så att relevanta fakta kan tas fram vid olycksutredningar. Med dagens teknik bör det kunna införas med endast någon hundring i fördyring per bil. Bilarna har redan stora dataminnen.

6 kommentarer
Etiketter: , , ,

Testa äldre för körkort?

Av , , 3 kommentarer 2

En majoritet tycker att alla +70 ska testas för att få fortsätta att köra bil. Jag tycker inte att det är något fel med regelbunden hälsokontroll och då  främst av andra orsaker än att ompröva körkortet. Vid alla hälsokontroller är läkare skyldiga att larma Transportstyrelsen (heter det visst nu) om en patient har åkommor som gör det olämpligt att köra bil. Det sker redan nu. Bilar ska regelbundet kontrolleras av bilprovningen. Människorna borde också tas in för hälsokontroll regelbundet, förslagsvis vart 5:e år från 50 för att förebygga ohälsa och upptäcka pyrande sjukdomar.

Den åldersgrupp bilförare som orsakar i särklass flest allvarliga olyckor är män 18-25 år. Vill vi göra något verkningsfullt åt olyckorna är det väl i första hand män 18-25 år som vi ska ägna vårt intresse åt. Här kan man tänka sig olika åtgärder, t ex "körkort på prov". Det innebär att körkortet dras in för minsta förseelse mot trafikreglerna, till vilka faktiskt hastighetsbestämmelserna också hör. En annan åtgärd, som borde gälla för alla, är obligatorisk färdskrivare i personbilar som registrerar bl a farten. Det skulle även vara intressant för försäkringsbolagen. När Folksam redovisar sin årliga statistik över olycksorsaker har man inte med den absolut viktigaste faktorn för uppkomsten av olyckor nämligen  farten vid olyckstillfället för inblandade fordon. Folksams statistik över olycksorsaker är därmed i det närmaste ett falsarium. Men bättre med usel statistik än ingen alls.

Trafikmiljön ska naturligtvis anpassas efter trafikanternas förmågor och utsatthet. Till trafikanter hör pensionärer, barn, cykelåkare, motorcyklister, vägarbetare, gångtrafikanter och naturligtvis bilförare och bussförare. Trafikmiljön ska  anpassas så att alla trafikantkategorier slipper riskera liv och lem. Våra vägar och gator är alltså ingen lekstuga för "Turbo-Rolf" som ytterst sällan uppnått 60 års ålder.

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Bilar orsakar motorcykelolyckor

Av , , 10 kommentarer 4

Denna slutsats dras av en undersökning utförd av ett försäkringsbolag. Undersökningen är mycket långt ifrån att vara vetenskaplig när man icke beaktar en mycket bidragande orsak till olyckor nämligen hastigheten. Slutsatserna man drar kan alltså vara helt uppåt vägarna och det är obegripligt att man drar långtgående slutsatser när en grundläggande faktor för att göra en vederhäftig analys saknas.

Varför beaktas då inte fordonens hastighet när försäkringsbolag avgör ansvaret för trafikolyckor? Svaret är enkelt. Man vet inte inblandade fordons hastighet eftersom personbilar och motorcyklar är befriade från krav att ha färdskrivare trots att sådana med dagens teknik skulle kosta en spottstyver.  Försäkringsbolagen bortser helt från vittnesmål som har med hastigheten att göra. Säger ett vittne t ex att "han körde minst 150 på en 50-sträcka" så nonchaleras ett sådant vittnesmål helt om företrädesrätt gällde i korsningen. Den som bröt mot företrädesrätten får 100 % av skulden till olyckan. Ett enkelt men korkat sätt att avgöra skuld till en olycka.

Det är alltså säkrast att alltid vara beredd på att en mc eller bil kan komma farande i 200 knyck från vilket håll som helst, även över backkrön.  Blir du påkörd av en sådan "trafikant" lär du bli nagelfaren. Hade du företrädesrätt? Signalerade du med blinkers i tid? Gjorde du minsta miss i något enda avseende får du 100 % av skulden medan fartdåren går fri. Om han sedan var i skick att uppleva glädjen över "segern".

Varför krävs inte färdskrivare på alla bilar och mc? Det skulle ge möjligheter att utreda de verkliga orsakerna till trafikolyckor.

 

10 kommentarer
Etiketter: ,