Etikett: Röstfiske

Region Norrland o populismen

Av , , 1 kommentar 1

Det finns ett förslag Region Norrland bestående av de fyra nordligaste länen. Det blir en befolkningsmässigt väldigt liten region men dock ljusår bättre en det nuvarande plottret med miniatyrregioner som är de gamla länen. Det är fråga om att samordna resurserna över ett större område än tidigare och att representera en befolkning som är så stor att det blir tyngd bakom krav och synpunkter. Inte förvånande att det dyker upp motstånd i form av insändare och inlägg på sociala medier. Motstånd mot förändringar ligger i våra gener så det är bara naturligt.

Nu har populisterna bland politikerna i vissa partier dykt upp för att fiska i motståndsfiskevattnen. S k röstfiske. Man tycker att folket ska få säga sitt, vilka som nu är folket? Frågan om region Norrland är en fråga om antingen/eller. Det finns inget alternativ ”nästan region” eller dylikt. Frågan är dessutom så komplicerad och har effekter långt in i framtiden att den är synnerligen olämplig för folkomröstning. Exemplet Cameron kanske lockar en och annan bland högerpartierna i Norrland. Kanske en region Norrland där Lappland bryter sig ur och går ihop med Storstockholm?

Motståndet mot förändringar är starkt. Om vi ska folkomrösta om allting kommer det svenska folket att bli stående med ett ben i luften!

Snälla! Sök upp andra vatten att röstfiska i! Ta ert ansvar som förtroendevalda i en representativ demokrati i stället för att hitta ryggar att gömma er bakom!