Petter Nilsson(SD)

Bidragen som leder till att samhället delas upp efter ras/ursprung

Av , , 7 kommentarer 26

Sverige(MUCF) ger bidrag till en rad etniska föreningar. Alltså föreningar som startat baserat på sin ras/hudfärg/etnicitet/nationalitet. Man visar genom bidrag idag att man vill att samhället delas upp i föreningar baserade på etnicitet.

Föreningar som lägger fokus på en del av befolkningen, utifrån människors etnicitet. Organisationer som bidrar till att splittra Sverige.
Istället för att förenas som medborgare av Sverige, så leder bidragen till föreningarna att människor istället känner att de tillhör en annan nationalitet – fastän man bor i Sverige.
Nationaliteter som ibland är i konflikt med andra, eller har intressen som går mot varandras. Svårligen finns det människor som på riktigt lever i en bubbla och tror att rasism endast är en företeelse hos den onde vite mannen idag.

En av de föreningarna återfinns i en nyhet skriven i bulletin. En artikel jag läste på morgonen. Den föreningen vill att invandrare kvoteras in till riksdagsdagen i proportion till den invandrade gruppen i befolkningen.

Innan du nu – i panik – slänger dig på statistik, miniräknare och komplicerade matematiska formler för att undersöka hur många danskar detta skulle innebära eventuellt skulle komma att infiltrera vår högsta beslutande församling vill jag ändå lyfta mina seriösa, allvarliga betänkligheter i ämnet.

Är man förtroendevald till en församling så ser man efter intressena för de man invalts för. I riksdagens fall är det hela svenska folkets väl.

Länder diskriminerar människor som är inom länder. Ett klart exempel på detta är medborgarskap. Det är inget unikt för Sverige. Medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan dig som medborgare – och staten.
Sverige har emellertid lågt ställda krav för att bli medborgare, och de få punkterna där man i reell mening diskrimineras är rätten att bo och arbeta i landet, rösträtt i riksdagsvalen (ej kommun och region, där till och med statslösa kan rösta),  för att bli polis eller yrkesmilitär och några andra yrkesgrupper.
För att kunna bli vald till riksdagen behöver man vara svensk medborgare.

De som representerar folket i riksdagen ska se efter landet och dess befolknings väl och ve.

Att dela upp människor från ursprungsland och fortsätta med den märkliga mångkulturen kan i värsta fall leda till att människor prioriterar andra etniciteters frågor och intressen istället för att hålla fokus på alla svenska medborgarnas väl.

Att kvotera över huvud är vanvett. Kompetens ska förstås gå först. Men att kvotera utifrån en variabel som utgår från att man är mer främmande från Sverige och vår befolkning är direkt vanvett. Nej. Innan vänsterfolket går igång. Jag angriper inte etniska föreningar tillhörandes nationella minoriteter. Och nej, jag säger inte att varenda invandrare vill Sverige illa.

Svårt för de våra allra minsta…

Av , , 8 kommentarer 29

Jag är knappast den enda förtroendevalda som blivit kontaktad av oroade västerbottniska företagare som drabbats av de klättrande el- och bränslepriserna.
Inget vidare roliga samtal alls. Människor som oroar sig över att sina livsgärningar går förlorade.

Nidbilden att alla företag på något vis skulle vara någon cigarrrökande direktör, gömd bakom något skrivbord – stämmer förstås inte.
Jag upplever frustrationen vara som störst för de inom jordnära verksamheter, jord- och skogsbruk, transport, anläggning och så vidare. Såg även lokalnyheterna på SVT igår, där bränslepriserna särskilt problematiserades – och var väl en aning av den anledningen jag skriver inlägget.
Ibland må man få skriva av sig en aning.

Omfattande kostnadsökningar på bränsle och el är ett ordentligt jädra problem.

Det är jädra tufft förklara ens egna frustration också. Man är ju politiker som det heter. Även om Sverigedemokraterna verkat mot reduktionsplikt (vilken orsakar häftigt stigande priser) så är läget som det är. Tack vare – återigen – de andra.

Såg igår att SD är störst bland jordbrukare. Kanske inte väldigt förvånande?

Fattar i ärlighetens namn inte hur man tänker. Klart det blir mer gynnsamt för utländska aktörer att fylla tanken i land med mindre miljövänliga krav. Utsläppen ligger inom Sveriges gränser, utländska aktörer vinner upphandlingar, längre transporter, större miljöpåverkan, försämrad självförsörjningsgrad för Sverige, enskilda måste lägga ned sina livsverk: Men Sverige ser sådär miljövänligt snällt ut.
Ni vet, sådär snäll som bara en mp-broiler kan se ut.

Slut på inlägg. Tack för att ni tog er tid läsa.
Har förstått att någon har sökt efter någon enskild källa för källsökningens skull, men formulerat det hela väldigt generellt. Ifall ni avser inlägg kring elproduktion och koldioxidutsläpp så finns de tillgängliga bland annat på vattenfall.

Myndigheten: Kvinnors våld mot barn går under ”mäns våld mot kvinnor”.

Av , , 9 kommentarer 24

Jag har tidigare skrivit om att jag oroar mig över osynliggörandet det medför att kalla äpplen för päron i någon slags försök att skylla samhällets problem på patriarkala strukturer.

Nyheten ”Jämställdhetsmyndigheten: ’Mäns våld mot kvinnor’ när kvinnor slår män” i kvartal, uppmärksammades överallt under gårdagen.

Så naturligtvis såg jag goda skäl att också läsa själva handboken, ”inget att vänta på”. I handboken ser jag en rad besynnerligheter, men direkt relaterade till artikeln i kvartal, så reagerar jag kraftigt på följande:

Våld mot barn inkluderas i begreppet våld i nära relationer. Våld i nära relationer inkluderas i mäns våld mot kvinnor. Alltså ingår våld mot barn i ”mäns våld mot kvinnor” – oavsett könet på förövaren.
Låt oss säga att man som man uppmärksammar att ens son kommer hem med blåmärken efter att ha varit med mamman, och att den unge sonen berättar om ett övergrepp som mamman gjort sig skyldig till.
Kommer det påverka pappans anmälningsbenägenhet utifrån att myndigheterna har rubricerat företeelsen som ett exempel på mäns våld mot kvinnor?

Att riskera att våld mot barn osynliggörs (för att en kvinna inte anses vara en trolig förövare), eller att de i homosexuella förhållanden anses vara befriade från problem (eftersom de inte med önskvärd tydlighet passar in i paraplybegreppet mäns våld mot kvinnor), kan endast leda till osynliggörande.

Sannerligen bör samhället istället ha en klar lagstiftning och kännbara straff – likväl som en god rättssäkerhet. Problemet måste analyseras på individnivå. Och man måste också skydda individer, och se till att de får vård och stöd – oavsett kön eller sexuell läggning på förövaren.

Jag har alltid förespråkat begreppet ”våld i nära relationer” som paraplybegrepp. Till skillnad från övriga partier i regionen exempelvis. Men har också varit tillfällen vi debatterat ämnet i andra fora.

Vill man motarbeta våld i nära relationer på allvar så är det som sagt tydlig lagstiftning, kännbara straff och en bra rättssäkerhet som gäller. Myndigheter och politiker ska inte använda våld i nära relationer som ett verktyg för att föra fram ideologisk propaganda.

Medborgare måste få vara trygga!

Av , , 11 kommentarer 22

Försvaret har alltid varit en viktig SD-fråga. Till skillnad från övriga partier när de utgjorde en sjuklöver i riksdagen. Man bör hålla alliansens nerskärningar i försvaret under sin regerinstid 2006-2014 i färskt minne. Reinfeldts(M) utekande av försvaret som särintresse.
Här är ett klipp från riksdagen, ett debattskifte mellan Reinfeldt(M) och Åkesson(SD).  Från när det begav sig.

Propagandan mot SD är ingen ny företeelse. Som det brukar heta: ”SD har rätt i sak, men de är ena riktiga dummingar”, den strategin fungerar emellertid inte längre. Även om media lyfter några enskilda influencers/journalister som på något perifert sätt är knutna till SD.

Den liberale Ola Nordebo har skrivit ett par inlägg i VK kring försvaret, och skriver i vanlig ordning ytterst märkliga saker. Bland annat problematiserar han att moderaternas samarbete med SD – vi som är kända att faktiskt vilja satsa på försvaret – med en vag antydan att moderaterna på något vis skulle anses ha önskat satsa på försvaret historiskt.

                    ”En upptrappning sker i Sveriges närregion. Nyhetsrapporteringen kretsar kring
                    försvarsförstärkningar och den ryska regimens aggressioner.

                   Normalt, enligt gängse uppfattning, skulle det gynna moderaterna. Försvars-
                   och säkerhetspolitik räknas till de moderata kärnväljarnas hjärtefrågor.”

Om något är jag övertygad om att det är positivt för moderaterna att förknippas med ett parti som är känt för att just vilja satsa på Sveriges försvar.

Samtidigt känner jag ett behov att adressera det mått av populism som försvar- och beredskapsfrågor lätt bortprioriteras av.
Sanningen är den att försvars- beredskapsfrågor (kan vara så nära och lokalt som kommunal snöröjning) bortprioriteras alltför nyckfullt i budgetsammanhang. Att istället lägga mer medel till en kärnverksamhet lockar väljare i alltför stor utsträckning.

I exemplet snöröjning: Kommer ingen snö, behövs ingen snöröjning.

Satsningar på försvar, snöröjning, eller som i regionens fall där SD lägger mest medel av alla på eftersatta lokaler – leder till att mindre medel går att lägga på driften.

De flesta vill kunna säga att de satsar mest inom driften, det är det som syns – och ifall allt faller väl ut, så behövs inte de extra medlen på beredskapen. Då bortprioriteras den delen. Särskilt känsligt är läget under ett valår.

Min förhoppning är att företrädare tar sitt ansvar och också ser till att kunna hantera oförutsedda händelser på ett bra sätt. Medborgare måste få vara trygga.

Valcensur från IT-jättar?

Av , , 12 kommentarer 24

Har tidigare skrivit om ett av de tillfällen då Jonas Andersson (SD) från Skellefteå märkligt av censurerats av Facebook.

Både youtube och facebook förklarar nu att man sätter in extra åtgärder inför valrörelsen i Sverige.
Facebook gick ut i SVT och sa att man aktivt ska motverka misinformation (information som oavsiktligt är felaktig – till skillnad från desinformation som är avsiktlig), och också att de ”aldrig kan luta sig tillbaka”.

Vi får verkligen hoppas att internetjättarna inte har skäl att ha en egen agenda inför valen. Facebook använder som bekant partners för att faktagranska inlägg.

Kampen mot desinformation och misinformation saxat från wikipedias artikel om oavsiktligt felaktig information.

Det är förstås ingen slump hur ett flygblad eller hur en annons ser ut, det är propaganda till sin natur. Detta gör samtliga partier. Klart man kan ha en uppfattning om detta, men när ett privat företag ska göra bedömningen så hamnar man i ett synnerligen ovisst bedömningsläge. Även om en partner, eller en IT-jätte har en opartisk hållning, så riskerar det falla på individnivå.
Mycket av ovanstående är en klar bedömningsfråga där ens politiska narrativ kan spela roll.

Jag är som bekant väldigt skeptisk till huruvida exempelvis de orealistiska och välfärdsskadliga miljömålen ens gynnar miljön. Frågan är rimligtvis huruvida det är att anse som klimatförnekelse?

Hur många återkommande annonser har ni sett som inte lyfter motargumenten till sin tes (ekokammare)?
Förtal i Sverige är oberoende huruvida anklagelsen är sann eller falsk.

Umeås Taxilegshärva

Av , , 15 kommentarer 32

Läste nyheten kring taxikorts-härvan i Umeå.

Avslöjandet handlar om att en somalisk man lyckats lura migrationsverket, skatteverket och transportstyrelsen att ge honom ID-kort i olika identiteter. Identiteter som han använt för bedrägerier, bidragsbrott och anhöriginvandring.

Artikelförfattaren tycks mena att problemet är att berörda myndigheter (skatteverket, migrationsverket samt transportstyrelsen) inte kontrollerar sina egna databaser. Samtidigt tror jag nog att det saknas ordentliga rutiner över huvud för att hantera de som har mindre än ädla avsikter.

I ett förhör i Gävle i oktober 2021 ställer förhörsledaren frågan:
– Förstår du att det blir rörigt för myndigheterna i Sverige om man använder olika identiteter på det här sättet?
Abdullah svarar:
– Vi har hämtat varandra till Sverige så. Alla gör så.
Strax efter lägger han till:
– Jag vet inte reglerna i Sverige. Jag har inte dödat någon, inte gjort något brott. Vi hjälper bara varandra.

VK rapporterade om vad man kan misstänka vara samma fall under fredagen, med ingressen: ”En taxiföretagare i Umeå har dömts till fängelse efter att en stor bluff uppdagats. När polisen genomförde en husrannsakan i mannens bostad påträffats sju körkort med sju olika identiteter – men med taxiföretagarens bild på samtliga.”.

Varför utarma Västerbotten?

Av , , 2 kommentarer 30

Gruvnäringen i Sverige är världsledande vad gäller hållbar produktion av metaller. LKAB har några av världens mest produktiva och effektiva gruvor.

Ytterst är gruvnäring behövligt här uppe också för att möjliggöra kortare (mer miljövänliga) transporter till industri.

Mycket kräver utvunna metaller. En rad olika miljösatsningar kräver metaller, bl a Northvolt har lyft att de vill ha gruvnäring.

Gruvnäringen är en väg fram för att stärka Västerbottens glesbygd framöver.
Man bör ha i minne att Sverige är världsledande vad gäller hållbar produktion av mineraler. Ifall de samma metallerna utvinns annanstans i världen så leder det bland annat till mindre effektiv framtagning, mindre miljövänlig produktion – och också längre transporter.

Transporter, ofta sjöfart. Sedan går det absolut att ifrågasätta huruvida utländska fartyg är fullt lika miljövänliga som Umeås halvt miljövänliga färja.

Läste tidigare en debattartikel från en miljö-filur som bland annat oroar sig för den destruktiva bilismen. Väl i linje med vad jag tycker mig hört från det absoluta flertalet övriga politiker lokalt och regionalt.
Ska väl ge en eloge särskilt till M och KD som ändå tycks ha en vettig inställning avseende ”bilismen” i Umeå.

Att motarbeta gruvnäring, bilism eller glesbygd är emellertid bara att måla en grön färg på politiken som egentligen är grådassig, och endast utarmar Västerbotten – inklusive centralorterna.

Ja, ambulansen har fått för stora sparbeting!

Av , , 3 kommentarer 23

Jag har tidigare skrivit om Anna-Lena Danielssons (S) olämpliga agerande när hon petade i tjänstemannaunderlag. Har också ställt en interpellation i ämnet till henne.

Övriga partier var överens om att spara omfattande medel på sjukvården när man la budget 2020. SD sa istället i vårt budgetförslag att vi inte kunde räkna hem dessa omfattande medel utan att vara dumsnåla.

Tyvärr vann inte Sverigedemokraternas budget. Istället har övriga partiers väg lett till en rad dumsnåla sparbeting inom sjukvården, däribland ambulanssjukvården.

Sparbetingen har resulterat i att man skurit ned på väsentlig verksamhet, däribland uppstod schemaproblematiken, likväl som kommunikationssystem.

Det här har uppmärksammats lite överallt i media, men det har inte egentligen debatterats i regionfullmäktige. Har själv lyft det i talarstolen i regionen emellertid.

Nu har jag läst även en debattartikel från den nye verksamhetschefen för ambulansen, Stian Kvalvik, kring IVPA. Det bör vara tydligt att ramarna är viktiga, och inte minst partierna också tar hänsyn till dessa i budgetförslagen.

Nu är det i och för sig valår i år, men är ändå min sälla förhoppning att partiernas budgetförslag kan ta hänsyn till verksamheterna, så man kan ta till vara på patienternas, medborgarnas och professionens intressen på bästa sätt.

Mer medel behöver tillfalla vård, och ytterst måste man vara redo att skära i annan verksamhet för att kunna prioritera vården.
SD sparar in på administration, förtroendemannaorganisation, finkultur och champagneprojekt. Inga populistbesparingar, modell ”tillsätt en konsult för att göra besparingar inom…”, utan handgripliga besparingar.


Ovan visar hur S, SD och M prioriterade inför 2022. Kanske finns läge för VK att inse att SD är ett (om inte det enda) oppositionspartiet.

Nä S! Folk har inte spekulerat genom att ”välja” rörligt elavtal!

Av , , 13 kommentarer 23

I ett par vändor har Lennart Holmlund(S) nu snackat om hur det är elbolagens kunders fel att man fått en hög elräkning. Att detta skulle bero på att elkunderna spekulerat genom att man haft ett rörligt elpris istället för ett fast pris.

Vad beror dessa höga energipriser på? 
Sammanfattar och svarar att det beror på en direkt dum energipolitik, något Socialdemokraterna är bakom.

Påverkar dessa höga energipriser endast elräkningar? 
Nej. Det påverkar en rad olika hushållsutgifter för enskilda personer, till exempel livsmedel.

Vilka är skyldiga till detta vanvettet?
Främst S, MP, C, V. Något även väljarna insett.

Vet inte när Socialdemokraterna slutade värna om de som kanske inte hinner med alla bestyr och i värsta fall kanske inte har stenkoll på sina elavtal. Har ytterst svårt att tro att någon erfaren spekulant har haft idén att elpriserna ska gå ned, och att man därmed ska kunna ”tjäna pengar”.

Bara inse att SD:s ursprungliga förslag var ett bra förslag, något jag tycker är bra att moderaterna också lyfter. Att få ned de dyra elpriserna så det inte omkastar ekonomierna – inte minst i hushåll med mindre ekonomiska marginaler…

Några som kanske är lite mer kluriga att spekulera var ju MP-ministrarna, som istället spekulerade på energibolag (inklusive olja och kolkraft).