När ärat vårt namn flög över jorden

När Sovjetunionen angrep Finland hösten 1939 hade Sverige redan tidigare meddelat att vi inte skulle ingripa militärt på Finlands sida. Sverige stödde dock Finland genom avsevärda materielleveranser och genom att låta tusentals svenskar åka över som frivilliga. Läget för Sverige var prekärt genom den enorma nedrustning som skett sedan slutet på 1920-talet under ledning av socialdemokratiska regeringar. Per-Albins deklaration att Sveriges beredskap var god när världskriget började var nog en av de största nödlögnerna på den tiden.

Västmakterna Frankrike och Storbritannien var, under starkt tryck från sina befolkningar, beredda att hjälpa Finland militärt och begärde tillåtelse att frakta förband över svenskt territorium från norra Norge till norra Finland. Sverige svarade nej med hänvisning till sin neutralitet. Detta har Finland på goda grunder haft svårt att förlåta oss. Vilka grunder då? Finland och hela världen kunde sedan bevittna hur Sverige lät Hitlertyskland frakta militära förband genom Sverige i åratal till och från Norge. Det vi inte kunde tillåta oss för att hjälpa Finland det tillät vi oss senare i jättelik omfattning vilket hjälpte Tyskland i kriget mot Norge och all världens demokratier. Under galgen kan sägas men likafullt så. Det har Norge haft svårt att förlåta oss  och det fick jag personligen erfara när Krigsskolan Karlberg besökte Trondheim våren 1965. Vi var ett antal kadetter i uniform som promenerade trottoaren fram när en man i 50-årsåldern kom fram och demonstrativt spottade på trottoaren framför oss. Vi trodde det var en enstaka händelse tills detta hände en gång till. Våra norska militära värdar förklarade senare hur det hängde ihop. En praktisk historielektion!

Sverige har alltså varit synnerligen selektivt neutralt. Därför är det med svårighet jag sväljer strofen i vår nationalsång "när ärat ditt namn flög över jorden". När var det för resten? När våra arméer våldgästade och plundrade norra Europa på 1600-1700-talen?

Epilog. Om Sverige hade tillåtit västmakterna att intervenera i Finland mot Sovjetunionen hade nog Hitler och Nazityskland hurrat och tackat för hjälpen att  knäcka Sovjet. Och det kunde ha dröjt mycket längre innan nazisterna besegrats och en civiliserad värld ersatt barbariet. Åtminstone väster om järnridån.  Finland förblev dock fritt tack vare en heroisk kamp med stora förluster och vi i Sverige slapp därigenom kommunistdiktaturen och skräckväldet Sovjetunionen som närmaste granne. När jag säger vi får jag väl undanta de svenska kommunister som från 1918 och fram till våra dagar sett Sovjetunionen som paradiset på jorden och prytt sina hem med Lenins och Stalins porträtt.

 

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.