Etikett: neutralitet

Hangarfartyget Gotland och neutraliteten

Av , , 1 kommentar 9

Med anledning av riksdagsdebatten idag om den s k Natooptionen och försvarets 5-årsplan kan det vara idé att fråga sig om Gotland tillhör Sverige. Gotland var före år 1361 förbundet med Sverige men varken svensk flotta eller armé fanns grupperad på ön när Valdemar Atterdag anföll Visby och Gotland 1361. Efter ett fruktansvärt blodbad med 3300 döda dåligt utrustade gotländska bönder intogs Gotland. Visby skonades eftersom staden var juvelen i handeln i Östersjön. Brandskattningen av Visby ägde inte rum enligt dagens historiker. Sverige gjorde ingen ansträngning att återta ön men fick Gotland åter i samband med freden i Brömsebro år 1645. Sverige var alltså väldigt neutralt i över 300 år angående Gotland.

En ny ockupation ägde rum år 1808 när Ryssland anföll den svenska landsdelen Finland men vid freden 1809 återfick Sverige Gotland. Sverige förstärkte efter 1939 försvaret av Gotland med pansar, kustartilleri, marin och flyg. Den s k neutraliteten backades upp med ett starkt försvar och ön kom att betecknas som ”hangarfartyget Gotland” i samband med det kalla kriget.

När kommunismen packade ihop resväskorna i Sovjetunionen och östra Europa och drog hädan efter 1990 trodde många, särskilt svenska politiker, att den eviga freden hade kommit utan att uppenbarligen ha några kunskaper om rysk historia. Precis som på 1920-talet kastade sig politikerna över försvaret. Inför nazisternas ockupationer 1937 och framåt fanns väl bara några patroner per gevär i den svenska armén, om jag hårddrar det. Nu är vi där igen och har ingenting lärt. Regeringar av olika färger slaktade från mitten 1990-talet det svenska försvaret och utrustning ned till minsta spade reades ut. Vi har under ett par årtionden backat upp vår s k neutralitet med att satsa ca 1 procent på försvaret, nästan lägst i Europa. Det är väl först nu som vi börjar sega oss upp ur träsket med målet 1,5 % om 5 år! Under de senaste 20 åren har Putin satsat minst 5 % av BNP på den ryska krigsmakten som är dimensionerad för erövringar, inte försvar. Eftersom inga krigiska makter i Rysslands närhet finns som vill ha en enda kvadratkilometer av Ryssland är satsningen på Rysslands krigsmakt av aggressiv art. NATO är helt inriktat på försvar av medlemsstaterna.

För ett par år sedan grupperade Sverige utan förvarning ett pansarkompani på Gotland efter vissa underrättelser. Före detta kompani hade Putin kunnat sända ett antal ”turister” som omklädda kunnat inta Gotland på något dygn! Östersjöns hangarfartyg Gotland var helt oförsvarat!! Ön är nyckeln för Putin att behärska Östersjön och dess kuststater. När läget är det rätta skiter Kreml fullständigt i småttigheter som deklarerad neutralitet. Särskilt när denna neutralitet är en illusion.
Det är bra att tron på denna trollformel neutraliteten nu luckras upp med optionen att vid fara genast kunna söka medlemskap i NATO. Denna option har Finland tydligen haft i 15 år utan att jag hört talas om den.
Det är nästan tragikomiskt att bevittna krumbukterna och saltomortalerna inför detta nya begrepp, option för medlemsansökan i NATO.

Nu är vi där igen.

Neutralitet och kärnvapenförbud

Av , , Bli först att kommentera 6

Du ser en man som försöker våldta en kvinna eller en som försöker råna en äldre man vid en bankomat. Det är kanske inte så svårt att inse att det inte är läge att vara neutral och säga ”men ni kan väl bara vara vänner”! Eller kanske som är vanligare springa därifrån för att inte bli inblandad.

Sverige har 1939 – 1945 varit neutralt när nazisterna  överföll grannländer och mördade folk överallt där de drog fram inklusive 5 miljoner judar. Ja neutralt? Norge och de allierade har vissa synpunkter på det. Nazisterna använde under ett par-tre år ca 40 % av det svenska järnvägsnätets kapacitet för att frakta militära förnödenheter och militärer till och från Norge.

Sverige har också varit neutralt inför kommunismens illdåd i Baltikum, Polen och Östeuropa. Undantaget är det finska vinterkriget  1939-40 där Sverige förklarade sig ”icke krigförande”.I enbart Ukraina mördade sovjetkommunismen på 1920-talet 11 miljoner människor, främst bönder men även intelligentian. De flesta, män, kvinnor och barn, svalt ihjäl när kommunisterna bestal folket på jordbruksgrödorna för att hålla folket i de ryska städerna vid liv. I Gulaglägren dog miljoner människor från bl a erövrade områden.

Under nästan 50 år tvångsmatades svenskarna från skolåldern och uppåt med att ”neutraliteten” är något beundransvärt och något som tjänar oss väl. Vi har ställt oss mitt emellan demokratier, fria människor och mordiska förtryckarregimer och sagt, ”men ni kan väl bara vara vänner”! Sverige var t o m det första landet som erkände Östtyskland vilket behagade kommunisterna i Moskva och Östberlin. Delegationer med bl a svenska riksdagsmän åkte till Pol Pot:s Kambodja och beundrade den proletära revolutionen!

Nu kallar vi oss alliansfria och regeringspartierna nöter återigen  in den eviga slogan ”tjänar oss väl”.

Kärnvapenförbudet.

Kärnvapenkrig i stor skala riskerar vår överlevnad som art på jorden och därför har initiativ tagits att alla länder som är medlemmar i FN ska skriva på ett förbud för alla länder att inneha kärnvapen. Problemet med detta är att ett antal skurkstater som Nordkorea, Kina, Ryssland m fl inte kommer att skriva på och avveckla sina kärnvapenarsenaler. Det vore ren galenskap av USA, Frankrike, Storbritannien att ensidigt avveckla sina kärnvapen när inte alla gör det.  Eftersom det är fråga om både mord och självmord för ett land att starta kärnvapenkrig har avskräckningseffekten tjänat jordens människor väl sedan 1946. Det enda land jag kan tänka mig som skulle kunna begå kollektivt självmord är det sektstyrda Nordkorea vars ledning skiter i om befolkningen svälter,  lider och dör.

Det finns alltså några länder i NATO som har kärnvapen och kärnvapenavskräckning  är en del av försvarsstrategin. Det är därför alla Natoländer inklusive Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen etc inte skriver under avtalet om kärnvapenförbud. Demokratiska länder startar inga erövringskrig och startar inga kärnvapenkrig. Ska vi ha kvar vårt oberoende som fri nation är det nödvändigt att gå med i Nato för att få garantier om hjälp och därmed avskräcka Ryssland från varje tanke på att angripa oss militärt. Vi har idag inga garantier alls!

Utrikesminister Margot Wallströms agerande i frågan är ren plakat- och demonstrationspolitik som länder som Ryssland och Nordkorea gapflabbar åt.

Den svenska vänstern drar ofta i debatten upp det faktum att det endast är USA som använt kärnvapen 1945. Därefter har drygt 70 år förflutit utan kärnvapenkrig. Japan var en ren fasciststat i allians med Tyskland under andra världskriget som angrep länder i Asienområdet och t o m USA (Pearl Harbour).  Kina fick lida mest och Japan betraktade kineser som ”untermenschen”. Enbart i dåvarande huvudstaden Nanking mördades mellan 200 000 – 400 000 civila och kanske 50 000 krigsfångar. Med nackskott och med svärd! 100 000-tals kvinnor och deras döttrar våldtogs systematiskt. Kanske soldater  från städerna Hiroshima och Nagasaki deltog i vidrigheterna! Hemskheterna finns väl dokumenterade av journalister och författare som var på plats. Om USA skulle ha invaderat de Japanska öarna kalkylerade USA:s militär med flera hundratusen döda amerikanska soldater.  Det är lätt att sitta och fördöma USA för de två atombomberna när vi slipper att ta de konsekvenser som skulle ha blivit följden av en invasion. Det hade då inte bara rört sig om hundratusentals amerikaners liv utan troligen också flera miljoner japaners liv. Var god välj!!

 

 

JAS mot IS

Av , , Bli först att kommentera 9

Man kunde tro att Juholt är i farten igen men denna gång är han oskyldig. När Alliansen igår gemensamt föreslog att Sverige skulle bistå världssamfundet och då främst Frankrike och USA med JAS Gripen-insats i Syrien kunde man ju ana att Alliansen redan då insåg att försvarsministern Hultqvist skulle få svårt att gå Alliansen till mötes. Det sägs att utrikesministern Margot Wallström främst bidrog till att stoppa JAS-insats men i regeringen ingår ju också Miljöpartiet som är känt för att se på omvärlden med pacifistiska ögon. Vara snäll är ingen utrikespolitisk hit i dessa dagar. Försvarsministern gillar nog inte detta haveri men vad ska han göra?

Detta hänger ihop med det jag skrivit om nedmonteringen av det svenska försvaret. Sverige uppmanas alltså att bistå den demokratiska och fria världen i ansträngningarna att krossa IS men sviker. Vi överlåter åt andra att göra uppoffringarna och den introverta politiken har ”tjänat oss väl” sedan år 1939 menar de troende. Vi befinner oss i ett läge där vi är helt beroende av NATO för vår överlevnad som nation. Vi förväntar oss att vid fara genast få bistånd från NATO-länder med hitskickade potenta stridskrafter, vilket vi inte har någon rätt till eftersom vi inte är NATO-medlemmar. Genom beslutet om att inte skicka JAS men skicka något transportflygplan har vi själva satt nivån för biståndet NATO – Sverige. De sura kommentarer från t ex Storbritannien och USA om vår s k neutralitet som hörts genom åren har fog för sig.

Vissa partier har beröringsskräck med ordet NATO och nu även med ordet JAS. Vem minns inte farsen när s-ordföranden Juholt  krävde att de sex JAS som sänts till Libyen-krisen skulle kallas hem. Han hade i vanlig stil ”dragit från höften” och i slutändan blev det en JAS som kallades hem. Det är något lurt med JAS. Fungerar planet inte som det ska vid stridsinsatser? Sverige försöker sälja JAS runt om i världen men kan inte visa hur planet klarar sig i skarpt läge. En del bedömare menar att vi har så få piloter till JAS att vi inte kan avvara det antal piloter som behövs vid skarp insats mot IS i Syrien. Piloterna behövs för bevakningen av våra gränser. Plan finns så det räcker men de flesta står och samlar damm i förråd pga pilotbrist.

Försvaret behöver pengar. Mycket mer pengar än som satsas genom det senaste försvarsbeslutet. Folkpartiet som ville satsa betydligt med har då åtminstone en realistisk syn på vårt prekära försvarsläge. Försvaret saknar väl helt enkelt pengar för att kunna bistå i kriget mot IS med JAS.

http://www.dn.se/nyheter/politik/forsvarsministern-blev-sannolikt-overkord/

NATO och Monarkin

Av , , 1 kommentar 7

Ja vad i fridens namn har de gemensamt? I den svenska debatten och opinionsbildningen finns den gemensamma nämnaren att det är tabubelagt bland de politiska partierna att ha en bestämd uppfattning och  driva en en linje som innebär att Nato är bra för vår framtida säkerhet och att monarki är är en odemokratisk relikt från adels- och kungasamhällena för hundratals år sedan som bör avskaffas. Vid alla riksdagsval sedan tidernas begynnelse har frågan om demokrati eller monarki varit en icke-fråga. Inget parti vågar driva frågan om ett demokratiskt statsskick och därför lyser folkbildning och opinionsbildning med sin frånvaro. Prinsessfödslar upptar ministrars och massmedias arbetstid och utrymme samtidigt som Ryssland våldför sig på en grannstat. Putin flinar säkert i sitt Kreml!

Sverige deltar sedan årtionden i Natoövningar. Nu senast med 2 JAS-plan i en Natoövning över Baltstaterna. Om detta får vi veta när det redan sker eller redan har skett. Ingen öppen politisk diskussion, ingen folkbildning. Fortfarande får man höra om neutralitetens förträfflighet från andra världskriget och i evärderlig tid framöver. Trollformeln som hela tiden varit en lögn. Neutrala har vi varit endast i munvädret, inte i verkligheten. Detta har man vetat i Kreml ända sedan år 1940. Vilka har Sverige lyckats lura? Svar: Den egna befolkningen!

I Norge är man inte särskilt imponerad över Sveriges hållning i Natofrågan. En debattör säger rent ut att vi i Sverige lider av NATO-fobi. I frågan om monarki är dock Norge lika långt utanför all räddning som Sverige. Valen till riksdagen handlar om marginella skillnader mellan partierna om någon procent hit eller dit, om någon miljard hit eller dit. De största partierna liknar proffsboxare som alla ronderna hänger på varandra och på repen, bankandes varandras hjärnor gula och blå. Ideologier kokas ihop till inköp av luftrobotsystem och obligatoriskt gymnasium. I båda fallen småpengar.

Men att driva frågan om demokratiskt statsskick i tiden eller frågan om säkerhet genom samverkan mellan demokratiska och fria stater i Nato vågar ingen i ett riksdagsval. Ska vi kalla det ”kvartalspolitik”  där framtiden är det som för tillfället råkar vara framför näsan?

När ärat vårt namn flög över jorden

Av , , Bli först att kommentera 0

När Sovjetunionen angrep Finland hösten 1939 hade Sverige redan tidigare meddelat att vi inte skulle ingripa militärt på Finlands sida. Sverige stödde dock Finland genom avsevärda materielleveranser och genom att låta tusentals svenskar åka över som frivilliga. Läget för Sverige var prekärt genom den enorma nedrustning som skett sedan slutet på 1920-talet under ledning av socialdemokratiska regeringar. Per-Albins deklaration att Sveriges beredskap var god när världskriget började var nog en av de största nödlögnerna på den tiden.

Västmakterna Frankrike och Storbritannien var, under starkt tryck från sina befolkningar, beredda att hjälpa Finland militärt och begärde tillåtelse att frakta förband över svenskt territorium från norra Norge till norra Finland. Sverige svarade nej med hänvisning till sin neutralitet. Detta har Finland på goda grunder haft svårt att förlåta oss. Vilka grunder då? Finland och hela världen kunde sedan bevittna hur Sverige lät Hitlertyskland frakta militära förband genom Sverige i åratal till och från Norge. Det vi inte kunde tillåta oss för att hjälpa Finland det tillät vi oss senare i jättelik omfattning vilket hjälpte Tyskland i kriget mot Norge och all världens demokratier. Under galgen kan sägas men likafullt så. Det har Norge haft svårt att förlåta oss  och det fick jag personligen erfara när Krigsskolan Karlberg besökte Trondheim våren 1965. Vi var ett antal kadetter i uniform som promenerade trottoaren fram när en man i 50-årsåldern kom fram och demonstrativt spottade på trottoaren framför oss. Vi trodde det var en enstaka händelse tills detta hände en gång till. Våra norska militära värdar förklarade senare hur det hängde ihop. En praktisk historielektion!

Sverige har alltså varit synnerligen selektivt neutralt. Därför är det med svårighet jag sväljer strofen i vår nationalsång "när ärat ditt namn flög över jorden". När var det för resten? När våra arméer våldgästade och plundrade norra Europa på 1600-1700-talen?

Epilog. Om Sverige hade tillåtit västmakterna att intervenera i Finland mot Sovjetunionen hade nog Hitler och Nazityskland hurrat och tackat för hjälpen att  knäcka Sovjet. Och det kunde ha dröjt mycket längre innan nazisterna besegrats och en civiliserad värld ersatt barbariet. Åtminstone väster om järnridån.  Finland förblev dock fritt tack vare en heroisk kamp med stora förluster och vi i Sverige slapp därigenom kommunistdiktaturen och skräckväldet Sovjetunionen som närmaste granne. När jag säger vi får jag väl undanta de svenska kommunister som från 1918 och fram till våra dagar sett Sovjetunionen som paradiset på jorden och prytt sina hem med Lenins och Stalins porträtt.

 

CIA i farten igen?

Av , , 2 kommentarer 2

 

Läser i en dagstidning en något taggad artikel att CIA fått USA:s regerings uppdrag att påverka opinionen i Tyskland och Frankrike till att bli mer positiv till insatserna i Afghanistan. Inget nytt under solen säger jag. Den som inbillar sig att den information vi får via media är objektiv är i sanning blåögd. Det finns alltid en avsändare som har vissa syften. Informationen är dessutom utvald av någon redaktör någonstans och även urvalet är subjektivt. Den bild av USA som våra egna media gett oss de senaste årtiondena är enligt många USA-kännare ganska snedvriden. Jag undrar själv i vilken grad detta beror på vänsterdominansen inom journalistkåren i Sverige, vilket är ett väldokumenterat faktum.  Varje land försöker påverka opinionen i andra länder i vissa syften. Helt legitimt, anser jag, om det inte är fråga om omstörtande verksamhet i demokratier. När vi svenskar drar ut i härnadståg i opinionskriget försöker vi t ex pådyvla andra länder i Europa vår osed att stoppa tobaksprodukter under överläppen. (Är det fråga om ett halvt hekto snus har jag även sett att underläppen måste användas för att avrinningen inte ska bli för stor ner mot hakan-halsen). Vi har under nästan 70 år försökt inbilla vår omvärld att Sverige är ett neutralt land. Neutraliteten har blivit ett så fint värdeladdat ord i Sverige att det blivit en besvärjelse. I en avskyvärd våldtäktshistoria på en skola försvarar skolledningen sin brist på agerande med att man hålla sig ”neutral” mellan förövare och brottsoffer. ”Neutraliteten har tjänat oss väl” som det stod i massor av läroböcker i samhällskunskap under ett halvt sekel. Vi ska nog inte bara se upp med CIA för vi har skadlig desinformation på betydligt närmare håll.
Tidningar, radio, TV, massreklam och nu även Internet översköljer oss med information med öppna och dolda syften som det krävs mycket goda referensramar för att värdera och hantera. I synnerhet på Internet finns så mycket skräp och överdrifter att man kan hitta stöd för vilka galenskaper som helst. ”Har du sett att? Har du hört att”? Utbildning har blivit allt viktigare i informationssamhället för att vi ska kunna dra rätt slutsatser av all information vi kan ta fram med några knapptryckningar. Vem är avsändaren? Vem betalar avsändaren? Är avsändaren aktiv i något politiskt parti? Vilka nätverk är avsändaren inblandad i? Vad kan avsändaren eller bakomstående finansiärer ha för syften med informationen? Osv osv. Skolan har nog sällan varit så viktig som nu. Och i Bjästa visste inte skolledningen hur man hittade mobbning på nätet!