Masturbation förbjuds i USA?

Flera kvinnliga politiker i USA  föreslår att manlig masturbation förbjuds som ett svar på gammhögerns förslag på förbud mot aborter. Klockrent!  Liv som liv. När patriarkala  delar av USA ändå är på väg tillbaka till forntiden kan man väl damma av de van-föreställningar som fanns för bara 100 år sedan. Pojkar som masturberade varnades för att de kunde få sinnessjukdomar, sämre förståndsgåvor och t o m krympande hjärna. Förmodligen tänkte man sig en direkt kanal från hjärnan ned till det som en gammal farbror i min hemby kallade för "mittistället". 

Presidentkampanjen i USA har verkligen börjat ägna sig åt samhällets väsentligheter tack vara Santorum och andra.

I boken "Lif och hälsa" 1918 som blivande sjuksköterskor läste saxar jag följande:

"Denna last som kallas själfbefläckelse… en farlig fiende till den sunda kroppsstämningen…. hvilkens följder kunna för hela lifvet bryta utöfvarnas jämnmod och sundhet och förrycka deras själslif. Det är inte bara kroppens krafter som undergräfves genom denna onaturliga tillfredsställelse av sinnligheten, utan även själsjämnvikten och de andliga förmögenheterna slappas och viljan försvagas, fantasin får för fritt spelrum och karaktären går förlorad….. huru många exempel han kan anföra på denna lasts förödelser samt hur ofta den föranlett allmän svaghet och obotliga lidanden. Kunde man kasta en blick in i dårhusen och där genomskåda orsakerna till olyckligas sorgliga tillvaro, så skulle man få anledning nog att häpna öfver, hvilken stor roll själfbefläckelsen spelar som källa till många sinnesförryckningar..

En påfallande nedstämd oro förekommer, ansiktet är omväxlande blekt och blossande rödt, ögonen förlora sin glans och hela anletet ger ett aftärdt intryck…. När lasten fortsättes tilltager magerheten i oroväckande grad, vederbörande se ut som bröstsjuka, blifva nervösa och känsliga för väderleken, andningen blir besvärande, de få hjärtklappning, känna smärta än här än där, oftast i ryggen, trötthet i hvarje ställning…… till och med hörseln och synen kan försvagas. Ofta uppträda hysteriska anfall, danssjuka o s v…… förstörd matsmältning, hämorroider.    Först förloras minnet och man märker ofta hos ynglingar, huru deras förut visade läraktighet försvinner; och därefter förslappas äfven de andra andliga gåvorna".

Santorum och hans gäng försöker rädda nationen och det gör även dessa kvinnliga politiker som vill förbjuda masturbation (självbefläckelse).  Som synes ovan i citaten från boken "Lif och hälsa"  är självbefläckelse en nationell katastrof om oskicket inte genast förbjuds. Ska politiker driva ett land tillbaka till forntiden finns stor lärdom att ta till sig i böcker mot abort och masturbation.

.

Etiketter: , , , ,

8 kommentarer

 1. Mr Cool

  Följande varningsord finns hämtat från Nordisk Familjebok utgiven på 20-talet:

  Onanisten blir ofta blek. En viss förstämning, dolskhet och modlöshet utbreder sig öfver hans person; i stället för det förr så friska väsendet infinner sig en betänklig oro, skygghet och fruktan. Småningom så försvagas viljan, minnet minskas och tankeförmågan försvinner. Kroppen förlorar sin ungdomliga friskhet, i det att hela nutrionen blir lidande. Ofta ligga ögonen djupt, omgifna af blåaktiga ringar. Lätt inträder svettning. Hela uttrycket är sjukligt, gången är stundom vacklande. Onanisten blir inbunden, skygg och förlägen, söker ensamheten och undviker gärna andras sällskap. Blicken blir ostadig. Han vill ej gärna deltaga i jämnårigas lekar. Fortsätter lasten, så tilltager afmagringen och nervsvagheten. Andtäppa och hjärtklappning uppträda, smärtor känns än här, än där, oftast i ryggen; trötthet erfares, i synnerhet öfver länderna; synen och hörseln minskas; hysterisk kramp och danssjuka kan uppträda.

  Som ni ser så är denna ”folkrörelse” farlig och bör därmed givetvis förbjudas på svenskt maner……

 2. DKockens hörna

  Undrar vad som händer med kvinnors hjärnor,när dom utöver fingerfärdighet?
  I övrigt finns det 2 typer av män,dom som erkänner,och dom som nekar.
  Om där finns någon sanning i att masturbation ger hjärnsvind,då kan man förledes till att tro att många politikere är gott sysselsatt i skymundan.
  Trevlig dag Håkan!och kom ihåg att vässa yxan,+ köpa nya patroner till bultpistolen.

 3. Håkan Rombe

  Svar till Mr Cool (2012-03-29 09:01)
  Ja enigheten om fördärvligheten är öronbedövande. Här har vi kanske orsaken till att pojkarna presterar betydligt sämre än flickorna i skolan. Det behövs alltså inte bättre pedagogik utan ett ytterligare förbud!

 4. Håkan Rombe

  Svar till DKockens hörna (2012-03-29 09:20)
  Politikerna behöver nog inte hålla på i riksdagen utan de skador som uppstår i pojkåren hänger nog med hela livet. Beträffande avlivning av skadat vilt vågar jag nog inte vara beväpnad till tänderna på skotern. Det får bli kniven eller yxan.

 5. Isak

  Av Mr Cools kommentar så kan man förstå att han drömmer
  sig tillbaka 1920-talets moral. Att den kristna amerikan-
  ska högern inte kommit längre än där den svenska var för
  hundra år sedan, kan ju inte vara kommunismens fel.

 6. Mr Cool

  Den gode Isak söker desperat efter punkter att angripa mig. Utvecklingen i USA torde inte i alla lägen vara ett föredöme men jag ber dig läsa på var någonstans i världen de första fackföreningsrörelserna har sina rötter!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.