Politiker som företagare

Det jag sett av politiker som företagare liknar getabocken som trädgårdsmästare. Sakine Madon EXPRESSEN har läst boken ”365 sätt att slösa med dina skattepengar” som Martin Borgs skrivit. Här berättas om den ena galenskapen efter den andra. T ex Medeltidens Värld i Götene inspirerat av Guillous Arn-romaner. Det blev en jätteflopp och Bert Karlsson köpte anläggningen med stor förlust för kommunen. I Angered byggde politikerna en kamelfarm! Jätteflopp. Etc etc. I min lilla kommun Storuman har skattebetalarnas pengar de senaste åren sprätts iväg på Fjällpark i Hemavan. Förlust ca 50 milj. Flygsubventioner till flyg från Gunnarn med förlust 25 milj bara på 1½ år. Drömmen om Elin, förlåt flyget lever vidare med förlust ca 2 milj per år (= 6 st underskötersketjänster). Byggande av hyreshus i avfolkningsby, borgensförlust 6 milj. Inskyfflande av miljoner i ett halvägt elhandelsföretag som säljer el på marknaden till kunder i hela Sverige. Dessutom i det sammanhanget borgensåtagande på 10-tals miljoner. För något år sedan gjorde detta bolag en förlust på ca 15 milj. I Vilhelmina når man väl inte upp till de nivåerna men svindlande affärer förekommer.

I detta sammanhang kan även nämnas jätteprojekt som ”Stålverk 80” som skulle frälsa Norrbotten på 1980-talet. Jätteflopp! Här talar vi snarare om miljarder i st f miljoner.Regering och riksdag synnerligen inblandad. Exemplen är säkerligen många fler än 365. Vi får nog lägga till ett par nollor!

Enligt författaren Martin Borgs kan sådant få fortgå tack vare att väljarna-skattebetalarna är väldigt okunniga om vad som pågår. Delvis beror nog detta på den närmast obefintliga kritiska granskningen från massmedia i mindre och medelstora kommuner. I t ex Storuman sitter fortfarande politiker i ledningen som floppat bort 10-tals miljoner till i princip ingen nytta. Väljarna och skattebetalarna bryr sig inte. Med andra ord har vi de politiska ledare vi förtjänar. Martin Borgs ställer den retoriska frågan varför är inte dessa politiker företagare i st f politiker. Det är livsfarligt att ge den genomsnittliga politikern tillgång till massor av miljoner att satsa på yviga projekt som inget företag vill satsa på.

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/straffa-slosaktiga-kommunpampar/

Etiketter: , , , ,

7 kommentarer

 1. Mr Cool

  Socialdemokraten och f.d. kommunisten Ylva Johanssons IT-äventyr, Att Veta AB är ett gott exempel och gick på kort tid med närmare 200 miljoner i förlust. Mest pengar förlorade Sveriges kommuner och landsting. Bolaget lanserades med stora gester under devisen att bli ”landets största enskilda satsning på e-lärande för vuxna på gymnasienivå” med vårdpersonal som huvudmålgrupp.

  Med ett sådant uselt resultat skulle en privat VD nog varit rökt för all framtid men inte en politiker.

  Under Ylva Johanssons tid som skolminister (1994-1998) startades Kunskapslyftet, den stora satsningen på vuxenutbildning. Projektet inleddes 1 juli 1997 och pågick till och med 2002. Satsningen riktades främst till arbetslösa vuxna som saknade treårig gymnasieutbildning. Kostnaderna uppgick till sammanlagt 42 MILJARDER kronor och resultatet blev knappt mätbart.

  Men visst ja, i vänsterns värld är pengar inga problem för det är ju bara att höja skatterna.

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Jag jobbade själv som tjänsteman i Kunskapslyftet och utbildningsnivån höjdes väsentligt i Storuman och i alla kommuner jag känner till. Väldigt många har sedan gått vidare och avlagt akademiska examina eller kommit ut på arbetsmarknaden på andra sätt. Jag har sett många som fått en ny start i livet och det har varit till oerhörd glädje för mig och andra som jobbat i Kunskapslyftet. Det handlade mest om studerande som inte hade gymnasieexamen. Numera har ju de flesta gymnasieexamen så behovet har minskat en del. Kunskapslyftet var nog inte så misslyckat som du påstår.

 2. Gunnar Andersson

  Rätta mig om jag har fel, Men visst röstade du EMOT en motion som ville minska det kommunala företagandet/ slöseriet ?

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Jag är fullkomligt allergisk mot kommunpolitikers företagande med skattemedel så jag har väldigt svårt att förstå vad det är för motion. Jag är nog den i särklass flitigaste i Storumans kommunfullmäktige att bekriga kommunalt företagande. Jag har hela tiden suttit i partiallianser och en dumhet var att jag gick med på ny flygplatsbyggnad när jag redan då insåg det tokiga med satsningen. Det var emellertid en ”engångssumma” jämfört med det subventionerade flygande som sedan ägde rum när staten dragit sig ur och jag argumenterade emot nybygget under processen fram till fullmäktige. Det kommunala flygföretagandet utanför rikstrafiken har jag röstat emot tillsammans med 7 andra kloka fullmäktigeledamöter. Efter det försökte vissa personer putta ut mig från valbar plats vilket skändligen misslyckades när jag kryssades in i fullmäktige av väljarna. Ska en kommun fungera får man ibland kompromissa med sina övertygelser. Gjorde inte fullmäktigeledamöter det i viss utsträckning skulle en kommun vara ostyrbar. I många fall krigar man för sina ståndpunkter under hela processen fram till fullmäktige och då får man ta ställning till om man ska följa alliansens linje. När det gäller elhandelsföretaget och de 25 miljonerna som gick upp i luften i Gunnarn på 1½ år har jag konsekvent motarbetat tokerierna även i fullmäktige.

 3. Mr Cool

  Det är bara bra om jag har fel rörande resultatet av utbildningen men som du ser av denna länk så var man exempelvis inom FP inte helt nöjda http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Utvardering-av-Kunskapslyftet_GN02Ub219/?text=true
  Enligt IFAU ( Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) så ökade sysselsättningssannolikheten för dem som deltagit i programmet till 4,9 procentenheter på riksnivå. En ganska blygsam kick-back på 42 MILJARDER även om utbildning alltid skall anses som en investering. Jo, jag var själv delaktig i Kunskapslyftet eftersom vi hade för oss ”mycket lönsamma” kurser på det företag som jag då jobbade på och det var också första och enda gången vi hade inbrott i godisautomaten.
  Bra skola och utbildning är en klar framgångsfaktor.

 4. Gunnar Andersson

  24/9 2013 Hade Lena Drangel lämnat in en motion om översyn av dom kommunala bolagen. Vi var ganska få som röstade för den.Men du kanske ”Kompromissade” den gången?

  • Håkan Rombe (inläggsförfattare)

   Det handlade om organisationen av kommunens bolagsstruktur om jag minns rätt, inte att lägga ned kommunala bolag? Jag får prata med Lena om detta nästa gång vi träffs. Avveckling av kommunens åtagande i Storuman Energi (fiffigt omdöpt till Storuman Development, ask-i-ask-ägande) är vi överens om (Lena och jag). Avveckling av flygplatsbolaget och de årliga 2 miljonerna dit kommer jag att driva framöver. Vi får också se upp med Storumans Utvecklingsbolag SUAB så att det inte börjar växa okontrollerat som utvecklingsbolag i andra kommuner på nära håll har gjort. Det är de privata företagen som ger sysselsättning och välstånd för kommunen inte politikernas företagande med skattebetalarnas pengar. Något jag slagits för är konkurrensutsättning av fastighetsskötsel men förlorat. Avslutningsvis. Jag tror utan att titta på papperen från sammanträdet att det var fråga om ”kompromissande” i en organisationsfråga. KF 26 nov missade jag, var bortrest.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.